Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
April 28, 2020 (No Comments) by Christian Israel

MAKASAYSAYANG REBELASYON

Ito ay nakasulat sa batas ni Moises kung paano haharapin ang isang bagay.

ADB1905 Deuteronomy 19 15 Ang isang saksi ay hindi tatayo laban sa isang tao dahil sa anomang kasamaan, o dahil sa anomang kasalanan, sa anomang kasalanan na kaniyang ipinagkasala: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi, ay mangyayari ang bagay.

Sa buong Bagong Tipan, ang batas na ito ay pinatibay nang higit sa limang beses. Si Cristo mismo ang nagtataguyod ng Banal na Kasulatan, at sinabi ito ay kung paano ang mga kapatid ay dapat na magsagawa ng kanilang sarili sa isa’t isa.

Ano ang singil na nangangailangan ng mga saksi? Sinasabi nito na ang mga pagbabago sa lingguhang pagbabago ay ginawa sa kasaysayan. Gayunpaman, upang mapanatili ang teorya na gumagamit lamang ng ilang mga kritikal na iskolar na mga panipi mula sa huling 150 taon ay ang tanging batayan na may Lunar Sabbatarian. Ang pag-aaral na ito ay hindi mapupunta sa anumang partikular na lalim tungkol sa kung ano ang teorya ng Lunar Sabbath, kundi ang mga makasaysayang pagtutol na malinaw na itinataas sa bagay na ito. Gusto naming maging mas malalim at higit sa 150 taon at patunayan ang katotohanan ng mga bagay na ito para makita ng lahat. Bago tayo pumunta sa sinaunang kasaysayan na nagpapakita ng katotohanan tungkol sa Sabbath ng ikapitong araw, tingnan natin ang isa sa kanilang mga panipi na ginagamit nila upang patunayan ang kanilang “kasaysayan” ng linggo.

Ang 1943 Universal Jewish Encyclopedia dami ng 10 pahina 482, sa ilalim ng artikulong “Linggo”, na naglalarawan kung paano nila pinaniniwalaan ang pitong araw na lingguhang cycle na nagsimula, mababasa natin:

“LINGGO” (sa Hebreo shavua). Ang ideya ng linggo, bilang isang subdibisyon ng buwan, ay tila nabuo sa Babylonia, kung saan ang bawat lunar month ay nahahati sa apat na bahagi, na tumutugma sa apat na phase ng buwan. Ang unang linggo ng bawat buwan ay nagsimula sa bagong buwan, kaya, na ang buwan ng buwan ay isa o dalawang araw na higit sa apat na tagal ng pitong araw, ang mga karagdagang araw na ito ay hindi ibinilang sa lahat. Ang bawat ikapitong araw (sabbatum) ay itinuturing na isang di-makatarungang araw. Ang paraan ng pagbilang ng oras ay kumalat sa dakong timog sa pamamagitan ng Sirya at Palestine, at pinagtibay ng mga Israelita, marahil pagkatapos na sila ay nanirahan sa Palestine. Sa pag-unlad ng kahalagahan ng Sabbath bilang isang araw ng pagtatalaga at pagbibigay diin sa mahalagang numero ng pitong, ang linggo ay naging higit at higit pa na diborsiyado mula sa kanyang koneksyon sa buwan, kaya na sa oras ng ikalawang Templo ito ay isang panahon lamang ng pitong araw at hindi na nakasalalay sa bagong buwan. Mula sa Hudaismo ang linggong ipinasa sa Kristiyanismo, at sa pamamagitan ng impluwensya ng huli ay karaniwang pinagtibay sa buong imperyong Romano; ”
Maraming mga problema sa pahayag sa itaas upang matugunan ang lahat ng ito, ngunit ito ay isang pahayag ng kasaysayan na nagmumula sa puso ng Babylonian pagkalito. Ito ay totoo na ang Babylon ay may isang paghahambing ng linggo na ito ay katulad na ito, ngunit patungkol sa katotohanan, iyon ay tungkol sa lahat na totoo sa quote sa itaas. Sinasabi nila mula sa Babilonia na tinanggap ng mga Israelita ang lingguhang pag-ikot, at pagkatapos, bago pa dumating ang Kristo (na nagmasid at nakilala ang Sabbath gaya ng ginagawa ng ibang mga Judio sa ikalawang Templo, tingnan ang Lucas 13: 10-16), sila pinabayaan ang paraan ng pagbilang ng Sabbath. Kaya nang dumating si Kristo, sinunod Niya ang MALAKING SABBATH. Maling piraso ng “kasaysayan” na gagamitin. Maaari naming tingnan ang iba pang mga claim sa kasaysayan at mga katulad na kontradiksyon ay lilitaw, ngunit sa halip, huwag tumingin sa mga hindi totoo, ngunit tingnan kung anong kasaysayan ang nagpapatotoo na kanilang sinusunod. Kung ito ay isang Lunar Sabbath, tiyak na mayroong kasaysayan upang mapangalagaan ito, ngunit kung mayroon man, dapat magkaroon ng sapat na katibayan upang mapangalagaan din ang posisyon na iyon.

Ngayon, ang mga ito ay makasaysayang mga pinagmumulan, at samantalang hindi natin kinakailangang itaguyod ang mga partikular na kasulatan o mga pananaw na pumapalibot sa mga panipi na ito bilang makapangyarihan sa doktrina, ngunit magkakaroon ito ng sapat upang mapanatili ang katumpakan ng sinaunang kasaysayan na maaaring magsalita ng mga volume laban sa lunar Sabbatarian na pananaw.

Dahil alam natin na si Kristo ay may pagkakaisa sa 1 st siglo nangingilin ng Sabado, ipaalam sa amin tumingin sa kung ano ang sinabi ng Jewish mga tao sa kanilang sarili. Una naming titingnan ang Talmud, na isinulat sa paligid ng 200CE. Ito ay madalas na binanggit ng mga Hudyo bilang isang makasaysayang reference para sa mga paniniwala na hawak ng mga Hudyo bansa bago ang pagkawasak ng templo sa 70CE.

Ang Talmud ay nagsasalita ng dalawang magkaibang mga paaralan ng pag-iisip sa kulturang Hudyo na sa pangkalahatan ay sumasalungat sa isa’t isa sa kanilang paraan ng pagsunod, na may hawak na pataas sa 300 pagkakaiba ng opinyon na naitala sa Talmud lamang. Ang isa ay tinawag na “Beth Hillel” (Ang pinaka-karaniwan sa bansang Judio) at ang iba pang “Beth Shammai”. Ang mga “Bethel” o mga bahay na ito ay laganap mula 50 BCE hanggang 50 CE, na tumatagal sa panahon ng ministeryo ni Kristo habang nasa lupa.

talmud1

Ang Talmud ay hindi isang kagalang-galang na mapagkukunan ng doktrina, ngunit nananatiling isang mahalagang mapagkukunan para sa makasaysayang dokumentasyon.

DALAWANG PAGBABAGO NG MGA BATAS SA BATAS

Ngayon ang unang halimbawa ng nakikita natin sa Talmud ay nagsasalita ng kung ano ang mangyayari kung “isang bagong buwan ay bumabagsak sa isang Sabbath.” Ito ay may matinding kontradiksyon sa lunar Sabbatarian theory, na nagtuturo na ang anumang bahagi ng lingguhang cycle at ang bagong ang buwan ng buwan ay hindi maaaring umiiral sa parehong panahon:

“R. Sumagot si Zera: Ang Bagong Buwan ay naiiba sa isang pagdiriwang – Dahil ang pagbanggit nito ay kasama sa benediction sa kabanalan ng araw sa umaga at gabi panalangin din kasama sa na ng karagdagang panalangin. Ngunit tinitiyak ba ng Beth Shammai na ang pagbanggit ng Bagong Buwan ay isasama? Hindi ba ito ang itinuro: Kung ang isang Bagong Buwan ay bumaba sa isang Sabbath, ang Bet Shammai ay nagpasiya: Ang isa ay recites sa kanyang karagdagang panalangin walong benedictions at Beth Hillel pinasiyahan: Pitong? Ito ay isang kahirapan. ” Talmud – Mas. Eiruvin 40b

Ito ay kagiliw-giliw na ang parehong mga bahay ay hindi mahanap ang isang kontrobersya ng kung ang bagong buwan at araw ng Sabbath ay maaaring mahulog sa parehong lugar, ngunit sa halip, KUNG IT, paano ito na sundin.

ANG IKA-IKATLONG ARAW NA SABBATH

Sa Mishnah, isang pangunahing bahagi ng Talmud, ito ay nagsasabi kung ano ang nangyari sa mga kordero ng Paskuwa kung ang araw pagkatapos ng Tinapay na Walang Lebadura (na kung saan ay ang araw na ang natitirang bahagi ng tupa ay sunugin sa labas ng kampo) ay nahulog sa araw ng Sabbath :

“Mishnah. Ang mga buto, at ang mga litid, at ang nothar ng kordero ng pasko ay susunugin sa panlabing-anim. Kung ang ikalabing-anim ay bumagsak sa Sabbath, dapat silang sunugin sa ikalabimpito, sapagkat hindi nila binabawasan ang Sabbath o ang pagdiriwang. ” Talmud – Pesachim 83a

Ano ang isyu dito?

1) Ang Lunar taong nangingilin ng Sabbath ay nagtuturo na ito ay imposible para sa mga Sabbath sa mahulog sa anumang araw maliban sa 8 th , 15 th , 22 nd , at 28 th . Kaya’t ang Sabbath ay laging mahulog sa unang araw ng kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Samakatuwid ang Sabbath na bumabagsak sa panlabing-anim ay maaaring hindi posible.

2) Ang pagkasaserdote ng templo na responsable sa pag-aalaga sa mga labi ng kordero. Kaya napagmasdan ng sinaunang templo at pagkasaserdote ang prinsipyo na naitala sa itaas.

Ang parehong isyu ng prinsipyong makikita natin tungkol sa mga handog na pagkain na nakatala sa Talmud:

“Mishnah. Ang isang tao ay maaaring mag-alay ng isang handog na pagkain na binubuo ng animnapung tenths at dalhin ang mga ito sa isang sisidlan kung sinabi ng isang tao, nagsasagawa ako ng sarili kong mag-alok ng animnapung sampung, maaaring dalhin ang mga ito sa isang sisidlan. Nguni’t kung sinabi niya, Ako’y kumuha ng anim na pu’t isang ikasangpung bahagi ko, ay magdadala siya ng anim na pu sa isang sisidlan at isa sa isa pang sisidlan; sapagkat mula noong ang kongregasyon ay nagdadala sa unang araw ng kapistahan ng mga tabernakulo kapag ito ay bumagsak sa isang Sabbath na animnapu’t isang ikasampung bahagi bilang isang handog na pagkain, sapat na para sa isang indibiduwal na ang kanyang pagkain ay mas mababa sa isang ikasampu kaysa sa kongregasyon. ” Talmud – Menachoth 103b

Sa isang Sabbath ng Lunar, wala pang panahon kung kailan ang unang araw ng kapistahan ng Tabernakulo ay bumagsak sa anumang araw bukod sa Sabbath (ika-15 araw ng ikapitong buwan). Kaya sinasabi na “kapag ito ay bumagsak sa isang Sabbath” ay hindi na kailangang mabanggit, dahil ayon sa mga Lunar Sabbatarians ito ay LALAKING SA MGA SABBATH.
Itinatala ng Talmud ang maraming makasaysayang punto ng interes, lalo na ang mga argumento ng iba’t ibang mga paaralan ng pag-iisip sa bansang Judio, kabilang ang mga kontrobersyal na punto. Gayunpaman hindi kailanman, hindi isang beses, sa lahat, ay nabanggit ANUMANG nagkakaisa tungkol sa isang pagkakaiba ng pagkalkula ng lingguhang cycle.

