Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo
August 1, 2020 (2 Comments) by Christian Israel
daniel-7

Ang pangitain ay importante sa atin sa mga huling araw na ito …

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito ang panaginip na iyon, at ito’y mga propetikong paglalahad:

“Nakita ko sa aking pangitain sa gabi, at, narito, ang apat na hangin ng langit ay nakipagtalo sa malaking dagat.”

Narito nakita ni Daniel ang apat na hangin na nagsisikap sa dagat. Sinasabi sa amin kung ano ang kinakatawan ng tubig, gamit ang Biblia bilang sariling interpreter:
ANG dagat: “At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita … ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apocalipsis 17:15). )

Ang apat na hangin na nagsisikap sa ibabaw ng dagat ay ang kapangyarihan ng paghuhukom ng Diyos upang isabilang ang kapangyarihan ng mga bansa sa mundo:

ANG APAT NA HANGIN: “Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo; Narito, aking babaliin ang busog ng Elam, na pinuno ng kanilang kapangyarihan. At sa Elam ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng mga hangin; at hindi magkakaroon ng bansa kung saan ang mga taga-labas ng Elam ay hindi darating. “(Jeremaas 49: 35-36)

Pagkatapos ay nakita ni Daniel ang apat na dakilang hayop, isa na tumataas pagkatapos ng isa, mula sa mga tao. Sinabi sa atin na ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa mga kaharian: “Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magmumula sa lupa … Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa.” (Daniel 7: 17,23) Ang isang hari ay palaging kinatawan ng kanyang mga sakop, na bumubuo sa kanyang kaharian, na may mga kaugnay na batas at natatanging pamahalaan; kaya ang apat na ito ay kumakatawan sa mga kaharian.

                                                        ANG UNANG HAYOP: “Ang una ay tulad ng isang leon, at may mga pakpak ng agila …”

Ishtar's lion on the walls surrounding Babylon

Ang leon ni Ishtar sa mga pader na nakapaligid sa Babilonia

Tiglath-Pilesar I depiction; a symbol of coming judgment

Paglalarawan kay Tiglath-Pilesar; isang simbolo ng darating na paghatol

Ishtar standing upon lions: a symbol of her throne/chariot

Si Ishtar ay nakatayo sa mga leon: isang simbolo ng kanyang trono / karwahe

Ang kaharian na ito ay agad na makikilala kay Daniel, na parehong bihag sa Babilonia, at isang tagapayo sa pinakadakila ng Babilonia. Ang lahat ng nakapalibot sa mga pader ng Babilonia, mayroong higit na 120 leon na may mga pakpak na inilarawan bilang parangal ng diyosa ng digmaan at pagkamayabong, si Ishtar, na isa sa mga pangunahing pagkain ng Babilonia, kasama si Bel (Baal) na kinakatawan ng isang dragon, at Adad. Ang mga leon ay sinasagisag ng trono ni Ishtar. Ang inspirasyon para sa mga ito ay nagmula sa parehong mula kay Ishtar, at sinaunang Asiryanong hari na si Tiglath-Pileser I, na inilarawan sa mga sinaunang teksto ang mga pader ng kanyang mga bansa na naglalarawan ng mga dakilang leon sa kanila, at isinakripisyo ang higit sa 120 sa kanila sa pamamagitan ng kamay sa digmaan. Siya ay itinatanghal bilang pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng pagdudulot sa kanila na tumayo sa kanilang mga paa. Sa isang kapansin-pansin pagkakahawig, kami ay sinabi ng leon: “ito ay lifted up mula sa lupa, at tumayo sa mga paa tulad ng isang tao … “Ang aklat ni Daniel ay napuno ng maraming mga kuwento kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga hari sa mundong ito; Siya ay nagpakita ng liwanag sa kamay ng Babilonia, na kumakatawan sa ito na nakatayo sa ibabaw ng mga paa nito bilang isang tao, ngunit ang interpretasyon ay may dalawang bahagi: isang pagpapala, gayunpaman ay isang pag-aalinlangan ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos dito ( Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya.

