Mula Sabbath hanggang Linggo-Makasaysayan
July 19, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Sa panahon na ito na walang katiyakan, ang isang malaking halaga ng isang uri ng theokrasia ay tila nakasalalay sa pagitan ng kulturang Kristiyano at halos pantay na popular at malawak na diffused Mithraic kulto, at ang uri ng pagsamba ng Serapis-Isis-Horus. Mula sa dating tila ang mga Kristiyano ay pinagtibay ang Linggo bilang kanilang pangunahing araw ng pagsamba maliban sa Sabbath ng mga Judio. ” HG WELLS,” Ang Balangkas ng Kasaysayan “(Bago at Binago), pahina 543.

“Ang una na gumamit nito [ang Sabbath upang ipahiwatig ang araw ng Panginoon (ang una na nakilala ko sa lahat ng paghahanap na ito) ay isang Petrus Alfonsus-nabuhay siya tungkol sa panahon na ginawa ni Repurtus (na siyang simula ng ikalabindalawang siglo ) – na tumatawag sa araw ng Panginoon sa ngalan ng Kristiyanong Sabbath. ” PETER HEYLYN,” Kasaysayan ng Sabbath, “Bahagi 2, Kabanata. 2, Sec. 12.

“Tandaan na ang pagpapalit [ng una sa ikapitong araw] ay hindi isang sapilitang nangyayari; hindi ito maaaring maging isang biglaang, ngunit isang napaka-mabagal na pag-unlad, marahil ay hindi kailanman anticipated, hindi kailanman dinisenyo o ilagay sa hugis ng mga higit sa lahat interesado, ngunit gumagapang halos unconsciously sa pagiging. ” WILLIAM B. DANA,” Isang Araw ng Rest at Pagsamba , “Pahina 174.

Ang unang direktang sanggunian sa Linggo bilang isang araw ng pahinga mula sa pisikal na mabigat na trabaho ay makikita natin sa Tertullian, sa mga AD 200 sa kanyang Liber de Oratione, kabanata 23. “Gayunpaman, kami (tulad ng natanggap namin), lamang sa araw ng Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay dapat na bantayan hindi lamang laban sa pagluhod, kundi ang bawat pustura at katungkulan ng pagkabahala; na nagpapahintulot sa kahit na ang aming mga negosyo baka magbigay kami ng anumang lugar sa diyablo. ”  TERTULLIAN,” Ante-Nicene ama, “Vol. 111, pahina 689 .

“Ang unang mga Kristiyano ay unang pinagtibay ang pitong-araw na linggo ng mga Hudyo na may bilang ng mga linggong araw, ngunit sa pagtatapos ng ikatlong siglo AD ito ay nagsimulang magbigay daan sa planetaryong linggo; at sa ika-apat at ikalimang siglo ang paganong mga pagtatanghal ay naging pangkaraniwang tinatanggap sa kanlurang bahagi ng Sangkakristiyanuhan. Ang paggamit ng mga planetaryong pangalan ng mga Kristiyano ay nagpapatunay sa lumalagong impluwensiya ng mga astrological speculation na ipinakilala ng mga nakumberte mula sa paganismo. … Sa parehong mga siglo na ang pagkalat ng Oriental solar pagsamba, lalo na ng Mithra (Persian sun pagsamba) sa mundo Romano, ay na humantong sa pagpapalit sa pamamagitan ng pagans ng mamatay Solis para mamatay Saturni, bilang unang araw ng planetary linggo … . Sa gayon ay unti-unti ang isang paganong institusyon ay inilimbag sa Kristiyanismo. ”  HUTTON WEBSTER, Ph.D., Rest Days, mga pahina 220, 221.

Si Eusebius, obispo ng ika-apat na siglo at kaibigan ng masamang si Emperor Constantine, na ang batas ng Linggo ang unang naitala, ay lubos na nagsasabi: “Ang lahat ng mga bagay, anuman ang tungkulin na gawin sa Sabbath, ang mga ito ay inilipat sa araw ng Panginoon [ bilang sila ay nagsimulang tumawag sa Linggo]. ” -” Komentaryo sa Mga Awit. “

“Ang pagsalungat sa Hudaismo ay ipinakilala ang partikular na pagdiriwang ng Linggo ng maaga, sa katunayan, sa lugar ng Sabbath …. Ang pagdiriwang ng Linggo, tulad ng iba pang mga kapistahan, ay palaging isang ordinansa lamang ng tao, at malayo ito sa mga hangarin ng mga apostol na magtatag ng isang banal na utos sa paggalang na ito, malayo sa kanila, at mula sa sinaunang apostolikong simbahan, upang ilipat ang mga batas ng Sabbath hanggang Linggo. Marahil, sa pagtatapos ng ikalawang siglo isang maling paggamit ng ganitong uri ay nagsimula nang maganap; para sa mga kalalakihan lumitaw sa oras na iyon na isinasaalang-alang ang paggawa sa Linggo bilang isang kasalanan. ”  AGUSTUS NEANDER, Pangkalahatang kasaysayan ng Kristiyano Relihiyon at Simbahan” (Rose’s pagsasalin), Vol. 1, pahina 186.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Mula Sabbath hanggang Linggo-Makasaysayan
July 19, 2017 (No Comments) by Christian Israel

“Sa panahon na ito na walang katiyakan, ang isang malaking halaga ng isang uri ng theokrasia ay tila nakasalalay sa pagitan ng kulturang Kristiyano at halos pantay na popular at malawak na diffused Mithraic kulto, at ang uri ng pagsamba ng Serapis-Isis-Horus. Mula sa dating tila ang mga Kristiyano ay pinagtibay ang Linggo bilang kanilang pangunahing araw ng pagsamba maliban sa Sabbath ng mga Judio. ” HG WELLS,” Ang Balangkas ng Kasaysayan “(Bago at Binago), pahina 543.