Iyon ay isang saksi ng bansang Judio sa kasaysayan. Tingnan natin ang isa o dalawa pa upang maitatag ang bagay mula sa pananaw ng makasaysayang Judio.

2. Ang Mga Dead Sea Scroll at Josephus

Ang patay na mga balumbon ng dagat ay isinasaalang-alang ang ilan sa mga pinakamaagang napetsahan at napreserba na mga ekstra-biblikal na mga scoll na kailanman natuklasan. Kabilang dito ang kasaysayan ng parehong bansang Judio, iba’t ibang mga aklat sa Biblia mula sa mga propeta, pati na rin ang ilang mga ulat ng mga saksi sa Mesiyas. Ang ilan sa mga aklat na matatagpuan sa mga sobrang bibliya ay ang Calendrical Scroll. Ito ay isinulat ng Essenes.

The dead sea scrolls are some of the oldest and best preserved texts in the world. Even though the older documents show signs of aging, they themselves are a testament to the history of the time.

Ang patay na mga balumbon ng dagat ay ilan sa mga pinakalumang at pinakamahusay na napreserba na mga teksto sa mundo. Kahit na ang mas lumang mga dokumento ay nagpapakita ng mga palatandaan ng aging, sila mismo ay isang testamento sa kasaysayan ng oras.

Ang Essenes ay isang sekta mula sa panahon ng panahon ng ikalawang Hudaismo ng templo na umunlad mula ika-2 siglo BCE hanggang ika-1 ng siglo CE, at ilang mga kasaysayan ang itinuturing na mga ito bilang ang pagkasaserdote na nagtagumpay sa linya ni Zadok. Sila ay isa sa tatlong pangunahing mga sekta na umiiral noong panahong iyon, kasama ang mga Pariseo at mga Saduceo.

Ngayon ano ang mga Kalendaryong balumbon na isinulat ng Essenes? Ang mga ito ay ang pagpapatupad ng mga tungkulin ng mga pari na ang iba’t ibang mga bahay ay gaganap sa templo bilang mga saserdote sa kanilang itinakdang panahon. Ang isang halimbawa ng iskedyul ng iskedyul ng Kalendaryo ay matatagpuan sa Bibliya:

Lucas 1: 8-9 At nangyari, na samantalang kaniyang ipinatupad ang katungkulan ng saserdote sa harap ng Dios, ayon sa pagkakasunud-sunod ng kaniyang lakad, (9) Ayon sa kaugalian ng katungkulan ng saserdote, ang kaniyang kapalaran ay nagsusunog ng kamangyan nang pumasok siya ang templo ng Panginoon.
Kung mayroong isang dokumento upang patunayan ang isang bagay para sa o laban sa isang Sabbath ng buwan, ito ay tiyak na ang Kalendaryo na balumbon. At malayo sa pagiging isang binagong Kalendaryong balumbon, ang ” mishmarot” (ang mga kurso na nasa Kalendaryong scroll) ay pinaniniwalaan na noong sinaunang siglo BCE. Ngayon, ano ang sinasabi ng mga kursong ito hinggil sa Sabbath? Ito ay nagsasabing marami, maraming bagay, ngunit narito ang isang halimbawa:

“[.. sa gabi ng ika-apat na araw ng buwan] ay ang Pista ng Tinapay na Walang Lebadura. Sa araw na iyon ng isang linggo ay isang banal na pagpupulong. Sa ikadalawampu’t limang buwan ng buwan ay isang Sabbath. Sa ikadalawampu’t anim ng buwan ay ang B [arley] Festival … “(4Q326)

Pansinin na sinasabi nito sa partikular na kurso na sa “ikadalawampu’t ikalimang bahagi ng buwan ay isang Sabbath”. Ngunit imposible ito ayon sa Lunar Sabbatarian’s weekly cycle. Alam ng maraming Lunar Sabbatarians na ito, at inaangkin na ang mga Essene ay nag-iingat ng ibang Sabbath, nang wala ang Lunar Sabbath, ngunit maaari pa bang matukoy ng anumang mga makasaysayang rekord ang claim na ito upang patunayan kung ito mismo ay totoong kasaysayan?

Sa katunayan, ang isang sinaunang Judiong istoryador sa pangalan ni Josephus, na sumulat tungkol sa kasaysayan ng mga Judio nang malawakan, parehong nabubuhay sa panahon at pagsulat tungkol sa pagkawasak ng ikalawang templo sa Jerusalem noong 70 CE, ay sumulat din nang malawakan tungkol sa partikular na mga gawain ng mga Essenes.

Kaya binanggit ni Josephus na itinatago ng mga Essene ang Sabbath sa isang araw na naiiba kaysa sa natitirang Hudaismo?

Gubat ng mga Hudyo 2: 147 … Bukod pa rito, mas mahigpit sila kaysa sa iba pang mga Judio sa pagpahinga mula sa kanilang mga gawain sa ikapitong araw ; sapagkat hindi lamang sila nakapaghanda ng pagkain sa araw na bago, upang hindi sila obligado na mag-aapoy ng apoy sa araw na iyon, ngunit hindi nila ililipat ang anumang sisidlan mula sa lugar nito, ni magpunta sa dumi nito.

Maliwanag na ang mga Essenes, na isinulat ni Josephus dito, ay nagpahinga sa parehong ikapitong araw bilang ang natitirang bahagi ng Judaismo sa panahong iyon, at sa gayong oras, ay binigyang diin na mas matibay kaysa sa kanilang mga kontemporaryo sa pagsunod sa Sabbath. Kung hindi ganoon, hindi niya sinabi “sa ikapitong araw” upang ihalo ang mga tuntunin. Maaaring sinabi niya na “mas mahigpit sila kaysa sa iba pang mga Hudyo sa pagpahinga mula sa kanilang mga labour sa araw na ipagpalagay na sila ay ang ikapitong araw”, ngunit hindi kahit na ito ay intimated. Paano na ang mga Essenes ay maaaring magtabi ng ibang Sabbath kaysa sa mga Lunar Sabbatarians, ngunit gayon pa man ay walang mga Lunar Sabbatarians na mahahanap kahit saan sa sinaunang kasaysayan? Si Josephus ay sumulat ng isang mahusay na deal sa kasaysayan ng mga Hudyo, ngunit hindi kailanman ay tulad ng isang point na hinawakan, o kahit na whispered tungkol sa.

Sa katunayan ang mga patay na dagat scroll ay may kasunduan tungkol sa kapag ang Sabbath ay sinusunod, at na walang kasaysayan ng rekord na natagpuan na mayroong anumang pagkakasalungatan sa lingguhang cycle, o isang pagkakaiba sa pagkalkula ng ikapitong araw na Sabbath, hindi kahit na sa gitna ng iba’t ibang sekta ng mga Judio. Bagaman hindi lahat ng mga balumbon ay mabuti para sa doktrina, ang mga sinaunang kasulatan ay tunay na makasaysayang mga hiyas na pinapanatili ng Diyos.

Ang isa pang punto ng interes ay kung gaano kadalas dumating ang ikapitong araw. Sa Kasulatan, may isang utos mula sa Diyos na ang Kanyang mga tao ay dapat magpatunog ng trumpeta sa buong lupain kung kailan magsisimula ang Sabbath:

Mga Bilang 10: 2 Gumawa ka ng dalawang pakakak na pilak; sa isang buong piraso ay gagawin mo sila: upang iyong magamit sila sa pagtawag sa kapulungan, at sa paglalakbay ng mga kampamento.

josephus1

Matapat na naitala ni Josephus ang marami sa sinaunang kasaysayan ng mga Judio, kapwa makabuluhan at maliliit na detalye.

Isinalaysay ni Josephus ang isang tore kung saan ang trumpeta ay sasabihin ng isa sa mga saserdote sa simula ng “tuwing ikapitong araw”: Mga
Digmaan ng mga Hudyo 4: 582 at ang huling itinayo sa itaas ng Pastophoria, kung saan ang isa sa mga pari tumayo ng kurso, at nagbigay ng isang senyas nang pauna sa isang trumpeta, sa simula ng bawat ikapitong araw , sa takipsilim ng gabi, tulad din sa gabi nang matapos ang araw na iyon, bilang pagbibigay-pansin sa mga tao kapag sila ay huminto sa trabaho, at kapag sila ay pupunta sa trabaho muli.
Ngayon, kung sinasabi niya na tuwing ikapitong araw, dapat nating isipin na ang ibig sabihin nito ay nangangahulugan siya ng bawat ikapitong araw mula sa araw pagkatapos ng bagong buwan at nagtatapos sa araw ng pagsasalin o susunod na bagong buwan? O ibig sabihin ba kung ano ang sinasabi nito, “BAWAT ikapitong araw”? Walang alinlangan, tulad ng nababasa nito.

Ngunit upang mas malaman natin ang mga makasaysayang katotohanan kung ano ang ibig sabihin ng “bawat ikapitong araw”, hindi na natin iwan ngayon ang dalawa o tatlong makasaysayang saksi ng mga Judio upang itatag ang bagay na ito, ngunit ngayon ay kukuha din tayo ng dalawa o tatlong sekular na makasaysayang mga account upang maitatag ang bagay. Na maaari naming tunay na sabihin mayroon kaming dalawang solid makasaysayang saksi:

1) Ang Sinaunang Jewish Historical saksi
2) Ang Ancient Secular Historical saksi

Si Ptolemy ang General ng Alexander the Great, na kinuha ang Jerusalem noong 332 BCE. Ngayon, Agatharchides, isang 2 nd siglo BCE Griegong istoryador na si sinulat ni tungkol sa Ptolemy ‘s pagkatalo ng Jerusalem. Mula sa mahigpit na sekular na pananaw, sumulat ang Griyegong mananaysay tungkol sa mga Hudyo na nagpapahinga “sa bawat ikapitong araw”:

“May mga taong tinatawag na mga Judio, at naninirahan sa isang lunsod na pinakamatibay sa lahat ng iba pang mga lunsod, na tinawag ng mga naninirahan sa Jerusalem, at nakasanayan na magpahinga sa bawat ikapitong araw; sa mga panahong hindi nila ginagamit ang kanilang mga bisig , o nakikisalamuha sa pag-aaruga, o nag-alaga ng anumang mga gawain ng buhay, ngunit ipinakalat ang kanilang mga kamay sa kanilang mga banal na lugar, at manalangin hanggang sa gabi. 
210
 Nangyari nga, nang pumasok si Ptolemy, ang anak ni Lagus, sa lunsod na ito kasama ang kanyang hukbo, na ang mga taong ito, sa pagmamasid sa baliw na kaugalian nila, sa halip na bantayan ang lunsod, ay pinahirapan ang kanilang bansa na magpasa sa isang mapait panginoon; at ang kanilang batas ay napatunayan nang lantaran na nag-utos ng isang hangal na kaugalian ”

Ngayon, kung pareho ang Josephus, isang Hudyong mananaysay, at Agatharchides, isang Griyegong istoryador, parehong gumamit ng mga salitang “tuwing ikapitong araw”, ito ay nagiging isang mahirap na gawain para sa Lunar Sabbatarian upang ipagtanggol ang kanyang kasaysayan, dahil hindi nila maitatag ang kanilang itinuturo mula sa isang sekular na pananaw sa kasaysayan bilang “tuwing ikapitong araw”, dahil ang bilang ng Lunar Sabbath ay hindi BAWAT ikapitong araw, ngunit may mga pagkagambala sa pamamagitan ng parehong bagong buwan at ang “araw ng pagsasalin”.