                             ANG IKALAWANG BILANG: “At masdan ang ibang hayop, isang ikalawa, tulad ng isang oso, at itinaas ito sa isang panig …”

the-constellation-bear-ursa-minor

Ang taas ng buntot ay ang bituin na “polaris”, na isang nakapirming bituin. Ang lahat ng iba pang mga bituin ay umiikot sa paligid nito, sa gayon ito ay tinatawag na kamay ng Mithra.

persia-bear

sol-invictus

Ang ikalawang kaharian na dumating ay Media-Persia. Ang oso ay ibinabangon sa isang panig, sapagkat ang mga Persiano ay mas malakas kaysa sa mga Medo, ngunit nagkakasama sila upang masiguro ang pagkawasak ng Babilonia. Tulad ng leon, na sumasagisag sa paganong relihiyon ng Babilonia, ang oso ay sinasagisag ng paganong relihiyon ng Persiano. Ang Mithraismo, ang pagsamba sa araw, ay mayroong diyos na sinasagisag ng konstelasyon “ursa minor” o bear. Ang menor na ursa sa langit ay ang konstelasyon na konektado sa hilagang bituin, “polaris”, na hindi matitinag, ngunit sa halip lahat ng mga bituin ang kumikilos sa paligid nito. Hinahawakan ni Mithras ang konstelasyon na “Great Bear” sa isang banda, na binibigyang diin ang kanyang kapangyarihan bilang ang diyos na nauukol sa bituin na gumagalaw sa kosmiko na poste pati na rin ang responsable para sa prusisyon sa Panahong magkasinhaba ang araw at gabi. Sa isang sinaunang liturhiya sa relihiyong Mithraismo, sinasabi nito na naglalarawan sa kanya bilang “isang diyos napakalaki,

Ang oso ay sinasabing magkaroon ng “tatlong tadyang sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin: at sinabi nila sa ganito, Bumangon ka, ubusin ang maraming laman.” Ang tadyang: ay isang simbolo ng babae na ginawa mula sa isang tadyang, at sa hula ng Biblia, kami ay sinabihan ng isang babaeng namumuno sa mga hari sa lupa at laban sa bayan ng Diyos, na itinatanghal ng mapanghimagsik na mga hilig ng Babilonia, at binigyan ng parehong pangalan. Ang propetikong Babilonya ay may isang paghatol na ipinahayag laban sa kanya; sa gayon ang mga hari sa lupa ay “nilamon ang kanyang laman”. Ang mga buto-buto ay isang simbolo ng tatlong pinakadakila bansa, higit sa lahat Babylon, pagkatapos Ehipto, at Lydia, na kung saan confederacy Media-Persiya “sumila”.

ANG IKATLONG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko, at narito ang isa pa, tulad ng isang leopardo, na nasa likod nito ay apat na mga pakpak ng isang ibon;”

The Grecian god Dionysius sat enthroned on a leopard.

Ang diyos ng Gresyano na si Dionysius ay nakaupo sa isang leopardo.

dionysiusgreece-leopard

Ang ikatlong kaharian na bumangon pagkatapos ng Media-Persian na kaharian ay ang Imperyo ng Gresya. Ito ay sinasagisag ng isang leopardo, isang talinghaga ng patron diyos ng Gresya, Dionysius, ang diyos ng kapistahan at pagkamayabong, na nakaupo na nakaupo sa leopardo bilang kanyang karwahe. Ang leopardo ay ang hayop na sinabi upang mapaglabanan ang lahat na sumasalungat sa kanya.

Oppian, Cynegetica 4. 230:
“Ang mga Leopardo ay nagtagumpay din sa pamamagitan ng mga kaloob ng Dionysos … Ang mga leopardo ay ngayon isang lahi ng mga mabangis na hayop, ngunit noong una ay hindi sila mabangis na mga ligaw na hayop kundi mga kababaihan na maliwanag ang mata … Ngunit sa mga babae binigay niya ang mga kulay-abo na mga mata ng isang mabangis na hayop at armado ang kanilang mga panga at sa kanilang mga backs ilagay ang isang batik-batik na itim na tulad ng mga fawns at ginawa ang mga ito ng isang malupit lahi.

Ayon sa Mitolohiyang Griyego, pinalaya ni Dionysius ang kanyang mga babaeng sumasamba mula sa kanilang pagkabilanggo nang sila ay nabilanggo dahil sa pagsamba sa kanya, at sa kanilang kahilingan sila ay naging mga leopardo upang ipaghiganti ang kanilang sarili at ang kanilang diyos sa hari na nagbilanggo sa kanila.

Ito ay may apat na mga pakpak: sumasagisag sa mahusay na bilis kung saan si Alexander na dakila ay sumakop sa mundo; na nakasakay sa mga hangin ng mga kahatulan na bumagsak sa kaharian ng Media-Persia. Ito ay may apat na ulo: sinasagisag ng hinati na dominasyon ni Alexander, sa kanyang kamatayan mula sa labis na paggamit ng alkohol (kaugalian na karaniwan sa mga Greeks sa pagtatalaga kay Dionysius), di-nagtagal pagkatapos niyang ipahayag na siya ay isang diyos. Ang pagkakaroon ng walang buhay na kahalili, ang kanyang kaharian ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang apat na mga heneral, Lysimachus, Cassander, Ptolemy, at Seleucus.

