Category Archives: The Truth about God

Sa Kanyang Imahe: Ang Tipan Sa Pagitan Nila

By Christian Israel May 12, 2017 (One)
Ang mga pagkahilera na nagpapakita ng kaugnayan ng Ama at Anak sa tipan ng kasal sa lupa ay marami. Ang Tipan ng Diyos at ni Cristo Ang Tipan ni Adan at Eba 1) Si Kristo ay may parehong kalikasan bilang Diyos, tinatawag na Diyos (Juan 1:1)        1) Si Eba ay may kaparehong […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: The Truth about God

Sa Kanyang Imahe: Ang Tipan Sa Pagitan Nila

By Christian Israel May 12, 2017 (One)
Ang mga pagkahilera na nagpapakita ng kaugnayan ng Ama at Anak sa tipan ng kasal sa lupa ay marami. Ang Tipan ng Diyos at ni Cristo Ang Tipan ni Adan at Eba 1) Si Kristo ay may parehong kalikasan bilang Diyos, tinatawag na Diyos (Juan 1:1)        1) Si Eba ay may kaparehong […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!