Gayunman, isang magandang bagay ang dapat isaalang-alang, na ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, at ang bawat ikapitong araw ay isang alaala ng ating kahanga-hangang Lumikha, at ang Kanyang malikhaing at nagpapabanal na kapangyarihan.

Ngayon na tiningnan natin ang puntong ito ng bawat ikapitong araw bilang Sabbath mula sa parehong pananaw ng Hudyo at walang kaugnayan sa relihiyon, tulay mula roon papunta sa higit pang mga sekular na pananaw tungkol sa kung paano itinuturing ng kalihim ng mundo ang pag-iingat ng mga Judio sa mga tao.

3. Mga Romanong Kasaysayan at Manunulat

Bago maglunsad nang higit pa sa sekular na makasaysayang mga account, kailangan nating tugunan ang isang pangkaraniwang argumento mula sa Lunar Sabbatarians sa mga tagasunod ng Sabbath na nag-obserba sa ikapitong araw na Sabbath “tuwing ikapitong araw”, na mahulog sa Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi sa Gregorian calendar , na sila ay sumasamba sa araw ng Saturn, isang sinaunang paganong diyos na nauugnay sa pagsamba sa bituin. Ginagawa nila ang singil na sinunod ng mga Judio sa sinaunang lingguhang Romano. Ang argumento ay maaaring tunog mabuti sa ibabaw, ngunit kapag sinusuri ang bagay na mas malapit, ito ay bumaba bukod.

From Ham came Nimrod. From Nimrod came all the pagan religious of the world.

Mula kay Ham ay dumating si Nimrod. Mula kay Nimrod ay dumating ang lahat ng paganong relihiyon ng mundo.

Ang katotohanan ay na “tuwing ikapitong araw” simula nang nilikha, pinanatili ng tao ang Sabbath. Mula kay Adan hanggang kay Noe, ang tunay na pananampalataya ay naipasa. Pagkatapos ay ipinasa ni Noe sa tunay na pananampalataya kay Sem, Japet, at Ham. Maaaring maunawaan ng ilan na mula kay Sem ay dumating si Abraham, Isaac, at Israel, at ang kanyang binhi, na mula sa kung saan dumating si Cristo. Itinago nila ang Sabbath. Ang mga inapo ni Ham ay sina Nimrod, Canaan, Gog, at Magog, at ilang iba pang mga bantog na mga paganong hari; mula sa kanya ay dumating ang mga kaharian ng Canaan, Sodom, Gomorrah, at Babilonia, at lahat ng mga dakilang paganong bansa sa mundo. Ngunit minana ni Ham ang totoong pananampalataya, ngunit ang lahat ng mga bansang ito na nagmula kay Ham ay maliwanag na umalis mula sa mana.

Na halos lahat ng mga lumang paganong paniniwala ay tila nakahawak sa isang tradisyonal na account ng isang baha ay katibayan na mayroon silang isang pangkaraniwang linya, at kahit na ilang karaniwang mga katangian ng tunay na pananampalataya, gayon pa man sa kabila ng anumang pagkakahawig ng ilan sa mga bansang ito ay may higit pa ba sa totoo pananampalataya, hindi nila sinasamba ang iisang Diyos.

Walang makasaysayang katibayan na sinunod ng mga Hudyo ang mga gawi ng mga sumasamba sa Saturn, ngunit sa kabaligtaran, ito ay nagsasalita ng higit pa sa isang bagay na naiiba at mas tiyak na kaayon ng kasaysayan. Dahil lamang na ang Sabbath ay bumagsak sa parehong panahon ng panahon ay hindi nagpapahayag ng mga argumento ng Lunar Sabbatarian. Alinman ang pinagtibay ng mga sumasamba sa Saturn sa pagsasagawa ng mga Hudyo (na mayroong katibayan ng kasaysayan), na kung saan kami ay magsasalita nang higit pa sa ilang sandali, o kung hindi man, minana nila ang puntong iyon ng pananampalataya mula kay Ham na hindi sila ganap na lumisan, kahit na ang kaalaman sa Diyos ay ganap na nahiwalay sa pagsamba sa nilalang sa halip na ang Lumikha, kung hindi man lamang nawala. Samakatuwid ang singil alinman paraan ay hindi sa mga tao mula sa kung saan ang Mesiyas lumitaw mula sa, kundi sa mga sumasamba sa Saturn.

Nangangahulugan ba iyon na kanilang lahat ay pinababayaan ang tagal ng panahon ng Sabbath na itinakda? Hindi kinakailangan. Isaalang-alang na may mga grupo ng Trinitarian na nagbabantay ng Sabbath, pati na rin ang mga grupong hindi Trinitarian na nagbabantay ng Sabbath. Maaari mong tiyak na sambahin ang ibang diyos sa parehong araw. Ngayon, tungkol sa mga sumasamba sa diyos na Saturn sa Saturn araw, o Sabado, ay hindi katibayan sa lahat na ang mga tao ng Diyos ay sumasamba sa anumang mas mababa kaysa sa tunay na Diyos sa ikapitong araw na Sabbath.

Bukod dito, na ang ikapitong araw na Sabbath ay bumagsak sa araw na tinatawag na Sabado ay hindi nangangahulugan na ang mga Hudyo ay tinawag ang ikapitong araw na “Sabado”, o itinuro na ang Sabado ang pinagmulan ng Sabbath. Ang katotohanan ay na ang mga Judio ay hindi kailanman nauugnay ang Sabbath sa salita Sabado, ngunit tinawag tuwing ikapitong araw na “Sabbath” at itinatago ang linya na malinaw at naiiba mula sa anumang koneksyon sa mga huwad na diyos.

Ngunit titingnan natin ang mga panipi na nagsasalita mula sa isang mahigpit na sekular na pananaw ng bansang Judio, na nagmula sa mga walang alam sa lahat ng Diyos ng Israel, ngunit sa pangkalahatang diwa, mas pamilyar sa mga paganong gawi ng mga nakapaligid na bansa. Ngayon ang mga Lunar Sabbatarians ay tama sa puntong ito: ang lingguhang Romano ay hindi batay sa ikot ng buwan. Ngunit bawat araw ng linggo ay karaniwang nakatuon sa ibang diyos. Ang mga sekular na pinagkukunan na binanggit ay hindi upang ipaalam ang isang Araw ng Saturn na pagmuni-muni sa mga Hudyo, ngunit upang maipakita nang malinaw na ang kanilang araw ng pagdiriwang ng Sabbath ay nahuhulog sa parehong panahon, at may di-maikakaila na sekular na makasaysayang katibayan para sa katotohanang ito.

70 – 84 CE (AD)

Frontinus, isang Romanong Sundalo na nabuhay mula sa c. 40 CE hanggang 103 CE, sumulat ng libro tungkol sa estratehikong militar na tinatawag na Strategematicon noong 84 AD Sa pagsulat nito, isinulat niya:

“Ang tinagurian na si Augustus Vespasian ay sinalakay ang mga Judio sa araw ng Saturn, isang araw na kung saan ito ay makasalanan para sa kanila na gumawa ng anumang negosyo.” Frontinus Stratagem 2.1.17 .

Sa Latin, ang aklat ni Frontinus ay may “araw ng Saturn” na isinalin sa “Saturnis”, kung saan nagmula ang salitang “Sabado”. At ang aklat na ito ay isinulat lamang 14 taon pagkatapos ng pagkawasak ni Tito sa Jerusalem, na ginagawang isang malaking piraso ng makasaysayang katibayan mula sa isang unang siglo na saksi, na kumukunekta sa “mga Judio … araw na kung saan ito ay makasalanan para sa kanila na gumawa ng anumang negosyo” na may ” ang araw ng Saturn “, o modernong Sabado.

63 BCE – 229 CE

Si Cassius Dio, isang Romanong taga-Kasaysayan na naninirahan sa ca. 155 hanggang 229 CE, ginamit ang makasaysayang mga salaysay ng imperyong Romano, isinulat ang tungkol sa tatlong digmaan na ang mga Romano at ang mga Hudyo ay nakipagtulungan sa isa’t isa.

Ang unang labanan ay sa panahon ng Hyrcanus II at Aristobulus II, dalawang kapatid na lalaki na ang mga anak ng Maccabees, ay nakikibahagi sa isang pagtatalo kung sino ang mamamahala. Ang mga Romano, sa pamamagitan ng mga pagkilos ni Pompey, ay pumasok at napagkasunduan ang pagtatalo, na sumasaklaw sa Hyrcanus. Habang binabanggit ang labanan ni Pompey, nabanggit ang Sabbath.

Ang setting ay 63 BCE :

“Karamihan ng lungsod, upang matiyak, kinuha niya nang walang anumang problema, bilang siya ay natanggap sa pamamagitan ng partido ng Hyrcanus; ngunit ang templo mismo, na kung saan ang iba pang partido ay inookupahan, siya nakunan lamang sa kahirapan.
Sapagkat ito ay nasa matataas na lupa at pinatibay ng isang pader ng sarili nito, at kung patuloy na ipinagtatanggol nila ito sa lahat ng mga araw na magkatulad, hindi niya maangkin ang pag-aari nito .
Dahil dito, naghuhukay sila sa kung ano ang tinatawag na mga araw ng Saturn, at sa pamamagitan ng paggawa ng walang trabaho sa mga araw na iyon ay nagbigay sa mga Romano ng isang pagkakataon sa agwat na ito upang masugpo ang pader .
Ang huli, sa pag-aaral ng pamahiin na pamahiin sa kanila, ay hindi gumawa ng malubhang mga pagtatangka sa natitirang panahon, ngunit sa mga araw na iyon, nang sila ay magkakasunod, ay sinalakay nang masigla.
Kaya ang mga tagapagtanggol ay nakuha sa araw ng Saturn, nang walang anumang pagtatanggol , at ang lahat ng yaman ay nasamsam.
Ang kaharian ay ibinigay kay Hyrcanus, at si Aristobulus ay dinala. “Cassius Dio Roman History 37.16.1-4

Napakalinaw na kinuha ng mga Romano ang katunayan na ang mga Judio ay hindi gagana sa Sabbath sa pamamagitan ng pagsulong sa kanila. At ang panahong ito ay tinatawag na Sabbath? Muli, ang lingguhang Sabbath ay kasabay ng Romanong “mga araw ng Saturn.”

Ang pangalawang labanan na inilathala ni Cassius Dio ay naganap noong 36 BCE , ang nagresulta sa unang unang paghahari ni Haring Herodes:

Cassius dio“Ang mga Hudyo, sa katunayan, ay gumawa ng labis na pinsala sa mga Romano, ngunit sila ay higit na naranasan.
Ang una sa kanila ay nakuha ay ang mga nakikipaglaban para sa presinto ng kanilang diyos, at pagkatapos ay ang natitira sa araw kahit na tinawag na araw ng Saturn .
At labis na labis ang kanilang debosyon sa relihiyon na ang unang hanay ng mga bilanggo, yaong mga nakunan kasama ang templo, ay nakakuha ng pahinga mula kay Sosius, nang ang araw ng Saturn ay muling ikinulong , at sumampa sa templo at isinagawa lahat ng mga ritwal na kaugalian, kasama ang iba pang mga tao .
Ipinagkatiwala sa mga taong ito si Antony sa isang partikular na Herod upang pamahalaan; ngunit si Antigonus ay nakagapos sa isang krus at pinalo, – isang kaparusahan na walang iba pang mga hari ang nagdusa sa mga kamay ng mga Romano, – at pagkatapos ay pinatay siya. “Cassius Dio Roman History 49.22.4-6

Pansinin na ang mga ulat Cassius Dio ang mga Hudyo na nasa loob ng debosyon sa relihiyon na kanilang sinusunod “kaugalian ritwal” sa templo sa “araw na kahit na pagkatapos ay tinatawag na Araw ng Saturn.” Ito ay nagpapahiwatig na ang tagal ng panahon coinciding sa Sabbath ay hindi lamang tinatawag na “Araw ng Saturn” sa panahon ng kanyang buhay, ngunit tinawag itong “Araw ng Saturn” pabalik noong 36 BCE, bago pa dumating si Cristo. Ang oras na itinatago ng mga Hudyo mismo ang Sabbath kapwa bago si Cristo at pagkatapos na si Cristo ay nahulog sa parehong Araw ng Saturn.

