Category Archives: The Law of God

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

By Christian Israel October 23, 2020 (No)
“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay […]

Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath

By Christian Israel September 10, 2020 (No)
MAKASAYSAYANG REBELASYON Ito ay nakasulat sa batas ni Moises kung paano haharapin ang isang bagay. ADB1905 Deuteronomy 19 15 Ang isang saksi ay hindi tatayo laban sa isang tao dahil sa anomang kasamaan, o dahil sa anomang kasalanan, sa anomang kasalanan na kaniyang ipinagkasala: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi, […]

THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY

By Christian Israel August 23, 2020 (No)
One of the most pressing issues to arise in the early church was whether the Gentile converts who had come to Christ were to observe the law of circumcision or not. It would also discuss the relation of these newborn followers of Christ who had little-to-no knowledge in regard to the law or it’s precepts. […]

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

By Christian Israel July 22, 2020 (One)
*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng […]

Ang Batas Kay Kristo

By Christian Israel July 23, 2017 (One)
” At kinuha ito sa daan, ipinako ito sa Kanyang krus. . . ” Colosas 2:14 “Ang mga salitang ‘ buwagin ,’ ‘alisin,’ ‘sirain,’ at ‘pagbabago’ ay patuloy na konektado sa batas ng ilang mga guro ng publiko na mayroong umiiral sa isip ng maraming tao ang matapat na paniniwala na ang lahat ay ipinahayag ng ang mga salitang ito ay […]

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo

By Christian Israel July 1, 2017 (No)
Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito: Anglican/Church of England Baptist Catholic Congregationalist Evangelical […]

Diyos O Caesar, Alin?

By Christian Israel June 12, 2017 (No)
“Kung magkagayon ay pumaroon ang mga Pariseo, at pinagsabihan kung paano nila maibibilis siya sa kanyang pahayag. At kanilang isinugo sa kaniya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano, na nangagsasabi, Guro, nalalaman namin na totoo ka, at itinuturo mo ang daan ng Dios sa katotohanan, at hindi mo ginawan ang sinomang tao: sapagka’t hindi mo itinuturing […]

Ang Tanong Sa Nawawalang Oras

By Christian Israel May 26, 2017 (No)
  “Narito ang ilang mahahalagang deklarasyon: 1. Mayroon kaming araw ng paghahanda, na kung saan ay ang ikaanim na araw. Ex. 16: 5. 2. Kasunod nito, mayroon tayong susunod na araw, ‘araw ng Sabbath ayon sa utos.’ 3. At ang susunod na araw ay ang unang araw ng, linggo. ‘ Ito ang wika ng Inspirasyon, kaya walang diskwento dito; kaya’t ang […]

NEW BOOKLET: Unveiling the Lunar Sabbaths- A Scriptural & Historical record against the Lunar Sabbaths

By Christian Israel May 8, 2017 (2 Comments)
The Lunar Sabbath unveiled has been revised, adding more than 20 pages of Scriptural evidence, alongside history to show the Lunar Sabbath doctrine cannot stand up to close Biblical examination, and is ready for download. If anyone desires a physical copy or requires copies for sharing, please send a request in an e-mail to loudcryofthethirdangel@protestant.com or […]

Ang Rebelasyon Ni Hesu-Kristo: Ang Tatak Ng Buhay Na Diyos

By Christian Israel March 24, 2017 (No)
Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi naniniwala”, […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: The Law of God

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

By Christian Israel October 23, 2020 (No)
“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay […]

Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath

By Christian Israel September 10, 2020 (No)
MAKASAYSAYANG REBELASYON Ito ay nakasulat sa batas ni Moises kung paano haharapin ang isang bagay. ADB1905 Deuteronomy 19 15 Ang isang saksi ay hindi tatayo laban sa isang tao dahil sa anomang kasamaan, o dahil sa anomang kasalanan, sa anomang kasalanan na kaniyang ipinagkasala: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi, […]

THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY

By Christian Israel August 23, 2020 (No)
One of the most pressing issues to arise in the early church was whether the Gentile converts who had come to Christ were to observe the law of circumcision or not. It would also discuss the relation of these newborn followers of Christ who had little-to-no knowledge in regard to the law or it’s precepts. […]

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

By Christian Israel July 22, 2020 (One)
*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng […]

Ang Batas Kay Kristo

By Christian Israel July 23, 2017 (One)
” At kinuha ito sa daan, ipinako ito sa Kanyang krus. . . ” Colosas 2:14 “Ang mga salitang ‘ buwagin ,’ ‘alisin,’ ‘sirain,’ at ‘pagbabago’ ay patuloy na konektado sa batas ng ilang mga guro ng publiko na mayroong umiiral sa isip ng maraming tao ang matapat na paniniwala na ang lahat ay ipinahayag ng ang mga salitang ito ay […]

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo

By Christian Israel July 1, 2017 (No)
Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito: Anglican/Church of England Baptist Catholic Congregationalist Evangelical […]

Diyos O Caesar, Alin?

By Christian Israel June 12, 2017 (No)
“Kung magkagayon ay pumaroon ang mga Pariseo, at pinagsabihan kung paano nila maibibilis siya sa kanyang pahayag. At kanilang isinugo sa kaniya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano, na nangagsasabi, Guro, nalalaman namin na totoo ka, at itinuturo mo ang daan ng Dios sa katotohanan, at hindi mo ginawan ang sinomang tao: sapagka’t hindi mo itinuturing […]

Ang Tanong Sa Nawawalang Oras

By Christian Israel May 26, 2017 (No)
  “Narito ang ilang mahahalagang deklarasyon: 1. Mayroon kaming araw ng paghahanda, na kung saan ay ang ikaanim na araw. Ex. 16: 5. 2. Kasunod nito, mayroon tayong susunod na araw, ‘araw ng Sabbath ayon sa utos.’ 3. At ang susunod na araw ay ang unang araw ng, linggo. ‘ Ito ang wika ng Inspirasyon, kaya walang diskwento dito; kaya’t ang […]

NEW BOOKLET: Unveiling the Lunar Sabbaths- A Scriptural & Historical record against the Lunar Sabbaths

By Christian Israel May 8, 2017 (2 Comments)
The Lunar Sabbath unveiled has been revised, adding more than 20 pages of Scriptural evidence, alongside history to show the Lunar Sabbath doctrine cannot stand up to close Biblical examination, and is ready for download. If anyone desires a physical copy or requires copies for sharing, please send a request in an e-mail to loudcryofthethirdangel@protestant.com or […]

Ang Rebelasyon Ni Hesu-Kristo: Ang Tatak Ng Buhay Na Diyos

By Christian Israel March 24, 2017 (No)
Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi naniniwala”, […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!