Category Archives: The Latter Rain Messages

Diyos O Caesar, Alin?

By Christian Israel June 12, 2017 (No)
“Kung magkagayon ay pumaroon ang mga Pariseo, at pinagsabihan kung paano nila maibibilis siya sa kanyang pahayag. At kanilang isinugo sa kaniya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano, na nangagsasabi, Guro, nalalaman namin na totoo ka, at itinuturo mo ang daan ng Dios sa katotohanan, at hindi mo ginawan ang sinomang tao: sapagka’t hindi mo itinuturing […]

The Great Controversy of Good versus Evil

By Christian Israel May 30, 2017 (No)
“Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it in heaven.” Matt. 6:10. It may help us to understand more clearly our own relation to God, and what the service of God means—what religion really is—if we study the fact that the cross of Jesus Christ has to do with more than this […]

Si Kristo Ang Ating Ehemplo

By Christian Israel May 4, 2017 (No)
“Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nanganganak at nangabibigatang mabigat, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin mo ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso; at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang Aking pamatok, at ang Aking pasan ay liwanag. “Matt. 11: 28-30. Nais kong lalo […]

Ang Pananampalataya Ni Jesus

By Christian Israel February 23, 2017 (No)
“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12. Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang […]

Nagkatawang Tao ang Salita

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” “At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sinasabi ng Binagong Bersyon, “Ang Salita ay naging laman.” Ang tema ng pagtubos ay ang agham at ang awit ng walang hanggang mga edad, at maayos na […]

Mga Sermon Sa Bato

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
Ang ilang mga makata ay nagsalita na nakakakita ng mga sermon sa mga bato, at ito ang magiging pag-aaral natin ngayong umaga- upang makita ang “mga sermon sa mga bato. ” “Si Jose ay isang mabunga na sanga, maging isang mabungang sanga sa pamamagitan ng isang balon; na ang mga sanga ay tumatakbo sa ibabaw ng pader. Ang mga […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: The Latter Rain Messages

Diyos O Caesar, Alin?

By Christian Israel June 12, 2017 (No)
“Kung magkagayon ay pumaroon ang mga Pariseo, at pinagsabihan kung paano nila maibibilis siya sa kanyang pahayag. At kanilang isinugo sa kaniya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano, na nangagsasabi, Guro, nalalaman namin na totoo ka, at itinuturo mo ang daan ng Dios sa katotohanan, at hindi mo ginawan ang sinomang tao: sapagka’t hindi mo itinuturing […]

The Great Controversy of Good versus Evil

By Christian Israel May 30, 2017 (No)
“Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it in heaven.” Matt. 6:10. It may help us to understand more clearly our own relation to God, and what the service of God means—what religion really is—if we study the fact that the cross of Jesus Christ has to do with more than this […]

Si Kristo Ang Ating Ehemplo

By Christian Israel May 4, 2017 (No)
“Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nanganganak at nangabibigatang mabigat, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin mo ang Aking pamatok, at matuto tungkol sa Akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso; at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang Aking pamatok, at ang Aking pasan ay liwanag. “Matt. 11: 28-30. Nais kong lalo […]

Ang Pananampalataya Ni Jesus

By Christian Israel February 23, 2017 (No)
“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12. Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang […]

Nagkatawang Tao ang Salita

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” “At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sinasabi ng Binagong Bersyon, “Ang Salita ay naging laman.” Ang tema ng pagtubos ay ang agham at ang awit ng walang hanggang mga edad, at maayos na […]

Mga Sermon Sa Bato

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
Ang ilang mga makata ay nagsalita na nakakakita ng mga sermon sa mga bato, at ito ang magiging pag-aaral natin ngayong umaga- upang makita ang “mga sermon sa mga bato. ” “Si Jose ay isang mabunga na sanga, maging isang mabungang sanga sa pamamagitan ng isang balon; na ang mga sanga ay tumatakbo sa ibabaw ng pader. Ang mga […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!