Susunod, ang isa pang karanasang nauugnay niya ay noong 70 CE, nang sirain ang templo sa Jerusalem. Ito ay nahulog sa Sabbath, na muling tinatawag na “araw ng Saturn.”

70 – 229 CE

“Gayon din ang Jerusalem ay nawasak sa mismong araw ng Saturn, ang araw na kung saan kahit na ang mga Hudyo ay mas may paggalang .
Mula sa panahong iyon ay iniutos na ang mga Hudyo na patuloy na obserbahan ang kanilang mga kaugalian sa ancestral ay dapat magbayad ng taunang pagkilala ng dalawang denarii kay Jupiter Capitoline. ”
Cassius Dio Roman History 65.7.2

Kaya kapag tinitingnan natin ang makasaysayang account ni Cassius Dio, inilahad niya na ang mga Hudyo ay nag-iingat ng parehong Sabbath sa parehong “araw ng Saturn” mula 63 BCE hanggang sa kanyang araw, hindi lalampas sa 229 CE. Ang kanyang ulat ay sumang-ayon sa account ng Frontinus ng 70 CE na labanan. Ito ay dalawang saksi mula sa isang walang kaugnayan sa relihiyon pananaw, ngunit patuloy naming nauugnay ang higit pang kasaysayan mula sa pananaw na ito.

  1. 100 CE

Ang Makasaysayang Cornelius Tacitus (ca. 56CE – ca. 117CE), ay nagmungkahi na ang mga Hudyo ay pinananatiling bukas ang katamaran, at nauugnay din ang Sabbath sa idolo ng Romano, Saturn, na nagpapakita na ang historian ay walang gaanong pag-unawa tungkol sa pananampalataya at pagsasanay ng mga Judio:

Ang mga ito ay sinabi na itinalaga ang ikapitong araw upang magpahinga, dahil ang araw na iyon ay nagwawakas sa kanilang mga problema. Nang maglaon, sa paghahanap ng katamaran na kaakit-akit, ibinigay nila ang ikapitong taon pati na rin sa sloth. Ang iba ay nagpapanatili na ginagawa nila ito sa karangalan ng Saturn ; alinman dahil ang kanilang mga relihiyosong prinsipyo ay nagmula sa Idaei, na dapat na pinalayas kay Saturn at naging mga ninuno ng mga Judio; o iba pa dahil, sa pitong konstelasyon na namamahala sa buhay ng mga tao, ang bituin ng Saturn ay gumagalaw sa pinakamataas na orbita at nagsasagawa ng kakaibang impluwensiya, at dahil sa ang karamihan sa mga katawan sa kalangitan ay naglilibot sa kanilang mga kurso sa maraming bilang ng pitong. Mula sa Mga Kasaysayan , Book Vtacitus

Ang istoryador ay bumabagsak ng mga bagay. Ang pagsambit ng posibilidad na minana ng mga Hudyo ang kanilang mga prinsipyong pangrelihiyon ng pahinga mula sa mga pinarangalan ng Saturn. Gayunpaman ang kabaligtaran ay mas malamang na maging totoo na binigyan ng kasaysayan ng mga inapo ni Noe, na ang mga namana ng mga prinsipyo ng katotohanan ay nakipagtulungan sa mga idolo habang pinapanatili ang parehong araw ng pagsamba.
Muli, ang katotohanan na ang isang paganong nauugnay sa Sabbath na pagsunod kay Saturn ay nagpapakita na ang araw ng lingguhang Romano ng Saturn (Sabado) ay parehong panahon tulad ng ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga tao bilang araw ng Sabbath. Si Tacitus ay isang saksi mula sa unang siglo at isinulat ito ng halos 30 taon pagkatapos ng pagkawasak ng templo sa Jerusalem.

ANG HUDYONG IMPLIKASYON NG SABBATH SA KULTURANG ROMA

Ngayon na nakita natin ang mga ito, ipaalam sa atin ang pansin kung paano naimpluwensiyahan ng araw ng Sabbath ang mga nakapaligid na kultura. Ang tungkulin ng Lunar Sabbatarian na ang Romanong linggo ay nakaimpluwensya sa mga taong Judio, ngunit isinulat ni Josephus na ang kabaligtaran ay ang katunayan ng bagay.

” Matagal nang ipinakita ng masa ang isang masigasig na pagnanais na gamitin ang ating mga pagdiriwang sa relihiyon ; at walang isang lungsod, Griyego o barbaro, o isang bansa, na kung saan ang aming kaugalian sa pag-iwas sa trabaho sa ikapitong araw ay hindi kumalat at kung saan ang aming mga pag-aayuno at ang pag-iilaw ng mga ilawan at marami sa aming mga pagbabawal sa bagay ng pagkain ay hindi sinusunod. Apion 2: 282-283

Si Eviatar Zerubavel, isang propesor ng sosyolohiya sa Rutgers University, iminungkahi ang mga sumusunod tungkol sa pitong linggong ikot ng araw:

“. . . Ang planeta linggo [ang linggo na aming kasalukuyang natagpuan sa kalendaryo Gregorian], gayunpaman, ay isang kamag-anak bagong dating kumpara sa Jewish linggo. . . [at] maaaring umunlad mula sa [ito], at walang alinlangan na naiimpluwensyahan ng ito. Marahil ang pitong-araw na istraktura ng linggo ng mga Judio ay unang dumating, at kalaunan ay nagsimulang tumawag ang mga araw ng linggo pagkatapos ng mga pangalan ng mga planeta. Ang ating makabagong linggong ito ay isang pagsasama ng dalawang tradisyon. ”

Si Eviatar Zerubavel, sa pamamagitan ng pag-aaral ng sanlinggo sa kani-kanyang larangan, ay dumating sa konklusyon na ang mga Judio ay may muna ito, at ang mga Romano bilang mga Lunar Sabbatarians ay nagpahayag. Ang mga puntong ito ay nagpapahiwatig na ang impluwensiya ng mga Hudyo ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang kontemporaryong kultura, kundi pati sa mundo, at dapat na hindi gaanong sorpresa kung gaano kabilis ang pagkalat ng gawain ni Cristo sa Kanyang unang mga apostol sa halos buong mundo sa mas mababa sa siglo.

119 CE

Kahit na sa mga sekular na istoryador, may dahilan upang paniwalaan na ang Sabbath ay malapit na nakuha sa lingguhang pag-ikot ng unang siglo Roma. Ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga sulatin ng isang Romanong mananaysay sa pamamagitan ng pangalan ni Suetonius. Si Suetonius (ca. 69CE – 130CE) ay isang sekretarya ng Romanong Emperador. Habang inilalarawan ang buhay ni Tiberio Caesar (14 – 37 CE), sumulat siya:

“Ang taga-Gramatika na si Diogenes, na nag-aral sa bawat Sabbath sa Rhodes, ay hindi umamin kay Tiberio nang dumating siya upang marinig siya sa ibang araw, ngunit nagpadala ng isang mensahe sa pamamagitan ng isang karaniwang alipin niya, inilagay siya sa ikapitong araw . Nang ang lalaking ito ay naghintay sa harap ng pinto ng Emperador sa Roma upang magbayad ng respeto, hindi na kinuha pa ni Tiberius ang paghihiganti kaysa mag-bid sa kanya na bumalik pagkaraan ng pitong taon. “Suetonius The Life of Tiberius 32.2

Ang reference na ito mula sa Suetonius ay isang malakas na indikasyon na ang impluwensiya ng ikapitong araw na Sabbath sa loob ng lingguhang Romano ay maaaring maugnay na higit pa sa mga naisip ng mga tao, tulad ng sinabi ni Josephus, ngunit hindi ang pagtuturo ng Lunar Sabbatarians.

28 BCE hanggang 1 BCE

Panghuli, magbabahagi kami ng isang quote mula sa isang Poet na pinangalanang Ovid, (43 BCE hanggang 17CE), na isinangguni ni J. Hugh Michael sa kanyang pagsusulat ng “The Jewish Sabbath sa Latin Classical Writers”:

Higit pang nakamamanghang ang saksi ng Ovid. Sa Ars Amatoria tinuturuan niya ang mga batang Romano na nagnanais na makahanap ng isang bagay para sa kanyang mga pagmamahal kung paano siya dapat magtakda tungkol sa kanyang paghahanap.
Ang pakikipagsapalaran ay hindi dapat dalhin siya sa malayo sa isang patlang: walang kakulangan ng angkop na mga damsels sa Roma.
Ang makata kahit ang tumutukoy sa mga bahagi ng Roma kung saan ang pakikipagsapalaran ng amorous kabataan ay pinaka-malamang na i-nakoronahan sa tagumpay: siya ay dapat hindi pagpapabaya ‘(Adonis lamented ng Venus, o ang ikapitong araw na-obserbahan bilang kabanalbanalan sa tabi ng Syrian Hudyo “.
Ang unang Ang bahagi ng direksyon na ito ay nangangahulugan lamang na ang kabataan ay dapat dumalaw sa Templo ng Venus kapag ang kanyang kalungkutan para sa Adonis ay ipinag-alaala sa anibersaryo ng kanyang kamatayan.
Katulad din sa pangalawang bahagi ay dapat mangahulugan na dapat siya dumalo sa mga serbisyo ng Sabbath na gaganapin sa mga sinagoga ng mga Hudyo.
Posible bang ilakip ang anumang iba pang kahulugan sa payo na hindi dapat iwasan ng kabataan ang ikapitong araw na sinusunod ng Syrian Jew?
At anong kahulugan ang nasa payo maliban kung ang mga katulong na Romano ay nakarating na dumalo sa mga serbisyong iyon?
Hindi madaling isipin na ang layunin ng isang makata na ang kabataang Romano ay dapat maging interesado sa isang Hudyo! Ang Jewish Sabbath sa Latin Classical Writers . J. Hugh Michael Victoria College, Toronto, Canada. Ang American Journal of Semitic Languages ​​and Literatures , Vol. 40, Hindi. 2. (Enero, 1924), pp. 117-124

Ang gawain ng Poet Ovid na kung saan ay isinangguni sa itaas ay ” Ars Amatoria” (The Art of Love) , na isinulat sa humigit-kumulang 1 BCE. Nakita natin na ang mga Romano ay nakikita na ang pitong araw ng linggo, ngunit ang Poet Ovid, na isang Scythian ng Imperyong Romano, ay hindi sa pananampalatayang Judio, ngunit ang kanyang tula ay hindi nabanggit na ang ikapitong araw ay pinananatiling banal ang mga Hudyo. Sa gayon, makikita natin na ang kultura ng Romano ay sa katunayan ay naimpluwensiyahan sa ilang paraan sa kanilang pakikipag-ugnay sa lingguhang pag-ikot at ikapitong araw ng linggo.

KONGKLUSYON

Sinasara ng mga makasaysayang saksi ang pinto sa anumang posibilidad sa teorya ng Lunar Sabbath na totoo sa kasaysayan. Ang aming Ama ay may kamangha-manghang nakaimbak ng sapat na kasaysayan sa sinaunang panahon upang hindi tayo mangailangan ng kadiliman sa bagay na ito. Ngayon na ang liwanag ay nagliliwanag, ikaw ba ay lalakad din dito?