ANG IKA-LAMANG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at ito ay may mahusay na bakal ngipin: ito devoured at pruned, at naselyohang ang nalabi sa mga paa nito … ”

Chronos, the god of time, often depicted with a serpent/dragon chariot, devoured children.

Si Chronos, ang diyos ng panahon, na madalas na itinatanghal sa isang ahas / karwahe ng dragon, ay lumamon ng mga bata.

chronus-devouring
red-dragon

Ang ika-apat na kaharian ay ang Imperyong Romano, na sinasabing lumamon at pumutol. Ang punong diyos ng mga Romano ay kilala bilang Saturn, o Chronos, diyos ng panahon, na ang karwahe ay ahas / dragon. Si Chronos, sa takot na mawala ang kanyang lugar bilang pinuno sa mga diyos, ay sumakmal sa sinumang anak na ipinanganak mula sa kanya.
Sa panahon ng Imperyong Romano na si Cristo ay dumating bilang isang tao. Sa pagsasalita tungkol sa kapanganakan ni Kristo sa panahong ito, sinabihan tayo na ang mamumukhang hayop na ito ay ang “dragon”. “… ang dragon ay tumayo sa harap ng babae na handa na upang maihatid, upang matukso ang kanyang anak sa lalong madaling panahon na ito ay ipinanganak.” (Apocalipsis 12: 4) Sa haring Herodes na natututunan ang kapanganakan ni Cristo mula sa mga pantas, ipinag-utos niya ang lahat ng mga kabataan dalawa at sa ilalim ay papatayin dahil sa takot sa kanyang trono na tinalikuran. Si Satanas, na tinatawag din na “ang dakilang dragon … na ang matandang ahas” (Apocalipsis 12: 9) sa Biblia, ay nagbigay inspirasyon sa hari sa kanyang sariling mga takot na mawalan ng kanyang trono. Sa gayon si Herodes ay inilipat sa pamamagitan ng mismong diwa ni Satanas na “lalamon” si Kristo “nang siya ay ipinanganak.”
saturn
Ang hayop na sinasagisag ng mamumugnaw na hayop ng dragon, na “matandang ahas”, ay simbolo rin ng diyos ng Roma, Saturn. Natuklasan ni Saturn na baguhin ang sarili sa isang ahas na may mga pakpak, at siya ay itinatanghal din na may karwahe na dala ng mga serpiyente na may mga pakpak. Ang “lumang ahas” sa Banal na Kasulatan ay isang reference sa Satanas gamit ang daluyan ng isang ahas na may mga pakpak bago ito ay isinumpa magpakailanman upang mabuhay sa lupa. Ang diyos Saturn ay kilala dahil sa devoured ang kanyang mga anak sa lalong madaling sila ay ipinanganak para sa takot na sila ay ibagsak ang kanyang kapangyarihan.

Sa pamamagitan ng Imperyong Romano na “pinagputolputol” si Kristo, bilang hain para sa tao sa krus. Pagkatapos na umakyat Siya, sinabi sa atin na ang dragon ay nakikipagdigma sa “nalabi … na sumusunod sa mga utos ng Diyos”: kaya ang mga unang Kristiyano ay lubhang inuusig sa ilalim ng imperyo hanggang sa panahon ni Constantino, nang ang dragon, “ang matandang ahas” , ay kukuha ng isang mas malinis na anyo ng pag-atake sa Imperyong Romano.

ANG SAMPUNG SUNGAY NG IKALATANG BILANG: “… at may sampung sungay.”

Sinasabi sa Daniel 7:24, “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon …”

Ang imperyong Romano ay nahahati sa kung ano ang mas karaniwang naiintindihan ng sinaunang Europa. Nang bumagsak ang nag-iisang Romanong emperador, ang kaharian ay nahahati simula sa sampung dibisyon: Franks, Visigoths, Ostrogoths, Vandals, Saxons, Lombards, Suevi, Celts, Alemanni, Thuringians.

Isang napakaliit na kasuutan: ” Inisip ko ang mga sungay, at, narito, lumapit sa kanila ang isa pang maliit na sungay, na sa harap niya ay may tatlong mga unang sungay na pinutol ng mga ugat …”


littlehorn1024

Ang Paglabas ng Antikristo: Sino ang maliit na sungay na ito?

