Makipag-Ugnayan Sa Amin

November 18, 2014 (73 Comments) by Christian Israel

Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin kung mayroon kang tanong, komento, nais na pag-aralan ang Biblia sa pamamagitan ng Skype, o nais naming magsalita sa iyong simbahan o grupo ng pag-aaral ng Bibliya.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!