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
April 28, 2020 (No Comments) by Christian Israel

MAKASAYSAYANG REBELASYON

Ito ay nakasulat sa batas ni Moises kung paano haharapin ang isang bagay.

ADB1905 Deuteronomy 19 15 Ang isang saksi ay hindi tatayo laban sa isang tao dahil sa anomang kasamaan, o dahil sa anomang kasalanan, sa anomang kasalanan na kaniyang ipinagkasala: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi, ay mangyayari ang bagay.

Sa buong Bagong Tipan, ang batas na ito ay pinatibay nang higit sa limang beses. Si Cristo mismo ang nagtataguyod ng Banal na Kasulatan, at sinabi ito ay kung paano ang mga kapatid ay dapat na magsagawa ng kanilang sarili sa isa’t isa.

Ano ang singil na nangangailangan ng mga saksi? Sinasabi nito na ang mga pagbabago sa lingguhang pagbabago ay ginawa sa kasaysayan. Gayunpaman, upang mapanatili ang teorya na gumagamit lamang ng ilang mga kritikal na iskolar na mga panipi mula sa huling 150 taon ay ang tanging batayan na may Lunar Sabbatarian. Ang pag-aaral na ito ay hindi mapupunta sa anumang partikular na lalim tungkol sa kung ano ang teorya ng Lunar Sabbath, kundi ang mga makasaysayang pagtutol na malinaw na itinataas sa bagay na ito. Gusto naming maging mas malalim at higit sa 150 taon at patunayan ang katotohanan ng mga bagay na ito para makita ng lahat. Bago tayo pumunta sa sinaunang kasaysayan na nagpapakita ng katotohanan tungkol sa Sabbath ng ikapitong araw, tingnan natin ang isa sa kanilang mga panipi na ginagamit nila upang patunayan ang kanilang “kasaysayan” ng linggo.

Ang 1943 Universal Jewish Encyclopedia dami ng 10 pahina 482, sa ilalim ng artikulong “Linggo”, na naglalarawan kung paano nila pinaniniwalaan ang pitong araw na lingguhang cycle na nagsimula, mababasa natin:

“LINGGO” (sa Hebreo shavua). Ang ideya ng linggo, bilang isang subdibisyon ng buwan, ay tila nabuo sa Babylonia, kung saan ang bawat lunar month ay nahahati sa apat na bahagi, na tumutugma sa apat na phase ng buwan. Ang unang linggo ng bawat buwan ay nagsimula sa bagong buwan, kaya, na ang buwan ng buwan ay isa o dalawang araw na higit sa apat na tagal ng pitong araw, ang mga karagdagang araw na ito ay hindi ibinilang sa lahat. Ang bawat ikapitong araw (sabbatum) ay itinuturing na isang di-makatarungang araw. Ang paraan ng pagbilang ng oras ay kumalat sa dakong timog sa pamamagitan ng Sirya at Palestine, at pinagtibay ng mga Israelita, marahil pagkatapos na sila ay nanirahan sa Palestine. Sa pag-unlad ng kahalagahan ng Sabbath bilang isang araw ng pagtatalaga at pagbibigay diin sa mahalagang numero ng pitong, ang linggo ay naging higit at higit pa na diborsiyado mula sa kanyang koneksyon sa buwan, kaya na sa oras ng ikalawang Templo ito ay isang panahon lamang ng pitong araw at hindi na nakasalalay sa bagong buwan. Mula sa Hudaismo ang linggong ipinasa sa Kristiyanismo, at sa pamamagitan ng impluwensya ng huli ay karaniwang pinagtibay sa buong imperyong Romano; ”
Maraming mga problema sa pahayag sa itaas upang matugunan ang lahat ng ito, ngunit ito ay isang pahayag ng kasaysayan na nagmumula sa puso ng Babylonian pagkalito. Ito ay totoo na ang Babylon ay may isang paghahambing ng linggo na ito ay katulad na ito, ngunit patungkol sa katotohanan, iyon ay tungkol sa lahat na totoo sa quote sa itaas. Sinasabi nila mula sa Babilonia na tinanggap ng mga Israelita ang lingguhang pag-ikot, at pagkatapos, bago pa dumating ang Kristo (na nagmasid at nakilala ang Sabbath gaya ng ginagawa ng ibang mga Judio sa ikalawang Templo, tingnan ang Lucas 13: 10-16), sila pinabayaan ang paraan ng pagbilang ng Sabbath. Kaya nang dumating si Kristo, sinunod Niya ang MALAKING SABBATH. Maling piraso ng “kasaysayan” na gagamitin. Maaari naming tingnan ang iba pang mga claim sa kasaysayan at mga katulad na kontradiksyon ay lilitaw, ngunit sa halip, huwag tumingin sa mga hindi totoo, ngunit tingnan kung anong kasaysayan ang nagpapatotoo na kanilang sinusunod. Kung ito ay isang Lunar Sabbath, tiyak na mayroong kasaysayan upang mapangalagaan ito, ngunit kung mayroon man, dapat magkaroon ng sapat na katibayan upang mapangalagaan din ang posisyon na iyon.

Ngayon, ang mga ito ay makasaysayang mga pinagmumulan, at samantalang hindi natin kinakailangang itaguyod ang mga partikular na kasulatan o mga pananaw na pumapalibot sa mga panipi na ito bilang makapangyarihan sa doktrina, ngunit magkakaroon ito ng sapat upang mapanatili ang katumpakan ng sinaunang kasaysayan na maaaring magsalita ng mga volume laban sa lunar Sabbatarian na pananaw.

Dahil alam natin na si Kristo ay may pagkakaisa sa 1 st siglo nangingilin ng Sabado, ipaalam sa amin tumingin sa kung ano ang sinabi ng Jewish mga tao sa kanilang sarili. Una naming titingnan ang Talmud, na isinulat sa paligid ng 200CE. Ito ay madalas na binanggit ng mga Hudyo bilang isang makasaysayang reference para sa mga paniniwala na hawak ng mga Hudyo bansa bago ang pagkawasak ng templo sa 70CE.

Ang Talmud ay nagsasalita ng dalawang magkaibang mga paaralan ng pag-iisip sa kulturang Hudyo na sa pangkalahatan ay sumasalungat sa isa’t isa sa kanilang paraan ng pagsunod, na may hawak na pataas sa 300 pagkakaiba ng opinyon na naitala sa Talmud lamang. Ang isa ay tinawag na “Beth Hillel” (Ang pinaka-karaniwan sa bansang Judio) at ang iba pang “Beth Shammai”. Ang mga “Bethel” o mga bahay na ito ay laganap mula 50 BCE hanggang 50 CE, na tumatagal sa panahon ng ministeryo ni Kristo habang nasa lupa.

talmud1

Ang Talmud ay hindi isang kagalang-galang na mapagkukunan ng doktrina, ngunit nananatiling isang mahalagang mapagkukunan para sa makasaysayang dokumentasyon.

DALAWANG PAGBABAGO NG MGA BATAS SA BATAS

Ngayon ang unang halimbawa ng nakikita natin sa Talmud ay nagsasalita ng kung ano ang mangyayari kung “isang bagong buwan ay bumabagsak sa isang Sabbath.” Ito ay may matinding kontradiksyon sa lunar Sabbatarian theory, na nagtuturo na ang anumang bahagi ng lingguhang cycle at ang bagong ang buwan ng buwan ay hindi maaaring umiiral sa parehong panahon:

“R. Sumagot si Zera: Ang Bagong Buwan ay naiiba sa isang pagdiriwang – Dahil ang pagbanggit nito ay kasama sa benediction sa kabanalan ng araw sa umaga at gabi panalangin din kasama sa na ng karagdagang panalangin. Ngunit tinitiyak ba ng Beth Shammai na ang pagbanggit ng Bagong Buwan ay isasama? Hindi ba ito ang itinuro: Kung ang isang Bagong Buwan ay bumaba sa isang Sabbath, ang Bet Shammai ay nagpasiya: Ang isa ay recites sa kanyang karagdagang panalangin walong benedictions at Beth Hillel pinasiyahan: Pitong? Ito ay isang kahirapan. ” Talmud – Mas. Eiruvin 40b

Ito ay kagiliw-giliw na ang parehong mga bahay ay hindi mahanap ang isang kontrobersya ng kung ang bagong buwan at araw ng Sabbath ay maaaring mahulog sa parehong lugar, ngunit sa halip, KUNG IT, paano ito na sundin.

ANG IKA-IKATLONG ARAW NA SABBATH

Sa Mishnah, isang pangunahing bahagi ng Talmud, ito ay nagsasabi kung ano ang nangyari sa mga kordero ng Paskuwa kung ang araw pagkatapos ng Tinapay na Walang Lebadura (na kung saan ay ang araw na ang natitirang bahagi ng tupa ay sunugin sa labas ng kampo) ay nahulog sa araw ng Sabbath :

“Mishnah. Ang mga buto, at ang mga litid, at ang nothar ng kordero ng pasko ay susunugin sa panlabing-anim. Kung ang ikalabing-anim ay bumagsak sa Sabbath, dapat silang sunugin sa ikalabimpito, sapagkat hindi nila binabawasan ang Sabbath o ang pagdiriwang. ” Talmud – Pesachim 83a

Ano ang isyu dito?

1) Ang Lunar taong nangingilin ng Sabbath ay nagtuturo na ito ay imposible para sa mga Sabbath sa mahulog sa anumang araw maliban sa 8 th , 15 th , 22 nd , at 28 th . Kaya’t ang Sabbath ay laging mahulog sa unang araw ng kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Samakatuwid ang Sabbath na bumabagsak sa panlabing-anim ay maaaring hindi posible.

2) Ang pagkasaserdote ng templo na responsable sa pag-aalaga sa mga labi ng kordero. Kaya napagmasdan ng sinaunang templo at pagkasaserdote ang prinsipyo na naitala sa itaas.

Ang parehong isyu ng prinsipyong makikita natin tungkol sa mga handog na pagkain na nakatala sa Talmud:

“Mishnah. Ang isang tao ay maaaring mag-alay ng isang handog na pagkain na binubuo ng animnapung tenths at dalhin ang mga ito sa isang sisidlan kung sinabi ng isang tao, nagsasagawa ako ng sarili kong mag-alok ng animnapung sampung, maaaring dalhin ang mga ito sa isang sisidlan. Nguni’t kung sinabi niya, Ako’y kumuha ng anim na pu’t isang ikasangpung bahagi ko, ay magdadala siya ng anim na pu sa isang sisidlan at isa sa isa pang sisidlan; sapagkat mula noong ang kongregasyon ay nagdadala sa unang araw ng kapistahan ng mga tabernakulo kapag ito ay bumagsak sa isang Sabbath na animnapu’t isang ikasampung bahagi bilang isang handog na pagkain, sapat na para sa isang indibiduwal na ang kanyang pagkain ay mas mababa sa isang ikasampu kaysa sa kongregasyon. ” Talmud – Menachoth 103b

Sa isang Sabbath ng Lunar, wala pang panahon kung kailan ang unang araw ng kapistahan ng Tabernakulo ay bumagsak sa anumang araw bukod sa Sabbath (ika-15 araw ng ikapitong buwan). Kaya sinasabi na “kapag ito ay bumagsak sa isang Sabbath” ay hindi na kailangang mabanggit, dahil ayon sa mga Lunar Sabbatarians ito ay LALAKING SA MGA SABBATH.
Itinatala ng Talmud ang maraming makasaysayang punto ng interes, lalo na ang mga argumento ng iba’t ibang mga paaralan ng pag-iisip sa bansang Judio, kabilang ang mga kontrobersyal na punto. Gayunpaman hindi kailanman, hindi isang beses, sa lahat, ay nabanggit ANUMANG nagkakaisa tungkol sa isang pagkakaiba ng pagkalkula ng lingguhang cycle.

