Category Archives: The Sanctuary

Ang Simbahan At Antikristo

By Christian Israel August 4, 2020 (No)
Ang diyablo ay pinanggalingan niya bilang “ang takip na kerubin” (Ezekiel 28:14), na naninirahan “sa gitna ng mga bato ng apoy.” Ang takip ng pangalan ni Cherub ay Lucifer, na nangangahulugang “Isang Tagapagdala ng Liwanag”. Ang mga kerubing ito ay may mataas na posisyon sa langit sa pinakadakilang trono ng Kataas-taasang Diyos, sa “tunay na tabernakulo, […]

The Heavenly Sanctuary: Was there feasts before Mt. Sinai?

By Christian Israel February 9, 2017 (No)
We are told of a great high throne that existed in heavenly places “from the beginning”, which is “the place of our Sanctuary” (Jer. 17:12). Careful study of the Sanctuary and it’s services may yield much wonderful light to the people of God in these last days; indeed the Sanctuary itself is full of instruction for us. The […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: The Sanctuary

Ang Simbahan At Antikristo

By Christian Israel August 4, 2020 (No)
Ang diyablo ay pinanggalingan niya bilang “ang takip na kerubin” (Ezekiel 28:14), na naninirahan “sa gitna ng mga bato ng apoy.” Ang takip ng pangalan ni Cherub ay Lucifer, na nangangahulugang “Isang Tagapagdala ng Liwanag”. Ang mga kerubing ito ay may mataas na posisyon sa langit sa pinakadakilang trono ng Kataas-taasang Diyos, sa “tunay na tabernakulo, […]

The Heavenly Sanctuary: Was there feasts before Mt. Sinai?

By Christian Israel February 9, 2017 (No)
We are told of a great high throne that existed in heavenly places “from the beginning”, which is “the place of our Sanctuary” (Jer. 17:12). Careful study of the Sanctuary and it’s services may yield much wonderful light to the people of God in these last days; indeed the Sanctuary itself is full of instruction for us. The […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!