Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

daniel-7

Ang pangitain ay importante sa atin sa mga huling araw na ito …

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito ang panaginip na iyon, at ito’y mga propetikong paglalahad:

“Nakita ko sa aking pangitain sa gabi, at, narito, ang apat na hangin ng langit ay nakipagtalo sa malaking dagat.”

Narito nakita ni Daniel ang apat na hangin na nagsisikap sa dagat. Sinasabi sa amin kung ano ang kinakatawan ng tubig, gamit ang Biblia bilang sariling interpreter:
ANG dagat: “At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita … ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apocalipsis 17:15). )

Ang apat na hangin na nagsisikap sa ibabaw ng dagat ay ang kapangyarihan ng paghuhukom ng Diyos upang isabilang ang kapangyarihan ng mga bansa sa mundo:

ANG APAT NA HANGIN: “Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo; Narito, aking babaliin ang busog ng Elam, na pinuno ng kanilang kapangyarihan. At sa Elam ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng mga hangin; at hindi magkakaroon ng bansa kung saan ang mga taga-labas ng Elam ay hindi darating. “(Jeremaas 49: 35-36)

Pagkatapos ay nakita ni Daniel ang apat na dakilang hayop, isa na tumataas pagkatapos ng isa, mula sa mga tao. Sinabi sa atin na ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa mga kaharian: “Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magmumula sa lupa … Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa.” (Daniel 7: 17,23) Ang isang hari ay palaging kinatawan ng kanyang mga sakop, na bumubuo sa kanyang kaharian, na may mga kaugnay na batas at natatanging pamahalaan; kaya ang apat na ito ay kumakatawan sa mga kaharian.

                                                        ANG UNANG HAYOP: “Ang una ay tulad ng isang leon, at may mga pakpak ng agila …”

Ishtar's lion on the walls surrounding Babylon

Ang leon ni Ishtar sa mga pader na nakapaligid sa Babilonia

Tiglath-Pilesar I depiction; a symbol of coming judgment

Paglalarawan kay Tiglath-Pilesar; isang simbolo ng darating na paghatol

Ishtar standing upon lions: a symbol of her throne/chariot

Si Ishtar ay nakatayo sa mga leon: isang simbolo ng kanyang trono / karwahe

Ang kaharian na ito ay agad na makikilala kay Daniel, na parehong bihag sa Babilonia, at isang tagapayo sa pinakadakila ng Babilonia. Ang lahat ng nakapalibot sa mga pader ng Babilonia, mayroong higit na 120 leon na may mga pakpak na inilarawan bilang parangal ng diyosa ng digmaan at pagkamayabong, si Ishtar, na isa sa mga pangunahing pagkain ng Babilonia, kasama si Bel (Baal) na kinakatawan ng isang dragon, at Adad. Ang mga leon ay sinasagisag ng trono ni Ishtar. Ang inspirasyon para sa mga ito ay nagmula sa parehong mula kay Ishtar, at sinaunang Asiryanong hari na si Tiglath-Pileser I, na inilarawan sa mga sinaunang teksto ang mga pader ng kanyang mga bansa na naglalarawan ng mga dakilang leon sa kanila, at isinakripisyo ang higit sa 120 sa kanila sa pamamagitan ng kamay sa digmaan. Siya ay itinatanghal bilang pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng pagdudulot sa kanila na tumayo sa kanilang mga paa. Sa isang kapansin-pansin pagkakahawig, kami ay sinabi ng leon: “ito ay lifted up mula sa lupa, at tumayo sa mga paa tulad ng isang tao … “Ang aklat ni Daniel ay napuno ng maraming mga kuwento kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga hari sa mundong ito; Siya ay nagpakita ng liwanag sa kamay ng Babilonia, na kumakatawan sa ito na nakatayo sa ibabaw ng mga paa nito bilang isang tao, ngunit ang interpretasyon ay may dalawang bahagi: isang pagpapala, gayunpaman ay isang pag-aalinlangan ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos dito ( Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya.

                             ANG IKALAWANG BILANG: “At masdan ang ibang hayop, isang ikalawa, tulad ng isang oso, at itinaas ito sa isang panig …”

the-constellation-bear-ursa-minor

Ang taas ng buntot ay ang bituin na “polaris”, na isang nakapirming bituin. Ang lahat ng iba pang mga bituin ay umiikot sa paligid nito, sa gayon ito ay tinatawag na kamay ng Mithra.

persia-bear

sol-invictus

Ang ikalawang kaharian na dumating ay Media-Persia. Ang oso ay ibinabangon sa isang panig, sapagkat ang mga Persiano ay mas malakas kaysa sa mga Medo, ngunit nagkakasama sila upang masiguro ang pagkawasak ng Babilonia. Tulad ng leon, na sumasagisag sa paganong relihiyon ng Babilonia, ang oso ay sinasagisag ng paganong relihiyon ng Persiano. Ang Mithraismo, ang pagsamba sa araw, ay mayroong diyos na sinasagisag ng konstelasyon “ursa minor” o bear. Ang menor na ursa sa langit ay ang konstelasyon na konektado sa hilagang bituin, “polaris”, na hindi matitinag, ngunit sa halip lahat ng mga bituin ang kumikilos sa paligid nito. Hinahawakan ni Mithras ang konstelasyon na “Great Bear” sa isang banda, na binibigyang diin ang kanyang kapangyarihan bilang ang diyos na nauukol sa bituin na gumagalaw sa kosmiko na poste pati na rin ang responsable para sa prusisyon sa Panahong magkasinhaba ang araw at gabi. Sa isang sinaunang liturhiya sa relihiyong Mithraismo, sinasabi nito na naglalarawan sa kanya bilang “isang diyos napakalaki,

Ang oso ay sinasabing magkaroon ng “tatlong tadyang sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin: at sinabi nila sa ganito, Bumangon ka, ubusin ang maraming laman.” Ang tadyang: ay isang simbolo ng babae na ginawa mula sa isang tadyang, at sa hula ng Biblia, kami ay sinabihan ng isang babaeng namumuno sa mga hari sa lupa at laban sa bayan ng Diyos, na itinatanghal ng mapanghimagsik na mga hilig ng Babilonia, at binigyan ng parehong pangalan. Ang propetikong Babilonya ay may isang paghatol na ipinahayag laban sa kanya; sa gayon ang mga hari sa lupa ay “nilamon ang kanyang laman”. Ang mga buto-buto ay isang simbolo ng tatlong pinakadakila bansa, higit sa lahat Babylon, pagkatapos Ehipto, at Lydia, na kung saan confederacy Media-Persiya “sumila”.

ANG IKATLONG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko, at narito ang isa pa, tulad ng isang leopardo, na nasa likod nito ay apat na mga pakpak ng isang ibon;”

The Grecian god Dionysius sat enthroned on a leopard.

Ang diyos ng Gresyano na si Dionysius ay nakaupo sa isang leopardo.

dionysiusgreece-leopard

Ang ikatlong kaharian na bumangon pagkatapos ng Media-Persian na kaharian ay ang Imperyo ng Gresya. Ito ay sinasagisag ng isang leopardo, isang talinghaga ng patron diyos ng Gresya, Dionysius, ang diyos ng kapistahan at pagkamayabong, na nakaupo na nakaupo sa leopardo bilang kanyang karwahe. Ang leopardo ay ang hayop na sinabi upang mapaglabanan ang lahat na sumasalungat sa kanya.

Oppian, Cynegetica 4. 230:
“Ang mga Leopardo ay nagtagumpay din sa pamamagitan ng mga kaloob ng Dionysos … Ang mga leopardo ay ngayon isang lahi ng mga mabangis na hayop, ngunit noong una ay hindi sila mabangis na mga ligaw na hayop kundi mga kababaihan na maliwanag ang mata … Ngunit sa mga babae binigay niya ang mga kulay-abo na mga mata ng isang mabangis na hayop at armado ang kanilang mga panga at sa kanilang mga backs ilagay ang isang batik-batik na itim na tulad ng mga fawns at ginawa ang mga ito ng isang malupit lahi.

Ayon sa Mitolohiyang Griyego, pinalaya ni Dionysius ang kanyang mga babaeng sumasamba mula sa kanilang pagkabilanggo nang sila ay nabilanggo dahil sa pagsamba sa kanya, at sa kanilang kahilingan sila ay naging mga leopardo upang ipaghiganti ang kanilang sarili at ang kanilang diyos sa hari na nagbilanggo sa kanila.

Ito ay may apat na mga pakpak: sumasagisag sa mahusay na bilis kung saan si Alexander na dakila ay sumakop sa mundo; na nakasakay sa mga hangin ng mga kahatulan na bumagsak sa kaharian ng Media-Persia. Ito ay may apat na ulo: sinasagisag ng hinati na dominasyon ni Alexander, sa kanyang kamatayan mula sa labis na paggamit ng alkohol (kaugalian na karaniwan sa mga Greeks sa pagtatalaga kay Dionysius), di-nagtagal pagkatapos niyang ipahayag na siya ay isang diyos. Ang pagkakaroon ng walang buhay na kahalili, ang kanyang kaharian ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang apat na mga heneral, Lysimachus, Cassander, Ptolemy, at Seleucus.

ANG IKA-LAMANG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at ito ay may mahusay na bakal ngipin: ito devoured at pruned, at naselyohang ang nalabi sa mga paa nito … ”

Chronos, the god of time, often depicted with a serpent/dragon chariot, devoured children.

Si Chronos, ang diyos ng panahon, na madalas na itinatanghal sa isang ahas / karwahe ng dragon, ay lumamon ng mga bata.

chronus-devouring
red-dragon

Ang ika-apat na kaharian ay ang Imperyong Romano, na sinasabing lumamon at pumutol. Ang punong diyos ng mga Romano ay kilala bilang Saturn, o Chronos, diyos ng panahon, na ang karwahe ay ahas / dragon. Si Chronos, sa takot na mawala ang kanyang lugar bilang pinuno sa mga diyos, ay sumakmal sa sinumang anak na ipinanganak mula sa kanya.
Sa panahon ng Imperyong Romano na si Cristo ay dumating bilang isang tao. Sa pagsasalita tungkol sa kapanganakan ni Kristo sa panahong ito, sinabihan tayo na ang mamumukhang hayop na ito ay ang “dragon”. “… ang dragon ay tumayo sa harap ng babae na handa na upang maihatid, upang matukso ang kanyang anak sa lalong madaling panahon na ito ay ipinanganak.” (Apocalipsis 12: 4) Sa haring Herodes na natututunan ang kapanganakan ni Cristo mula sa mga pantas, ipinag-utos niya ang lahat ng mga kabataan dalawa at sa ilalim ay papatayin dahil sa takot sa kanyang trono na tinalikuran. Si Satanas, na tinatawag din na “ang dakilang dragon … na ang matandang ahas” (Apocalipsis 12: 9) sa Biblia, ay nagbigay inspirasyon sa hari sa kanyang sariling mga takot na mawalan ng kanyang trono. Sa gayon si Herodes ay inilipat sa pamamagitan ng mismong diwa ni Satanas na “lalamon” si Kristo “nang siya ay ipinanganak.”
saturn
Ang hayop na sinasagisag ng mamumugnaw na hayop ng dragon, na “matandang ahas”, ay simbolo rin ng diyos ng Roma, Saturn. Natuklasan ni Saturn na baguhin ang sarili sa isang ahas na may mga pakpak, at siya ay itinatanghal din na may karwahe na dala ng mga serpiyente na may mga pakpak. Ang “lumang ahas” sa Banal na Kasulatan ay isang reference sa Satanas gamit ang daluyan ng isang ahas na may mga pakpak bago ito ay isinumpa magpakailanman upang mabuhay sa lupa. Ang diyos Saturn ay kilala dahil sa devoured ang kanyang mga anak sa lalong madaling sila ay ipinanganak para sa takot na sila ay ibagsak ang kanyang kapangyarihan.

Sa pamamagitan ng Imperyong Romano na “pinagputolputol” si Kristo, bilang hain para sa tao sa krus. Pagkatapos na umakyat Siya, sinabi sa atin na ang dragon ay nakikipagdigma sa “nalabi … na sumusunod sa mga utos ng Diyos”: kaya ang mga unang Kristiyano ay lubhang inuusig sa ilalim ng imperyo hanggang sa panahon ni Constantino, nang ang dragon, “ang matandang ahas” , ay kukuha ng isang mas malinis na anyo ng pag-atake sa Imperyong Romano.

ANG SAMPUNG SUNGAY NG IKALATANG BILANG: “… at may sampung sungay.”

Sinasabi sa Daniel 7:24, “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon …”

Ang imperyong Romano ay nahahati sa kung ano ang mas karaniwang naiintindihan ng sinaunang Europa. Nang bumagsak ang nag-iisang Romanong emperador, ang kaharian ay nahahati simula sa sampung dibisyon: Franks, Visigoths, Ostrogoths, Vandals, Saxons, Lombards, Suevi, Celts, Alemanni, Thuringians.

Isang napakaliit na kasuutan: ” Inisip ko ang mga sungay, at, narito, lumapit sa kanila ang isa pang maliit na sungay, na sa harap niya ay may tatlong mga unang sungay na pinutol ng mga ugat …”


littlehorn1024

Ang Paglabas ng Antikristo: Sino ang maliit na sungay na ito?

Hindi namin dapat gawin ang pagkakamali ng maling pagkilala sa maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, sapagkat ito ay magiging dakilang antikristo na kapangyarihan ng kasaysayan, at maglingkod bilang isang susi upang alisin ang panlilinlang sa panlilinlang na ahas, at kung paano siya nagtatrabaho sa mga huling araw na ito .

