Category Archives: Prophecy

Ang Propesiya Ng Halloween: Isang Anino Ng Mga Bagay Na Darating

By Christian Israel October 30, 2017 (No)
Ang pinagmulan ng Halloween, at higit na mahalaga, ang propesiya ng Halloween, ay hindi naiintindihan ng mga paksa, kung hindi lubos na hindi alam. Ang mga demonyo, mga multo, mga skeleton, mga zombie, mga witcher, sa gitna ng maraming iba pang mga costume na disenyo na isinusuot sa Halloween, dapat itong maging sorpresa sa anumang na […]

Ang Paparating Na Krisis Sa Klima: Ang Paris Statement 2017

By Christian Israel October 24, 2017 (No)
Nabunyag ni Cristo na ang Kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito; na ang tunay na tela ng mga prinsipyo ng mundong ito ay kaiba sa mga prinsipyo ng kaharian ng langit. Ang mga kaharian ng lupa na ito, dahil sa kasalanan ni Adan, ay isinuko sa mga kamay ng “ahas na gulang na iyon, na tinatawag […]

Pagsisinungaling Mga Palatandaan At Kababalaghan: Ang Patriyotikong Himala Ng Maling Propeta

By Christian Israel October 1, 2017 (No)
“At nakita ko ang ibang hayop na bumabangon mula sa lupa, na may dalawang sungay na katulad ng isang kordero, at siya’y nagsalita gaya ng dragon.” (Pahayag 13:11) Sinasabi sa atin sa Kasulatan na bago ang pagbabalik ni Cristo ay magkakaroon ng “mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda […]

Ang Imahe Ng Halimaw

By Christian Israel August 7, 2017 (No)
“bagaman madami ang sinabi tungkol sa paksang ito, maaaring hindi maging mapawalang sa lugar sa atin upang bigyan pansin ito. Ang hayop na gagawin ang imaheng ito ay ang dalawang-sungay na hayop ng Apocalipsis 13: 11-18. Ang hayop na kung saan ang isang imahe ay gagawin ay ang Papal na hayop, ibig sabihin, ang Iglesia Katoliko Romano […]

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Antikristo

By Christian Israel August 6, 2017 (No)
Para sa isang konteksto para sa artikulong ito, lubos na inirerekomenda na basahin mo ang unang bahagi ng serye ng tatlong bahagi na ito. 1) Ito ay lumitaw sa gitna ng mga dibisyon ng Western Europe / Roman Empire. 2) Dapat itong tumaas pagkatapos ng 476CE, nang hinati ang Roma. 3) Ito ay tumaas sa kapangyarihan kasama […]

Protestante Magpakailanman: Pagtiwalag Ng Pangrelihiyong Pangkalayaan

By Christian Israel July 18, 2017 (4 Comments)
“At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon. At ginagawa niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at ginagawang ang lupa at silang nagsisitahan doon upang sumamba sa unang hayop, na ang sugat na […]

Ang Pinagmulan Ng Protestantismo: Ang Protesta Ng Mga Prinsipe

By Christian Israel June 29, 2017 (No)
Kung ipinakita ng imperyal na partido ang gayong pag-aalipusta, hindi ito isang dahilan. Nadama nila na ang kahinaan ay nasa panig ng Repormasyon, at lakas kay Charles at ng papa. Ngunit ang mahihina ay may lakas din; at ng mga evangelical princes ay may kamalayan. Habang walang pansin si Ferdinand sa kanilang mga reklamo, dapat nilang bayaran ang wala […]

President of the E.U. reveals “We are all Jesuits.”

By Christian Israel June 18, 2017 (4 Comments)
We are all Jesuits Derk Jan Eppink: Dutch journalist, politician in Belgium and the Netherlands, and former cabinet secretary for European Commissioners// Wed, 10. Oct 2012 There are plenty of reasons to keep a close eye on Herman van Rompuy, the President of the European Council. Early September, Van Rompuy spoke to the ‘Interreligious Dialogue‘ […]

“Just Past Midnight” Music Video by Bill Cave

By Christian Israel May 1, 2017 (3 Comments)
Why I Wrote “Just Past Midnight” “Glorious will be the deliverance of those who have patiently waited for His coming and whose names are written in the book of life… It is at midnight that God manifests His power for the deliverance of His people. The sun appears, shining in its strength. Signs and wonders […]

Ang Mga Propesiyang Nagpapahiwatig Ng Hindi Napupuspos Na Protesta

By Christian Israel April 8, 2017 (7 Comments)
Rating Dalawang propesiya hinggil sa gawain na ginamit ng Diyos sa paggamit ni Martin Luther ay sasabihin dito. Ang una ay mula sa martir, si John Huss. Ang isang Kristiyanong lalaki, na nakatira noong ikatlong siglo AD, ay nagsabi nang tama: “Hindi tayo isang bagong pilosopiya kundi isang banal na paghahayag. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Prophecy

