Fellowship/Church Locations

Paumanhin, ngunit nagsusumikap pa rin kami sa pahinang ito sa kasalukuyan. Dapat itong magamit sa lalong madaling panahon!

Ito ay isang listahan ng mga grupo ng pagsasama, mga sentro ng pagsamba, mga simbahan, at mga indibidwal / pamilya na naghahanap ng pamilya ng mga kalat na kawan, na tapat sa Salita ng Diyos higit sa lahat ng mga bagay, at matatagpuan malapit sa isa’t isa para sa pagtitipon para sa pagsamba sa Ama at ng Kanyang Anak, at pag-aralan ang Salita ng Diyos nang sama-sama.

Magkaroon ng isang pakikisama / iglesia na nagpaparangal sa Anak ng Diyos na alam mo, o naghahanap upang magsimula ng isang pagtitipon kung nasaan ka? E-mail ang iyong pangalan, address, at isang numero ng telepono (upang manatiling hindi nai-publish maliban kung tinukoy) sa christian@loudcryofthethirdangel.com

Pagpalain ka ng Diyos!