Sino Ang Mga Heswita? At Bakit Ito Importante …
May 18, 2017 (4 Comments) by Christian Israel

Sino ang mga Heswita? Noong dekada 1500, ang protesta ni Luther at kasunod na pagsasalin ng Biblia sa kanyang katutubong wika ng Aleman ay nagdala ng Bibliya sa mga kamay ng mga Aleman na prinsipe na namamahala sa Alemanya. Nang mapasok ng kapangyarihan ng ebanghelyo ang kanilang mga puso, ang kapangyarihan ng pagiging papa ay nasira. Ito ay nagdulot ng isang relihiyosong muling pagbabangon na nagdulot ng pagkawala ng papamana sa mga hari ng lupa at itinatag ang pangingibabaw sa relihiyon. Sa mabilis na ginawa ng mga pagtatagumpay ng ebanghelyo ang kapangyarihan ng Papasiya, na kailangan ng iglesia upang ipatawag ang isang bagong militanteng braso upang mabawi ito sa pagkapangibabaw sa relihiyon at pampulitika sa mundo.

“Ang mga unang pagtatagumpay ng Repormasyon nakaraan, ang Roma ay nagpatawag ng mga bagong pwersa, umaasang makamit ang pagkawasak nito. Sa oras na ito, ang pagkakasunud-sunod ng mga Heswita ay nilikha, ang pinaka malupit, walang prinsipyo, at makapangyarihan sa lahat ng mga kampeon ng popery. Gupitin mula sa bawat makalupang kurbatang at interes ng tao, patay sa mga pag-angkin ng natural na pagmamahal, dahilan at budhi na lubos na pinatahimik, wala silang alam na tuntunin, walang kurbatang, kundi ang kanilang kautusan, at walang tungkulin kundi upang palawigin ang kapangyarihan nito. Pinahintulutan ng ebanghelyo ni Cristo ang mga tagasuporta nito na makatagpo ng panganib at magtiis sa pagdurusa, na hindi napahihirapan ng malamig, gutom, mabigat na trabaho, at kahirapan, upang itaguyod ang bandila ng katotohanan sa harap ng gulong, sa piitan, at sa istaka. Upang labanan ang mga pwersa, ang Jesuitismo ay nagbigay inspirasyon sa mga tagasunod nito sa panatisismo na nagpahintulot sa kanila na magtiis tulad ng mga panganib, at upang salungatin sa kapangyarihan ng katotohanan ang lahat ng mga sandata ng panlilinlang. Walang krimen na napakahusay para sa kanila na magkasala, walang panlilinlang na base rin sa kanila na magsanay, walang pagsasabog na napakahirap para sa kanila na ipalagay. Nagpasumpa sa walang hanggang kahirapan at kapakumbabaan, ang kanilang pinag-aralan na layunin upang ma-secure ang kayamanan at kapangyarihan, upang italaga sa pagbagsak ng Protestantismo, at muling pagtatatag ng superyor ng papa.
Kapag lumitaw bilang mga miyembro ng kanilang order, nagsusuot sila ng kasuutan ng kabalaan, pagbibisita sa mga bilangguan at mga ospital, naglilingkod sa mga maysakit at mahihirap, na nagsasabing nilabasan nila ang mundo, at nagdadala ng sagradong pangalan ni Jesus, na nagpunta sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasan na panlabas na ito ang pinaka-kriminal at nakamamatay na layunin ay tago. Ito ay isang pangunahing alituntunin ng pagkakasunud-sunod na ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pataksil na pagpatay, ay hindi lamang mapahintulutan ngunit kapuri-puri, kapag pinaglingkuran nila ang mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t ibang mga disguises ang mga Heswita nagtrabaho sa kanilang mga paraan sa mga opisina ng Estado, akyatin upang maging tagapayo ng mga hari, at paghubog ng patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga tagapaglingkod, upang kumilos bilang mga tiktik sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at mga maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga Protestanteng mga magulang ay inilabas sa isang pagdiriwang ng mga ritwal ng popis. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba sa Romish ay dinala upang lituhin ang isip, at magaling at maakit ang imahinasyon; at sa gayon ang kalayaan na ipinagkaloob ng mga ama at pinaso ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumakalat sa Europa, at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “Ang Great Controversy, pg. 234 at saanman sila nagpunta, sinundan ng isang pagbabagong-buhay ng popery. “Ang Great Controversy, pg. 234 at saanman sila nagpunta, sinundan ng isang pagbabagong-buhay ng popery. “Ang Great Controversy, pg. 234

Mayroong tiyak na dahilan para sa pag-aalala kapag nauunawaan ang mga layunin ng kautusang ito. Ang mga kalaliman ng panlilinlang na ginagawa ay walang nalalaman, at ang pagtatago ng kanilang mga layunin sa ilalim ng pagtakpan ng kabutihang-loob ay tiyak na sumasalamin sa gawa ng ahas sa hardin ng Eden sa pagpapakilos sa mga tao laban sa Diyos sa pamamagitan ng kapansin-pansin. Napansin na ang kanilang layunin sa pagtatatag ay ang tiyak na paglusot ng mga simbahan, mga bansa, mga pamahalaan, at mga establisimiyento na tended sa pagtatrabaho laban sa kanilang malignant na mga disenyo ng pagsulong sa impluwensya ng simbahang Katoliko sa ibabaw ng mundo. Maaari mong makita ang panunumpa na dapat nilang dalhin dito. Ang layunin ng kanilang pag-iral ay ang pagwawaksi ng lahat ng ginawa ng reporma, kaya’t sila ay vowed sa panghabang-buhay na pakikipag-away sa layunin ng Diyos na magbigay ng liwanag at katotohanan mula sa Kanyang Salita sa mundo: kaya ang kanilang gawain ay kilala bilang Counter-Repormasyon.

