Mula Sabbath Hanggang Linggo- Moody Bible Institute
July 15, 2017 (One Comment) by Christian Israel

moody-bible-institute

“Ang araw ng Sabbath ay umiiral sa Eden, at ito ay naging sapilitang mula noon. Ang ikaapat na utos ay nagsisimula sa salitang ‘tandaan,’ na nagpapakita na ang Sabbath ay umiiral nang isinulat ng Diyos ang kautusan sa mga talaan ng bato sa Sinai. Paano masasabi ng mga tao na ang isang utos na ito ay tapos na kapag tatanggapin nila na ang iba pang siyam ay umiiral pa rin? “- DL MOODY,” Weighed and Wanting, “pahina 47.

“Tapat akong naniniwala na ang utos na ito [ang ikaapat na utos, o Sabbath na utos] ay tulad ng umiiral ngayon gaya ng dati. Nakipag-usap ako sa mga tao na nagsabi na ito ay binawi, ngunit hindi pa nila nakapagtuturo sa anumang lugar sa Biblia kung saan pinawalang-saysay ito ng Diyos. Nang si Kristo ay nasa lupa, wala Niya ginawa ang anumang bagay upang itabi; Pinalaya niya ito mula sa mga bakas kung saan inilagay ito ng mga eskriba at mga Pariseo, at ibinigay ang totoong lugar nito. ‘Ang Sabbath ay ginawa para sa tao, at hindi tao para sa sabbath.’ Ito ay tulad ng magagawa at kung kinakailangan para sa mga kalalakihan ngayon tulad ng ito ay kailanman-sa katunayan, higit pa kaysa kailanman, dahil nakatira kami sa tulad ng isang matinding edad. – Id., Pahina 46.

“Ang Ika-apat na ito ay hindi isang kautusan para sa isang lugar, o isang oras, ngunit para sa lahat ng mga lugar at oras.” DL Moody, sa San Francisco, Enero 1, 1881.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mula Sabbath Hanggang Linggo- Moody Bible Institute
July 15, 2017 (One Comment) by Christian Israel

moody-bible-institute

“Ang araw ng Sabbath ay umiiral sa Eden, at ito ay naging sapilitang mula noon. Ang ikaapat na utos ay nagsisimula sa salitang ‘tandaan,’ na nagpapakita na ang Sabbath ay umiiral nang isinulat ng Diyos ang kautusan sa mga talaan ng bato sa Sinai. Paano masasabi ng mga tao na ang isang utos na ito ay tapos na kapag tatanggapin nila na ang iba pang siyam ay umiiral pa rin? “- DL MOODY,” Weighed and Wanting, “pahina 47.

“Tapat akong naniniwala na ang utos na ito [ang ikaapat na utos, o Sabbath na utos] ay tulad ng umiiral ngayon gaya ng dati. Nakipag-usap ako sa mga tao na nagsabi na ito ay binawi, ngunit hindi pa nila nakapagtuturo sa anumang lugar sa Biblia kung saan pinawalang-saysay ito ng Diyos. Nang si Kristo ay nasa lupa, wala Niya ginawa ang anumang bagay upang itabi; Pinalaya niya ito mula sa mga bakas kung saan inilagay ito ng mga eskriba at mga Pariseo, at ibinigay ang totoong lugar nito. ‘Ang Sabbath ay ginawa para sa tao, at hindi tao para sa sabbath.’ Ito ay tulad ng magagawa at kung kinakailangan para sa mga kalalakihan ngayon tulad ng ito ay kailanman-sa katunayan, higit pa kaysa kailanman, dahil nakatira kami sa tulad ng isang matinding edad. – Id., Pahina 46.

“Ang Ika-apat na ito ay hindi isang kautusan para sa isang lugar, o isang oras, ngunit para sa lahat ng mga lugar at oras.” DL Moody, sa San Francisco, Enero 1, 1881.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!