Upang maiwasan ang lahat ng mga pagkakamali ng pagkakakilanlan, dapat munang isaalang-alang ang siyam na markang katangian na inilarawan sa propesiya mismo. Ang mga markang ito ng pagkakakilanlan ay magpapahintulot sa atin na maging ganap na tiyak sa pagpapakahulugan. Hindi kami mangahas o mag-isip tungkol sa makasaysayang pagkakakilanlan ng “maliit na sungay” na ito ng propesiya.

1) Ito ay arises sa gitna ng sampung sungay ng Kanlurang Europa at ito ay mga dibisyon.
2) Ang sampung sungay ay nasa 476AD, kaya ang maliit na sungay ay tumataas pagkatapos ng puntong ito.
3) Ito ay bubunutin tatlong sungay na nakatayo sa paraan ng ito kapangyarihan, na nagsasabi na “mayroong tatlong ng unang sungay plucked up ng mga Roots.”.
4) Magkakaroon ito ng “mga mata tulad ng isang tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay,” na nagpapahiwatig na ito ay isang lalaki na sinasagisag ng paghahari na ito, at siya ay inaangkin na nasa isang posisyon na may dakilang awtoridad.
5) Ang sungay na ito ay “magkakaiba mula sa una”, na nagpapakita na siya ay isang iba’t ibang uri ng kapangyarihan kaysa sa tradisyonal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
6) Sinasabi nito na “magsasalita siya ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan.” Ang isa pang taludtod ay nagsasabing, “nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga pamumusong.” [Kalapastangan sa Biblia ay tinukoy bilang isang tao, inilagay ang kanyang sarili sa katayuan ng Diyos. “Sapagka’t isang mabuting gawa ay hindi namin binabulay sa iyo; ngunit para sa kalapastangan sa diyos; at sapagkat ikaw, bilang isang tao, ay nagpapakilala sa iyo ng Diyos. “Juan 10: 30-33, upang patawarin ang mga kasalanan-” “Bakit ang taong ito ay nagsasalita ng mga pamumusong? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? “Marcos 2: 7)
7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal, at nanaig. (Ang mga banal ay tinukoy sa Biblia bilang mga may ebanghelyo ni Cristo at sinusunod ang batas ng Diyos [Apocalipsis 14:12])
8) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas. Hindi ito tumutukoy sa mga batas ng kaharian ng Roma, sapagkat ang mga batas ng mga makalupang kaharian ay palaging nagbago. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang tao na inaangkin na may awtoridad na baguhin ang batas ng Diyos at ng Kanyang kaharian.
9) Maghahari ito sa loob ng 1260 taon. Sinasabi ng Kasulatan na “isang oras, panahon, at paghati-hati ng panahon.” Bagaman tila hindi karaniwan sa oras ng salita tulad nito, paano natin malalaman na tumutukoy ito sa 1260 taon? Ang pahayag ay muling ginagamit, tungkol sa panahon na ang simbahan ng Diyos ay dapat tumakas sa pag-uusig “sa isang panahon, at mga oras, at kalahating panahon” sa Apocalipsis 12:14, na sa tula 6 ay tinutukoy bilang “isang libo, dalawang daan, at animnapu (isang puntos ay 20, kaya 3 × 20 = 60) na araw “. Ang isang araw sa hula ng Biblia sa katunayan ay isang taon, ayon sa Ezekiel 4: 6 (“Inatasan kita sa iyo bawat araw sa loob ng isang taon.”) Ang isang oras sa gayon ay 360 araw, na kung saan ay ang haba ng taon ng Biblia. Ang mga oras ay 720 (2 × 360), at kalahati ng isang oras ay 180. Kung ang lahat ng ito ay magkasama, ito ay nagbibigay sa amin ng susi ng reigning para sa 1260 taon.

Ang lahat ng mga puntong ito ay dapat tumugma sa perpektong upang makilala ang kapangyarihan ng antichrist, na gagamitin ni Satanas sa mga huling araw upang linlangin ang mundo. Ipinaalam na ng Diyos na matutupad ang mga puntong ito, kaya walang kailangang mangyari sa kadiliman sa mga huling araw tungkol sa mga panlilinlang ni Satanas.

Handa ka na bang makita kung sino ang nagtutupad sa lahat ng mga katangiang ito? Pindutin dito.

little-horn-question
Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code

Ang piraso ng kasaysayan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang gawain ng apostasiya ay may isang kagiliw-giliw na paglalahad ng mga pangyayari. Naglalaman ito ng maraming mga saligan ng pag-unawa na dapat nating maunawaan. Sa mga partikular na pangyayari, ito ay walang kabuluhan sa isang malaking kontrobersiya sa pagitan ng dalawang klase na nagsasabing ang mga Kristiyano na nagpapahayag na mga tagasunod ni Cristo: isang uri na pinapanatili ang Sabbath, ang mga banal na araw, at ang pagsunod sa doktrina ng Diyos at ni Cristo, at ang iba pang, tungkol sa Linggo, iba pang pinagtibay na paganong kapistahan, at doktrina ng Trinity. Sinabi ng makasaysayang mananalaysay at pioneer ng ikapitong araw na Adventist ang mga sumusunod tungkol sa partikular na tagal ng panahon:

“Ang doktrina ng Trinidad na itinatag sa simbahan ng konseho ng Nice, AD 325. Ang doktrinang ito ay sumisira sa personalidad ng Diyos, at ang kanyang Anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang kasumpa-sumpa, mga hakbang na kung saan ito ay sapilitang sa iglesia na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng simbahan ay maaaring maging sanhi ng bawat mananampalataya sa doktrinang iyon na mapula . “(JN Andrews, Marso 6, 1855, Review & Herald , vol 6, no . 24, pahina 185)

Lalong lalawak namin ang “kasaysayan ng eklesiastiko” na ito, upang makita ang isa sa mga pinakamatibay na hakbang na ipinataw sa simbahan sa pamamagitan ng lakas. Sa prophetic history, mababasa natin ang Romanong Kaharian:

Daniel 7: 7-8 Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop , kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at nagkaroon ng malaking ngipin ng mga ngipin: nilamon nito at pinagputolputol, at tinatakpan ang nalabi sa pamamagitan ng mga paa niyaon: at iba-iba sa lahat ng mga hayop na nauna roon; at may sampung sungay . (8) Aking isinasaalang-alang ang mga sungay, at, narito, lumitaw sa gitna nila ang ibang maliit na sungay , na sa harap niya ay may tatlong sungay na una sa mga sungay : at, narito, sa sungay na ito ay mga mata na gaya ng mga mata ng tao , at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.

Ngayon ang hayop na iyon ang “ikaapat na kaharian sa lupa” (v. 23) Ito ay may sampung sungay.

Daniel 7: 24-25 At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon: at ang iba ay babangon pagkatapos nila; at siya’y magkakaroon ng kaiba mula sa una, at siya’y magtatagumpay ng tatlong hari . (25) At siya’y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan , at aalisin ang mga banal ng Kataastaasan, at iniisip na baguhin ang mga panahon at mga kautusan : at sila’y ibibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga oras at ang paghati ng oras.

 

The fourth beast had ten horns

Ang ika-apat na hayop ay may sampung sungay

Ngayon, suriin natin ang sampung sungay na ito mula sa ikaapat na kaharian, na maaaring walang iba kundi ang kaharian ng Roma. Tatlo sa mga sungay ay talagang binunot, at makikita natin kung bakit sa isang sandali.
1) AlemanniRome divided
2) Anglo-Saxons
3) Franks
4) Burgundians
5) Visigoths
6) Suevi
7) Ostrogoths
8) Heruli
9) Lombards
10) Vandals

Pagkatapos ng 483 CE na ang Roma ay nahahati sa sampung dibisyon , tulad ng inihula ni Daniel 7 sa ikaapat na kaharian upang mamahala sa mundo. Ito ay sa panahon ng Romanong kaharian na ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay lumabas na may dakilang kapangyarihan, ngunit hindi lahat ay mabuti sa mga bagong itinatag na mga nababagong mula sa mga Gentil. Nagkaroon mula sa mga nakumberte mula sa Hudaismo at ng mga Gentil, yaong mga may pagkahilig upang mapahamak ang pananampalataya. Pagkakita nito, ipinahayag ni Pablo:

2 Tesalonica 2: 7 “Sapagka’t ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na : ang nagpapatawad ngayon ay hahayaan , hanggang sa maalis siya sa daan. 

Nakita na ni Pablo ang mga elemento sa trabaho upang dalhin ang pagbagsak, ngunit alam na may tatlong mga kaharian na dapat mapangibabawan ng kapangyarihan ng eklesyastiko na ito ay lumitaw at nagsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataas-taasan.

Gawa 20: 29-30 “Sapagka’t nalalaman ko ito, na pagkatapos ng aking paghihiwalay ay magsisidating ang mga lobo na mabigat sa gitna ninyo, na hindi pinalalabas ang kawan.   (30) At tungkol sa inyong sarili, ay magsisibangon ang mga tao , na magsasalita ng mga bagay na masama, upang ilayo ang mga alagad pagkamatay nila .

Ang “misteryo ng kasamaan” ay pinipigilan sa isang malaking antas, pinahintulutan ng Diyos ang ebanghelyo na magpatuloy, at marami ang dinala kay Kristo. Gayon pa man sa ikaapat na kaharian na ito, isang maliit na sungay, na “nagsasalita ng mga bagay na masama”, ay lumitaw. Nakita ni Pablo na may pangitain na pangitain ang maliit na sungay, na ipinahayag niya na “ang tao ng kasalanan”, na ipinahayag ng pangitain ng Daniel na “ay magsasalita ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan”. Higit pang nauunawaan din ni Pablo na ang ikaapat na kaharian na ang buktot na kapangyarihan na ito ay lumabas, na “mag-isip na baguhin ang mga panahon at batas”, sinabi niya “Kaya’t panoorin, at tandaan, na sa loob ng tatlong taon ay hindi ako tumigil sa bigyan ng babala ang bawat gabi at araw. “(Gawa 20:31)

Sa iglesya sa Roma, nagsalita siya tungkol sa pag-iisip na ito “upang baguhin ang mga oras at batas” na nagsasalita sa isip na nahihiwalay sa ebanghelyo ng Diyos.

Roma 8: 6-7 Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. (7) Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni kaya nga.

Pinayuhan niya ang mga nakumberteng Hebreo kay Kristo na panatilihing pananampalataya, “… hindi pinababayaan ang pagsasama-sama ng ating sarili, bilang paraan ng ilan; ngunit ang pagpapayo sa isa’t isa: at lalo pa, tulad ng nakikita ninyo na ang araw ay papalapit. “(Hebreo 10:25) Nakita ni Pablo na ang pag-alis ng mga itinalagang panahon ng Diyos ay nagpapahina rin sa pananampalataya ng mga tao, at naglalaro ng isang masalimuot na papel sa pag-unlad ng Papacy.

Pagkatapos ng isang “maliit na sungay” na mag- iisip na baguhin ang itinakdang panahon ng Diyos at ang Kanyang mga batas , at magkakaiba mula sa sampung sungay, ay tumaas. Ang puntong ito ay natupad sa pamamagitan ng walang iba kundi ang Papasiya, malinaw na ginagawa nila ang kanilang ipinagmamalaki. (Tingnan ang liham mula sa arsobispo ng Katoliko na si Thomas Enright)

Kaya malinaw na ang mga katotohanan. Kaya sinusubaybayan ang mga linya ng propesiya, na hindi maaaring mali na ito ay anumang bagay kundi ang Papamana na nabanggit sa propesiya na ito. Ang mga nagsisikap na ilapat ito sa alinmang ibang kapangyarihan ay dapat na talikuran ang pinakamalapit, at pinaka-sagana na katibayan na isinulat ng Diyos mula sa sagradong Kasulatan. Ang kapangyarihan na nagpasiya sa mundo na may mga ngipin ng bakal ay walang mas mababa kaysa sa papa simbahan / unyon ng estado sa panahon ng madilim na edad: ito ay na magkakaibang maliit na sungay kapangyarihan.


Enright

Kinikilala ni Pablo na ito ay isang kapangyarihang pang-ekclesiastikal na bubuhayin, at ito ay kapansin-pansin na ang tatlong sungay, tatlong “hari” mula sa kaharian ng Roma, na lumalaban sa “maliit na sungay” na ito, at dapat na ” “(2 Tesalonika 2: 7). Upang mahanap ang tatlong sungay na dapat na mapasuko, ang tatlong kaharian na nabunot sa Roma bago ang pagkakaroon ng maliit na sungay, ay dapat hanapin ang pag-unlad ng “maliit na sungay” na ito sa bahagi ng CE 483, pagkatapos ng kaharian ng Roma ay nahahati sa sampu. Tulad ng naipahayag na natin nang malinaw, diyan ay, sa katunayan, tulad lamang ng isang mapagpanggap na kapangyarihan, naghahanap ng pagkilala ng mga mapagkumpitensyang pag-angkin nito.

Una sa simula ng ika-anim na siglo ang mga obispo ng Roma ay naging sapat na makapangyarihan upang makapagbigay ng malaking epekto sa impluwensyang iyon sa korte ng imperyo na sa huli ay pinalaki sila sa isang istasyon kung saan maaari nilang utusan ang mga hari sa lupa. Nagkaroon lamang ng isang hadlang sa kanilang kataas-taasang kapangyarihan, – ang pagsalungat ng tatlong di-Trinitarian, Sabbathkeeping na mga tribu-sa mga doktrina ng mga Katoliko, lalo na sa Trinity . Ang mga salungat na kapangyarihan ay na-root up, ang mga Visigoths sa 508 ay pinalayas sa Espanya ng unyon ng estado ng iglesya ni Clovis sa France, ang mga Vandals noong 534 ay ganap na pinatay, at ang Ostrogoths na sumakop sa Roma noong 538 ay binunot mula sa lupain, at hinabol sa pagkalipol.