Ang Diablo hanggang sa araw na ito ay nagbabago sa kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag, at binanggit ang Kasulatan, ngunit ang kanyang mga motibo ay masama. Ang gawain ni Satanas ay kailanman ay na-undo sa pamamagitan ng panlilinlang ang gawain ng Diyos, at wala itong iba; kaya talagang sinusunod ng mga Heswita ang modelo ni Satanas. Kung ang Diyos ay hindi nagbigay ng liwanag sa mundo, ang lahat ng mga gawa ng kadiliman ay mananatili sa ilalim ng kanilang mga takip, ngunit ipinahayag ni Cristo na “walang lihim, na hindi mahahayag; ni anumang bagay na nakatago, na hindi malalaman at darating sa ibang bansa. “(Lucas 8:17)

Si Francis Borgia ang Ama ng Pangkalahatan ng Order noong kalagitnaan ng 1950-1960, kung saan tinanggap ng Heswita Pope Francis ang kanyang pangalan, ay nagsabi “Kami ay dumating tulad ng mga kordero at mamamahala tulad ng mga lobo . Tayo ay pinatalsik na tulad ng mga aso at bumalik katulad ng mga agila. “Si Cristo ay malinaw na mangyayari ito, na nagsasabi:” Mag-ingat sa mga huwad na propeta, na pumupunta sa iyo sa damit ng tupa , ngunit sa loob nila ay mga gutom na gutom na lobo . “( Mateo 7:15 )

“Sapagka’t may mga taong nagsisihipo sa mga hindi kilalang tao, na mga naunang inorden sa paghatol na ito, mga taong di-makadiyos, na pinapagbabalik ang biyaya ng ating Dios sa kalunus-lunos, at itinakuwil ang tanging Panginoong Diyos, at ang ating Panginoong Jesu-Cristo.” (Judas 1: 4)

Ang mga Heswita ay kilala sa kanilang kasamaan, at inalis ni Pope Clement XIVnoong 1773. Madalas silang “pinatalsik na tulad ng mga aso”, ngunit nais lamang ipagpalagay ang isang bagong pagtakpan at lalawak sa pinakamataas na lugar ng lipunan minsan pa. Patuloy na natagpuan ng mga bansa ang mga Heswita sa loob ng kanilang mga pamahalaan, mga paaralan, at iba pang mga pambansang establisimiento, na nagsisikap na mapahamak sila, at nagdala ito ng malaking kawalang-kasalanan sa kapwa at simbahang Katoliko na nagtalaga sa kanila. Kaya ang presyur ay inilagay sa Simbahang Romano Katoliko upang buwagin sila minsan at para sa lahat. Ang sapat na presyon ng pulitika ay dinala upang dalhin sa Pope Clement XIII upang gawin ito. Nagpasya siya noong ika-3 ng Pebrero 1769 upang ibuwag ang mga Heswita. Sa gabi bago siya magpatupad ng paglusaw, nagkasakit siya at namatay.

Ang gawain ng pag-aalis ng Kapisanan ni Jesus ay nahulog sa kanyang kahalili, si Clement XIV. Sa pinakamataas na umiiral na legal na dokumento ng simbahang Katoliko, isang Papal bull, ang apektadong pagkasira ay itinakda at ipinatupad. Sa Dominus ac Redemptor, noong Agosto 16, 1773, ang toro ay nakakaapekto, at ang Pope ay sumigaw “Aking pinutol ang aking kanang kamay.” Di-nagtagal pagkatapos nito, lumitaw ang mga titik ng ISSSV sa mga pader ng palasyo ng Vatican. Alam ng Pope kung ano ang ibig sabihin nito, na ito ay tumayo para sa “Sa Settembre, Sara Sede Vacante.” Na isinalin ang ibig sabihin ay “Sa Setyembre, ang Sining ay magiging bakante.” Ipinahahayag na ang Pope ay patay na. Lamang siyam na buwan mamaya, sa Septiyembre 22, 1774, siya ay poisoned at ang kanyang mga salita ay naitala, na sinasabi ““Alas, alam kong sila [ie, ang mga Heswita] ay lason sa akin; ngunit hindi ko inaasahan na mamatay sa gayon mabagal at malupit na paraan “, na namatay pagkaraan ng ilang sandali.

Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Samuel Morse (imbentor ng Telegraph) ang mga sumusunod: “Suriin natin ang mga operasyon ng Austrian Society [ang St. Leopold Foundation], sapagkat ito ay mahirap na magtrabaho sa paligid natin, oo, dito sa bansa [ang USA] … Gamit ang punong tanggapan nito sa Vienna [Austria], sa ilalim ng agarang direksyon at pagsisiyasat ng Metternich [ang Austrian Prince], … ito ay ginagawang naramdaman na sa pamamagitan ng Republika [ng Estados Unidos]. Ang mga sugo nito ay narito. At sino ang mga emisaryo na ito? Sila ay mga Heswita. Ang lipunan na ito ng mga tao, pagkatapos ng pagpupunyagi sa kanilang paniniil sa itaas ng dalawang daang taon, ang haba ay naging napakalakas sa mundo, na nagbabanta sa buong pagkawasak sa lahat ng kaayusang panlipunan, na kahit na ang Pope [Clement XIV], na ang tapat na mga paksa nila, at ay dapat, sa pamamagitan ng panata ng kanilang lipunan, ay pinilit na buwagin sila [sa 1773]. ”

Gayunpaman, ang mga Heswita ay hindi lubusang sumira, subalit nagawa na lamang ang kanilang pagtataguyod sa panahon kung kailan nila muling ibabalik ang kanilang mga pagsisikap na ibagsak ang lahat ng bagay na nagpaparis sa sarili laban sa simbahang Katoliko. Kaya ang kanilang trabaho ay nahahadlang sa isang malaking antas sa maraming lugar, at ang Estados Unidos, na isang bagong itinatag na bansa sa relihiyosong kalayaan, na inaalok sa mundo ng isang panaw laban sa mga kaguluhan ng mga Heswita, at malaking pagtatatag ng Konstitusyon bilang isang relihiyoso Ang kanlungan para sa lahat ay ang tanging dahilan kung bakit ang mga Heswita ay hindi nakulong ang mga bansa ng mundo na higit na sumunod sa huwaran ng makapangyarihang kuta na ito na ibinangon ng Diyos laban sa kanila. Ang pagtanggal ng sandatang militar na ito, ang huling mga haligi ng Katolikong simbahan upang mapanatili ang paghahari ng hari ay natapos noong 1798.

Ngunit noong 1814, sila ay naibalik, at alam ng mga dakilang tao ng Estados Unidos ang muling pagbabangon na ito na si John Adams, ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos, na sumulat kay Thomas Jefferson, nagsulat:

“Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita. Mayroon silang pangkalahatang ngayon sa Russia, sa pakikipagsulatan sa mga Heswita sa Estados Unidos, na mas maraming bilang kaysa alam ng lahat. Hindi ba tayo magkakaroon ng mga kuyog dito, sa maraming mga hugis at disguises gaya ng dati isang hari ng mga gypsies, Bamphylde Moore Carew kanyang sarili assumed? Sa hugis ng mga printer, editor, manunulat, schoolmaster, atbp. Kalaunan, nabasa ko muli ang mga titik ni Pascal, at apat na tomo ng Kasaysayan ng mga Heswita. Kung sakaling may anumang kongregasyon ng mga tao ang maaaring makamit ang walang hanggang kapahamakan sa lupa at sa impiyerno, gayunman, ayon sa mga historian, gayunpaman, tulad ni Pascal, totoong mga Katoliko, ito ang kumpanyang ito ng Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang matinding pagsubok, magiging isang kamangha-mangha. “Mayo 6, 1816

Bilang tugon sa kanya, sumagot si Jefferson:

"Wala akong nalalaman tungkol sa kasaysayan ng mga Heswita na binabanggit mo sa apat na tomo. Mabuti ba ito? 
tulad ng, sa iyo, ang kanilang pagpapanumbalik, sapagkat ito ay nagmamarka ng hakbang na pabalik mula sa liwanag patungo sa kadiliman. "Agosto 1, 1816

Ang isang Pranses na estadista na nag-address sa parehong Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan sa Kongreso ay nabanggit sa pagdedeklara ng mga sumusunod: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapansin-pansin ng mga pari ng Romano Katoliko na Heswita, sapagkat ang mga ito ay ang pinaka-pandaraya, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. Sinimulan nila ang karamihan sa mga digmaan sa Europa. ”
Marquis de LaFayette (1757-1834, Pranses na estadista at heneral.) Naglingkod siya sa American Continental Army sa ilalim ng utos ni Heneral George Washington sa panahon ng American Revolutionary War.

Alam din ni Napoleon ang lakas ng militar ng nabuhay muli na kaaway ng kalayaan:

“Ang mga Heswita ay isang organisasyon ng Militar, hindi isang kautusang pangrelihiyon. Ang kanilang punong ay isang heneral ng isang hukbo, hindi ang tanging ama ng isang monasteryo. At ang layunin ng organisasyong ito ay kapangyarihan – kapangyarihan sa kanyang pinaka-despotikong ehersisyo – ganap na kapangyarihan, unibersal na kapangyarihan, kapangyarihan upang kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng pagwawasto ng isang tao. Ang Jesuitism ay ang pinaka-ganap ng despotisms – at sa parehong oras ang pinakamalaking at pinaka-malaking mga pang-aabuso. ”
Napoleon I (ibig sabihin, Napoleon Bonaparte 1769-1821 emperador ng Pranses)

Abraham Lincoln ay tinig tungkol sa ang katunayan na ang digmaang sibil na sumiklab sa America ay inudyukan ng mga Heswita, at hinarap ang kanyang pagmamalasakit dito:

