Category Archives: The Law of God

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

By Christian Israel January 19, 2018 (No)
“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay […]

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

By Christian Israel November 30, 2017 (One)
*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng […]

THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY

By Christian Israel November 10, 2017 (No)
One of the most pressing issues to arise in the early church was whether the Gentile converts who had come to Christ were to observe the law of circumcision or not. It would also discuss the relation of these newborn followers of Christ who had little-to-no knowledge in regard to the law or it’s precepts. […]

Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath

By Christian Israel September 25, 2017 (No)
MAKASAYSAYANG REBELASYON Ito ay nakasulat sa batas ni Moises kung paano haharapin ang isang bagay. ADB1905 Deuteronomy 19 15 Ang isang saksi ay hindi tatayo laban sa isang tao dahil sa anomang kasamaan, o dahil sa anomang kasalanan, sa anomang kasalanan na kaniyang ipinagkasala: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi, […]

Ang Batas Kay Kristo

By Christian Israel July 23, 2017 (One)
” At kinuha ito sa daan, ipinako ito sa Kanyang krus. . . ” Colosas 2:14 “Ang mga salitang ‘ buwagin ,’ ‘alisin,’ ‘sirain,’ at ‘pagbabago’ ay patuloy na konektado sa batas ng ilang mga guro ng publiko na mayroong umiiral sa isip ng maraming tao ang matapat na paniniwala na ang lahat ay ipinahayag ng ang mga salitang ito ay […]

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo

By Christian Israel July 1, 2017 (No)
Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito: Anglican/Church of England Baptist Catholic Congregationalist Evangelical […]

God or Caesar, Which?

By Christian Israel June 12, 2017 (No)
“Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of […]

The Lost Time Question

By Christian Israel May 26, 2017 (No)
  “Here are several important declarations: 1. We have the preparation day, which was the sixth day. Ex. 16:5. 2. Following this, we have the next day, ‘the Sabbath day according to the commandment.’ 3. And the next day was the first day of the, week.’ This is the language of Inspiration, hence there is […]

NEW BOOKLET: Unveiling the Lunar Sabbaths- A Scriptural & Historical record against the Lunar Sabbaths

By Christian Israel May 8, 2017 (2 Comments)
The Lunar Sabbath unveiled has been revised, adding more than 20 pages of Scriptural evidence, alongside history to show the Lunar Sabbath doctrine cannot stand up to close Biblical examination, and is ready for download. If anyone desires a physical copy or requires copies for sharing, please send a request in an e-mail to loudcryofthethirdangel@protestant.com or […]

The Revelation of Jesus Christ: The Seal of the Living God

By Christian Israel March 24, 2017 (No)
In the Bible, we find the breadth of what we are to become brought to view. The Word of God is to give us an experience that causes us to view the world, not as man sees it, because “the god of this world hath blinded the minds of them that believe not”, but it […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: The Law of God

“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

By Christian Israel January 19, 2018 (No)
“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay […]

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

By Christian Israel November 30, 2017 (One)
*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng […]

THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY

By Christian Israel November 10, 2017 (No)
One of the most pressing issues to arise in the early church was whether the Gentile converts who had come to Christ were to observe the law of circumcision or not. It would also discuss the relation of these newborn followers of Christ who had little-to-no knowledge in regard to the law or it’s precepts. […]

Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath

By Christian Israel September 25, 2017 (No)
MAKASAYSAYANG REBELASYON Ito ay nakasulat sa batas ni Moises kung paano haharapin ang isang bagay. ADB1905 Deuteronomy 19 15 Ang isang saksi ay hindi tatayo laban sa isang tao dahil sa anomang kasamaan, o dahil sa anomang kasalanan, sa anomang kasalanan na kaniyang ipinagkasala: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi, […]

Ang Batas Kay Kristo

By Christian Israel July 23, 2017 (One)
” At kinuha ito sa daan, ipinako ito sa Kanyang krus. . . ” Colosas 2:14 “Ang mga salitang ‘ buwagin ,’ ‘alisin,’ ‘sirain,’ at ‘pagbabago’ ay patuloy na konektado sa batas ng ilang mga guro ng publiko na mayroong umiiral sa isip ng maraming tao ang matapat na paniniwala na ang lahat ay ipinahayag ng ang mga salitang ito ay […]

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo

By Christian Israel July 1, 2017 (No)
Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito: Anglican/Church of England Baptist Catholic Congregationalist Evangelical […]

God or Caesar, Which?

By Christian Israel June 12, 2017 (No)
“Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of […]

The Lost Time Question

By Christian Israel May 26, 2017 (No)
  “Here are several important declarations: 1. We have the preparation day, which was the sixth day. Ex. 16:5. 2. Following this, we have the next day, ‘the Sabbath day according to the commandment.’ 3. And the next day was the first day of the, week.’ This is the language of Inspiration, hence there is […]

NEW BOOKLET: Unveiling the Lunar Sabbaths- A Scriptural & Historical record against the Lunar Sabbaths

By Christian Israel May 8, 2017 (2 Comments)
The Lunar Sabbath unveiled has been revised, adding more than 20 pages of Scriptural evidence, alongside history to show the Lunar Sabbath doctrine cannot stand up to close Biblical examination, and is ready for download. If anyone desires a physical copy or requires copies for sharing, please send a request in an e-mail to loudcryofthethirdangel@protestant.com or […]

The Revelation of Jesus Christ: The Seal of the Living God

By Christian Israel March 24, 2017 (No)
In the Bible, we find the breadth of what we are to become brought to view. The Word of God is to give us an experience that causes us to view the world, not as man sees it, because “the god of this world hath blinded the minds of them that believe not”, but it […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!