Iyon ay isang saksi ng bansang Judio sa kasaysayan. Tingnan natin ang isa o dalawa pa upang maitatag ang bagay mula sa pananaw ng makasaysayang Judio.

2. Ang Mga Dead Sea Scroll at Josephus

Ang patay na mga balumbon ng dagat ay isinasaalang-alang ang ilan sa mga pinakamaagang napetsahan at napreserba na mga ekstra-biblikal na mga scoll na kailanman natuklasan. Kabilang dito ang kasaysayan ng parehong bansang Judio, iba’t ibang mga aklat sa Biblia mula sa mga propeta, pati na rin ang ilang mga ulat ng mga saksi sa Mesiyas. Ang ilan sa mga aklat na matatagpuan sa mga sobrang bibliya ay ang Calendrical Scroll. Ito ay isinulat ng Essenes.

The dead sea scrolls are some of the oldest and best preserved texts in the world. Even though the older documents show signs of aging, they themselves are a testament to the history of the time.

Ang patay na mga balumbon ng dagat ay ilan sa mga pinakalumang at pinakamahusay na napreserba na mga teksto sa mundo. Kahit na ang mas lumang mga dokumento ay nagpapakita ng mga palatandaan ng aging, sila mismo ay isang testamento sa kasaysayan ng oras.

Ang Essenes ay isang sekta mula sa panahon ng panahon ng ikalawang Hudaismo ng templo na umunlad mula ika-2 siglo BCE hanggang ika-1 ng siglo CE, at ilang mga kasaysayan ang itinuturing na mga ito bilang ang pagkasaserdote na nagtagumpay sa linya ni Zadok. Sila ay isa sa tatlong pangunahing mga sekta na umiiral noong panahong iyon, kasama ang mga Pariseo at mga Saduceo.

Ngayon ano ang mga Kalendaryong balumbon na isinulat ng Essenes? Ang mga ito ay ang pagpapatupad ng mga tungkulin ng mga pari na ang iba’t ibang mga bahay ay gaganap sa templo bilang mga saserdote sa kanilang itinakdang panahon. Ang isang halimbawa ng iskedyul ng iskedyul ng Kalendaryo ay matatagpuan sa Bibliya:

Lucas 1: 8-9 At nangyari, na samantalang kaniyang ipinatupad ang katungkulan ng saserdote sa harap ng Dios, ayon sa pagkakasunud-sunod ng kaniyang lakad, (9) Ayon sa kaugalian ng katungkulan ng saserdote, ang kaniyang kapalaran ay nagsusunog ng kamangyan nang pumasok siya ang templo ng Panginoon.
Kung mayroong isang dokumento upang patunayan ang isang bagay para sa o laban sa isang Sabbath ng buwan, ito ay tiyak na ang Kalendaryo na balumbon. At malayo sa pagiging isang binagong Kalendaryong balumbon, ang ” mishmarot” (ang mga kurso na nasa Kalendaryong scroll) ay pinaniniwalaan na noong sinaunang siglo BCE. Ngayon, ano ang sinasabi ng mga kursong ito hinggil sa Sabbath? Ito ay nagsasabing marami, maraming bagay, ngunit narito ang isang halimbawa:

“[.. sa gabi ng ika-apat na araw ng buwan] ay ang Pista ng Tinapay na Walang Lebadura. Sa araw na iyon ng isang linggo ay isang banal na pagpupulong. Sa ikadalawampu’t limang buwan ng buwan ay isang Sabbath. Sa ikadalawampu’t anim ng buwan ay ang B [arley] Festival … “(4Q326)

Pansinin na sinasabi nito sa partikular na kurso na sa “ikadalawampu’t ikalimang bahagi ng buwan ay isang Sabbath”. Ngunit imposible ito ayon sa Lunar Sabbatarian’s weekly cycle. Alam ng maraming Lunar Sabbatarians na ito, at inaangkin na ang mga Essene ay nag-iingat ng ibang Sabbath, nang wala ang Lunar Sabbath, ngunit maaari pa bang matukoy ng anumang mga makasaysayang rekord ang claim na ito upang patunayan kung ito mismo ay totoong kasaysayan?

Sa katunayan, ang isang sinaunang Judiong istoryador sa pangalan ni Josephus, na sumulat tungkol sa kasaysayan ng mga Judio nang malawakan, parehong nabubuhay sa panahon at pagsulat tungkol sa pagkawasak ng ikalawang templo sa Jerusalem noong 70 CE, ay sumulat din nang malawakan tungkol sa partikular na mga gawain ng mga Essenes.

Kaya binanggit ni Josephus na itinatago ng mga Essene ang Sabbath sa isang araw na naiiba kaysa sa natitirang Hudaismo?

Gubat ng mga Hudyo 2: 147 … Bukod pa rito, mas mahigpit sila kaysa sa iba pang mga Judio sa pagpahinga mula sa kanilang mga gawain sa ikapitong araw ; sapagkat hindi lamang sila nakapaghanda ng pagkain sa araw na bago, upang hindi sila obligado na mag-aapoy ng apoy sa araw na iyon, ngunit hindi nila ililipat ang anumang sisidlan mula sa lugar nito, ni magpunta sa dumi nito.

Maliwanag na ang mga Essenes, na isinulat ni Josephus dito, ay nagpahinga sa parehong ikapitong araw bilang ang natitirang bahagi ng Judaismo sa panahong iyon, at sa gayong oras, ay binigyang diin na mas matibay kaysa sa kanilang mga kontemporaryo sa pagsunod sa Sabbath. Kung hindi ganoon, hindi niya sinabi “sa ikapitong araw” upang ihalo ang mga tuntunin. Maaaring sinabi niya na “mas mahigpit sila kaysa sa iba pang mga Hudyo sa pagpahinga mula sa kanilang mga labour sa araw na ipagpalagay na sila ay ang ikapitong araw”, ngunit hindi kahit na ito ay intimated. Paano na ang mga Essenes ay maaaring magtabi ng ibang Sabbath kaysa sa mga Lunar Sabbatarians, ngunit gayon pa man ay walang mga Lunar Sabbatarians na mahahanap kahit saan sa sinaunang kasaysayan? Si Josephus ay sumulat ng isang mahusay na deal sa kasaysayan ng mga Hudyo, ngunit hindi kailanman ay tulad ng isang point na hinawakan, o kahit na whispered tungkol sa.

Sa katunayan ang mga patay na dagat scroll ay may kasunduan tungkol sa kapag ang Sabbath ay sinusunod, at na walang kasaysayan ng rekord na natagpuan na mayroong anumang pagkakasalungatan sa lingguhang cycle, o isang pagkakaiba sa pagkalkula ng ikapitong araw na Sabbath, hindi kahit na sa gitna ng iba’t ibang sekta ng mga Judio. Bagaman hindi lahat ng mga balumbon ay mabuti para sa doktrina, ang mga sinaunang kasulatan ay tunay na makasaysayang mga hiyas na pinapanatili ng Diyos.

Ang isa pang punto ng interes ay kung gaano kadalas dumating ang ikapitong araw. Sa Kasulatan, may isang utos mula sa Diyos na ang Kanyang mga tao ay dapat magpatunog ng trumpeta sa buong lupain kung kailan magsisimula ang Sabbath:

Mga Bilang 10: 2 Gumawa ka ng dalawang pakakak na pilak; sa isang buong piraso ay gagawin mo sila: upang iyong magamit sila sa pagtawag sa kapulungan, at sa paglalakbay ng mga kampamento.

josephus1

Matapat na naitala ni Josephus ang marami sa sinaunang kasaysayan ng mga Judio, kapwa makabuluhan at maliliit na detalye.

Isinalaysay ni Josephus ang isang tore kung saan ang trumpeta ay sasabihin ng isa sa mga saserdote sa simula ng “tuwing ikapitong araw”: Mga
Digmaan ng mga Hudyo 4: 582 at ang huling itinayo sa itaas ng Pastophoria, kung saan ang isa sa mga pari tumayo ng kurso, at nagbigay ng isang senyas nang pauna sa isang trumpeta, sa simula ng bawat ikapitong araw , sa takipsilim ng gabi, tulad din sa gabi nang matapos ang araw na iyon, bilang pagbibigay-pansin sa mga tao kapag sila ay huminto sa trabaho, at kapag sila ay pupunta sa trabaho muli.
Ngayon, kung sinasabi niya na tuwing ikapitong araw, dapat nating isipin na ang ibig sabihin nito ay nangangahulugan siya ng bawat ikapitong araw mula sa araw pagkatapos ng bagong buwan at nagtatapos sa araw ng pagsasalin o susunod na bagong buwan? O ibig sabihin ba kung ano ang sinasabi nito, “BAWAT ikapitong araw”? Walang alinlangan, tulad ng nababasa nito.

Ngunit upang mas malaman natin ang mga makasaysayang katotohanan kung ano ang ibig sabihin ng “bawat ikapitong araw”, hindi na natin iwan ngayon ang dalawa o tatlong makasaysayang saksi ng mga Judio upang itatag ang bagay na ito, ngunit ngayon ay kukuha din tayo ng dalawa o tatlong sekular na makasaysayang mga account upang maitatag ang bagay. Na maaari naming tunay na sabihin mayroon kaming dalawang solid makasaysayang saksi:

1) Ang Sinaunang Jewish Historical saksi
2) Ang Ancient Secular Historical saksi

Si Ptolemy ang General ng Alexander the Great, na kinuha ang Jerusalem noong 332 BCE. Ngayon, Agatharchides, isang 2 nd siglo BCE Griegong istoryador na si sinulat ni tungkol sa Ptolemy ‘s pagkatalo ng Jerusalem. Mula sa mahigpit na sekular na pananaw, sumulat ang Griyegong mananaysay tungkol sa mga Hudyo na nagpapahinga “sa bawat ikapitong araw”:

“May mga taong tinatawag na mga Judio, at naninirahan sa isang lunsod na pinakamatibay sa lahat ng iba pang mga lunsod, na tinawag ng mga naninirahan sa Jerusalem, at nakasanayan na magpahinga sa bawat ikapitong araw; sa mga panahong hindi nila ginagamit ang kanilang mga bisig , o nakikisalamuha sa pag-aaruga, o nag-alaga ng anumang mga gawain ng buhay, ngunit ipinakalat ang kanilang mga kamay sa kanilang mga banal na lugar, at manalangin hanggang sa gabi. 
210
 Nangyari nga, nang pumasok si Ptolemy, ang anak ni Lagus, sa lunsod na ito kasama ang kanyang hukbo, na ang mga taong ito, sa pagmamasid sa baliw na kaugalian nila, sa halip na bantayan ang lunsod, ay pinahirapan ang kanilang bansa na magpasa sa isang mapait panginoon; at ang kanilang batas ay napatunayan nang lantaran na nag-utos ng isang hangal na kaugalian ”

Ngayon, kung pareho ang Josephus, isang Hudyong mananaysay, at Agatharchides, isang Griyegong istoryador, parehong gumamit ng mga salitang “tuwing ikapitong araw”, ito ay nagiging isang mahirap na gawain para sa Lunar Sabbatarian upang ipagtanggol ang kanyang kasaysayan, dahil hindi nila maitatag ang kanilang itinuturo mula sa isang sekular na pananaw sa kasaysayan bilang “tuwing ikapitong araw”, dahil ang bilang ng Lunar Sabbath ay hindi BAWAT ikapitong araw, ngunit may mga pagkagambala sa pamamagitan ng parehong bagong buwan at ang “araw ng pagsasalin”.

