Category Archives: Pananampalataya at Tagumpay Laban sa Kasalanan

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

By Christian Israel October 23, 2020 (No)
“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay […]

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa

By Christian Israel September 27, 2020 (No)
“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang […]

Paano Ko Linangin Ang Buhay Na Pananampalataya?

By Christian Israel October 29, 2017 (No)
Ang pinaka-mahalagang tema na habi sa buong Biblia, at ang pinaka-kinakailangang bagay na mayroon kapag itinuturing na isang Kristiyano ay pananampalataya. Ito ay “sa pamamagitan ng biyaya” na tayo ay naligtas “sa pamamagitan ng pananampalataya” (Efeso 2: 8), at maging ang pananampalataya na iyon ay kaloob ng Diyos. At tayo ay dapat na “mula sa pananampalataya hanggang […]

Naway Magkaroon Ng Liwanag: Ang Gabi At Umagang Sakripisyo

By Christian Israel July 30, 2017 (No)
Sa buong dako ng Biblia, ang wikang santuwaryo ay ginagamit upang ihatid ang mga ideya ng kaligtasan. Sa simula ng pagbagsak ng tao, nakita natin ang unang katibayan na ito, kapag sinasabi nito: “Sa ganito din naman ginawa ni Adan at ng kaniyang asawa ang Panginoong Dios na gumawa ng mga balat ng balat, at dinamitan […]

Ang Pananampalataya Ni Jesus

By Christian Israel February 23, 2017 (No)
“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12. Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang […]

The Revelation: Lightened By His Glory I

By Christian Israel February 22, 2017 (No)
Romans 1:16-17 “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Pananampalataya at Tagumpay Laban sa Kasalanan

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

By Christian Israel October 23, 2020 (No)
“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay […]

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa

By Christian Israel September 27, 2020 (No)
“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang […]

Paano Ko Linangin Ang Buhay Na Pananampalataya?

By Christian Israel October 29, 2017 (No)
Ang pinaka-mahalagang tema na habi sa buong Biblia, at ang pinaka-kinakailangang bagay na mayroon kapag itinuturing na isang Kristiyano ay pananampalataya. Ito ay “sa pamamagitan ng biyaya” na tayo ay naligtas “sa pamamagitan ng pananampalataya” (Efeso 2: 8), at maging ang pananampalataya na iyon ay kaloob ng Diyos. At tayo ay dapat na “mula sa pananampalataya hanggang […]

Naway Magkaroon Ng Liwanag: Ang Gabi At Umagang Sakripisyo

By Christian Israel July 30, 2017 (No)
Sa buong dako ng Biblia, ang wikang santuwaryo ay ginagamit upang ihatid ang mga ideya ng kaligtasan. Sa simula ng pagbagsak ng tao, nakita natin ang unang katibayan na ito, kapag sinasabi nito: “Sa ganito din naman ginawa ni Adan at ng kaniyang asawa ang Panginoong Dios na gumawa ng mga balat ng balat, at dinamitan […]

Ang Pananampalataya Ni Jesus

By Christian Israel February 23, 2017 (No)
“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12. Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang […]

The Revelation: Lightened By His Glory I

By Christian Israel February 22, 2017 (No)
Romans 1:16-17 “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!