Mula Sabbath Hanggang Linggo-Presbiteryano
February 19, 2017 (One Comment) by Christian Israel

“Ang Kristiyanong Sabbath (Linggo) ay wala sa Kasulatan, at hindi sa sinaunang simbahan na tinatawag na Sabbath.” Dwight’s Theology, Vol. 14, p. 401.

“Ang karagdagang argumento para sa panghabang-buhay ng Sabbath na nasa Mateo 24:20, Manalangin kayo na ang inyong paglipad ay hindi sa taglamig ni sa araw ng Sabbath. Ngunit ang huling pagkawasak ng Jerusalem ay matapos ang ganap na pag-set up ng Kristiyanong dispensasyon (AD 70). Ngunit malinaw na ipinahiwatig sa mga salitang ito ng Panginoon na kahit na ang mga Kristiyano ay nakatali sa mahigpit na pagmamasid ng Sabbath. “Mga gawa ni Jonathon Edwards, (Presby.) Vol. 4, p. 621.

“Hindi namin dapat isipin na ang pagparito ni Cristo ay nagpalaya sa atin mula sa awtoridad ng batas; sapagkat ito ay ang walang hanggang pamamahala ng isang taimtim at banal na buhay, at dapat na maging di-mababago tulad ng katarungan ng Diyos, na kung saan ito ay tumatanggap, ay pare-pareho at pare-pareho. “JOHN CALVIN,” Komentaryo sa isang Harmony ng Gospels, “Vol. 1, pahina 277.

“Pinasimulan ng Diyos ang Sabbath sa paglikha ng tao, inilaan ang ikapitong araw para sa layunin, at ipinatupad ang pagtalima nito bilang isang unibersal at walang hanggang moral na obligasyon sa lahi.” Lupon ng Publikasyon ng Lupon ng Lupon ng Amerika, Liham No. 175.

“Ang pagtupad ng araw ng Sabbath ng ikapitong araw ay hindi tumigil hanggang sa ito ay buwagin pagkatapos na maging imperyo [Romanong] ang Kristiyano,” Ang Lupon ng Publikasyon ng Presbiteryano ng Amerika, ang Tract No. 118.

“Ang kautusan ng moral ay patuloy na magbubuklod sa lahat, pati na rin ang mga taong may katwiran tulad ng iba, sa pagsunod nito; at hindi lamang tungkol sa bagay na nasa loob nito, kundi pati na rin sa paggalang sa awtoridad ng Diyos na Tagapaglikha na nagbigay nito. Ni Kristo sa Ebanghelyo sa anumang paraan matunaw, ngunit magkano palakasin ang obligasyong ito. “” Westminster Confession ng Pananampalataya, “Chap. 19, Art. 5.

“Ang Sabbath ay bahagi ng Dekalogo-ang Sampung Utos. Ito lamang ang nag-aalis ng tanong tungkol sa pagpapanatili ng institusyon … Hanggang sa gayon, maipapakita na ang buong batas sa moral ay pinawalang-bisa, ang Sabbath ay tatayo … Ang pagtuturo ni Cristo ay nagpapatunay na ang walang hanggang Sabbath. “- TC BLAKE, DD, “Theology Condensed,” pahina 474, 475.

“Ang araw ng Linggo ay ang unang araw kung saan ang mga Gentil ay taimtim na sumasamba sa planeta na ito at tinawag itong Linggo, na bahagi mula sa impluwensya nito sa araw na iyon lalo na, at bahagyang may kinalaman sa banal na katawan nito (habang ipinaglihi nito) araw at kaparehong pangalan nito, upang hindi sila lumitaw nang walang pag-aalinlangan, at sa pamamagitan nito ay hadlangan ang pagbabalik-loob ng mga Gentil, at magdala ng isang mas malawak na pag-iisip na maaaring kunin laban sa ebanghelyo “TM Morer, Dialogues sa Araw ng Panginoon

“Walang salita, walang pahiwatig sa Bagong Tipan tungkol sa abstaining mula sa trabaho sa Linggo. Ang pagtalima ng Ash Miyerkules, o Kuwaresma, ay eksakto sa parehong talampakan bilang pagtalima ng Linggo. Sa ibang bahagi ng Linggo walang ipinagkakaloob na Banal na Kautusan. “Canon Eyton, sa Sampung Utos.

“Sinikap ng ilan na itayo ang pagtalima ng Linggo sa utos ng Apostol, samantalang ang mga Apostol ay hindi nagbigay ng utos sa bagay sa lahat …. Ang katotohanan ay, sa lalong madaling panahon ng pag-apila namin sa litera scripta [literal na pagsulat] ng Biblia, ang mga Sabbatarians ay may pinakamahusay na argumento. “Ang Kristiyanong Gumagana, Abril 19, 1883, at Enero 1884

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mula Sabbath Hanggang Linggo-Presbiteryano
February 19, 2017 (One Comment) by Christian Israel

“Ang Kristiyanong Sabbath (Linggo) ay wala sa Kasulatan, at hindi sa sinaunang simbahan na tinatawag na Sabbath.” Dwight’s Theology, Vol. 14, p. 401.