Hindi namin dapat gawin ang pagkakamali ng maling pagkilala sa maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, sapagkat ito ay magiging dakilang antikristo na kapangyarihan ng kasaysayan, at maglingkod bilang isang susi upang alisin ang panlilinlang sa panlilinlang na ahas, at kung paano siya nagtatrabaho sa mga huling araw na ito .

Upang maiwasan ang lahat ng mga pagkakamali ng pagkakakilanlan, dapat munang isaalang-alang ang siyam na markang katangian na inilarawan sa propesiya mismo. Ang mga markang ito ng pagkakakilanlan ay magpapahintulot sa atin na maging ganap na tiyak sa pagpapakahulugan. Hindi kami mangahas o mag-isip tungkol sa makasaysayang pagkakakilanlan ng “maliit na sungay” na ito ng propesiya.

1) Ito ay arises sa gitna ng sampung sungay ng Kanlurang Europa at ito ay mga dibisyon.
2) Ang sampung sungay ay nasa 476AD, kaya ang maliit na sungay ay tumataas pagkatapos ng puntong ito.
3) Ito ay bubunutin tatlong sungay na nakatayo sa paraan ng ito kapangyarihan, na nagsasabi na “mayroong tatlong ng unang sungay plucked up ng mga Roots.”.
4) Magkakaroon ito ng “mga mata tulad ng isang tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay,” na nagpapahiwatig na ito ay isang lalaki na sinasagisag ng paghahari na ito, at siya ay inaangkin na nasa isang posisyon na may dakilang awtoridad.
5) Ang sungay na ito ay “magkakaiba mula sa una”, na nagpapakita na siya ay isang iba’t ibang uri ng kapangyarihan kaysa sa tradisyonal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
6) Sinasabi nito na “magsasalita siya ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan.” Ang isa pang taludtod ay nagsasabing, “nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga pamumusong.” [Kalapastangan sa Biblia ay tinukoy bilang isang tao, inilagay ang kanyang sarili sa katayuan ng Diyos. “Sapagka’t isang mabuting gawa ay hindi namin binabulay sa iyo; ngunit para sa kalapastangan sa diyos; at sapagkat ikaw, bilang isang tao, ay nagpapakilala sa iyo ng Diyos. “Juan 10: 30-33, upang patawarin ang mga kasalanan-” “Bakit ang taong ito ay nagsasalita ng mga pamumusong? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? “Marcos 2: 7)
7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal, at nanaig. (Ang mga banal ay tinukoy sa Biblia bilang mga may ebanghelyo ni Cristo at sinusunod ang batas ng Diyos [Apocalipsis 14:12])
8) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas. Hindi ito tumutukoy sa mga batas ng kaharian ng Roma, sapagkat ang mga batas ng mga makalupang kaharian ay palaging nagbago. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang tao na inaangkin na may awtoridad na baguhin ang batas ng Diyos at ng Kanyang kaharian.
9) Maghahari ito sa loob ng 1260 taon. Sinasabi ng Kasulatan na “isang oras, panahon, at paghati-hati ng panahon.” Bagaman tila hindi karaniwan sa oras ng salita tulad nito, paano natin malalaman na tumutukoy ito sa 1260 taon? Ang pahayag ay muling ginagamit, tungkol sa panahon na ang simbahan ng Diyos ay dapat tumakas sa pag-uusig “sa isang panahon, at mga oras, at kalahating panahon” sa Apocalipsis 12:14, na sa tula 6 ay tinutukoy bilang “isang libo, dalawang daan, at animnapu (isang puntos ay 20, kaya 3 × 20 = 60) na araw “. Ang isang araw sa hula ng Biblia sa katunayan ay isang taon, ayon sa Ezekiel 4: 6 (“Inatasan kita sa iyo bawat araw sa loob ng isang taon.”) Ang isang oras sa gayon ay 360 araw, na kung saan ay ang haba ng taon ng Biblia. Ang mga oras ay 720 (2 × 360), at kalahati ng isang oras ay 180. Kung ang lahat ng ito ay magkasama, ito ay nagbibigay sa amin ng susi ng reigning para sa 1260 taon.

Ang lahat ng mga puntong ito ay dapat tumugma sa perpektong upang makilala ang kapangyarihan ng antichrist, na gagamitin ni Satanas sa mga huling araw upang linlangin ang mundo. Ipinaalam na ng Diyos na matutupad ang mga puntong ito, kaya walang kailangang mangyari sa kadiliman sa mga huling araw tungkol sa mga panlilinlang ni Satanas.