Ang salitang “paninira” ay nagmumula sa kaharian na pinarangalan ang Sabbath, at di-tiyak na di-Trinitarian. Nilipol ng mga Vandals ang mga larawang inukit ng mga idolatrous na mga Romano at pagkatapos ay napailalim sa isang masamang pangalan ng mga naunang mga istoryador dahil sa ang kadakilaan ng relihiyong Katoliko sa buong mundo. Ang kanilang posisyon laban sa parehong paganong asembliya, at ang konsepto ng Trinitarian ng “Diyos” ay inalipusta, at ginawa silang mga bagay ng kataas-taasang pagkapoot ng mga monarkiyang Katoliko. Gayunpaman, ito ay isang rekord, na ang mga Vandals na trabaho ng Roma ay huwaran.

A Witness to this day of the claims of the Papacy to those three uprooted kingdoms.

Isang Saksi hanggang sa araw na ito ng mga pag-angkin ng Papamana sa tatlong mga bunot na kaharian.

Ang isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa mga tribo ay may kinalaman sa tatlong korona ng Papacy: “Ito ay isang kapansin-pansin na katotohanan, na ang mga papa hanggang sa araw na ito ay nagsusuot ng isang triple na korona, – isang katotohanan na umiiral sa walang iba pang mga monarko . . . . Ang papa ay mahusay na kinakatawan ng maliit na sungay . ‘ . . . Sa katunayan, ang isang kapangyarihan na ito ay nakuha sa sarili nitong tatlo sa mga soberanya. “- Mga Tala ni Barnes sa Daniel, p. 307

“Noong 533,  ipinasok ni Justinian ang kanyang mga digmaan sa Vandal at Gothic . Nais niyang ma- secure ang impluwensya ng papa at partido Katoliko, inilabas niya ang di-malilimutang liham    na bumubuo sa papa na  pinuno ng lahat ng simbahan , at mula sa pagsasakatuparan nito, noong 538 [noong ang huling ng tatlong sungay ng Arian ay pinutol], ang panahon ng superyor ng papal ay napetsahan. At sinuman ang babasahin ang kasaysayan ng kampanyang Aprikano, 533-534, at ang kampanya ng Italyano, 534-538, ay mapapansin na ang mga Katoliko sa lahat ng dako ay hailed bilang mga tagapagligtas ng hukbo ng Belisarius, ang pangkalahatang Justinian. “- Mga saloobin kay Daniel at ng Apocalipsis, p. I36. .

“Ang bantog na liham ni Justinian sa papa noong taong 533, hindi lamang nakilala ang lahat ng mga naunang pribilehiyo, kundi pinalaki ang mga ito, at pinayagan ang papa at ang kanyang simbahan sa maraming mga immunity at mga karapatan , na pagkatapos ay nagbigay ng pinagmulan                                        sa mga pagpapanggap na ipinapakita sa canon. batas. “- Mga Lektura ni Gavazzi, p. 66.

Ang mga Katolikong pananakop ay lumalaki at nagtagumpay. Sa Pope Leo (madalas na tinawag na ” ang dakilang “) ang Papasyang politika ay nagsimulang mag-waks “napakadakila” (Daniel 8: 9-10), at abala sa isang malaking bahagi ng mga kaharian ng Roma noong 508 sa pamamagitan ng nominal conversion ng Clovis sa Katolisismo mula sa paganismo . Iyon ay simula lamang ng mga pananakop ng Roma. Pagkalipas lamang ng 30 taon, ang sentro ng kaharian, ang Roma mismo, ay kukunin.

Notice how much territory Clovis alone had. The Ostrogoths, who occupied Rome, were soon to be banished as the Papal power grew exceedingly.

Pansinin kung magkano ang teritoryo na si Clovis. Ang Ostrogoths, na sumakop sa Roma, ay napalaya sa lalong madaling panahon nang lumakas ang kapangyarihan ng Papal.

Ang tanging bagay na tinalo ang pagsikat ng kapangyarihang ito ay ang non-trinitarian, Sabbathkeeping Vandal at Ostrogothic kingdoms. Ang mga ito ay pinipigilan ang pagtatag ng supremacy ng Papasiya sa buong mundo, at sinasakop ang Kaharian ng Roma. Gayunpaman, ang hula ay dapat matupad: kahit na ang mga sungay na ito ay dapat na bunutin: sila ay mapasuko bago ang mukha ng Papasiya. Sa wakas, ang pagpigil sa kakaibang, pagtatago ng mga kapangyarihan ng kasamaan, ang pagkuha ng anyo ng isang Kristiyanong propesyon, ay ngayon, sa pamamagitan ng emperador na si Justinian, ” naalis sa daan” , at itatatag sa trono ng Roma sa mga hari ng lupa .

Sa 534, na may tagumpay sa mga Vandals, ang isang sulat ay inilabas (binanggit sa itaas) na tinatawag na “The Justinian Code.” Ang utos na ito ay halos isang deklarasyon ng digmaan sa lahat ng mga Kristiyano, at lahat ng mga pananampalataya, na hindi magpailalim sa swallowed up sa papal relihiyon. Nagtaguyod ito sa Pope, at nag-aakalang ang pagpapalayas sa lahat na hindi yumuko sa Pontipisyal ng Roma, ang simbahang Katoliko , at lahat na hindi magsusumite sa kanyang mga doktrina , pangunahin, ang Trinidad. Ang Ostrogoths nag-iisa ay natira noong 534 AD at bagaman inookupahan nila ang Roma, napalibutan na sila ngayon ng iba pang mga kaharian. Si Justinian, noong 538 AD, ay bumagsak sa Ostrogoths mula sa lugar na iyon ng Roma, at sila ay hinabol at nilipol mula sa pagiging isang kaharian, ayon sa ipinahayag ng Justinian Code. Sa paggawa nito, ang mga Sabbathkeepers at ang mga di-Trinitarians ay ilan, at hindi ang marami. Ang hinabol, at ang inuusig. Ang mga hinuhusgahan ay parang mga mabangis na hayop, at ang mga nagpapanggap na mga Kristiyano, na hawak ang kanilang sarili na parang mga mabangis na hayop, na sinira ng mga nag-iingat sa “mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus.” (Kaw. 14:12)

a gayon ay natagpuan ang katuparan ng talata na matatagpuan sa Daniel 11: 37-39. Sa pagsasalita ng Papacy, sinasabi nito:

” Ni hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kaniyang mga ninuno , ni ang pagnanais ng mga babae, ni igagalang man ang alinmang diyos: sapagkat siya ay magpapalaki ng kaniyang sarili na higit sa lahat. (38) Nguni’t sa kaniyang kalagayan ay igagalang niya ang Dios ng mga hukbo: at isang diyos na hindi nalalaman ng kanyang mga magulang ay dapat siyang parangalan ng ginto, at pilak, at ng mga mahahalagang bato, at mga magagandang bagay. (39) Ganito ang gagawin niya sa pinakamakapangyarihang hawak na may ibang diyos, na kanyang kilalanin at dagdagan ng kaluwalhatian : at siya ang magpapangasiwa sa kanila sa marami, at hahatiin ang lupain para sa pakinabang. ”

Basahin para sa iyong sarili kung paano Ang Justinian Code, ang pinaka-“kasumpa-sumpa, mga panukala kung saan ito ay sapilitang sa iglesya na lumilitaw sa mga pahina ng kasaysayan ng eklesiastikal” ay natutupad lalo na sa talatang ito:

 

ANG KODE NG ATING PANGINOON
ANG PINAKAMALAKING EMPEROR JUSTINIAN.
IKALAWANG EDISYON.

 

AKLAT 1.

TITLE 1.

TUNGKOL SA PINAKAMAHALANG TRINIDAD AT ANG
CATHOLIC NA PANANAMPALATAYA AT NAGBIBIGAY NA WALANG ISA
AY MAGAGAMIT SA PAMPUBLIKO PATULOY NIYA .

1.

Ang mga Emperador Gratian, Valentinian, at Theodosius sa mga tao ng Lungsod ng Constantinople.

Nais namin na ang lahat ng mamamayan na sumasailalim sa Ating mahahalagang Imperyo ay mabubuhay sa ilalim ng parehong relihiyon na ibinigay ng Banal na Pedro, ang Apostol sa mga Romano, at kung saan ang ipinahayag na relihiyon ay ipinakilala sa pamamagitan ng kanyang sarili, at kung saan ito ay lubos na kilala na ang Santo Papa ng Damasco , at si Pedro, Obispo ng Alejandria, isang lalaki ng pagiging banal ng apostol, tinanggap; ibig sabihin, alinsunod sa mga tuntunin ng disiplina ng apostolya at doktrina ng evangelical, dapat tayong maniwala na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay bumubuo ng isang diyos, pinagkalooban ng pantay na kamahalan, at nagkakaisa sa Banal na Trinidad.

(1) Iniutos namin ang lahat ng mga sumusunod sa batas na ito upang ipagtanggol ang pangalan ng mga Katolikong Kristiyano, at isinasaalang-alang ang iba bilang napaliit at masiraan ng ulo, Kami ay nag-aatas na sila ay magdala ng kasalanan ng maling pananampalataya; at kapag ang Banal na paghihiganti na kanilang pinahahalagahan ay pinahihintulutan, pagkatapos ay dapat silang parusahan alinsunod sa Ating kagalitan, na nakuha natin mula sa paghuhukom ng Langit.

Naaresto sa Thessalonica, sa ikatlong ng Kalends ng Marso, sa panahon ng Konsulado ng Gratian, Consul para sa ikalimang oras, at Theodosius.

2.  Ang Parehong mga Emperador kay Eutropius, Preetorian Prefect.

 Huwag ipagkaloob ang lugar sa mga erehe para sa pag-uugali ng kanilang mga seremonya, at huwag hayaan ang isang okasyon na ihandog para sa kanila upang maipakita ang pagkasira ng kanilang matigas na isip . Ipaalam sa lahat ng mga tao na kung ang anumang pribilehiyo ay nakamamali na nakuha sa pamamagitan ng anumang rescript kahit ano, sa pamamagitan ng mga taong ganitong uri, ito ay hindi wasto. Hayaan ang lahat ng mga katawan ng mga erehe ay maiiwasan sa paghawak ng mga labag sa batas na mga pagtitipon, at ipagdiwang ang pangalan ng tanging at pinakadakilang Diyos sa lahat ng dako, at hayaan ang pagtalima ng Kredo ng Nicene, na kamakailan ay ipinadala sa Aming mga ninuno, at matatag na itinatag ng patotoo at pagsasanay ng Divine Religion, laging mananatiling ligtas.

(1) Bukod dito, siya na isang tagasunod ng Pananampalataya ng Nicene, at isang tunay na mananampalataya sa relihiyong Katoliko, ay dapat na maunawaan na isang [pg. 10] na naniniwala na ang Makapangyarihang Diyos at si Kristo, ang anak ng Diyos, ay isang tao, Diyos ng Diyos, Banayad na Liwanag; at huwag hayaan ang sinuman, sa pamamagitan ng pagtakwil, pagpapakunwari ng Banal na Espiritu, na inaasahan natin, at natanggap mula sa Kataas-taasang Magulang ng lahat ng mga bagay, kung kanino ang damdamin ng isang dalisay at walang dungis na pananampalataya ay umunlad, gayundin ang paniniwala sa di-sarado na sangkap ng isang Banal na Trinidad, kung saan ang mga tunay na mananampalataya ay nagpapahiwatig ng salitang Griyego na isang [alpha]. Ang mga bagay na ito, sa katunayan, ay hindi nangangailangan ng karagdagang patunay, at dapat igalang.

(2) Hayaan ang mga hindi tumatanggap sa mga doktrinang iyon ay hindi na mag-aplay ang pangalan ng tunay na relihiyon sa kanilang mapanlinlang na paniniwala; at hayaan silang maging branded sa kanilang mga bukas na krimen, at, na tinanggal mula sa hangganan ng lahat ng simbahan, ay lubos na hindi kasama mula sa kanila, tulad ng pagbawalan namin ang lahat ng mga erehe na maghawak ng labag sa batas na mga pagtitipon sa loob ng mga lungsod. Kung gayunman, dapat na sinubukan ang anumang pag-aalsa ng pagsabog, Iniutos namin ang mga ito na itaboy sa labas ng mga pader ng Lunsod, na may walang habag na karahasan, at Iniuutos namin na ang lahat ng mga Katolikong Simbahang Katoliko, sa buong mundo, ay ilalagay sa ilalim ng kontrol ng Mga obispo na kinikilala na sumakop sa Nicene Creed.

Ibinigay sa Constantinople, sa ikaapat na bahagi ng ides ng Enero, sa ilalim ng Konsulado ng Flavius ​​Eucharius at Flavius ​​Syagrius.