“Ang karagdagang argumento para sa panghabang-buhay ng Sabbath na nasa Mateo 24:20, Manalangin kayo na ang inyong paglipad ay hindi sa taglamig ni sa araw ng Sabbath. Ngunit ang huling pagkawasak ng Jerusalem ay matapos ang ganap na pag-set up ng Kristiyanong dispensasyon (AD 70). Ngunit malinaw na ipinahiwatig sa mga salitang ito ng Panginoon na kahit na ang mga Kristiyano ay nakatali sa mahigpit na pagmamasid ng Sabbath. “Mga gawa ni Jonathon Edwards, (Presby.) Vol. 4, p. 621.

“Hindi namin dapat isipin na ang pagparito ni Cristo ay nagpalaya sa atin mula sa awtoridad ng batas; sapagkat ito ay ang walang hanggang pamamahala ng isang taimtim at banal na buhay, at dapat na maging di-mababago tulad ng katarungan ng Diyos, na kung saan ito ay tumatanggap, ay pare-pareho at pare-pareho. “JOHN CALVIN,” Komentaryo sa isang Harmony ng Gospels, “Vol. 1, pahina 277.

“Pinasimulan ng Diyos ang Sabbath sa paglikha ng tao, inilaan ang ikapitong araw para sa layunin, at ipinatupad ang pagtalima nito bilang isang unibersal at walang hanggang moral na obligasyon sa lahi.” Lupon ng Publikasyon ng Lupon ng Lupon ng Amerika, Liham No. 175.

“Ang pagtupad ng araw ng Sabbath ng ikapitong araw ay hindi tumigil hanggang sa ito ay buwagin pagkatapos na maging imperyo [Romanong] ang Kristiyano,” Ang Lupon ng Publikasyon ng Presbiteryano ng Amerika, ang Tract No. 118.

“Ang kautusan ng moral ay patuloy na magbubuklod sa lahat, pati na rin ang mga taong may katwiran tulad ng iba, sa pagsunod nito; at hindi lamang tungkol sa bagay na nasa loob nito, kundi pati na rin sa paggalang sa awtoridad ng Diyos na Tagapaglikha na nagbigay nito. Ni Kristo sa Ebanghelyo sa anumang paraan matunaw, ngunit magkano palakasin ang obligasyong ito. “” Westminster Confession ng Pananampalataya, “Chap. 19, Art. 5.

“Ang Sabbath ay bahagi ng Dekalogo-ang Sampung Utos. Ito lamang ang nag-aalis ng tanong tungkol sa pagpapanatili ng institusyon … Hanggang sa gayon, maipapakita na ang buong batas sa moral ay pinawalang-bisa, ang Sabbath ay tatayo … Ang pagtuturo ni Cristo ay nagpapatunay na ang walang hanggang Sabbath. “- TC BLAKE, DD, “Theology Condensed,” pahina 474, 475.

“Ang araw ng Linggo ay ang unang araw kung saan ang mga Gentil ay taimtim na sumasamba sa planeta na ito at tinawag itong Linggo, na bahagi mula sa impluwensya nito sa araw na iyon lalo na, at bahagyang may kinalaman sa banal na katawan nito (habang ipinaglihi nito) araw at kaparehong pangalan nito, upang hindi sila lumitaw nang walang pag-aalinlangan, at sa pamamagitan nito ay hadlangan ang pagbabalik-loob ng mga Gentil, at magdala ng isang mas malawak na pag-iisip na maaaring kunin laban sa ebanghelyo “TM Morer, Dialogues sa Araw ng Panginoon

“Walang salita, walang pahiwatig sa Bagong Tipan tungkol sa abstaining mula sa trabaho sa Linggo. Ang pagtalima ng Ash Miyerkules, o Kuwaresma, ay eksakto sa parehong talampakan bilang pagtalima ng Linggo. Sa ibang bahagi ng Linggo walang ipinagkakaloob na Banal na Kautusan. “Canon Eyton, sa Sampung Utos.

“Sinikap ng ilan na itayo ang pagtalima ng Linggo sa utos ng Apostol, samantalang ang mga Apostol ay hindi nagbigay ng utos sa bagay sa lahat …. Ang katotohanan ay, sa lalong madaling panahon ng pag-apila namin sa litera scripta [literal na pagsulat] ng Biblia, ang mga Sabbatarians ay may pinakamahusay na argumento. “Ang Kristiyanong Gumagana, Abril 19, 1883, at Enero 1884

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!