“Ang digmaang ito [Amerikano Sibil] [ng 1861-1865] ay hindi kailanman naging posible nang wala ang malas na impluwensiya ng mga Heswita. Utang namin ito sa popery na ngayon namin makita ang aming lupa reddened sa dugo ng kanyang noblest anak. Kahit na may malaking pagkakaiba ng opinyon sa pagitan ng Timog at Hilaga sa usapin ng pang-aalipin, ni Jeff Davis [Pangulo ng Confederacy] o sinuman ng mga nangungunang mga lalaki ng Confederacy ay darating na atakein ang Hilaga, kung hindi sila umasa sa ang mga pangako ng mga Heswita, na sa ilalim ng maskara ng Demokrasya, ang pera at armas ng Romano Katoliko, kahit na ang mga armas ng Pransya, ay nasa kanilang pagtatapon kung sasalakayin nila kami. Nakakalungkot ako sa mga pari, mga obispo at mga monghe ng Roma sa Estados Unidos, nang ang mga tao ay napagtanto na ang mga ito ay, sa malaking bahagi, ang responsable para sa mga luha at dugo na ibinuhos sa digmaang ito. Itinatago ko ang alam ko sa paksang iyan mula sa kaalaman ng bansa, sapagkat kung alam ng mga tao ang buong katotohanan, ang giyera na ito ay magiging isang relihiyosong digmaan, at kaagad ay kukuha ng sampung ulit na mas mabagsik at marugo na karakter. Ito ay magiging walang awa ng lahat ng mga relihiyosong digmaan. Ito ay magiging isang digmaan ng pagpuksa sa magkabilang panig.

Ang mga Protestante ng parehong North at South ay tiyak na magkaisa upang puksain ang mga pari at mga Heswita, kung maririnig nila kung ano ang Propesor [Samuel B.] Morse [Ed. Paalala: Imbentor ng US sa telegrapo] ay nagsabi sa akin ng mga plots na ginawa sa mismong lunsod ng Roma [ie, sa Vatican] upang sirain ang Republika, at kung matututunan nila kung paano ang mga pari ng [Romano Katoliko], mga madre, at ang mga monk, na araw-araw na lupain sa aming mga baybayin, sa ilalim ng pagkukunwari ng pangangaral ng kanilang relihiyon, pagtuturo sa mga tao sa kanilang mga paaralan, pag-aalaga sa mga maysakit sa mga ospital, ay walang iba kundi ang mga sugo ng Pope, ng Napoleon, at ibang mga despotiko ng Europa, upang pahinain ang ating mga institusyon, palayain ang mga puso ng ating mga tao mula sa ating Konstitusyon, at ang ating mga batas, sirain ang ating mga paaralan, at maghanda ng paghahari ng anarkya dito tulad ng ginawa nila sa Ireland, Mexico,

Ipinakita nito ang impluwensya sa Estados Unidos, at sinabing ang mga panganib ng mga tao sa harapan nila. Higit pa rito , isinulat ni Jeremias J. Crowley , na dating Katolikong pari:

“Ngayon sila [ibig sabihin, ang mga Heswita] ay mas malakas sa Estados Unidos kaysa sa mga bansa sa Europa na nagpapalayas sa kanila bilang isang panganib sa pamahalaan.” (1912)

Hindi pa natatagalan muli ang simbahang Katoliko sa kapangyarihan ng pampulitika noong 1929, na nagbigay sa Vatican pabalik sa mga kamay ng Papacy, na nagpapahintulot na magkaroon ng diplomatikong ugnayan sa mga bansa sa mundo. Ito ay sa pamamagitan ng Italyano PM Mussolini na ang soberanya ng Papacy sa ibabaw ng Vatican ay naibalik, ngunit ito ay iniulat sa British United Press na ito ay sa pamamagitan ng impluwensiya ng isang Heswita na kahit na ito ay apektado: “Ito ay naniniwala na ang Pope [ ibig sabihin, Pius XI] ay mag-aalok ng mga serbisyong ito sa Signor [Benito] Mussolini sa pamamagitan ng Jesuit Father Pietro Tachi-Venturi, na madalas na kinunsulta ni Mussolini sa mahahalagang bagay. ” (Daily Express, 2/9/1935)

Dahil dito, ang mga diplomatikong ugnayan ay higit pa at higit pa hanggang sa mismong oras na tayo ay nabubuhay. At ang impluwensiya ng mga Heswita ay hindi gaanong nadama sa alinmang simbahan o gobyerno hanggang sa araw na ito. Ang pagwawakas ng gawain ng ebanghelyo ay upang alisin ang kalayaan ng budhi (pinahihintulutan ang Diyos na maging hukom sa mga bagay na may kinalaman sa budhi), at upang madala ang kadiliman pabalik sa mundo: sa madilim na mga institusyon na pinagaan ng Diyos, at binulag ang mga isip kawalan ng pananampalataya. Mahigpit nilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa diyos ng mundong ito, na naghahanap upang itayo ang kanilang kaharian sa mundong ito, at upang mapanalunan ang mga damdamin ng mga puso ng mga tao sa mundong ito at sa Simbahang Katoliko. Noong dekada ng 1980, ang Vatican ang unang inilagay sa embahada sa White House,

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sino Ang Mga Heswita? At Bakit Ito Importante …
May 18, 2017 (4 Comments) by Christian Israel