3. Ang Emperador Martian sa Palladius, Preetorian Prefect.

Walang sinuman, kung siya ay kabilang sa mga klero, hukbo, o sa anumang iba pang kalagayan ng mga tao, ay dapat, na may pagtingin na magdudulot ng kaguluhan at pagbibigay ng okasyon sa pagtataksil, tangkaing talakayin ang relihiyong Kristiyano sa harap ng isang pagtitipon at nakikinig sa karamihan; sapagkat siya ay nagkasala laban sa pinaka-kagalang-galang na Synod na lumalabag sa publiko kung ano ang dating napagpasyahan at maayos na itinatag; dahil ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano ay napagkasunduan ng mga saserdote na nakilala sa Chalcedony sa pamamagitan ng aming order, at kilala na sumusunod sa mga apostol na paliwanag at konklusyon ng tatlong daan at walong Banal na Ama na nagtipon sa Nicea, at ang daang at limampung taong nakilala sa Imperial City na ito; sapagkat ang mga lumalabag sa kautusang ito ay hindi mananatiling walang parusa, sapagkat hindi lamang nila tutulan ang tunay na pananampalataya, ngunit nilalapastangan din nito ang mga misteryong ito sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan ng ganitong uri sa mga Judio at Pagano. Samakatuwid, kung ang sinumang taong nagsusumikap na talakayin ng publiko ang mga relihiyosong bagay ay isang miyembro ng pastor, siya ay aalisin sa kanyang utos; kung siya ay isang miyembro ng hukbo, siya ay magiging degraded; at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa. at ang sinumang iba pa na nagkasala ng kasalanan na ito, na mga mamamayan, ay itatapon mula sa pinaka-Banal na Lunsod, at sasailalim sa kaparusahan na inireseta ng batas ayon sa kapangyarihan ng hukuman; at kung sila ay mga alipin, sila ay dapat sumailalim sa pinakamalubhang parusa.

Given sa Constantinople, sa ikawalo ng Ides ng Pebrero, sa ilalim ng consulship ng Patricius.

4.  Juan, Obispo ng Lunsod ng Roma, sa kanyang pinaka-tanyag at maawain na Anak na si Justinian.

Kabilang sa mga kahanga-hangang dahilan para sa pagpuri sa iyong karunungan at kahinahunan, Karamihan sa mga Kristiyano ng mga Emperador, at isa na nagpapalabas ng liwanag [pg. 11] bilang isang bituin, ang katotohanan na sa pamamagitan ng pag-ibig sa Pananampalataya, at sa pamamagitan ng sigasig sa pag-ibig sa kapwa, natutunan mo sa disiplina sa eklesiastiko, pinanatili ang paggalang sa Pagtingin sa Roma, at nagpasakop sa lahat ng bagay sa awtoridad nito, at mayroon binigyan ito ng pagkakaisa. Ang sumusunod na utos ay ipinakipag-usap sa tagapagtatag nito, iyon ay, ang una sa mga Apostol, sa pamamagitan ng bibig ng Panginoon, katulad: “Pakanin ang aking mga kordero.”

Ang Tunay na Nakikita na ito ang pinuno ng lahat ng mga iglesya, tulad ng mga alituntunin ng mga ama at mga utos ng mga Emperador na nagsasabing, at ang mga salita ng iyong pinaka-kagalang-galang na patotoo ay nagpapatotoo. Samakatuwid inaangkin na kung ano ang sinasabi ng Kasulatan, samakatuwid, “Sa pamamagitan ng Akin Hari maghari, at ang Powers magbibigay ng katarungan;” ay maganap sa iyo. Sapagkat walang anuman na kumikinang na may mas makinang na ningning kaysa sa tunay na pananampalataya kapag ipinakita ng isang prinsipe, dahil walang anuman na pumipigil sa pagkawasak ng tunay na relihiyon, sapagkat pareho silang tumutukoy sa May-akda ng Buhay at Banayad, sila ay nagsasabog ng kadiliman at maiwasan ang pagtalikod sa katotohanan. Samakatuwid, ang Karamihan sa maluwalhati ng mga Princes, ang Banal na Kapangyarihan ay ipinamamanhik ng mga panalangin ng lahat upang mapanatili ang iyong paggalang sa ganitong sigasig para sa Pananampalataya, sa debosyon ng iyong isipan, at sa kasigas na ito para sa tunay na relihiyon, nang walang kabiguan, sa panahon ng iyong buong buhay . Sapagkat naniniwala kami na ito ay para sa kapakinabangan ng Banal na mga Simbahan, gaya ng nasusulat, “Ang hari ay namamahala sa kanyang mga labi,” at muli, “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay sandal sa anumang hinahangad ng Diyos “; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. “Ang puso ng Hari ay nasa kamay ng Diyos, at ito ay kiling sa anumang panig ng Diyos na gusto”; ibig sabihin, na maitatag niya ang iyong imperyo, at mapanatili ang iyong mga kaharian para sa kapayapaan ng Simbahan at pagkakaisa ng relihiyon; bantayan ang kanilang awtoridad, at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad. at ingatan siya sa dakilang kapayapaan na nagpapasalamat sa kanya; at walang maliit na pagbabago ang ipinagkaloob ng Banal na Kapangyarihan sa pamamagitan ng kung saan ang isang ahensiya ay nahahati ang iglesya ay hindi napinsala ng anumang mga karamdaman o napapailalim sa anumang paninisi. Sapagka’t nasusulat, Ang isang makatarungang hari, na nasa kaniyang luklukan, ay walang anomang kadahilanan upang maunawaan ang anumang kasawiang-palad.

Natanggap namin nang buong respeto ang mga katibayan ng iyong katahimikan, sa pamamagitan ni Hypatius at Demetrius, pinaka banal na tao, aking mga kapatid at kapwa obispo, mula sa kung aling mga pahayag na natutunan namin na ipinahayag mo ang isang Edict na hinarap sa iyong mga tapat na tao, at idinidikta ng ang iyong pag-ibig sa Pananampalataya, para sa layunin ng pagwawasak ng mga disenyo ng mga erehe, na alinsunod sa mga evangelical tenet, at kung saan kami nakumpirma ng aming awtoridad na may pahintulot ng aming mga kapatid at kapwa obispo, para sa dahilan na ito ay nasa ayon sa apostolikong doktrina.

Ang sumusunod ay ang teksto ng sulat ng Emperador Justinian, Matatag, Pious, Happy, Kilalang, Matagumpay, palaging Augustus, kay John, Patriyarka, at pinaka Banal na Arsobispo ng makatarungang Lungsod ng Roma:

Sa karangalan sa Apostolic See, at sa iyong kabanalan, na kung saan ay, at palaging ay naalala sa aming mga panalangin, pareho ngayon at dating, at iginagalang ang iyong kaligayahan, bilang naaangkop sa kaso ng isa na itinuturing bilang isang ama, Kami magmadali upang dalhin sa kaalaman ng iyong kabanalan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kondisyon ng Iglesia, gaya ng lagi naming nagkaroon ng pinakamalaking pagnanais na mapanatili ang pagkakaisa ng iyong Apostolic See, at ang kalagayan ng Banal na mga Iglesia ng Diyos, habang sila [pg. 12] umiiral sa kasalukuyang panahon, upang sila ay manatili nang walang kaguluhan o pagsalungat. Samakatuwid, pinagsisikapan natin ang lahat ng mga pari ng Silangan at ipasakop sila sa Makita ng Iyong Kabanalan, at samakatuwid ang mga katanungang mayroon sa kasalukuyan ay lumitaw, bagama’t sila ay nahayag at walang duda, at ayon sa mga doktrina ng iyong Apostolic See, ay patuloy na matatag na sinusunod at ipinangaral ng lahat ng mga pari, pa rin namin isinasaalang-alang ito kinakailangan na dapat sila ay dadalhin sa pansin ng iyong kabanalan. Sapagkat hindi tayo nagdurusa sa anumang bagay na tumutukoy sa estado ng Simbahan, kahit na kung ano ang nagiging sanhi ng kahirapan ay maaaring maging malinaw at libre mula sa pag-aalinlangan, upang talakayin nang hindi dinala sa paunawa ng iyong kabanalan, dahil ikaw ang pinuno ng lahat ng Banal na mga Iglesia, sapagkat Dapat nating labanan ang ating Sarili sa lahat ng paraan (tulad ng nasabi na), upang madagdagan ang karangalan at awtoridad ng iyong Tingnan.


[pg. 125]

Isang Daan at tatlumpung-isang bagong saligang-batas.

[Ang Novella 131 ay inilabas noong 545 AD]

Ang Emperador Justinian kay Peter, Karamihan sa Maluwalhating Imperyong Praetorian ng Imperyo.
PREFACE.
   Nagtatakda tayo ng kasalukuyang batas na may kaugnayan sa mga panuntunan at pribilehiyo ng simbahan at iba pang mga paksa kung saan ang mga banal na simbahan at relihiyosong mga institusyon ay ipinasok.

Kabanata I.
   Tungkol sa Apat na Banal na Konseho.

Samakatuwid, iniutos namin na ang mga banal, eklesiyastikal na mga patakaran na pinagtibay at nakumpirma ng apat na Banal na Konseho, ibig sabihin, na sa tatlong daan at labing walong obispo na gaganapin sa Nicea, na sa isang daan at limampung obispo na gaganapin sa Constantinople, ang una sa Efeso, kung saan nahatulan si Nestorius, at ang nagtipon sa Chalcedon, kung saan ang mga Eutych at Nestorius ay anathematized, ay ituturing na mga batas. Tinatanggap namin ang mga dogma ng mga apat na Konseho bilang sagradong mga sinulat, at sinusunod ang kanilang mga alituntunin bilang legal na epektibo.

Kabanata II.
   Tungkol sa mga pangunahan ng mga patriyarka.

Samakatuwid, alinsunod sa mga probisyon ng mga Konseho na ito, ipinag-uutos namin na ang Pinakabanal na Pope ng sinaunang Roma ay hawak ang unang ranggo ng lahat ng mga Pontiffs, ngunit ang Pinagpalang Arsobispo ng Constantinople, o Bagong Roma, ay maghawak sa ikalawang lugar pagkatapos Banal na Apostoliko Tingnan ang sinaunang Roma, na dapat mag-una sa lahat ng iba pang nakikita.


Pinagmulan: Corpus Juris Civilis (Ang Civil Law, ang Code of Justinian), sa pamamagitan ng SP Scott, AM, na inilathala ng Central Trust Company, Cincinnati, copyright 1932,  Volume 12  [ng 17], pahina 9-12, 125.

 
Pagbubukas ng Nakalimutang Panaginip ng Propesiya

ANG PANAGINIP NAKALIMUTAN

Sa ikalawang kabanata ni Daniel, mayroong isang napakahusay na problema. Si Haring Nabucodonosor ay nasa ikalawang taon ng kanyang paghahari sa lahat ng mga mahahalagang kaharian ng mundo. Si Nabucodonosor ay “isang hari ng mga hari: sapagka’t ang Dios ng langit ay nagbigay sa iyo ng isang kaharian, kapangyarihan, at kalakasan at kaluwalhatian.” (Daniel 2:37) Siya ay isang paganong hari, ngunit ibinigay ang kaharian dahil sa paghihimagsik ang mga tao ngang tanging tunay na Diyos, na inabuso ang kanilang mga pribilehiyo, at ipinagkanulo ang kanilang pagtitiwala sa pamamagitan ng paggalang sa mga diyos ng Babilonia sa loob ng mga pintuang-daan ng kanilang templo sa panahon ng kanilang kasaganaan. Ngayon ang mga tao na iginagalang ang mga diyos ng iba pang mga bansa nakita kung paano ang mga bansang ito honoured kanilang gods sa matapat, kapag ang Israel ay may liwanag ng kaalaman ng tunay na Diyos at hindi; alam ng Israel na ito ay darating upang mapahiya ang lahat ng kanilang mga kasalanan at magsisi, sapagkat sinabi Niya “Ililipat ko sila sa paninibugho sa mga hindi isang tao …”, at muli, “Ibinigay Niya sila sa kamay ng ang mga pagano; at silang nangagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila. “(Mga Awit 106: 41-42, Levitico 26:17). Si Nabucodonosor ay sumailalim sa Israel, at kinuha ang pinakamabuti mula sa kanila upang maging mga lingkod niya. Ngayon ay ang Babilonia ang pinakamataas na kaharian sa mundo, at ang hari ng Babilonia, na hindi nalalaman ang tunay na Diyos, ay nakamit sa kadakilaan. Naniniwala siya na pinarangalan siya ng mga diyos, at may anumang nais niya sa kanyang utos, ngunit isinasaalang-alang kung ano ang mangyayari sa dakilang kaharian na ibinigay sa kanyang kamay.
Sa gabi, habang ang hari ay natulog mula sa pagmumuni-muni, isang panaginip ang naipahayag sa kanya. Karaniwang para sa mga pagano na maunawaan ang mga pangarap na nagmumula sa mga diyos, at ang mga hentil na mga hari ay may maraming mga tagapayo, prognosticators, astrologers, at magicians na pinaniniwalaan na bibigyan ng karunungan at kakayahan mula sa mga diyos upang maipahayag ang interpretasyon ng mga panaginip. “Nagdamdam ako ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang malaman ang panaginip.” (Daniel 2: 4) Nais ng hari na “makilala ang panaginip” dahil nakalimutan niya ito. Karaniwan para sa mga tagapayo ng mga hari ng pagano upang bigyang kahulugan ang panaginip, ngunit hindi nila alam ang pangarap mismo. Sa kabangisan, ang hari, na naniniwala sa kanyang mga tagapayo na nakikipag-ugnayan sa mga diyos, ay nagtatapos kung hindi nila masasabi ang panaginip na ibinigay ng mga diyos, ni hindi sila maaaring magbigay ng interpretasyon mula sa mga diyos,

Si Daniel at ang kanyang mga kasamahan sa Israel ay hindi kabilang sa mga tagapayo na naroroon, ngunit kabilang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang malipol. Hindi tulad ng matalinong tao ng Babilonia, na ang mga diyos ay hindi huminga sa kanila, ipinakilala ng Diyos ng mga Hebreo ang panaginip at ang kahulugan nito sapagkat ang “mga lihim na bagay ay nauukol sa PANGINOON na ating Diyos: ngunit ang mga bagay na inihayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman “(Deut 29:29) kung hindi ipinahayag ng Diyos ng langit ang panaginip na ito, ang aklat ni Daniel ay hindi kailanman naisulat. Ang pangarap na iyon ay naiwan sa rekord para sa atin, bilang isang susi sa pag-unawa sa mga hiwaga ng propesiya at ng aklat ng Daniel.