Gayunman, isang magandang bagay ang dapat isaalang-alang, na ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, at ang bawat ikapitong araw ay isang alaala ng ating kahanga-hangang Lumikha, at ang Kanyang malikhaing at nagpapabanal na kapangyarihan.

Ngayon na tiningnan natin ang puntong ito ng bawat ikapitong araw bilang Sabbath mula sa parehong pananaw ng Hudyo at walang kaugnayan sa relihiyon, tulay mula roon papunta sa higit pang mga sekular na pananaw tungkol sa kung paano itinuturing ng kalihim ng mundo ang pag-iingat ng mga Judio sa mga tao.

3. Mga Romanong Kasaysayan at Manunulat

Bago maglunsad nang higit pa sa sekular na makasaysayang mga account, kailangan nating tugunan ang isang pangkaraniwang argumento mula sa Lunar Sabbatarians sa mga tagasunod ng Sabbath na nag-obserba sa ikapitong araw na Sabbath “tuwing ikapitong araw”, na mahulog sa Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi sa Gregorian calendar , na sila ay sumasamba sa araw ng Saturn, isang sinaunang paganong diyos na nauugnay sa pagsamba sa bituin. Ginagawa nila ang singil na sinunod ng mga Judio sa sinaunang lingguhang Romano. Ang argumento ay maaaring tunog mabuti sa ibabaw, ngunit kapag sinusuri ang bagay na mas malapit, ito ay bumaba bukod.

From Ham came Nimrod. From Nimrod came all the pagan religious of the world.

Mula kay Ham ay dumating si Nimrod. Mula kay Nimrod ay dumating ang lahat ng paganong relihiyon ng mundo.

Ang katotohanan ay na “tuwing ikapitong araw” simula nang nilikha, pinanatili ng tao ang Sabbath. Mula kay Adan hanggang kay Noe, ang tunay na pananampalataya ay naipasa. Pagkatapos ay ipinasa ni Noe sa tunay na pananampalataya kay Sem, Japet, at Ham. Maaaring maunawaan ng ilan na mula kay Sem ay dumating si Abraham, Isaac, at Israel, at ang kanyang binhi, na mula sa kung saan dumating si Cristo. Itinago nila ang Sabbath. Ang mga inapo ni Ham ay sina Nimrod, Canaan, Gog, at Magog, at ilang iba pang mga bantog na mga paganong hari; mula sa kanya ay dumating ang mga kaharian ng Canaan, Sodom, Gomorrah, at Babilonia, at lahat ng mga dakilang paganong bansa sa mundo. Ngunit minana ni Ham ang totoong pananampalataya, ngunit ang lahat ng mga bansang ito na nagmula kay Ham ay maliwanag na umalis mula sa mana.

Na halos lahat ng mga lumang paganong paniniwala ay tila nakahawak sa isang tradisyonal na account ng isang baha ay katibayan na mayroon silang isang pangkaraniwang linya, at kahit na ilang karaniwang mga katangian ng tunay na pananampalataya, gayon pa man sa kabila ng anumang pagkakahawig ng ilan sa mga bansang ito ay may higit pa ba sa totoo pananampalataya, hindi nila sinasamba ang iisang Diyos.

Walang makasaysayang katibayan na sinunod ng mga Hudyo ang mga gawi ng mga sumasamba sa Saturn, ngunit sa kabaligtaran, ito ay nagsasalita ng higit pa sa isang bagay na naiiba at mas tiyak na kaayon ng kasaysayan. Dahil lamang na ang Sabbath ay bumagsak sa parehong panahon ng panahon ay hindi nagpapahayag ng mga argumento ng Lunar Sabbatarian. Alinman ang pinagtibay ng mga sumasamba sa Saturn sa pagsasagawa ng mga Hudyo (na mayroong katibayan ng kasaysayan), na kung saan kami ay magsasalita nang higit pa sa ilang sandali, o kung hindi man, minana nila ang puntong iyon ng pananampalataya mula kay Ham na hindi sila ganap na lumisan, kahit na ang kaalaman sa Diyos ay ganap na nahiwalay sa pagsamba sa nilalang sa halip na ang Lumikha, kung hindi man lamang nawala. Samakatuwid ang singil alinman paraan ay hindi sa mga tao mula sa kung saan ang Mesiyas lumitaw mula sa, kundi sa mga sumasamba sa Saturn.

Nangangahulugan ba iyon na kanilang lahat ay pinababayaan ang tagal ng panahon ng Sabbath na itinakda? Hindi kinakailangan. Isaalang-alang na may mga grupo ng Trinitarian na nagbabantay ng Sabbath, pati na rin ang mga grupong hindi Trinitarian na nagbabantay ng Sabbath. Maaari mong tiyak na sambahin ang ibang diyos sa parehong araw. Ngayon, tungkol sa mga sumasamba sa diyos na Saturn sa Saturn araw, o Sabado, ay hindi katibayan sa lahat na ang mga tao ng Diyos ay sumasamba sa anumang mas mababa kaysa sa tunay na Diyos sa ikapitong araw na Sabbath.

Bukod dito, na ang ikapitong araw na Sabbath ay bumagsak sa araw na tinatawag na Sabado ay hindi nangangahulugan na ang mga Hudyo ay tinawag ang ikapitong araw na “Sabado”, o itinuro na ang Sabado ang pinagmulan ng Sabbath. Ang katotohanan ay na ang mga Judio ay hindi kailanman nauugnay ang Sabbath sa salita Sabado, ngunit tinawag tuwing ikapitong araw na “Sabbath” at itinatago ang linya na malinaw at naiiba mula sa anumang koneksyon sa mga huwad na diyos.

Ngunit titingnan natin ang mga panipi na nagsasalita mula sa isang mahigpit na sekular na pananaw ng bansang Judio, na nagmula sa mga walang alam sa lahat ng Diyos ng Israel, ngunit sa pangkalahatang diwa, mas pamilyar sa mga paganong gawi ng mga nakapaligid na bansa. Ngayon ang mga Lunar Sabbatarians ay tama sa puntong ito: ang lingguhang Romano ay hindi batay sa ikot ng buwan. Ngunit bawat araw ng linggo ay karaniwang nakatuon sa ibang diyos. Ang mga sekular na pinagkukunan na binanggit ay hindi upang ipaalam ang isang Araw ng Saturn na pagmuni-muni sa mga Hudyo, ngunit upang maipakita nang malinaw na ang kanilang araw ng pagdiriwang ng Sabbath ay nahuhulog sa parehong panahon, at may di-maikakaila na sekular na makasaysayang katibayan para sa katotohanang ito.

70 – 84 CE (AD)

Frontinus, isang Romanong Sundalo na nabuhay mula sa c. 40 CE hanggang 103 CE, sumulat ng libro tungkol sa estratehikong militar na tinatawag na Strategematicon noong 84 AD Sa pagsulat nito, isinulat niya:

“Ang tinagurian na si Augustus Vespasian ay sinalakay ang mga Judio sa araw ng Saturn, isang araw na kung saan ito ay makasalanan para sa kanila na gumawa ng anumang negosyo.” Frontinus Stratagem 2.1.17 .

Sa Latin, ang aklat ni Frontinus ay may “araw ng Saturn” na isinalin sa “Saturnis”, kung saan nagmula ang salitang “Sabado”. At ang aklat na ito ay isinulat lamang 14 taon pagkatapos ng pagkawasak ni Tito sa Jerusalem, na ginagawang isang malaking piraso ng makasaysayang katibayan mula sa isang unang siglo na saksi, na kumukunekta sa “mga Judio … araw na kung saan ito ay makasalanan para sa kanila na gumawa ng anumang negosyo” na may ” ang araw ng Saturn “, o modernong Sabado.

63 BCE – 229 CE

Si Cassius Dio, isang Romanong taga-Kasaysayan na naninirahan sa ca. 155 hanggang 229 CE, ginamit ang makasaysayang mga salaysay ng imperyong Romano, isinulat ang tungkol sa tatlong digmaan na ang mga Romano at ang mga Hudyo ay nakipagtulungan sa isa’t isa.

Ang unang labanan ay sa panahon ng Hyrcanus II at Aristobulus II, dalawang kapatid na lalaki na ang mga anak ng Maccabees, ay nakikibahagi sa isang pagtatalo kung sino ang mamamahala. Ang mga Romano, sa pamamagitan ng mga pagkilos ni Pompey, ay pumasok at napagkasunduan ang pagtatalo, na sumasaklaw sa Hyrcanus. Habang binabanggit ang labanan ni Pompey, nabanggit ang Sabbath.

Ang setting ay 63 BCE :

“Karamihan ng lungsod, upang matiyak, kinuha niya nang walang anumang problema, bilang siya ay natanggap sa pamamagitan ng partido ng Hyrcanus; ngunit ang templo mismo, na kung saan ang iba pang partido ay inookupahan, siya nakunan lamang sa kahirapan.
Sapagkat ito ay nasa matataas na lupa at pinatibay ng isang pader ng sarili nito, at kung patuloy na ipinagtatanggol nila ito sa lahat ng mga araw na magkatulad, hindi niya maangkin ang pag-aari nito .
Dahil dito, naghuhukay sila sa kung ano ang tinatawag na mga araw ng Saturn, at sa pamamagitan ng paggawa ng walang trabaho sa mga araw na iyon ay nagbigay sa mga Romano ng isang pagkakataon sa agwat na ito upang masugpo ang pader .
Ang huli, sa pag-aaral ng pamahiin na pamahiin sa kanila, ay hindi gumawa ng malubhang mga pagtatangka sa natitirang panahon, ngunit sa mga araw na iyon, nang sila ay magkakasunod, ay sinalakay nang masigla.
Kaya ang mga tagapagtanggol ay nakuha sa araw ng Saturn, nang walang anumang pagtatanggol , at ang lahat ng yaman ay nasamsam.
Ang kaharian ay ibinigay kay Hyrcanus, at si Aristobulus ay dinala. “Cassius Dio Roman History 37.16.1-4

Napakalinaw na kinuha ng mga Romano ang katunayan na ang mga Judio ay hindi gagana sa Sabbath sa pamamagitan ng pagsulong sa kanila. At ang panahong ito ay tinatawag na Sabbath? Muli, ang lingguhang Sabbath ay kasabay ng Romanong “mga araw ng Saturn.”

Ang pangalawang labanan na inilathala ni Cassius Dio ay naganap noong 36 BCE , ang nagresulta sa unang unang paghahari ni Haring Herodes:

Cassius dio“Ang mga Hudyo, sa katunayan, ay gumawa ng labis na pinsala sa mga Romano, ngunit sila ay higit na naranasan.
Ang una sa kanila ay nakuha ay ang mga nakikipaglaban para sa presinto ng kanilang diyos, at pagkatapos ay ang natitira sa araw kahit na tinawag na araw ng Saturn .
At labis na labis ang kanilang debosyon sa relihiyon na ang unang hanay ng mga bilanggo, yaong mga nakunan kasama ang templo, ay nakakuha ng pahinga mula kay Sosius, nang ang araw ng Saturn ay muling ikinulong , at sumampa sa templo at isinagawa lahat ng mga ritwal na kaugalian, kasama ang iba pang mga tao .
Ipinagkatiwala sa mga taong ito si Antony sa isang partikular na Herod upang pamahalaan; ngunit si Antigonus ay nakagapos sa isang krus at pinalo, – isang kaparusahan na walang iba pang mga hari ang nagdusa sa mga kamay ng mga Romano, – at pagkatapos ay pinatay siya. “Cassius Dio Roman History 49.22.4-6

Pansinin na ang mga ulat Cassius Dio ang mga Hudyo na nasa loob ng debosyon sa relihiyon na kanilang sinusunod “kaugalian ritwal” sa templo sa “araw na kahit na pagkatapos ay tinatawag na Araw ng Saturn.” Ito ay nagpapahiwatig na ang tagal ng panahon coinciding sa Sabbath ay hindi lamang tinatawag na “Araw ng Saturn” sa panahon ng kanyang buhay, ngunit tinawag itong “Araw ng Saturn” pabalik noong 36 BCE, bago pa dumating si Cristo. Ang oras na itinatago ng mga Hudyo mismo ang Sabbath kapwa bago si Cristo at pagkatapos na si Cristo ay nahulog sa parehong Araw ng Saturn.