Handa ka na bang makita kung sino ang nagtutupad sa lahat ng mga katangiang ito? Pindutin dito.

little-horn-question

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo
August 1, 2020 (2 Comments) by Christian Israel
daniel-7

Ang pangitain ay importante sa atin sa mga huling araw na ito …

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito ang panaginip na iyon, at ito’y mga propetikong paglalahad:

“Nakita ko sa aking pangitain sa gabi, at, narito, ang apat na hangin ng langit ay nakipagtalo sa malaking dagat.”

Narito nakita ni Daniel ang apat na hangin na nagsisikap sa dagat. Sinasabi sa amin kung ano ang kinakatawan ng tubig, gamit ang Biblia bilang sariling interpreter:
ANG dagat: “At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita … ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apocalipsis 17:15). )

Ang apat na hangin na nagsisikap sa ibabaw ng dagat ay ang kapangyarihan ng paghuhukom ng Diyos upang isabilang ang kapangyarihan ng mga bansa sa mundo:

ANG APAT NA HANGIN: “Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo; Narito, aking babaliin ang busog ng Elam, na pinuno ng kanilang kapangyarihan. At sa Elam ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng mga hangin; at hindi magkakaroon ng bansa kung saan ang mga taga-labas ng Elam ay hindi darating. “(Jeremaas 49: 35-36)

Pagkatapos ay nakita ni Daniel ang apat na dakilang hayop, isa na tumataas pagkatapos ng isa, mula sa mga tao. Sinabi sa atin na ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa mga kaharian: “Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magmumula sa lupa … Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa.” (Daniel 7: 17,23) Ang isang hari ay palaging kinatawan ng kanyang mga sakop, na bumubuo sa kanyang kaharian, na may mga kaugnay na batas at natatanging pamahalaan; kaya ang apat na ito ay kumakatawan sa mga kaharian.

                                                        ANG UNANG HAYOP: “Ang una ay tulad ng isang leon, at may mga pakpak ng agila …”

Ishtar's lion on the walls surrounding Babylon

Ang leon ni Ishtar sa mga pader na nakapaligid sa Babilonia

Tiglath-Pilesar I depiction; a symbol of coming judgment

Paglalarawan kay Tiglath-Pilesar; isang simbolo ng darating na paghatol

Ishtar standing upon lions: a symbol of her throne/chariot

Si Ishtar ay nakatayo sa mga leon: isang simbolo ng kanyang trono / karwahe

Ang kaharian na ito ay agad na makikilala kay Daniel, na parehong bihag sa Babilonia, at isang tagapayo sa pinakadakila ng Babilonia. Ang lahat ng nakapalibot sa mga pader ng Babilonia, mayroong higit na 120 leon na may mga pakpak na inilarawan bilang parangal ng diyosa ng digmaan at pagkamayabong, si Ishtar, na isa sa mga pangunahing pagkain ng Babilonia, kasama si Bel (Baal) na kinakatawan ng isang dragon, at Adad. Ang mga leon ay sinasagisag ng trono ni Ishtar. Ang inspirasyon para sa mga ito ay nagmula sa parehong mula kay Ishtar, at sinaunang Asiryanong hari na si Tiglath-Pileser I, na inilarawan sa mga sinaunang teksto ang mga pader ng kanyang mga bansa na naglalarawan ng mga dakilang leon sa kanila, at isinakripisyo ang higit sa 120 sa kanila sa pamamagitan ng kamay sa digmaan. Siya ay itinatanghal bilang pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng pagdudulot sa kanila na tumayo sa kanilang mga paa. Sa isang kapansin-pansin pagkakahawig, kami ay sinabi ng leon: “ito ay lifted up mula sa lupa, at tumayo sa mga paa tulad ng isang tao … “Ang aklat ni Daniel ay napuno ng maraming mga kuwento kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga hari sa mundong ito; Siya ay nagpakita ng liwanag sa kamay ng Babilonia, na kumakatawan sa ito na nakatayo sa ibabaw ng mga paa nito bilang isang tao, ngunit ang interpretasyon ay may dalawang bahagi: isang pagpapala, gayunpaman ay isang pag-aalinlangan ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos dito ( Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya.