ANG BUONG SUMBANAN (DANIEL 2: 31-35)

Ang panaginip ay naglalarawan ng isang mahusay na imahe ng pagano, na katulad ng mga idolo na ginawa ng mga pagano para sa pagsamba, na puno ng iba’t ibang mga metal mula sa ulo hanggang sa mga daliri ng paa. Ang ulo ay ginto. Ang dibdib at mga bisig ng pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal. Ang mga binti ng bakal at malagkit na luwad. At ang espesyal na pagbanggit ay dinadala sa mga daliri ng paa ng mga paa na bakal at putik. Nang magkagayo’y isang mataas na bundok ang dinadala upang tingnan, at isang bato na gupitin mula sa bundok na walang mga kamay ng mga tao na sinaktan ang dakilang imahe ng pagano, una sa mga paa at mga daliri ng bakal at luwad, pagkatapos ay ang lahat ng mga elemento ng larawan ay nasira magkasama at naging tulad ng ipa na pinalayas ng hangin.

ANG INTERPRETASYON (DANIEL 2: 36-45)

Nang makita ang panaginip, nagkaroon ng pang-unawa na ibinigay. Kahit na sa kanyang panahon “walang hula” ay “ng anumang pribadong pagpapakahulugan.” (2 Pedro 1:20) Ang salitang ito ay ang susi na ibinigay upang mabuksan ang pang-unawa sa anumang totoong propesiya na ibinigay ng Diyos. Si Daniel, pagkatapos ng taimtim na panalangin, ay binigyan ng pananaw ng panaginip ng hari, at naunawaan ng Kasulatan na ito ay interpretasyon.

ANG GINTONG ULO

Kaya ano ang pinuno ng ginto sa panaginip ng hari? Dalawang daang taon bago si Daniel, inihula ng propetang si Isaias ang katanyagan ng katanyagan ng Babilonya, at kung paano ito mapapahamak. “Na iyong aagawin ang kawikaan na ito laban sa hari sa Babilonia, at sasabihin, Paanong ang manlilinlang ay tumigil! ang ginintuang lunsod ay tumigil! “(Isaias 14: 4) Pansinin kung paano tinawag ang Babilonia” ang ginintuang lunsod “; ngayon ipinakilala ni Daniel sa hari ang pagkakakilanlan ng ulo ng ginto, sinasabing, “Ikaw ang ulo ng ginto …” (Daniel 2:36)

Ang ginintuang metal ay sinasagisag ng isang hari, at isang hari ay laging may isang kaharian. Samakatuwid ang pinuno ng ginto sa propesiya ay sumisimbolo sa kaharian ng Babilonia, ang “golden city”.

ANG PILAK NA DIBDIB AT BRASO

“At pagkatapos mo ay babangon ang isa pang baser ng kaharian kaysa sa iyo” (v.39); ang dibdib at mga sandata ng pilak ay dapat maging ibang kaharian na sumusunod sa Babilonia. Sama-sama ang mga Medo at Persiano ay magiging kasunod na kaharian upang maghari, at higit na base kaysa sa Babilonya. Si Daniel ay nabuhay sa panahon ng pagbagsak ng Babilonya, at ipinahayag ang Babilonia: “Ang iyong kaharian ay nabahagi, at ibinigay sa mga Medo at Persiano … At kinuha ni Dario na Median ang kaharian, na mga animnapu’t dalawang taong gulang.” (Daniel 5: 31)
Ang Diyos ng langit ay nagpropesiya pa rin kay Isaias sa pangalan ng pinuno ng Persia, na si Ciro, na nagpropesiya ng kanyang bahagi sa pagbaba ng kaharian ng Babilonia: “Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran, kay Ciro, na ang kanang kamay ay mayroon ako holden, upang mapasuko ang mga bansa sa harap niya; at aking aalisin ang mga balakang ng mga hari, upang buksan sa harap niya ang dalawang pintuang paanan; at ang mga pintuang-daan ay hindi masasara: … upang iyong maalaman na ako, ang Panginoon, na tumawag sa iyo sa iyong pangalan, ay Dios ng Israel. “(Isaias 45: 1)

ANG TIYAN AT HITANG TANSO
“At ang isa pang ikatlong kaharian na tanso, na maghahari sa buong lupa.” (Talata 39); ang tiyan at paa ng tanso ay nagbagsak sa Median-Persian na kaharian sa ilalim ng pananakop ni Alexander the great, ang punong heneral at hari ng Grecia. Si Alexander ay may isang pakiramdam na ang isang banal na kamay ay nasa kanya upang tanggapin ang mga kaharian ng mundo, sa isang liham kay Dario III: “Nauna akong natalo sa pakikipagdigma sa iyong mga heneral at mga satrapa, at ngayon ikaw at ang iyong hukbo, at ng Ang biyaya ng mga diyos ay kinokontrol ko ang bansa. “Si Alexander ay lalong sumalungat sa mga Hebreo, at nag-iisip na kumain ng Jerusalem, ngunit ang mataas na saserdote, na itinuro sa pagsulong ng hari ng kanyang hukbo ay isinusuot ang kanyang mga kasuotan na mataas na pari na isinusuot minsan isang taon, at ang lahat ng mga Israelita ay dalisay na puting damit sa mga pintuang-daan ng lunsod. Pagdating ng Alexander, inutusan niya ang kanyang hukbo na huminto, at tumingin siya nang may kamangha-mangha sa mataas na saserdote. Si Parmenion, ang pangkalahatang pagkalito ni Alejandro sa tanong na ito, ay nagtanong kung bakit niya pinupuri ang mataas na saserdote, at isinaysay ni Jose ang sagot ni Alexander: “Hindi ko siya sinasamba, kundi ang Diyos na nagparangal sa kanya sa kanyang mataas na kapangyarihan; sapagkat nakita ko ang mismong taong ito sa isang panaginip, sa ganitong ugali, nang ako ay nasa Dion sa Macedonia, na … pinayuhan ako na huwag mag-antala, ngunit matapang na pumasa sa dagat doon, sapagkat gagawin niya ang aking hukbo, at ay magbibigay sa akin ng kapangyarihan sa mga Persiano; kung saan nga, walang nakita na iba sa ganitong ugali, at ngayon ay nakikita ang taong ito, at naalala ang pangitain na iyan … Naniniwala ako na dalhin ko ang hukbo na ito sa ilalim ng Banal na paggawi, at dapat na labanan ito Dario, at sirain ang kapangyarihan ng Persians, at lahat ng bagay ay magtatagumpay ayon sa kung ano ang nasa isip ko. “(Antiquities of the Jews, 11.334-335) Ipinahayag si Cristo kay Alejandro sa Kanyang mga kasuutan ng mataas na pari, at ibinigay ang kaharian sa kanya, tulad ng kay Daniel Sinabi ng Diyos, “Inalis niya ang mga hari, at inilalagay ang mga hari …” (Dan 2:21).

ANG BAKAL NA BINTING NANDUDUROG

“At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibhasa’y ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay:. At gaya ng bakal na bumabasag ang lahat ng ito, siya’y magkakaputolputol putulin at pasa” (Daniel 2:40) Ang pagputol ng bakal na kapangyarihan na susundan ay ang Imperyo ng Roma, na naging pinakamataas sa gitna ng ikalawang siglo BC, na ginawa ang Greece isang lalawigan sa ilalim ng awtoridad nito. Ang pinakamalakas na riles na nakalarawan sa pangitain, ito ay namuno sa buong mundo. Sa panahon na si Kristo ay ipanganak, sila ang namumuno sa kapangyarihan: “At nangyari nang mga araw na yaon, na may isang utos mula kay Cesar Augusto, na ang buong sanlibutan ay dapat mabayaran.” (Lucas 2: 1 )
Ang kapangyarihan ng bakal na bruising ay upang matupad ang isang sinaunang Messianic propesiya, kung saan Kristo ay ipinako sa krus. Samantalang ang bakal ay “pumutol at may mga sugat”, kaya ang sakong Mesiyas ay dapat masaktan ng ahas sa pamamagitan ng bansang Judio na nakipagkasundo sa Romanong gobernador (Gen. 3:15). Siya ay “nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, binugbog dahil sa ating mga kasamaan” (Isaias 53: 5). Ang mga Hudyo, na walang awtoridad na ilagay ang sinumang tao sa kamatayan sa ilalim ng mga dominong pagano, na kinailangang dumaan sa korte ng Roma bago magdala ng anumang sentensiya ng kamatayan na pumasa, na pinipilit ang Romanong gobernador na si Poncio Pilato na ipako sa krus si Kristo isang cross ng roman; at nang tanungin siya kung ipapako sa krus ang kanilang hari, na sila ay tumugon, “Wala kaming hari maliban kay Cesar”. (Juan 19:15) Ang kapangyarihan ng Roma ang pinakamasamang kapangyarihan upang ipako sa krus ang mga Kristiyano; bagaman nahati ang Imperyo ng Roma, ito ay binubuo pa rin ng ganap na monarchial kaharian na binubuo ng mga riles; kahit na sa Romano-European na yugto ng monarchial rule, pinutol nila ang karamihan sa anumang matapat na mga tagasunod ni Kristo at pinilit sa kanila na magpasakop sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pamahalaan; tulad ng mga Hudyo na pumupunta sa kapangyarihan ng bakal sa Roma upang ipako sa krus si Cristo, ang gawaing ito ay higit na natapos sa pamamagitan ng mga nag-aangking mga Kristiyanong pari na humihingi ng tortyur at kamatayan ng lahat, mga pangunahing Kristiyano, na hindi maaaring pumayag sa kanilang mga turo, kasanayan, o pang-aabuso .

ANG PAANG BAKAL AT LUWAD

“At samantalang iyong nakita ang mga paa at mga daliri, isang bahagi ng luwad ng putik, at isang bahagi ng bakal, ang kaharian ay mahahati; datapuwa’t magkakaroon ng lakas ng bakal, palibhasa’y iyong nakita ang bakal na hinaluan ng malagkit na luwad. “(Daniel 2:41) Ang mga metal ay nagpahayag ng lahat ng mga kaharian ng monarkiya, ngunit ang luwad ay hindi isang metal. Mayroong tatlong mga application na kung saan ang lupa ay kabilang sa.
1) Ang Luwad ay ang mga kaharian ng mga tao na si
Adan (na ang pangalan ay nangangahulugang Man kapag nag-interprete) ay ginawa mula sa alabok ng lupa. (Job 33: 6) Sinabi ni Job, “Ginawa mo ako na parang luad.” (Job 10: 9) At “O PANGINOON, Kayo ang ating Ama; kami ang luwad, at ikaw ang aming manggagawa ng palayok; at lahat tayoang gawa ng iyong kamay. “(Isaias 64: 8). Kaya ang luad ay ang mga kaharian na binubuo ng mga tao, at hindi mga hari. Ang mga ito ay hindi ganap na monarchial kaharian, ngunit sa halip republikano paraan ng pamahalaan. Ang salitang Republika ay nagmumula sa dalawang salitang Latin: “Res” na nangangahulugan ng ari-arian, bagay, o alalahanin, at “Publica”, ibig sabihin ang mga tao. Samakatuwid ang pamahalaan ng luwad ay isang pamahalaan ng mga tao, ng mga tao, at para sa mga tao. Ang istraktura ng kuryente ay magkano ang pagkakaiba sa luad kaysa sa metal, at ang dalawa ay hindi nakapagkaisa ng natatanging katangian ng kanilang mga pamahalaan. Sinabi sa atin na ang luwad ay sa katunayan ang “ang salinlahi ng mga tao” “At samantalang nakita mo ang bakal na hinaluan ng malagkit na luad, sila ay makihalubilo sa mga inapo ng mga tao: nguni’t hindi sila magkakapatid sa isa’t isa, kahit na ang bakal ay hindi halo sa luwad. “(t. 43)
2) Ang Luwad ay lumilitaw nang kitang-kita sa Estados Unidos ng Amerika
Ang Estados Unidos ang pinakamahalagang anyo ng republika na nakita ng mundo, na walang mga hari, kundi mga kinatawan ng mga tao na inihalal ng mga tao ng bansa upang kumatawan sa kanila sa isang pansamantalang itinakdang termino. Ito ay kapag ang monarchial reign ng Romano / European uri ng pamamahala ay nagsimulang tanggihan sa ika-18 siglo, na ang Estados Unidos ay lumitaw. Ito ang nangunguna sa mga kaharian ng lupa upang makumpleto ang imahe ng heathenism sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabatas ng sapilitang pagsamba sa mga batas na ito sa ilalim ng isang republikano na pamahalaan, na mayroong “kapangyarihan ng bakal” (mga 41), katulad ng bakal monarkiya ng Roma / Europa dahil ang mga tao ay magpapalabas ng kanilang impluwensya sa panig ng pagkumpleto ng dakilang imahe ng paghihimagsik sa mundo laban sa Diyos ng langit.