Susunod, ang isa pang karanasang nauugnay niya ay noong 70 CE, nang sirain ang templo sa Jerusalem. Ito ay nahulog sa Sabbath, na muling tinatawag na “araw ng Saturn.”

70 – 229 CE

“Gayon din ang Jerusalem ay nawasak sa mismong araw ng Saturn, ang araw na kung saan kahit na ang mga Hudyo ay mas may paggalang .
Mula sa panahong iyon ay iniutos na ang mga Hudyo na patuloy na obserbahan ang kanilang mga kaugalian sa ancestral ay dapat magbayad ng taunang pagkilala ng dalawang denarii kay Jupiter Capitoline. ”
Cassius Dio Roman History 65.7.2

Kaya kapag tinitingnan natin ang makasaysayang account ni Cassius Dio, inilahad niya na ang mga Hudyo ay nag-iingat ng parehong Sabbath sa parehong “araw ng Saturn” mula 63 BCE hanggang sa kanyang araw, hindi lalampas sa 229 CE. Ang kanyang ulat ay sumang-ayon sa account ng Frontinus ng 70 CE na labanan. Ito ay dalawang saksi mula sa isang walang kaugnayan sa relihiyon pananaw, ngunit patuloy naming nauugnay ang higit pang kasaysayan mula sa pananaw na ito.

  1. 100 CE

Ang Makasaysayang Cornelius Tacitus (ca. 56CE – ca. 117CE), ay nagmungkahi na ang mga Hudyo ay pinananatiling bukas ang katamaran, at nauugnay din ang Sabbath sa idolo ng Romano, Saturn, na nagpapakita na ang historian ay walang gaanong pag-unawa tungkol sa pananampalataya at pagsasanay ng mga Judio:

Ang mga ito ay sinabi na itinalaga ang ikapitong araw upang magpahinga, dahil ang araw na iyon ay nagwawakas sa kanilang mga problema. Nang maglaon, sa paghahanap ng katamaran na kaakit-akit, ibinigay nila ang ikapitong taon pati na rin sa sloth. Ang iba ay nagpapanatili na ginagawa nila ito sa karangalan ng Saturn ; alinman dahil ang kanilang mga relihiyosong prinsipyo ay nagmula sa Idaei, na dapat na pinalayas kay Saturn at naging mga ninuno ng mga Judio; o iba pa dahil, sa pitong konstelasyon na namamahala sa buhay ng mga tao, ang bituin ng Saturn ay gumagalaw sa pinakamataas na orbita at nagsasagawa ng kakaibang impluwensiya, at dahil sa ang karamihan sa mga katawan sa kalangitan ay naglilibot sa kanilang mga kurso sa maraming bilang ng pitong. Mula sa Mga Kasaysayan , Book Vtacitus

Ang istoryador ay bumabagsak ng mga bagay. Ang pagsambit ng posibilidad na minana ng mga Hudyo ang kanilang mga prinsipyong pangrelihiyon ng pahinga mula sa mga pinarangalan ng Saturn. Gayunpaman ang kabaligtaran ay mas malamang na maging totoo na binigyan ng kasaysayan ng mga inapo ni Noe, na ang mga namana ng mga prinsipyo ng katotohanan ay nakipagtulungan sa mga idolo habang pinapanatili ang parehong araw ng pagsamba.
Muli, ang katotohanan na ang isang paganong nauugnay sa Sabbath na pagsunod kay Saturn ay nagpapakita na ang araw ng lingguhang Romano ng Saturn (Sabado) ay parehong panahon tulad ng ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga tao bilang araw ng Sabbath. Si Tacitus ay isang saksi mula sa unang siglo at isinulat ito ng halos 30 taon pagkatapos ng pagkawasak ng templo sa Jerusalem.

ANG HUDYONG IMPLIKASYON NG SABBATH SA KULTURANG ROMA

Ngayon na nakita natin ang mga ito, ipaalam sa atin ang pansin kung paano naimpluwensiyahan ng araw ng Sabbath ang mga nakapaligid na kultura. Ang tungkulin ng Lunar Sabbatarian na ang Romanong linggo ay nakaimpluwensya sa mga taong Judio, ngunit isinulat ni Josephus na ang kabaligtaran ay ang katunayan ng bagay.

” Matagal nang ipinakita ng masa ang isang masigasig na pagnanais na gamitin ang ating mga pagdiriwang sa relihiyon ; at walang isang lungsod, Griyego o barbaro, o isang bansa, na kung saan ang aming kaugalian sa pag-iwas sa trabaho sa ikapitong araw ay hindi kumalat at kung saan ang aming mga pag-aayuno at ang pag-iilaw ng mga ilawan at marami sa aming mga pagbabawal sa bagay ng pagkain ay hindi sinusunod. Apion 2: 282-283

Si Eviatar Zerubavel, isang propesor ng sosyolohiya sa Rutgers University, iminungkahi ang mga sumusunod tungkol sa pitong linggong ikot ng araw:

“. . . Ang planeta linggo [ang linggo na aming kasalukuyang natagpuan sa kalendaryo Gregorian], gayunpaman, ay isang kamag-anak bagong dating kumpara sa Jewish linggo. . . [at] maaaring umunlad mula sa [ito], at walang alinlangan na naiimpluwensyahan ng ito. Marahil ang pitong-araw na istraktura ng linggo ng mga Judio ay unang dumating, at kalaunan ay nagsimulang tumawag ang mga araw ng linggo pagkatapos ng mga pangalan ng mga planeta. Ang ating makabagong linggong ito ay isang pagsasama ng dalawang tradisyon. ”

Si Eviatar Zerubavel, sa pamamagitan ng pag-aaral ng sanlinggo sa kani-kanyang larangan, ay dumating sa konklusyon na ang mga Judio ay may muna ito, at ang mga Romano bilang mga Lunar Sabbatarians ay nagpahayag. Ang mga puntong ito ay nagpapahiwatig na ang impluwensiya ng mga Hudyo ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang kontemporaryong kultura, kundi pati sa mundo, at dapat na hindi gaanong sorpresa kung gaano kabilis ang pagkalat ng gawain ni Cristo sa Kanyang unang mga apostol sa halos buong mundo sa mas mababa sa siglo.

119 CE

Kahit na sa mga sekular na istoryador, may dahilan upang paniwalaan na ang Sabbath ay malapit na nakuha sa lingguhang pag-ikot ng unang siglo Roma. Ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga sulatin ng isang Romanong mananaysay sa pamamagitan ng pangalan ni Suetonius. Si Suetonius (ca. 69CE – 130CE) ay isang sekretarya ng Romanong Emperador. Habang inilalarawan ang buhay ni Tiberio Caesar (14 – 37 CE), sumulat siya:

“Ang taga-Gramatika na si Diogenes, na nag-aral sa bawat Sabbath sa Rhodes, ay hindi umamin kay Tiberio nang dumating siya upang marinig siya sa ibang araw, ngunit nagpadala ng isang mensahe sa pamamagitan ng isang karaniwang alipin niya, inilagay siya sa ikapitong araw . Nang ang lalaking ito ay naghintay sa harap ng pinto ng Emperador sa Roma upang magbayad ng respeto, hindi na kinuha pa ni Tiberius ang paghihiganti kaysa mag-bid sa kanya na bumalik pagkaraan ng pitong taon. “Suetonius The Life of Tiberius 32.2

Ang reference na ito mula sa Suetonius ay isang malakas na indikasyon na ang impluwensiya ng ikapitong araw na Sabbath sa loob ng lingguhang Romano ay maaaring maugnay na higit pa sa mga naisip ng mga tao, tulad ng sinabi ni Josephus, ngunit hindi ang pagtuturo ng Lunar Sabbatarians.

28 BCE hanggang 1 BCE

Panghuli, magbabahagi kami ng isang quote mula sa isang Poet na pinangalanang Ovid, (43 BCE hanggang 17CE), na isinangguni ni J. Hugh Michael sa kanyang pagsusulat ng “The Jewish Sabbath sa Latin Classical Writers”:

Higit pang nakamamanghang ang saksi ng Ovid. Sa Ars Amatoria tinuturuan niya ang mga batang Romano na nagnanais na makahanap ng isang bagay para sa kanyang mga pagmamahal kung paano siya dapat magtakda tungkol sa kanyang paghahanap.
Ang pakikipagsapalaran ay hindi dapat dalhin siya sa malayo sa isang patlang: walang kakulangan ng angkop na mga damsels sa Roma.
Ang makata kahit ang tumutukoy sa mga bahagi ng Roma kung saan ang pakikipagsapalaran ng amorous kabataan ay pinaka-malamang na i-nakoronahan sa tagumpay: siya ay dapat hindi pagpapabaya ‘(Adonis lamented ng Venus, o ang ikapitong araw na-obserbahan bilang kabanalbanalan sa tabi ng Syrian Hudyo “.
Ang unang Ang bahagi ng direksyon na ito ay nangangahulugan lamang na ang kabataan ay dapat dumalaw sa Templo ng Venus kapag ang kanyang kalungkutan para sa Adonis ay ipinag-alaala sa anibersaryo ng kanyang kamatayan.
Katulad din sa pangalawang bahagi ay dapat mangahulugan na dapat siya dumalo sa mga serbisyo ng Sabbath na gaganapin sa mga sinagoga ng mga Hudyo.
Posible bang ilakip ang anumang iba pang kahulugan sa payo na hindi dapat iwasan ng kabataan ang ikapitong araw na sinusunod ng Syrian Jew?
At anong kahulugan ang nasa payo maliban kung ang mga katulong na Romano ay nakarating na dumalo sa mga serbisyong iyon?
Hindi madaling isipin na ang layunin ng isang makata na ang kabataang Romano ay dapat maging interesado sa isang Hudyo! Ang Jewish Sabbath sa Latin Classical Writers . J. Hugh Michael Victoria College, Toronto, Canada. Ang American Journal of Semitic Languages ​​and Literatures , Vol. 40, Hindi. 2. (Enero, 1924), pp. 117-124

Ang gawain ng Poet Ovid na kung saan ay isinangguni sa itaas ay ” Ars Amatoria” (The Art of Love) , na isinulat sa humigit-kumulang 1 BCE. Nakita natin na ang mga Romano ay nakikita na ang pitong araw ng linggo, ngunit ang Poet Ovid, na isang Scythian ng Imperyong Romano, ay hindi sa pananampalatayang Judio, ngunit ang kanyang tula ay hindi nabanggit na ang ikapitong araw ay pinananatiling banal ang mga Hudyo. Sa gayon, makikita natin na ang kultura ng Romano ay sa katunayan ay naimpluwensiyahan sa ilang paraan sa kanilang pakikipag-ugnay sa lingguhang pag-ikot at ikapitong araw ng linggo.

KONGKLUSYON

Sinasara ng mga makasaysayang saksi ang pinto sa anumang posibilidad sa teorya ng Lunar Sabbath na totoo sa kasaysayan. Ang aming Ama ay may kamangha-manghang nakaimbak ng sapat na kasaysayan sa sinaunang panahon upang hindi tayo mangailangan ng kadiliman sa bagay na ito. Ngayon na ang liwanag ay nagliliwanag, ikaw ba ay lalakad din dito?

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!