Sino ang mga Heswita? Noong dekada 1500, ang protesta ni Luther at kasunod na pagsasalin ng Biblia sa kanyang katutubong wika ng Aleman ay nagdala ng Bibliya sa mga kamay ng mga Aleman na prinsipe na namamahala sa Alemanya. Nang mapasok ng kapangyarihan ng ebanghelyo ang kanilang mga puso, ang kapangyarihan ng pagiging papa ay nasira. Ito ay nagdulot ng isang relihiyosong muling pagbabangon na nagdulot ng pagkawala ng papamana sa mga hari ng lupa at itinatag ang pangingibabaw sa relihiyon. Sa mabilis na ginawa ng mga pagtatagumpay ng ebanghelyo ang kapangyarihan ng Papasiya, na kailangan ng iglesia upang ipatawag ang isang bagong militanteng braso upang mabawi ito sa pagkapangibabaw sa relihiyon at pampulitika sa mundo.

“Ang mga unang pagtatagumpay ng Repormasyon nakaraan, ang Roma ay nagpatawag ng mga bagong pwersa, umaasang makamit ang pagkawasak nito. Sa oras na ito, ang pagkakasunud-sunod ng mga Heswita ay nilikha, ang pinaka malupit, walang prinsipyo, at makapangyarihan sa lahat ng mga kampeon ng popery. Gupitin mula sa bawat makalupang kurbatang at interes ng tao, patay sa mga pag-angkin ng natural na pagmamahal, dahilan at budhi na lubos na pinatahimik, wala silang alam na tuntunin, walang kurbatang, kundi ang kanilang kautusan, at walang tungkulin kundi upang palawigin ang kapangyarihan nito. Pinahintulutan ng ebanghelyo ni Cristo ang mga tagasuporta nito na makatagpo ng panganib at magtiis sa pagdurusa, na hindi napahihirapan ng malamig, gutom, mabigat na trabaho, at kahirapan, upang itaguyod ang bandila ng katotohanan sa harap ng gulong, sa piitan, at sa istaka. Upang labanan ang mga pwersa, ang Jesuitismo ay nagbigay inspirasyon sa mga tagasunod nito sa panatisismo na nagpahintulot sa kanila na magtiis tulad ng mga panganib, at upang salungatin sa kapangyarihan ng katotohanan ang lahat ng mga sandata ng panlilinlang. Walang krimen na napakahusay para sa kanila na magkasala, walang panlilinlang na base rin sa kanila na magsanay, walang pagsasabog na napakahirap para sa kanila na ipalagay. Nagpasumpa sa walang hanggang kahirapan at kapakumbabaan, ang kanilang pinag-aralan na layunin upang ma-secure ang kayamanan at kapangyarihan, upang italaga sa pagbagsak ng Protestantismo, at muling pagtatatag ng superyor ng papa.
Kapag lumitaw bilang mga miyembro ng kanilang order, nagsusuot sila ng kasuutan ng kabalaan, pagbibisita sa mga bilangguan at mga ospital, naglilingkod sa mga maysakit at mahihirap, na nagsasabing nilabasan nila ang mundo, at nagdadala ng sagradong pangalan ni Jesus, na nagpunta sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasan na panlabas na ito ang pinaka-kriminal at nakamamatay na layunin ay tago. Ito ay isang pangunahing alituntunin ng pagkakasunud-sunod na ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pataksil na pagpatay, ay hindi lamang mapahintulutan ngunit kapuri-puri, kapag pinaglingkuran nila ang mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t ibang mga disguises ang mga Heswita nagtrabaho sa kanilang mga paraan sa mga opisina ng Estado, akyatin upang maging tagapayo ng mga hari, at paghubog ng patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga tagapaglingkod, upang kumilos bilang mga tiktik sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at mga maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga Protestanteng mga magulang ay inilabas sa isang pagdiriwang ng mga ritwal ng popis. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba sa Romish ay dinala upang lituhin ang isip, at magaling at maakit ang imahinasyon; at sa gayon ang kalayaan na ipinagkaloob ng mga ama at pinaso ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumakalat sa Europa, at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “Ang Great Controversy, pg. 234 at saanman sila nagpunta, sinundan ng isang pagbabagong-buhay ng popery. “Ang Great Controversy, pg. 234 at saanman sila nagpunta, sinundan ng isang pagbabagong-buhay ng popery. “Ang Great Controversy, pg. 234

Mayroong tiyak na dahilan para sa pag-aalala kapag nauunawaan ang mga layunin ng kautusang ito. Ang mga kalaliman ng panlilinlang na ginagawa ay walang nalalaman, at ang pagtatago ng kanilang mga layunin sa ilalim ng pagtakpan ng kabutihang-loob ay tiyak na sumasalamin sa gawa ng ahas sa hardin ng Eden sa pagpapakilos sa mga tao laban sa Diyos sa pamamagitan ng kapansin-pansin. Napansin na ang kanilang layunin sa pagtatatag ay ang tiyak na paglusot ng mga simbahan, mga bansa, mga pamahalaan, at mga establisimiyento na tended sa pagtatrabaho laban sa kanilang malignant na mga disenyo ng pagsulong sa impluwensya ng simbahang Katoliko sa ibabaw ng mundo. Maaari mong makita ang panunumpa na dapat nilang dalhin dito. Ang layunin ng kanilang pag-iral ay ang pagwawaksi ng lahat ng ginawa ng reporma, kaya’t sila ay vowed sa panghabang-buhay na pakikipag-away sa layunin ng Diyos na magbigay ng liwanag at katotohanan mula sa Kanyang Salita sa mundo: kaya ang kanilang gawain ay kilala bilang Counter-Repormasyon.