3) Ang Luwad ay naglalarawan sa mga simbahan na sumakop sa kapangyarihan ng estado
Ang ikatlo ay pangalawang aplikasyon ng luwad. Ang iglesia ay paulit-ulit na inilalarawan bilang luwad, at ang Diyos ng Biblia bilang Potter na bumubuo sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang kamay. “At ang sisidlan na kaniyang nilagyan ng putik ay nahahadlangan sa kamay ng magpapalyok: kaya’t ginawa uli niya uli ang ibang sisidlan, na tila maganda sa manggagawa ng palayok upang gawin ito. Nang magkagayo’y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Oh sangbahayan ni Israel, hindi baga ako gagawin sa iyo na gaya ng magpapalyok na ito? sabi ng PANGINOON. Narito, kung paanong ang luwad ay nasa kamay ng magpapalyok, gayon din naman kayo sa aking kamay, O sambahayan ni Israel. “(Jeremias 18: 4-6) Ang naglalarawan sa bahay ng Israel sa Kanyang simbahan. Ang luad ng magpapalyok ay malyeta dahil ito ay marred. Ang iglesya na tumangging magsumite ng sarili sa Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, sa paglalakad sa Kanyang batas, magpatuloy sa kanilang mga kasalanan tulad ng ginawa ng mga Hudyo at ng European Christian church. Kinukuha ng mga ito ang lakas ng kapangyarihan ng hari upang pilitin at pag-usigin ang masunuring mga anak ng Diyos. Kung gayon, ang iglesia na walang kapangyarihan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagsuway, ay magamit ang kapangyarihan ng estado upang pilitin ang pagsuway sa Diyos. Ang mga kamay ng tao ay gumawa ng simbahan, sa halip na mga kamay ng Diyos, at ginawa ang kanilang kaharian na bahagi ng mundong ito, at hindi ang mundo na darating; ng kaharian ng mga tao at hindi ang Kaharian ng Diyos.

ANG BAKAL AT LUWAD NA DALIRI NG PAA

“At habang ang mga daliri ng paa ay bahagi ng bakal, at bahagi ng luad, kaya ang kaharian ay magiging bahagyang makapangyarihan, at bahagyang mahina.” (Daniel 2:42) Ang mga daliri ay naglalaman ng parehong anyo ng republika ng pamahalaan, na marupok sa istraktura nito, at ang makauring uri ng pamahalaan, na makapangyarihan, ngunit walang mga bagong kaharian, kundi ang signal manifestation ngpagsasara ng mga eksena ng kataas-taasang kapangyarihan ng mga kaharian ng kasalanan sa mundo. Ang mga ito ay nagkakaisa sa isang dahilan, bagaman sila ay naiiba mula sa isa pa. Inihahatid ito ng Apocalipsis 17 na naglalarawan ng sampung hari sa katapusan ng panahon: “At ang sampung sungay na nakita mo ay sampung hari, na hindi pa nakakatanggap ng kaharian; ngunit tumatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari isang oras kasama ang hayop. Ang mga ito ay may isang isipan, at ibibigay ang kanilang kapangyarihan at lakas sa hayop. Ang mga ito ay makikipagdigma sa Kordero, at ang Kordero ay magtatagumpay sa kanila: sapagkat siya ay Panginoon ng mga panginoon, at Hari ng mga hari: at sila na kasama niya ay tinawag, at pinili, at tapat. “(Apocalipsis 17: 12-14 ) Ang sampung hari na ito ay nagpapatotoo ng kabuuan; ito ang mga bansa na may isang pag-iisip sa paghihimagsik laban sa Diyos; at “nagkakaisa”. Ang mga toes ay naglalarawan ng gawain ng United Nations, na tinutulak ni Satanas ang kanyang mga tao na tawagan ang “bagong kaayusang mundo”. Ito ang pinakamalapit na si Satanas ay pinahihintulutang makarating sa isang isang pandaigdig na pamahalaan; hindi dapat ang mga gobyerno ng mundong ito na maghalo, o magkaisa sa isang bagong mataas na sistema ng pamahalaan para sa Banal na Kasulatan ay nagsasabing “sila ay darating … ngunit hindi sila dapat magkaisa (magkaisa) sa isa’t isa …”; ngunit ang bawat bansa ay magkakaloob na magbigay ng lakas sa loob ng United Nations sa mga layunin ng paglaban laban sa mga prinsipyo ng pamahalaan ng Hari ng mga hari sa kanilang sariling pagkawasak.

ANG BATONG NATIBAG HINDI NG MGA KAMAY

“Nakita mo na ang isang bato ay pinutol na walang mga kamay, na sinaktan ang imahen sa kaniyang mga paa na bakal at putik, at pinutol sila … At sa mga araw ng mga haring ito ay dapat na ang Diyos ng langit magtatag ng isang kaharian, na hindi kailanman mapapahamak: at ang kaharian ay hindi maiiwan sa ibang bayan, kundi pagwawaraywarayin at malilipol ang lahat ng mga kahariang ito, at mananatili magpakailan man. “(Daniel 2:34, 44)
Ang bato na pinutol na walang mga kamay mula sa bundok ay ang bato na nagpapatupad ng paghuhukom ng kautusan ng Diyos sa kasalanan at paghihimagsik, na sinisira ito magpakailanman. Sino ang nagpapatupad ng paghatol na ito laban sa imahen? Ipinahayag ni Cristo na ang Ama ay “nagbigay sa Kaniya ng kapamahalaan upang ipatupad ang kahatulan din, sapagkat siya ang Anak ng tao.” (Juan 5:27) Sinabi rin Niya, “Siya na walang kasalanan sa gitna mo, siya ay unang ihagis ng bato …” (Juan 8: 7); Si Cristo, ang tanging tao na walang kasalanan, ay ang tanging isa na nagpapatupad lamang ng paghatol laban sa kasalanan. Ang pagsasalita tungkol sa Kanyang sarili bilang “Stone na ito”, tinutukoy ni Cristo ang panaginip ng hari: “At sinuman ang mahulog sa Bato na ito ay mababali: datapuwa’t sa sinomang mahulog, ay gilingin siya sa pulbos.” (Mateo 21:44)
“Sa mga araw ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian …”: Sinabihan tayo na ang United Nations ay “makikipagdigma sa Kordero, at ang Kordero ay magtagumpay sa kanila sapagkat Siya ang Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon … “; Sa ngayon, ang Kaharian ng Diyos ay itinatag lamang sa mga puso ng mga tao, ngunit ang nakikitang kaharian ni Cristo ay itinatag, at ang kapangyarihan ng Diyos ay maglalapat ng pagkawasak ng kaharian ng kasalanan, na nagdadala ng mundong ito sa ilalim ng pamamahala ng batas ng Diyos kaya madalas na sinasadya at hindi isinasaalang-alang ng tao. Kaya ang paghatol ay darating upang maibalik ang pagkakasundo sa hindi nakikitang kaharian ng Diyos. “At pupuksain niya sa bundok na ito ang mukha ng takip na inihagis sa lahat ng mga tao, at ang lambong na kumalat sa lahat ng mga bansa.” (Isaias 25: 7)
“Pagkatapos ay ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto, ay pinagputolputol, at naging katulad ng ipa ng mga giikan ng tag-araw; at ang hangin ay dinala sa kanila, na walang lugar na natagpuan para sa kanila: at ang bato na sumakit sa larawan ay naging isang dakilang bundok, at napuno ang buong lupa. “(Dan 2:35) Sa mga paa na bakal at putik na nawasak sa pagbabalik ni Cristo, ang isang ganap na huling paghatol ay magaganap, paghatol ng lahat ng mga mapaghimagsik na bansa. Ang dakilang bundok na pupunuin ang buong mundo ay ang Kaharian ng ating Diyos.

“At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng PANGINOON ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at ang lahat ng mga bansa ay dapat dumaloy dito. At maraming mga tao ang yayaon at sasabihin, Halikayo kayo, at tayo ay aahon sa bundok ng PANGINOON, sa bahay ng Diyos ni Jacob; at ituturo niya sa atin ang kaniyang mga lakad, at tayo’y lalakad sa kaniyang mga landas: sapagka’t mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. “(Isaias 2: 2-3)
Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Antikristo

Para sa isang konteksto para sa artikulong ito, lubos na inirerekomenda na basahin mo ang unang bahagi ng serye ng tatlong bahagi na ito.

1) Ito ay lumitaw sa gitna ng mga dibisyon ng Western Europe / Roman Empire.
2) Dapat itong tumaas pagkatapos ng 476CE, nang hinati ang Roma.
3) Ito ay tumaas sa kapangyarihan kasama ang pag-upo ng tatlong iba pang mga kaharian na tumayo sa ito paraan.
4) Ang isang tao ay kumakatawan sa kahariang ito, na nag-aangking may dakilang awtoridad sa mga hari ng imperyong Romano.
5) Siya ay isang iba’t ibang mga uri ng hari kaysa sa tradisyonal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
6) Sinasabi niya na may awtoridad na nauukol sa Diyos.
7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal na tumutupad sa mga batas ng Diyos.
8) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas ng pamahalaan ng Diyos.
9) Naghahari siya sa loob ng 1260 taon.

Ang mga puntong ito ay dapat matupad upang kilalanin ang kapangyarihan ng anthristianong maliit na sungay. Muli, upang magkaroon ng mas maraming detalye sa mga siyam na puntong ito, at isang kasaganaan ng patotoo sa Banal na Kasulatan, mas makabubuting i-refer ka sa unang bahagi ng serye ng tatlong bahagi na ito.

Ang Kapangyarihang Antikristo nagsiwalat…

Kung ang antikristo ay isang higanteng pulitikal na tayahin na kinikilala ng lahat bilang hinihingi ang pagsamba kay Satanas at pagkakaroon ng isang hitler-esque na kilos, hindi ito magiging panlilinlang sa maraming mga taos-puso ngunit palayasin ang mga Kristiyano. Bagaman siyam na katangian ang naipahayag mula sa kapangyarihang ito, higit pang mga katangian ang kailangan upang maunawaan kung ano ang nangyari sa Imperyong Romano upang maging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihang ito.

Nakita ng lahat ng mga apostol ang mga alalahanin na dumarating sa mga tumanggap sa sakripisyo ni Kristo. Siya ang “Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan” (Juan 1:29); Tinawag siyang Kordero, dahil sa una, ang mga Hebreo ay umaasa sa pagliligtas mula sa kasalanan ng Mesiyas-na-darating, at upang ipakita ang kanilang pananampalataya sa Kanyang pagdating, maghahain sila ng mga tupa, toro, at kambing. Ngunit “hindi posible na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay mag-aalis ng mga kasalanan.” (Hebreo 10: 4) Ngunit ang karamihan sa mga Israelita ay nawala ang kahulugan ng kanilang mga sakripisyo, at may pananalig sa mga sakripisyo upang alisin ang mga kasalanan sa halip ng Isa na kanilang itinuro. At ano ang kasalanan? Sinasabi sa atin ni apostol Juan na “ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan.” (1 Juan 3: 4)

law-and-statutes-cross

Ang katotohanan: Ang sakripisyo ni Kristo at ang batas ng Diyos ay hindi maaaring ihiwalay

Ang mismong batas na gagawin ng maliit na sungay upang baguhin ay ang batas ng pamahalaan ng Diyos; kaya’t ipapatupad nito ang isang bagong batas sa pamamagitan ng mga hari ng Europa, at iiwanan ang marami mula sa batas ng tunay na Diyos; kaya walang epekto ang sakripisyo ni Cristo. Si Cristo, na nakikinita kung ano ang darating, ay nagpahayag:

“Huwag isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan, o ang mga propeta: hindi ako naparito upang sirain, kundi upang matupad. Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hanggang sa ang langit at ang lupa ay dumaan, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi lilipas mula sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat. Kaya’t sinoman ay magbabagsak sa isa sa mga kaunting kautusan na ito, at ituturo sa mga tao, sa makatuwid ay tatawagin siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit: datapuwa’t ang sinomang dapat gawin at ituturo sa kanila, ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit.

Pagkatapos ay inihambing niya ang mga “mag-iisip” Siya ay dumating upang buwagin ang kautusan ng Diyos sa “katuwiran” ng mga eskriba at mga pariseo (ang relihiyosong uri ng mga tao sa Jerusalem): “Sapagkat sinasabi ko sa iyo, malibang ang iyong katuwiran ay lumampas sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. “(Mateo 5:20)

Itinuro ng mga lalaking ito na ito ay katanggap-tanggap na “basagin ang isa sa mga hindi bababa sa mga utos”; “Ganito ninyo ginawa ang utos ng Diyos na walang epekto sa pamamagitan ng inyong tradisyon.” Sinabi ni Kristo sa kanila, na tinutupad ang Kasulatan sa Isaias, “Ang mga taong ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang bibig, at pinarangalan ako ng kanilang mga labi; ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ngunit walang kabuluhan ang sinasamba nila sa akin, nagtuturo para sa mga doktrina ang mga kautusan ng tao. ”

Ang kapangyarihan ng antikristo ay walang bisa sa mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon; at nagpahayag ng kanilang mga bibig na sinasamba nila Siya, ngunit tulad ng relihiyosong mga tao ng araw ni Cristo, ay sa katunayan ay nagpapako sa Kanya muli sa paglabag sa batas. Ipinahayag ito ng Biblia bilang katuwiran ng tao (Roma 10: 3), habang ipinahahayag ng kautusan ng Diyos ang katuwiran ng Diyos (Isaias 51: 6,7), na sinabi ng Diyos na “hindi mapapawi [sisirain].”