                             ANG IKALAWANG BILANG: “At masdan ang ibang hayop, isang ikalawa, tulad ng isang oso, at itinaas ito sa isang panig …”

the-constellation-bear-ursa-minor

Ang taas ng buntot ay ang bituin na “polaris”, na isang nakapirming bituin. Ang lahat ng iba pang mga bituin ay umiikot sa paligid nito, sa gayon ito ay tinatawag na kamay ng Mithra.

persia-bear

sol-invictus

Ang ikalawang kaharian na dumating ay Media-Persia. Ang oso ay ibinabangon sa isang panig, sapagkat ang mga Persiano ay mas malakas kaysa sa mga Medo, ngunit nagkakasama sila upang masiguro ang pagkawasak ng Babilonia. Tulad ng leon, na sumasagisag sa paganong relihiyon ng Babilonia, ang oso ay sinasagisag ng paganong relihiyon ng Persiano. Ang Mithraismo, ang pagsamba sa araw, ay mayroong diyos na sinasagisag ng konstelasyon “ursa minor” o bear. Ang menor na ursa sa langit ay ang konstelasyon na konektado sa hilagang bituin, “polaris”, na hindi matitinag, ngunit sa halip lahat ng mga bituin ang kumikilos sa paligid nito. Hinahawakan ni Mithras ang konstelasyon na “Great Bear” sa isang banda, na binibigyang diin ang kanyang kapangyarihan bilang ang diyos na nauukol sa bituin na gumagalaw sa kosmiko na poste pati na rin ang responsable para sa prusisyon sa Panahong magkasinhaba ang araw at gabi. Sa isang sinaunang liturhiya sa relihiyong Mithraismo, sinasabi nito na naglalarawan sa kanya bilang “isang diyos napakalaki,

Ang oso ay sinasabing magkaroon ng “tatlong tadyang sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin: at sinabi nila sa ganito, Bumangon ka, ubusin ang maraming laman.” Ang tadyang: ay isang simbolo ng babae na ginawa mula sa isang tadyang, at sa hula ng Biblia, kami ay sinabihan ng isang babaeng namumuno sa mga hari sa lupa at laban sa bayan ng Diyos, na itinatanghal ng mapanghimagsik na mga hilig ng Babilonia, at binigyan ng parehong pangalan. Ang propetikong Babilonya ay may isang paghatol na ipinahayag laban sa kanya; sa gayon ang mga hari sa lupa ay “nilamon ang kanyang laman”. Ang mga buto-buto ay isang simbolo ng tatlong pinakadakila bansa, higit sa lahat Babylon, pagkatapos Ehipto, at Lydia, na kung saan confederacy Media-Persiya “sumila”.

ANG IKATLONG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko, at narito ang isa pa, tulad ng isang leopardo, na nasa likod nito ay apat na mga pakpak ng isang ibon;”

The Grecian god Dionysius sat enthroned on a leopard.

Ang diyos ng Gresyano na si Dionysius ay nakaupo sa isang leopardo.

dionysiusgreece-leopard

Ang ikatlong kaharian na bumangon pagkatapos ng Media-Persian na kaharian ay ang Imperyo ng Gresya. Ito ay sinasagisag ng isang leopardo, isang talinghaga ng patron diyos ng Gresya, Dionysius, ang diyos ng kapistahan at pagkamayabong, na nakaupo na nakaupo sa leopardo bilang kanyang karwahe. Ang leopardo ay ang hayop na sinabi upang mapaglabanan ang lahat na sumasalungat sa kanya.

Oppian, Cynegetica 4. 230:
“Ang mga Leopardo ay nagtagumpay din sa pamamagitan ng mga kaloob ng Dionysos … Ang mga leopardo ay ngayon isang lahi ng mga mabangis na hayop, ngunit noong una ay hindi sila mabangis na mga ligaw na hayop kundi mga kababaihan na maliwanag ang mata … Ngunit sa mga babae binigay niya ang mga kulay-abo na mga mata ng isang mabangis na hayop at armado ang kanilang mga panga at sa kanilang mga backs ilagay ang isang batik-batik na itim na tulad ng mga fawns at ginawa ang mga ito ng isang malupit lahi.

Ayon sa Mitolohiyang Griyego, pinalaya ni Dionysius ang kanyang mga babaeng sumasamba mula sa kanilang pagkabilanggo nang sila ay nabilanggo dahil sa pagsamba sa kanya, at sa kanilang kahilingan sila ay naging mga leopardo upang ipaghiganti ang kanilang sarili at ang kanilang diyos sa hari na nagbilanggo sa kanila.

Ito ay may apat na mga pakpak: sumasagisag sa mahusay na bilis kung saan si Alexander na dakila ay sumakop sa mundo; na nakasakay sa mga hangin ng mga kahatulan na bumagsak sa kaharian ng Media-Persia. Ito ay may apat na ulo: sinasagisag ng hinati na dominasyon ni Alexander, sa kanyang kamatayan mula sa labis na paggamit ng alkohol (kaugalian na karaniwan sa mga Greeks sa pagtatalaga kay Dionysius), di-nagtagal pagkatapos niyang ipahayag na siya ay isang diyos. Ang pagkakaroon ng walang buhay na kahalili, ang kanyang kaharian ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang apat na mga heneral, Lysimachus, Cassander, Ptolemy, at Seleucus.

