Pumanatili Sa Bangbangan Ng Pagpala
January 2, 2018 (No Comments) by Christian Israel

Ang mga anghel Ang Salita ay naging perpekto sa
Doktrina
Pagsunod sa pananampalataya

Ang Tagapag-alaw ay tinatawag na “Espiritu ng katotohanan.” Ang kanyang gawain ay upang tukuyin at panatilihin ang katotohanan. Siya unang naninirahan sa puso bilang Espiritu ng katotohanan, at sa gayon siya ay naging Mang-aaliw. May kaginhawahan at kapayapaan sa katotohanan, ngunit walang tunay na kapayapaan o ginhawa ay matatagpuan sa kasinungalingan. Ito ay sa pamamagitan ng mga maling teorya at tradisyon na nakuha ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa isip. Sa pamamagitan ng pamamahala sa mga tao sa mga maling pamantayan, sinasadya niya ang pagkatao. Sa pamamagitan ng Kasulatan, ang Banal na Espiritu ay nagsasalita sa isipan, at nagpapahiwatig ng katotohanan sa puso. Kaya inilalantad niya ang kamalian, at pinalabas ito mula sa kaluluwa. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, nagtatrabaho sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, na binabanggit ni Kristo ang kanyang mga piniling tao sa kanyang sarili.  RH Nobyembre 19, 1908, Art. B, par. 4

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Pumanatili Sa Bangbangan Ng Pagpala
January 2, 2018 (No Comments) by Christian Israel

Ang mga anghel Ang Salita ay naging perpekto sa
Doktrina
Pagsunod sa pananampalataya

Ang Tagapag-alaw ay tinatawag na “Espiritu ng katotohanan.” Ang kanyang gawain ay upang tukuyin at panatilihin ang katotohanan. Siya unang naninirahan sa puso bilang Espiritu ng katotohanan, at sa gayon siya ay naging Mang-aaliw. May kaginhawahan at kapayapaan sa katotohanan, ngunit walang tunay na kapayapaan o ginhawa ay matatagpuan sa kasinungalingan. Ito ay sa pamamagitan ng mga maling teorya at tradisyon na nakuha ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa isip. Sa pamamagitan ng pamamahala sa mga tao sa mga maling pamantayan, sinasadya niya ang pagkatao. Sa pamamagitan ng Kasulatan, ang Banal na Espiritu ay nagsasalita sa isipan, at nagpapahiwatig ng katotohanan sa puso. Kaya inilalantad niya ang kamalian, at pinalabas ito mula sa kaluluwa. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, nagtatrabaho sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, na binabanggit ni Kristo ang kanyang mga piniling tao sa kanyang sarili.  RH Nobyembre 19, 1908, Art. B, par. 4

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!