ANG DAKILANG PAGGAWA SA SIMBAHAN

Maingat na pinag-aralan ni apostol Pablo ang mga propesiya. Nakita niya ang pagtaas ng anticristo na nagmumula sa Roma, at kung paano niya iniisip na baguhin ang batas ng Diyos, at nabagabag. Iningatan pa rin ng Diyos ang tatlong ganoong mga babala para sa atin na magaganap ang isang malaking pagbagsak sa iglesiang Kristiyano.

wolf-shepherd-clothing

“Sapagka’t nalalaman ko ito, na pagkalipas ng aking paghihiwalay ay magsisidating ang mga mapanglaw na lobo sa gitna ninyo, na hindi ipinagkakaloob ang kawan. At tungkol sa iyong sarili, ang mga tao ay magsisibangon, na magsasalita ng mga masamang bagay, upang ilayo ang mga alagad pagkamatay nila. Kaya’t panoorin, at alalahanin, na sa loob ng tatlong taon ay hindi ako tumigil upang bigyan ng babala ang bawat gabi at araw. “(Gawa 20: 29-31)

Ang iglesiang Kristiyano ay dapat ikompromiso ng isang dayuhang kapangyarihan, na hindi pa nakikilala dito. Sinabi ni Pablo na si Cristo ay hindi babalik hanggang sa ganap na maganap ang gawain ng kapangyarihang ito: “Huwag kayong didikin ng sinuman sa anumang paraan: sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating, maliban kung dumating una ang pagbagsak, at ang tao ng kasalanan ay mahayag, ang anak ng kapahamakan “(2 Tesalonica 2: 3)

Nakita ni Paul, ang maliit na sungay bilang pagbabago ng batas ng Diyos na naglalantad ng kasalanan, ay tinawag siyang “tao ng kasalanan”, na inihayag sa iglesia sa pamamagitan ng “pagbagsak”; at ang anak ng kapahamakan (sa literal, ng pagkawasak, pagkasira, o kawalan). Sa mas malaking haba, napupunta siya sa pinaka-iglesya sa gitna ng labanan na darating, at nagsusulat sa kanila patungkol sa ebanghelyo ni Cristo, na nagbabalik sa tamang lugar ng batas sa puso ng mananampalataya. “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sapagka’t sa kaniya’y ipinahayag ang katuwiran ng Dios mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. “(Roma 1: 16-17) Siya ay nagpapatuloy pa, at ipinahayag na ang mga naniniwala sa mabisang kapangyarihan ng sakripisyo ni Cristo, ay may kasalanan na” hinahatulan sa laman [ating laman] “, “Upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.” (Roma 8: 3,4) Pagkatapos ay binabalaan niya ang iglesia sa Roma upang hindi masisipsip sa mga pangyayari sa mundong ito, ang kanilang mga isipan sa mundong ito at nawawalang paningin ng ebanghelyo, kapangyarihan, at makalangit na katotohanan. “Para sa pag-iisip ng karnabal ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito. na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. “(Roma 8: 3,4) Pagkatapos ay binabalaan niya ang iglesya sa Roma upang hindi mapagsamantalahan sa mga pangyayari sa daigdig, pagkakaroon ng kanilang isipan sa mundong ito at hindi nawawala ang paningin ng ebanghelyo. kapangyarihan, at makalangit na katotohanan. “Para sa pag-iisip ng karnabal ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito. na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. “(Roma 8: 3,4) Pagkatapos ay binabalaan niya ang iglesya sa Roma upang hindi mapagsamantalahan sa mga pangyayari sa daigdig, pagkakaroon ng kanilang isipan sa mundong ito at hindi nawawala ang paningin ng ebanghelyo. kapangyarihan, at makalangit na katotohanan. “Para sa pag-iisip ng karnabal ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito. 4) Binabalaan niya ang iglesya sa Roma upang hindi masisipsip sa mga pangyayari sa mundo, pagkakaroon ng pag-iisip sa mundong ito at pagkawala ng paningin ng ebanghelyo, kapangyarihan, at makalangit na katotohanan. “Para sa pag-iisip ng karnabal ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito. 4) Binabalaan niya ang iglesya sa Roma upang hindi masisipsip sa mga pangyayari sa mundo, pagkakaroon ng pag-iisip sa mundong ito at pagkawala ng paningin ng ebanghelyo, kapangyarihan, at makalangit na katotohanan. “Para sa pag-iisip ng karnabal ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito. ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito. ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios: sapagka’t hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni sa anomang kalagayan. “(Mga Taga Roma 8: 6-7) Napagtanto ni Pablo na ang problema ay lumitaw sa iglesia na nasa Roma, na “mag-isip” sila laban sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na magkaroon ng ilang dakilang kapangyarihan upang baguhin ang Kanyang mga utos. Binibigyang-diin ni Pablo ang mga salita ni Cristo, na dumating Siya upang “tuparin” ang batas, at hindi upang sirain ito.

Bilang karagdagan sa siyam na puntos, ang ikasampu ay ito:

10) Siya ay dumating bilang resulta ng pagbagsak ng iglesiang Kristiyano

ISANG HULING KATANGIAN

Ang isang huling katangian ay dapat nabanggit, at pagkatapos ay ang pagkakakilanlan ay hindi maaaring mali sa anumang matapat na anak ng Diyos. Upang maunawaan ang puntong ito, susuriin natin ang isa pang pagtingin sa mga katangian ng maliit na kapangyarihan ng sungay ng Daniel 7, mula sa isa pang propesiya sa Biblia.

leopard-like-papal-beast-little-horn

Ang mga tanda ng paganismo ay matatagpuan sa maliit na kapangyarihan ng sungay …

“At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng isang oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at ng dakilang kapamahalaan. “(Apocalipsis 13: 2)

Ang mabangis na hayop na ito ay ang lahat ng mga bahagi ng mga paganong kaharian na dinala sa isang natatanging at magkakaibang kaharian na ang pagtaas ng maliit na sungay sa kapangyarihan sa nahahati sa imperyong Romano. Ito ay ang katawan ng leopardo, na sinasagisag ni Bacchus, ang diyosang Griego. Mayroon itong mga paa na lumalakad sa mga batas ng pagsamba sa araw na natagpuan sa Media-Persiya. Ito ay may bibig ng leon ng Babilonia, na may Babilonia sa gitna ng relihiyon nito. At siya ay pinarangalan sa pagbibigay ng trono ng dragon (“upuan”) ng Imperyo ng Roma; na nagsisikap na lamunin ang tunay na mga anak ng Diyos, na tulad ni Chronos, ang punong diyos ng Roma, na sumasaklaw sa kanyang sariling mga anak at kinokontrol na oras. Ang dragon, na sumasagisag din sa mapaghimagsik na kaharian ni Satanas, ay mapangahas na makapasa sa “dakilang awtoridad” ng pagkakaroon ng “kapangyarihan” at awtoridad na “baguhin ang mga panahon at batas” sa kaharian na ito na nakaupo sa trono ng imperyong Romano.

Kaya ang mga elementong pagano ay sinasadya sa ganitong maliit na sungay na kaharian na tiyak.
Ang karagdagang patunay na ang maliit na sungay at ang hayop na ito ay isa at pareho. Narito ang apat na katangian na tumutugma sa perpektong:

Apocalipsis 13 Daniel 7

Isang babaeng LABAN SA DIYOS
1) “bibigyan sa kanya ng bibig na nagsasalita 1)” isang bibig na nagsalita ng napakahusay na bagay … mga
dakilang bagay at mga pamumusong … laban sa Diyos … (v.5,6) mga salitang laban sa Kataas-taasan .. “( v.20,25)

GAWA SA MGA SINAS
2) “ibinigay sa kanya upang makibaka sa 2)” Ako’y tumingin, at ang parehong sungay ay nakipagdigma sa
mga banal, at upang madaig sila “(talata 7) ang mga banal, at nanaig laban sa kanila … “(V.21)

1260 YEARS
3) “at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy 3)” sila ay ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang oras (1 taon-12 buwan)
apatnapu at dalawang buwan [1260 araw ng propesiya / taon]. “(V.5 ) at oras (2 taon- 24 na buwan) at ang paghati-hati
ng oras (kalahati sa isang taon-6 na buwan) [1260 araw ng propeta / taon]. (v. 25)

LABAN SA ANG EBANGHELYO NAGPAPATULOY ANG KALIGTASAN MULA SA SINAS
4) “ang lahat na nananahan sa lupa ay sasamba sa kanya, na ang 4)” ay dapat niyang isipin na baguhin ang mga panahon at mga batas … “ang mga
pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero” ( v. 8)

*** Ang Kordero ay si Cristo na nagliligtas mula sa kasalanan. Ang Antikristo ay ang kapangyarihang relihiyoso mula sa iglesya sa Roma na nagbabago sa mga batas na naghahayag ng mga kasalanan na kailangan upang maligtas mula sa.

ANG REBELASYON NG MALIIT NA SUNGAY

Ang TANGING kapangyarihan sa lahat ng kasaysayan na tinutupad ang lahat ng 11 ng mga puntong ito nang malinaw, at siguradong, ay ang Papaciyang Romano Katoliko.

mga papa-key
Para sa ilan, maaaring mahirap paniwalaan na ang Roman Catholic Papacy ay antikristo, at sa unang sulyap, maaaring maintindihan. Gayunpaman, kapag mas mabuti ang pag-usisa, may mga malinaw na ebidensya na ipapakita namin para sa eksakto kung bakit ito ay totoo. Sa sinaunang simbahan ng Kristiyano, nagkaroon ng pagbagsak. Nagsimula ito sa panahon ng paganong emperador na “conversion” ni Constantine sa Kristiyanismo. Nagsimula siyang magpainit sa simbahan ng Kristiyano, at ang kanyang mga tagapayo na kalooban ng Diyos na bigyan sila ng parehong pakinabang sa pamamagitan ng pag-alis ng pangangailangan na magbayad ng buwis, at upang bigyan ang simbahan ng mas maraming lupain. Ang kagustuhan na ipinakita sa Kristiyanismo, ang mga di-napagbabagong pagano ay lumakad sa simbahan, at ipinakilala ang paganismo sa Kristiyanismo; pinaghalo ito. Hinimok ni Constantine na magkaisa ang mga pagano at ang mga Kristiyano, at ang mga Kristiyanong iyon na umalis mula sa mga utos na ibinigay sa batas ng Diyos ay ang pinaka-kanais-nais na magkaisa sa paganismo. Ang pagbagsak, habang sinasaktan ang buong kilusang Kristiyano, ay pinaka-advanced mula sa simbahan sa Roma, na kung saan Paul malinaw na pinapayuhan.

Ang pinaka-banayad na anyo ng panlilinlang na linlangin ang buong mundo ay isang Kristyanong paraan ng paganismo, na ginawa ang mundong ito ng kaharian. Nangangahulugan ba ito na nawala ang lahat ng Romano Katoliko? Hindi. Sa katunayan, sinabi ni Jesus, “ang ibang mga tupa na mayroon ako, na hindi sa fold na ito: din sila ay dapat kong dalhin, at maririnig nila ang aking tinig; at magkakaroon ng isang kulungan, at isang pastol. “(Juan 10:16) Sinasabi sa atin ni Jesus na mayroon Niyang ibang mga tupa, na nasa ibang bahagi ng mundo, na hindi nakakakilala ng katotohanan, ngunit kapag naririnig nila ang katotohanan , iniiwan nila ang kanilang mga pagkakamali at ang kanilang mga dating guro at pinuno, at tulad ng mga disipulo ni Cristo, ay pumaroon at sumunod sa Kanya.

Ngayon suriin natin ang mga puntong ito, at sundan ang kanilang katuparan sa pagbabangon ng kapangyarihang ito:
1) Siya ay isang iba’t ibang uri ng hari kaysa sa tradisyunal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
Ang pagka-papa ay binigyan ng pangalang Pontifex Maximus (ang dakilang bridgebuilder) sapagkat iyon ang pangalang ibinigay sa mga paganong mataas na saserdote na hinirang ng Romanong Emperador. Ang Pope ay magkakaiba mula sa iba pang mga hari dahil siya ay parehong pulitikal at relihiyosong pigura. Ang mga tungkulin ng Pontifex Maximus ay upang italaga ang mga templo ng kanilang mga diyos, upang pangalagaan ang mga pagpupulong ng kalendaryo, at pagkontrol sa mga pampublikong moral, at pagsingil at pagsalansang sa mga nagkasalang partido. Sa araw na ito, inaangkin ng Papacy ang titulo bilang Pontifex Maximus. Nagtayo siya ng mga tulay mula sa Kristiyanismo upang makiisa sa Paganismo, at para sa Kristiyanismo ay itatatag bilang isang puwersang pampulitika sa mundong ito, salungat sa kalooban at plano ng Diyos. Ang mga tulay na itinayo ay walang iba kundi ang pag-convert ng Kristiyanismo sa mundo, at pagtatago ng tunay na katangian ng paganismo.