ANG IKA-LAMANG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at ito ay may mahusay na bakal ngipin: ito devoured at pruned, at naselyohang ang nalabi sa mga paa nito … ”

Chronos, the god of time, often depicted with a serpent/dragon chariot, devoured children.

Si Chronos, ang diyos ng panahon, na madalas na itinatanghal sa isang ahas / karwahe ng dragon, ay lumamon ng mga bata.

chronus-devouring
red-dragon

Ang ika-apat na kaharian ay ang Imperyong Romano, na sinasabing lumamon at pumutol. Ang punong diyos ng mga Romano ay kilala bilang Saturn, o Chronos, diyos ng panahon, na ang karwahe ay ahas / dragon. Si Chronos, sa takot na mawala ang kanyang lugar bilang pinuno sa mga diyos, ay sumakmal sa sinumang anak na ipinanganak mula sa kanya.
Sa panahon ng Imperyong Romano na si Cristo ay dumating bilang isang tao. Sa pagsasalita tungkol sa kapanganakan ni Kristo sa panahong ito, sinabihan tayo na ang mamumukhang hayop na ito ay ang “dragon”. “… ang dragon ay tumayo sa harap ng babae na handa na upang maihatid, upang matukso ang kanyang anak sa lalong madaling panahon na ito ay ipinanganak.” (Apocalipsis 12: 4) Sa haring Herodes na natututunan ang kapanganakan ni Cristo mula sa mga pantas, ipinag-utos niya ang lahat ng mga kabataan dalawa at sa ilalim ay papatayin dahil sa takot sa kanyang trono na tinalikuran. Si Satanas, na tinatawag din na “ang dakilang dragon … na ang matandang ahas” (Apocalipsis 12: 9) sa Biblia, ay nagbigay inspirasyon sa hari sa kanyang sariling mga takot na mawalan ng kanyang trono. Sa gayon si Herodes ay inilipat sa pamamagitan ng mismong diwa ni Satanas na “lalamon” si Kristo “nang siya ay ipinanganak.”
saturn
Ang hayop na sinasagisag ng mamumugnaw na hayop ng dragon, na “matandang ahas”, ay simbolo rin ng diyos ng Roma, Saturn. Natuklasan ni Saturn na baguhin ang sarili sa isang ahas na may mga pakpak, at siya ay itinatanghal din na may karwahe na dala ng mga serpiyente na may mga pakpak. Ang “lumang ahas” sa Banal na Kasulatan ay isang reference sa Satanas gamit ang daluyan ng isang ahas na may mga pakpak bago ito ay isinumpa magpakailanman upang mabuhay sa lupa. Ang diyos Saturn ay kilala dahil sa devoured ang kanyang mga anak sa lalong madaling sila ay ipinanganak para sa takot na sila ay ibagsak ang kanyang kapangyarihan.

Sa pamamagitan ng Imperyong Romano na “pinagputolputol” si Kristo, bilang hain para sa tao sa krus. Pagkatapos na umakyat Siya, sinabi sa atin na ang dragon ay nakikipagdigma sa “nalabi … na sumusunod sa mga utos ng Diyos”: kaya ang mga unang Kristiyano ay lubhang inuusig sa ilalim ng imperyo hanggang sa panahon ni Constantino, nang ang dragon, “ang matandang ahas” , ay kukuha ng isang mas malinis na anyo ng pag-atake sa Imperyong Romano.

ANG SAMPUNG SUNGAY NG IKALATANG BILANG: “… at may sampung sungay.”

Sinasabi sa Daniel 7:24, “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon …”

Ang imperyong Romano ay nahahati sa kung ano ang mas karaniwang naiintindihan ng sinaunang Europa. Nang bumagsak ang nag-iisang Romanong emperador, ang kaharian ay nahahati simula sa sampung dibisyon: Franks, Visigoths, Ostrogoths, Vandals, Saxons, Lombards, Suevi, Celts, Alemanni, Thuringians.

Isang napakaliit na kasuutan: ” Inisip ko ang mga sungay, at, narito, lumapit sa kanila ang isa pang maliit na sungay, na sa harap niya ay may tatlong mga unang sungay na pinutol ng mga ugat …”


littlehorn1024

Ang Paglabas ng Antikristo: Sino ang maliit na sungay na ito?