Ang Diablo hanggang sa araw na ito ay nagbabago sa kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag, at binanggit ang Kasulatan, ngunit ang kanyang mga motibo ay masama. Ang gawain ni Satanas ay kailanman ay na-undo sa pamamagitan ng panlilinlang ang gawain ng Diyos, at wala itong iba; kaya talagang sinusunod ng mga Heswita ang modelo ni Satanas. Kung ang Diyos ay hindi nagbigay ng liwanag sa mundo, ang lahat ng mga gawa ng kadiliman ay mananatili sa ilalim ng kanilang mga takip, ngunit ipinahayag ni Cristo na “walang lihim, na hindi mahahayag; ni anumang bagay na nakatago, na hindi malalaman at darating sa ibang bansa. “(Lucas 8:17)

Si Francis Borgia ang Ama ng Pangkalahatan ng Order noong kalagitnaan ng 1950-1960, kung saan tinanggap ng Heswita Pope Francis ang kanyang pangalan, ay nagsabi “Kami ay dumating tulad ng mga kordero at mamamahala tulad ng mga lobo . Tayo ay pinatalsik na tulad ng mga aso at bumalik katulad ng mga agila. “Si Cristo ay malinaw na mangyayari ito, na nagsasabi:” Mag-ingat sa mga huwad na propeta, na pumupunta sa iyo sa damit ng tupa , ngunit sa loob nila ay mga gutom na gutom na lobo . “( Mateo 7:15 )

“Sapagka’t may mga taong nagsisihipo sa mga hindi kilalang tao, na mga naunang inorden sa paghatol na ito, mga taong di-makadiyos, na pinapagbabalik ang biyaya ng ating Dios sa kalunus-lunos, at itinakuwil ang tanging Panginoong Diyos, at ang ating Panginoong Jesu-Cristo.” (Judas 1: 4)

Ang mga Heswita ay kilala sa kanilang kasamaan, at inalis ni Pope Clement XIVnoong 1773. Madalas silang “pinatalsik na tulad ng mga aso”, ngunit nais lamang ipagpalagay ang isang bagong pagtakpan at lalawak sa pinakamataas na lugar ng lipunan minsan pa. Patuloy na natagpuan ng mga bansa ang mga Heswita sa loob ng kanilang mga pamahalaan, mga paaralan, at iba pang mga pambansang establisimiento, na nagsisikap na mapahamak sila, at nagdala ito ng malaking kawalang-kasalanan sa kapwa at simbahang Katoliko na nagtalaga sa kanila. Kaya ang presyur ay inilagay sa Simbahang Romano Katoliko upang buwagin sila minsan at para sa lahat. Ang sapat na presyon ng pulitika ay dinala upang dalhin sa Pope Clement XIII upang gawin ito. Nagpasya siya noong ika-3 ng Pebrero 1769 upang ibuwag ang mga Heswita. Sa gabi bago siya magpatupad ng paglusaw, nagkasakit siya at namatay.

Ang gawain ng pag-aalis ng Kapisanan ni Jesus ay nahulog sa kanyang kahalili, si Clement XIV. Sa pinakamataas na umiiral na legal na dokumento ng simbahang Katoliko, isang Papal bull, ang apektadong pagkasira ay itinakda at ipinatupad. Sa Dominus ac Redemptor, noong Agosto 16, 1773, ang toro ay nakakaapekto, at ang Pope ay sumigaw “Aking pinutol ang aking kanang kamay.” Di-nagtagal pagkatapos nito, lumitaw ang mga titik ng ISSSV sa mga pader ng palasyo ng Vatican. Alam ng Pope kung ano ang ibig sabihin nito, na ito ay tumayo para sa “Sa Settembre, Sara Sede Vacante.” Na isinalin ang ibig sabihin ay “Sa Setyembre, ang Sining ay magiging bakante.” Ipinahahayag na ang Pope ay patay na. Lamang siyam na buwan mamaya, sa Septiyembre 22, 1774, siya ay poisoned at ang kanyang mga salita ay naitala, na sinasabi ““Alas, alam kong sila [ie, ang mga Heswita] ay lason sa akin; ngunit hindi ko inaasahan na mamatay sa gayon mabagal at malupit na paraan “, na namatay pagkaraan ng ilang sandali.

Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Samuel Morse (imbentor ng Telegraph) ang mga sumusunod: “Suriin natin ang mga operasyon ng Austrian Society [ang St. Leopold Foundation], sapagkat ito ay mahirap na magtrabaho sa paligid natin, oo, dito sa bansa [ang USA] … Gamit ang punong tanggapan nito sa Vienna [Austria], sa ilalim ng agarang direksyon at pagsisiyasat ng Metternich [ang Austrian Prince], … ito ay ginagawang naramdaman na sa pamamagitan ng Republika [ng Estados Unidos]. Ang mga sugo nito ay narito. At sino ang mga emisaryo na ito? Sila ay mga Heswita. Ang lipunan na ito ng mga tao, pagkatapos ng pagpupunyagi sa kanilang paniniil sa itaas ng dalawang daang taon, ang haba ay naging napakalakas sa mundo, na nagbabanta sa buong pagkawasak sa lahat ng kaayusang panlipunan, na kahit na ang Pope [Clement XIV], na ang tapat na mga paksa nila, at ay dapat, sa pamamagitan ng panata ng kanilang lipunan, ay pinilit na buwagin sila [sa 1773]. ”

Gayunpaman, ang mga Heswita ay hindi lubusang sumira, subalit nagawa na lamang ang kanilang pagtataguyod sa panahon kung kailan nila muling ibabalik ang kanilang mga pagsisikap na ibagsak ang lahat ng bagay na nagpaparis sa sarili laban sa simbahang Katoliko. Kaya ang kanilang trabaho ay nahahadlang sa isang malaking antas sa maraming lugar, at ang Estados Unidos, na isang bagong itinatag na bansa sa relihiyosong kalayaan, na inaalok sa mundo ng isang panaw laban sa mga kaguluhan ng mga Heswita, at malaking pagtatatag ng Konstitusyon bilang isang relihiyoso Ang kanlungan para sa lahat ay ang tanging dahilan kung bakit ang mga Heswita ay hindi nakulong ang mga bansa ng mundo na higit na sumunod sa huwaran ng makapangyarihang kuta na ito na ibinangon ng Diyos laban sa kanila. Ang pagtanggal ng sandatang militar na ito, ang huling mga haligi ng Katolikong simbahan upang mapanatili ang paghahari ng hari ay natapos noong 1798.

Ngunit noong 1814, sila ay naibalik, at alam ng mga dakilang tao ng Estados Unidos ang muling pagbabangon na ito na si John Adams, ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos, na sumulat kay Thomas Jefferson, nagsulat:

“Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita. Mayroon silang pangkalahatang ngayon sa Russia, sa pakikipagsulatan sa mga Heswita sa Estados Unidos, na mas maraming bilang kaysa alam ng lahat. Hindi ba tayo magkakaroon ng mga kuyog dito, sa maraming mga hugis at disguises gaya ng dati isang hari ng mga gypsies, Bamphylde Moore Carew kanyang sarili assumed? Sa hugis ng mga printer, editor, manunulat, schoolmaster, atbp. Kalaunan, nabasa ko muli ang mga titik ni Pascal, at apat na tomo ng Kasaysayan ng mga Heswita. Kung sakaling may anumang kongregasyon ng mga tao ang maaaring makamit ang walang hanggang kapahamakan sa lupa at sa impiyerno, gayunman, ayon sa mga historian, gayunpaman, tulad ni Pascal, totoong mga Katoliko, ito ang kumpanyang ito ng Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban; ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang matinding pagsubok, magiging isang kamangha-mangha. “Mayo 6, 1816

Bilang tugon sa kanya, sumagot si Jefferson:

"Wala akong nalalaman tungkol sa kasaysayan ng mga Heswita na binabanggit mo sa apat na tomo. Mabuti ba ito? 
tulad ng, sa iyo, ang kanilang pagpapanumbalik, sapagkat ito ay nagmamarka ng hakbang na pabalik mula sa liwanag patungo sa kadiliman. "Agosto 1, 1816

Ang isang Pranses na estadista na nag-address sa parehong Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan sa Kongreso ay nabanggit sa pagdedeklara ng mga sumusunod: “Ito ay aking opinyon na kung ang mga kalayaan ng bansang ito – ang Estados Unidos ng Amerika – ay nawasak, ito ay sa pamamagitan ng kapansin-pansin ng mga pari ng Romano Katoliko na Heswita, sapagkat ang mga ito ay ang pinaka-pandaraya, mapanganib na mga kaaway sa sibil at kalayaan sa relihiyon. Sinimulan nila ang karamihan sa mga digmaan sa Europa. ”
Marquis de LaFayette (1757-1834, Pranses na estadista at heneral.) Naglingkod siya sa American Continental Army sa ilalim ng utos ni Heneral George Washington sa panahon ng American Revolutionary War.

Alam din ni Napoleon ang lakas ng militar ng nabuhay muli na kaaway ng kalayaan:

“Ang mga Heswita ay isang organisasyon ng Militar, hindi isang kautusang pangrelihiyon. Ang kanilang punong ay isang heneral ng isang hukbo, hindi ang tanging ama ng isang monasteryo. At ang layunin ng organisasyong ito ay kapangyarihan – kapangyarihan sa kanyang pinaka-despotikong ehersisyo – ganap na kapangyarihan, unibersal na kapangyarihan, kapangyarihan upang kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng pagwawasto ng isang tao. Ang Jesuitism ay ang pinaka-ganap ng despotisms – at sa parehong oras ang pinakamalaking at pinaka-malaking mga pang-aabuso. ”
Napoleon I (ibig sabihin, Napoleon Bonaparte 1769-1821 emperador ng Pranses)

Abraham Lincoln ay tinig tungkol sa ang katunayan na ang digmaang sibil na sumiklab sa America ay inudyukan ng mga Heswita, at hinarap ang kanyang pagmamalasakit dito:

“Ang digmaang ito [Amerikano Sibil] [ng 1861-1865] ay hindi kailanman naging posible nang wala ang malas na impluwensiya ng mga Heswita. Utang namin ito sa popery na ngayon namin makita ang aming lupa reddened sa dugo ng kanyang noblest anak. Kahit na may malaking pagkakaiba ng opinyon sa pagitan ng Timog at Hilaga sa usapin ng pang-aalipin, ni Jeff Davis [Pangulo ng Confederacy] o sinuman ng mga nangungunang mga lalaki ng Confederacy ay darating na atakein ang Hilaga, kung hindi sila umasa sa ang mga pangako ng mga Heswita, na sa ilalim ng maskara ng Demokrasya, ang pera at armas ng Romano Katoliko, kahit na ang mga armas ng Pransya, ay nasa kanilang pagtatapon kung sasalakayin nila kami. Nakakalungkot ako sa mga pari, mga obispo at mga monghe ng Roma sa Estados Unidos, nang ang mga tao ay napagtanto na ang mga ito ay, sa malaking bahagi, ang responsable para sa mga luha at dugo na ibinuhos sa digmaang ito. Itinatago ko ang alam ko sa paksang iyan mula sa kaalaman ng bansa, sapagkat kung alam ng mga tao ang buong katotohanan, ang giyera na ito ay magiging isang relihiyosong digmaan, at kaagad ay kukuha ng sampung ulit na mas mabagsik at marugo na karakter. Ito ay magiging walang awa ng lahat ng mga relihiyosong digmaan. Ito ay magiging isang digmaan ng pagpuksa sa magkabilang panig.

Ang mga Protestante ng parehong North at South ay tiyak na magkaisa upang puksain ang mga pari at mga Heswita, kung maririnig nila kung ano ang Propesor [Samuel B.] Morse [Ed. Paalala: Imbentor ng US sa telegrapo] ay nagsabi sa akin ng mga plots na ginawa sa mismong lunsod ng Roma [ie, sa Vatican] upang sirain ang Republika, at kung matututunan nila kung paano ang mga pari ng [Romano Katoliko], mga madre, at ang mga monk, na araw-araw na lupain sa aming mga baybayin, sa ilalim ng pagkukunwari ng pangangaral ng kanilang relihiyon, pagtuturo sa mga tao sa kanilang mga paaralan, pag-aalaga sa mga maysakit sa mga ospital, ay walang iba kundi ang mga sugo ng Pope, ng Napoleon, at ibang mga despotiko ng Europa, upang pahinain ang ating mga institusyon, palayain ang mga puso ng ating mga tao mula sa ating Konstitusyon, at ang ating mga batas, sirain ang ating mga paaralan, at maghanda ng paghahari ng anarkya dito tulad ng ginawa nila sa Ireland, Mexico,

Ipinakita nito ang impluwensya sa Estados Unidos, at sinabing ang mga panganib ng mga tao sa harapan nila. Higit pa rito , isinulat ni Jeremias J. Crowley , na dating Katolikong pari:

“Ngayon sila [ibig sabihin, ang mga Heswita] ay mas malakas sa Estados Unidos kaysa sa mga bansa sa Europa na nagpapalayas sa kanila bilang isang panganib sa pamahalaan.” (1912)

Hindi pa natatagalan muli ang simbahang Katoliko sa kapangyarihan ng pampulitika noong 1929, na nagbigay sa Vatican pabalik sa mga kamay ng Papacy, na nagpapahintulot na magkaroon ng diplomatikong ugnayan sa mga bansa sa mundo. Ito ay sa pamamagitan ng Italyano PM Mussolini na ang soberanya ng Papacy sa ibabaw ng Vatican ay naibalik, ngunit ito ay iniulat sa British United Press na ito ay sa pamamagitan ng impluwensiya ng isang Heswita na kahit na ito ay apektado: “Ito ay naniniwala na ang Pope [ ibig sabihin, Pius XI] ay mag-aalok ng mga serbisyong ito sa Signor [Benito] Mussolini sa pamamagitan ng Jesuit Father Pietro Tachi-Venturi, na madalas na kinunsulta ni Mussolini sa mahahalagang bagay. ” (Daily Express, 2/9/1935)

Dahil dito, ang mga diplomatikong ugnayan ay higit pa at higit pa hanggang sa mismong oras na tayo ay nabubuhay. At ang impluwensiya ng mga Heswita ay hindi gaanong nadama sa alinmang simbahan o gobyerno hanggang sa araw na ito. Ang pagwawakas ng gawain ng ebanghelyo ay upang alisin ang kalayaan ng budhi (pinahihintulutan ang Diyos na maging hukom sa mga bagay na may kinalaman sa budhi), at upang madala ang kadiliman pabalik sa mundo: sa madilim na mga institusyon na pinagaan ng Diyos, at binulag ang mga isip kawalan ng pananampalataya. Mahigpit nilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa diyos ng mundong ito, na naghahanap upang itayo ang kanilang kaharian sa mundong ito, at upang mapanalunan ang mga damdamin ng mga puso ng mga tao sa mundong ito at sa Simbahang Katoliko. Noong dekada ng 1980, ang Vatican ang unang inilagay sa embahada sa White House,

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!