 

1) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas ng pamahalaan ng Diyos.
Ang isa sa mga pinaka-kahanga-hangang propesiya sa buong Biblia ay ang pag-angkin ng antikristo na magkaroon ng awtoridad na baguhin ang mga oras ng pagsamba at mga batas ng Diyos. Ito ay karaniwang nauunawaan na ang mga unang Kristiyano ay sa katunayan ay sumamba sa mga oras na natagpuan sa batas ng Diyos. Ang mga panahong iyon ay ang mga sumusunod:

Ika-7 Araw ng Sabbath
Tinawag ng Diyos ang mga “Aking mga Sabbath”; anim na araw, nilikha Niya ang lahat ng bagay, at sa ikapitong araw, nagpahinga Siya. Ito ay tanda ng Kanyang malikhaing kapangyarihan, at kapangyarihan upang iligtas at paghiwalayin ang Kanyang mga tao mula sa mundo. (Exodo 20: 8-11) (Exodo 31:13) (Deuteronomio 5: 13-15) Ito ay makikita sa langit (Isaias 66: 22-23)
Bahagi ng tuloy-tuloy na 7-araw na lingguhang siklo, simula sa pagtatakda ng araw Biyernes sa pagtatakda ng araw na Sabado.
Ito ay pinananatiling sa pamamagitan ng karamihan sa mga Kristiyano sa unang 300 taon hanggang sa ginanap ito ng mga pagdiriwang ng pagano, at napilitan ito sa mga Kristiyano.
Ang Bagong Buwan
Ibinigay ng Diyos ang buwan bilang kalendaryo ng buwan sa langit. (Gen. 1:14) Ang salita para sa buwan at buwan sa sinaunang wika ng Biblia ay parehong salita. Ito ay susundin sa langit (Isaias 66: 22-23)
Ang bagong buwan ay ang paglitaw ng buwan sa langit. Ito ang unang araw ng isang bagong buwan. Ito ay kinakailangan upang malaman kung ang tatlong pangunahing pista ay sinusunod.
Ang Pista ng Tinapay na Walang Lebadura (ika-1 ng buwan ng bagong taon, sa ika-15 araw-ika-21 na araw)
Isang kapistahan na sumusunod sa Paskua, pagdiriwang at tanda ng pakikibahagi sa sakripisyo ni Kristo. Ang tinapay na walang lebadura ay upang ipakita ang mga lumang paraan ng mundo na inalis mula sa buhay na nahugasan ng dugo ni Cristo. Ito ay susundin sa langit (Lucas 22: 15-18)
Ito ay ang oras ng pakikipag-isa ng Paskuwa na ang unang bagay na tumigil ang iglesya sa Roma sa pagmamasid sa paganong kapistahan: Easter.
Ang Pista ng Pentecost (naobserbahan nang maaga sa ika-3 buwan)
Ito ay isang pagdiriwang ng presensya ng Diyos na nagkakaisa sa Kanyang mga tao, na nagbibigay sa kanila ng Kanyang batas at kaharian, at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan upang dalhin ang mga ito sa kaugnayan sa Kanyang Sarili, tulad ng isang asawa ang isang nobya.
Sa Mt. Sinai, ang presensya ng Diyos ay bumaba sa apoy, ibinigay Niya ang Kanyang batas bilang isang pangako ng kasal para sa Kanyang mga tao. Sa sinaunang iglesya Kristiyano, binibigyan ng Diyos ang Kanyang presensya sa Banal na Espiritu, na bumaba sa apoy, sinulat ang Kanyang batas sa puso, nagdadala sa kanila sa pakikipag-ugnayan kay Cristo. (Gawa 2: 1-3)
Ang Pista ng mga Tabernakulo (ika-7 buwan, ika-15 araw hanggang ika-22 araw)
Isang pagdiriwang ng buong kaligtasan ng Diyos; ng panahon na ang trono ng Diyos ay mapupunta sa tao magpakailanman sa isang bagong likhang langit at lupa. Ito ay isang panahon ng espesyal na espesyal, walang patid na komunyon sa presensya ng Diyos. Ito ay susundin sa langit (Zacarias 14:16)
Ipinahayag nito ang pangako ng langit; Ang propetikong kaganapan ng kapistahan ay hindi pa natutupad.

Ang pagiging papa ay nagpatibay sa paganong sabbath, na Linggo, ang tradisyunal na araw ng pagsamba sa araw. Malaya silang kinikilala:

“… pastoral intuwisyon na iminungkahi sa Iglesia ang Kristianisasyon ng paniwala ng Linggo bilang” araw ng araw “, na kung saan ay ang Roman na pangalan para sa araw at kung saan ay mananatili sa ilang mga modernong wika. (29) Ito ay upang gumuhit ang tapat na layo mula sa pang-aakit ng mga kulto na sumamba sa araw, at upang ituro ang pagdiriwang ng araw kay Cristo, ang totoong “araw” ng tao. “John Paul II, Dies Domini, 27. Ang araw ni Cristo-Light, 1998 Ang mga lider ng protestante ay sumasang-ayon sa pahayag na ito – Tingnan dito para sa isang pahayag ni Dr. ET Hiscox, may-akda ng ‘Manual ng Baptist’)

Ang mga pagano na bumaha sa pasukan ng iglesya ay binago noong simula ng pag-convert ng simbahan sa kanilang mga batas. Sa isang lumang Katekismo ng Katoliko, mas higit pa itong binibigkas:

“Q. Ano ang Linggo, o ang Araw ng Panginoon sa pangkalahatan?

A. Ito ay isang araw na nakatuon sa pamamagitan ng mga apostol sa karangalan ng Kabanalbanalang Trinidad … . Tinatawag din itong Linggo mula sa lumang Romanong denominasyon ni Dies Solis, ang araw ng araw, na kung saan ito ay banal. ”  Ang Douay Catechism, (Isang Abridgment ng Christian Doctrine) ng 1649

Paano nila magagawa ito? Sila ay “nag-iisip na baguhin ang mga oras at batas” sapagkat “iniisip” nila na may awtoridad na baguhin ang mga ito. Bukod pa rito, ang isang triune na pag-unawa sa Diyos, kung saan ang tatlong banal na nilalang ay nagkakaisa sa isang banal na kalikasan, walang kamatayan, walang pasimula at wakas, ay pinagtibay upang tulungan ang mga pagano na nakasanayan sa triunity ng mga banal na nilalang sa iba’t ibang mga paganong relihiyon. Ang mga konsesyon na ito mula sa iglesya ay nagdala ng pagkakaisa sa pagitan ng mga pagano at mga Kristiyano na bago mangyayari ang oras na ito ay imposible. Ito ay nasa perpektong pagkakabagay sa mga paganong hayop na kinakatawan sa Katolikong hayop, na tumatagal sa paganong doktrina.

2) Sinasabi niya na may awtoridad na nauukol sa Diyos.

Ang kapangyarihan ng mga hari: “tinatangkilik ng Pope, sa pamamagitan ng banal na institusyon, kataas-taasan, puspos, agarang, at unibersal na kapangyarihan sa pag-aalaga ng mga kaluluwa.” 937,  Catechism of the Catholic Church (1997) Ano ang kahulugan ng “universal power”? Ito ay nangangahulugan ng kapangyarihan sa mga hari para sa paggawa ng mga nakumberte, para sa “pangkaraniwang kabutihan ng lipunan”.

Ang pagka-impostor: Ang sinasabi ng Pope sa Encilical writings ay legal at budhi-nakasalalay sa Kristiyanong partikular, at sa di-Kristiyano nang walang pagbubukod. Itinuturo nito na ang mga salita ng Pope ay hindi maaaring mali. Ang Ex Cathedra ay doktrina ng Papal na nagtuturo na “kapag, sa paggamit ng kanyang katungkulan [ang Pope] bilang pastol at guro ng lahat ng mga Kristiyano, sa kabutihan ng kanyang kataas-taasang awtoridad ng apostol, (ang Obispo ng Roma) ay tumutukoy sa doktrina tungkol sa pananampalataya o moral na gaganapin ng buong Iglesia. “Ito ay itinuturo pagkatapos na ang Pope ay hindi maaaring magkamali sa pananampalataya o moral.

Awtoridad na baguhin ang batas ng Diyos: “Ang mga Protestante … ay tumatanggap ng Linggo sa halip na Sabado bilang araw para sa pampublikong pagsamba matapos gawin ng Simbahang Katoliko ang pagbabago … Ngunit ang isip ng Protestante ay hindi tila na … sa pagmamasid sa Linggo, tinatanggap nila ang awtoridad ng tagapagsalita ng Simbahan, ang papa. “Ang aming Bisita ng Linggo, Pebrero 5, 1950

2) Dapat itong tumaas pagkatapos ng 476CE, nang ang Roma ay nahahati sa sampung bahagi.

Lumitaw sa gitna ng mga dibisyon ng Western Europe / Roman Empire.
Ito ay isang kagiliw-giliw na katotohanan na ang Papacy ay tumaas sa oras na ito. Pagkatapos ng pag-convert ni Constantine sa ika-apat na siglo, ang propesiya na pagbagsak ay nagsimulang lumipat nang mabilis; at sa bawat hakbang na higit pa sa kamalian, ang mas malaking pabor ay lumago ito sa mga kaharian ng Roma.

Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na nagsimula ang pampulitikang advancements Papacy sa conversion ng Constantine, at pagkatapos ng oras na ito, ang papasyang pagtaas sa pampulitika pabor lumago pa at higit pa bilang ito ay naging mas entrenched sa mga prinsipyo ng paganismo. Hindi hanggang 508 na ang unang digmaan ay isinagawa sa pangalan ng isang Katoliko na simbahan / estado, at hanggang 538 na natanggap mismo ng papamana ang trono ng imperyong Romano mismo, upang magamit ang awtoridad sa mga hari sa Europa.

3) Ito ay tumaas sa kapangyarihan kasama ang pag-upo ng tatlong iba pang mga kaharian na tumayo sa ito paraan.
Inihawakan ng papa ang tatlo sa sampung hari na tumayo sa daan, kaya tinutupad ang propesiya: “Sapagkat ang misteryo ng kasamaan ay nasa gawain: tanging siya na ngayon ay pumipigil ay hahawakan siya, hanggang sa siya ay maalis sa daan . “(2 Tesalonika 2: 7) Ang tatlong pwersang nagpigil ay mga palatandaan sa Kristiyanong iglesya ng umiiral na katiwalian at ang lumalagong kapangyarihan ng Papa sa mga hari sa lupa. Ang mga paghihigpit ay ipinataw ng tatlong pagpapanatiling Sabbath, mga di-Trinitaryo na kaharian. Ang parehong Trinity at Sunday-keeping, sa lugar ng Sabbath at ang pagsamba sa tunay na Diyos, ay mga pangunahing aral ng Katolikong Kristiyanismo.
i) Ang Visigoths: Sa 508, ang unang ng mga kahariang ito ay na-root out ng lupa sa pamamagitan ng simbahan / awtoridad ng estado. Ito ang nagkakaisa na Pransya, sa ilalim ni Clovis, isang paganong hari na nag-convert sa Katolisismo, na nagdeklara ng digmaan sa pangalan ng simbahan. Ang mga taong Visigothic, na nakatayo sa paraan ng Pransya at sa kanyang mga Katolikong aral, ay tumakbo sa kanya sa mga sulok ng Europa, kung saan siya ay sinimulang madaig ng Katolisismo sa wakas.
ii) Ang mga Vandals: Sa 533, ang masigasig na emperador ng Katoliko Justinian ay nadaig ang mga Vandals, at nagbigay ng isang dekreto, na ipinahayag ang lahat ay dapat isumite sa Pope, sa Banal na Trinity, at ipalagay ang pangalang Katoliko.
iii) Ang Ostrogoths: Noong 538, ang Ostrogothic na kaharian ay sinakop ang lupain ng Roma mismo. Patuloy itong naglipat ng mga kamay, at sa loob ng ilang taon, nasa kamay ng mga Kristiyanong Sabbath. Si Justinian, sa pamamagitan ng kanyang pangkalahatang Belisarius, ay pumasok sa Roma, at nadaig ang Ostrogoths, na dahan-dahan na hinabol at pinaslang. Sa panahong ito, pagkatapos na maalis ang huling pagpapahinga, na ibinigay ni Justinian ang trono ng Roma sa mga kamay ng papasiya, upang magamit ang awtoridad sa mga hari ng Europa.

4) Ang isang tao ay kumakatawan sa kahariang ito, na nag-aangking may dakilang awtoridad sa mga hari ng imperyong Romano.
Ito ay maliwanag na nakita natin, na ito ay lubha at tahasang natutupad lamang ng Papa ng Roma.

7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal na tumutupad sa mga batas ng Diyos.
Matapos matanggap ang awtoridad na ito sa mga hari sa lupa, ang mga nag-iingat sa mga batas ng Diyos, una ang Visigoths, Vandals, at Ostrogoths, at pagkatapos ay higit pa at higit pa ang pag-uusig sa mga tao.
9) Naghahari siya sa loob ng 1260 taon.
Mula sa panahon ng 538CE na kinuha ng Papacy ang Roma, nang maganap ang Justinians ‘General, Belisarius, sa Rome, hanggang 1798CE, nang ang Napoleon General, Berthier, pumasok sa Italya, sa Vatican, at kinuha ang Pope captive, at naibalik ang Romano republika sa mga tao. Habang pinanatili ng mga Papa ang isang medyo impluwensyang espirituwal, ang kanilang pampulitikang impluwensya ay ganap na dinurog sa ilalim. Matagal nang ginamit ng Iglesia ang tabak ng estado upang mapaglabanan ang kanyang mga sumasalungat, ngayon ang propesiya tungkol sa Katolikong hayop ay natupad: “Nakita ko ang isa sa mga ulo nito, kung paano, nasugatan sa kamatayan … Siya na namumuno sa pagkabihag ay mapupunta sa pagkabihag : siya na papatayin ng tabak ay dapat patayin ng tabak. Narito ang pagtitiyaga at pananampalataya ng mga banal. “(Pahayag 13:10)

Matagal nang napilit ang mga tao na magsumite sa kanyang panuntunan o harapin ang tabak, ngayon ang tabak ng Pransiya, ang pinakamatanda na anak na babae ng simbahang Katoliko, ang siyang magiging pinakamalupit na sumasalansang sa kanya, at pinipilit siyang ipasakop. Gayunpaman, ang hula ay hindi nagtatapos doon para sa antikristo, sapagkat ang antikristo, tulad ng ipinahayag sa Papamana, ay may dakilang pangwakas na gawain bago ang katapusan ng mundo.