Hindi namin dapat gawin ang pagkakamali ng maling pagkilala sa maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, sapagkat ito ay magiging dakilang antikristo na kapangyarihan ng kasaysayan, at maglingkod bilang isang susi upang alisin ang panlilinlang sa panlilinlang na ahas, at kung paano siya nagtatrabaho sa mga huling araw na ito .

Upang maiwasan ang lahat ng mga pagkakamali ng pagkakakilanlan, dapat munang isaalang-alang ang siyam na markang katangian na inilarawan sa propesiya mismo. Ang mga markang ito ng pagkakakilanlan ay magpapahintulot sa atin na maging ganap na tiyak sa pagpapakahulugan. Hindi kami mangahas o mag-isip tungkol sa makasaysayang pagkakakilanlan ng “maliit na sungay” na ito ng propesiya.

1) Ito ay arises sa gitna ng sampung sungay ng Kanlurang Europa at ito ay mga dibisyon.
2) Ang sampung sungay ay nasa 476AD, kaya ang maliit na sungay ay tumataas pagkatapos ng puntong ito.
3) Ito ay bubunutin tatlong sungay na nakatayo sa paraan ng ito kapangyarihan, na nagsasabi na “mayroong tatlong ng unang sungay plucked up ng mga Roots.”.
4) Magkakaroon ito ng “mga mata tulad ng isang tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay,” na nagpapahiwatig na ito ay isang lalaki na sinasagisag ng paghahari na ito, at siya ay inaangkin na nasa isang posisyon na may dakilang awtoridad.
5) Ang sungay na ito ay “magkakaiba mula sa una”, na nagpapakita na siya ay isang iba’t ibang uri ng kapangyarihan kaysa sa tradisyonal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
6) Sinasabi nito na “magsasalita siya ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan.” Ang isa pang taludtod ay nagsasabing, “nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga pamumusong.” [Kalapastangan sa Biblia ay tinukoy bilang isang tao, inilagay ang kanyang sarili sa katayuan ng Diyos. “Sapagka’t isang mabuting gawa ay hindi namin binabulay sa iyo; ngunit para sa kalapastangan sa diyos; at sapagkat ikaw, bilang isang tao, ay nagpapakilala sa iyo ng Diyos. “Juan 10: 30-33, upang patawarin ang mga kasalanan-” “Bakit ang taong ito ay nagsasalita ng mga pamumusong? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? “Marcos 2: 7)
7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal, at nanaig. (Ang mga banal ay tinukoy sa Biblia bilang mga may ebanghelyo ni Cristo at sinusunod ang batas ng Diyos [Apocalipsis 14:12])
8) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas. Hindi ito tumutukoy sa mga batas ng kaharian ng Roma, sapagkat ang mga batas ng mga makalupang kaharian ay palaging nagbago. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang tao na inaangkin na may awtoridad na baguhin ang batas ng Diyos at ng Kanyang kaharian.
9) Maghahari ito sa loob ng 1260 taon. Sinasabi ng Kasulatan na “isang oras, panahon, at paghati-hati ng panahon.” Bagaman tila hindi karaniwan sa oras ng salita tulad nito, paano natin malalaman na tumutukoy ito sa 1260 taon? Ang pahayag ay muling ginagamit, tungkol sa panahon na ang simbahan ng Diyos ay dapat tumakas sa pag-uusig “sa isang panahon, at mga oras, at kalahating panahon” sa Apocalipsis 12:14, na sa tula 6 ay tinutukoy bilang “isang libo, dalawang daan, at animnapu (isang puntos ay 20, kaya 3 × 20 = 60) na araw “. Ang isang araw sa hula ng Biblia sa katunayan ay isang taon, ayon sa Ezekiel 4: 6 (“Inatasan kita sa iyo bawat araw sa loob ng isang taon.”) Ang isang oras sa gayon ay 360 araw, na kung saan ay ang haba ng taon ng Biblia. Ang mga oras ay 720 (2 × 360), at kalahati ng isang oras ay 180. Kung ang lahat ng ito ay magkasama, ito ay nagbibigay sa amin ng susi ng reigning para sa 1260 taon.

Ang lahat ng mga puntong ito ay dapat tumugma sa perpektong upang makilala ang kapangyarihan ng antichrist, na gagamitin ni Satanas sa mga huling araw upang linlangin ang mundo. Ipinaalam na ng Diyos na matutupad ang mga puntong ito, kaya walang kailangang mangyari sa kadiliman sa mga huling araw tungkol sa mga panlilinlang ni Satanas.

Handa ka na bang makita kung sino ang nagtutupad sa lahat ng mga katangiang ito? Pindutin dito.

little-horn-question

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!