Ang Propesiya Ng Halloween: Isang Anino Ng Mga Bagay Na Darating

By Christian Israel October 30, 2017 (No)
Ang pinagmulan ng Halloween, at higit na mahalaga, ang propesiya ng Halloween, ay hindi naiintindihan ng mga paksa, kung hindi lubos na hindi alam. Ang mga demonyo, mga multo, mga skeleton, mga zombie, mga witcher, sa gitna ng maraming iba pang mga costume na disenyo na isinusuot sa Halloween, dapat itong maging sorpresa sa anumang na […]

Ang Paparating Na Krisis Sa Klima: Ang Paris Statement 2017

By Christian Israel October 24, 2017 (No)
Nabunyag ni Cristo na ang Kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito; na ang tunay na tela ng mga prinsipyo ng mundong ito ay kaiba sa mga prinsipyo ng kaharian ng langit. Ang mga kaharian ng lupa na ito, dahil sa kasalanan ni Adan, ay isinuko sa mga kamay ng “ahas na gulang na iyon, na tinatawag […]

Pagsisinungaling Mga Palatandaan At Kababalaghan: Ang Patriyotikong Himala Ng Maling Propeta

By Christian Israel October 1, 2017 (No)
“At nakita ko ang ibang hayop na bumabangon mula sa lupa, na may dalawang sungay na katulad ng isang kordero, at siya’y nagsalita gaya ng dragon.” (Pahayag 13:11) Sinasabi sa atin sa Kasulatan na bago ang pagbabalik ni Cristo ay magkakaroon ng “mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda […]

Ang Imahe Ng Halimaw

By Christian Israel August 7, 2017 (No)
“bagaman madami ang sinabi tungkol sa paksang ito, maaaring hindi maging mapawalang sa lugar sa atin upang bigyan pansin ito. Ang hayop na gagawin ang imaheng ito ay ang dalawang-sungay na hayop ng Apocalipsis 13: 11-18. Ang hayop na kung saan ang isang imahe ay gagawin ay ang Papal na hayop, ibig sabihin, ang Iglesia Katoliko Romano […]

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Antikristo

By Christian Israel August 6, 2017 (No)
Para sa isang konteksto para sa artikulong ito, lubos na inirerekomenda na basahin mo ang unang bahagi ng serye ng tatlong bahagi na ito. 1) Ito ay lumitaw sa gitna ng mga dibisyon ng Western Europe / Roman Empire. 2) Dapat itong tumaas pagkatapos ng 476CE, nang hinati ang Roma. 3) Ito ay tumaas sa kapangyarihan kasama […]

Protestante Magpakailanman: Pagtiwalag Ng Pangrelihiyong Pangkalayaan

By Christian Israel July 18, 2017 (4 Comments)
“At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon. At ginagawa niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at ginagawang ang lupa at silang nagsisitahan doon upang sumamba sa unang hayop, na ang sugat na […]

Ang Pinagmulan Ng Protestantismo: Ang Protesta Ng Mga Prinsipe

By Christian Israel June 29, 2017 (No)
Kung ipinakita ng imperyal na partido ang gayong pag-aalipusta, hindi ito isang dahilan. Nadama nila na ang kahinaan ay nasa panig ng Repormasyon, at lakas kay Charles at ng papa. Ngunit ang mahihina ay may lakas din; at ng mga evangelical princes ay may kamalayan. Habang walang pansin si Ferdinand sa kanilang mga reklamo, dapat nilang bayaran ang wala […]

President of the E.U. reveals “We are all Jesuits.”

By Christian Israel June 18, 2017 (4 Comments)
We are all Jesuits Derk Jan Eppink: Dutch journalist, politician in Belgium and the Netherlands, and former cabinet secretary for European Commissioners// Wed, 10. Oct 2012 There are plenty of reasons to keep a close eye on Herman van Rompuy, the President of the European Council. Early September, Van Rompuy spoke to the ‘Interreligious Dialogue‘ […]

“Just Past Midnight” Music Video by Bill Cave

By Christian Israel May 1, 2017 (3 Comments)
Why I Wrote “Just Past Midnight” “Glorious will be the deliverance of those who have patiently waited for His coming and whose names are written in the book of life… It is at midnight that God manifests His power for the deliverance of His people. The sun appears, shining in its strength. Signs and wonders […]

Ang Mga Propesiyang Nagpapahiwatig Ng Hindi Napupuspos Na Protesta

By Christian Israel April 8, 2017 (7 Comments)
Rating Dalawang propesiya hinggil sa gawain na ginamit ng Diyos sa paggamit ni Martin Luther ay sasabihin dito. Ang una ay mula sa martir, si John Huss. Ang isang Kristiyanong lalaki, na nakatira noong ikatlong siglo AD, ay nagsabi nang tama: “Hindi tayo isang bagong pilosopiya kundi isang banal na paghahayag. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!