“Ang una na gumamit nito [ang Sabbath upang ipahiwatig ang araw ng Panginoon (ang una na nakilala ko sa lahat ng paghahanap na ito) ay isang Petrus Alfonsus-nabuhay siya tungkol sa panahon na ginawa ni Repurtus (na siyang simula ng ikalabindalawang siglo ) – na tumatawag sa araw ng Panginoon sa ngalan ng Kristiyanong Sabbath. ” PETER HEYLYN,” Kasaysayan ng Sabbath, “Bahagi 2, Kabanata. 2, Sec. 12.

“Tandaan na ang pagpapalit [ng una sa ikapitong araw] ay hindi isang sapilitang nangyayari; hindi ito maaaring maging isang biglaang, ngunit isang napaka-mabagal na pag-unlad, marahil ay hindi kailanman anticipated, hindi kailanman dinisenyo o ilagay sa hugis ng mga higit sa lahat interesado, ngunit gumagapang halos unconsciously sa pagiging. ” WILLIAM B. DANA,” Isang Araw ng Rest at Pagsamba , “Pahina 174.

Ang unang direktang sanggunian sa Linggo bilang isang araw ng pahinga mula sa pisikal na mabigat na trabaho ay makikita natin sa Tertullian, sa mga AD 200 sa kanyang Liber de Oratione, kabanata 23. “Gayunpaman, kami (tulad ng natanggap namin), lamang sa araw ng Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay dapat na bantayan hindi lamang laban sa pagluhod, kundi ang bawat pustura at katungkulan ng pagkabahala; na nagpapahintulot sa kahit na ang aming mga negosyo baka magbigay kami ng anumang lugar sa diyablo. ”  TERTULLIAN,” Ante-Nicene ama, “Vol. 111, pahina 689 .

“Ang unang mga Kristiyano ay unang pinagtibay ang pitong-araw na linggo ng mga Hudyo na may bilang ng mga linggong araw, ngunit sa pagtatapos ng ikatlong siglo AD ito ay nagsimulang magbigay daan sa planetaryong linggo; at sa ika-apat at ikalimang siglo ang paganong mga pagtatanghal ay naging pangkaraniwang tinatanggap sa kanlurang bahagi ng Sangkakristiyanuhan. Ang paggamit ng mga planetaryong pangalan ng mga Kristiyano ay nagpapatunay sa lumalagong impluwensiya ng mga astrological speculation na ipinakilala ng mga nakumberte mula sa paganismo. … Sa parehong mga siglo na ang pagkalat ng Oriental solar pagsamba, lalo na ng Mithra (Persian sun pagsamba) sa mundo Romano, ay na humantong sa pagpapalit sa pamamagitan ng pagans ng mamatay Solis para mamatay Saturni, bilang unang araw ng planetary linggo … . Sa gayon ay unti-unti ang isang paganong institusyon ay inilimbag sa Kristiyanismo. ”  HUTTON WEBSTER, Ph.D., Rest Days, mga pahina 220, 221.

Si Eusebius, obispo ng ika-apat na siglo at kaibigan ng masamang si Emperor Constantine, na ang batas ng Linggo ang unang naitala, ay lubos na nagsasabi: “Ang lahat ng mga bagay, anuman ang tungkulin na gawin sa Sabbath, ang mga ito ay inilipat sa araw ng Panginoon [ bilang sila ay nagsimulang tumawag sa Linggo]. ” -” Komentaryo sa Mga Awit. “

“Ang pagsalungat sa Hudaismo ay ipinakilala ang partikular na pagdiriwang ng Linggo ng maaga, sa katunayan, sa lugar ng Sabbath …. Ang pagdiriwang ng Linggo, tulad ng iba pang mga kapistahan, ay palaging isang ordinansa lamang ng tao, at malayo ito sa mga hangarin ng mga apostol na magtatag ng isang banal na utos sa paggalang na ito, malayo sa kanila, at mula sa sinaunang apostolikong simbahan, upang ilipat ang mga batas ng Sabbath hanggang Linggo. Marahil, sa pagtatapos ng ikalawang siglo isang maling paggamit ng ganitong uri ay nagsimula nang maganap; para sa mga kalalakihan lumitaw sa oras na iyon na isinasaalang-alang ang paggawa sa Linggo bilang isang kasalanan. ”  AGUSTUS NEANDER, Pangkalahatang kasaysayan ng Kristiyano Relihiyon at Simbahan” (Rose’s pagsasalin), Vol. 1, pahina 186.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!