Category Archives: Prophecy

Ang Pinagmulan Ng Flag Ng EU, Pagsamba Ni Maria, At Ang Muling Pagbabangon Ng Kapangyarihang Katoliko

By Christian Israel October 7, 2020 (2 Comments)
*** Ang ministeryo na ito ay hindi isang ministeryo sa Katoliko, naniniwala na si Mary din, ayon sa kanyang sariling mga salita, ay nangangailangan ng Tagapagligtas, na nagsasabing “Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas … at ang Kanyang awa ay nasa kanila na natatakot sa Kanya …” (Lucas 1: 47-50) Opisyal […]

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13

By Christian Israel October 1, 2020 (One)
Here is identified the false prophet of Revelation 13 identified point-by-point, with video footage unveiling the truth regarding the fulfillment of these characteristics as unfolding today.

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

By Christian Israel September 30, 2020 (One)
Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Ngayon, […]

Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem

By Christian Israel September 23, 2020 (One)
Rating   “Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at […]

NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon

By Christian Israel September 19, 2020 (No)
Who is the god of Babylon? And how does that god affect multitudes of professed Christians today? In this study we will see the ancient pagan origins of the Trinity, and show how many are turning away from the blessings God desires to give.

Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code

By Christian Israel August 11, 2020 (5 Comments)
Ang piraso ng kasaysayan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang gawain ng apostasiya ay may isang kagiliw-giliw na paglalahad ng mga pangyayari. Naglalaman ito ng maraming mga saligan ng pag-unawa na dapat nating maunawaan. Sa mga partikular na pangyayari, ito ay walang kabuluhan sa isang malaking kontrobersiya sa pagitan ng dalawang klase na nagsasabing ang […]

Ang Pag-Unlad Ng Dalawang Hayop I: Ang Pagsilang Ng Papaciya Sa Europa

By Christian Israel August 3, 2020 (No)
Sa propesiya sa Biblia, ang Apocalipsis 13 ay nagdudulot sa ating pananaw ng dalawang hayop (tinatawag na Kaharian sa Daniel 7:23). Ang mga katangian ay hindi maikakaila, at madaling makikilala sa pamamagitan ng maraming mga katibayan. Ang una ay isang ecumenical na katawan ng leopardo, leon, oso, at dragon, na may mga ulo ng kalapastanganan na […]

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

By Christian Israel August 1, 2020 (2 Comments)
Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito […]

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

By Christian Israel July 14, 2020 (3 Comments)
Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap. Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating […]

Pagbubukas ng Nakalimutang Panaginip ng Propesiya

By Christian Israel November 7, 2017 (No)
ANG PANAGINIP NAKALIMUTAN Sa ikalawang kabanata ni Daniel, mayroong isang napakahusay na problema. Si Haring Nabucodonosor ay nasa ikalawang taon ng kanyang paghahari sa lahat ng mga mahahalagang kaharian ng mundo. Si Nabucodonosor ay “isang hari ng mga hari: sapagka’t ang Dios ng langit ay nagbigay sa iyo ng isang kaharian, kapangyarihan, at kalakasan at kaluwalhatian.” (Daniel […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Prophecy

Ang Pinagmulan Ng Flag Ng EU, Pagsamba Ni Maria, At Ang Muling Pagbabangon Ng Kapangyarihang Katoliko

By Christian Israel October 7, 2020 (2 Comments)
*** Ang ministeryo na ito ay hindi isang ministeryo sa Katoliko, naniniwala na si Mary din, ayon sa kanyang sariling mga salita, ay nangangailangan ng Tagapagligtas, na nagsasabing “Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas … at ang Kanyang awa ay nasa kanila na natatakot sa Kanya …” (Lucas 1: 47-50) Opisyal […]

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13

By Christian Israel October 1, 2020 (One)
Here is identified the false prophet of Revelation 13 identified point-by-point, with video footage unveiling the truth regarding the fulfillment of these characteristics as unfolding today.

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

By Christian Israel September 30, 2020 (One)
Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Ngayon, […]

Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem

By Christian Israel September 23, 2020 (One)
Rating   “Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at […]

NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon

By Christian Israel September 19, 2020 (No)
Who is the god of Babylon? And how does that god affect multitudes of professed Christians today? In this study we will see the ancient pagan origins of the Trinity, and show how many are turning away from the blessings God desires to give.

Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code

By Christian Israel August 11, 2020 (5 Comments)
Ang piraso ng kasaysayan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang gawain ng apostasiya ay may isang kagiliw-giliw na paglalahad ng mga pangyayari. Naglalaman ito ng maraming mga saligan ng pag-unawa na dapat nating maunawaan. Sa mga partikular na pangyayari, ito ay walang kabuluhan sa isang malaking kontrobersiya sa pagitan ng dalawang klase na nagsasabing ang […]

Ang Pag-Unlad Ng Dalawang Hayop I: Ang Pagsilang Ng Papaciya Sa Europa

By Christian Israel August 3, 2020 (No)
Sa propesiya sa Biblia, ang Apocalipsis 13 ay nagdudulot sa ating pananaw ng dalawang hayop (tinatawag na Kaharian sa Daniel 7:23). Ang mga katangian ay hindi maikakaila, at madaling makikilala sa pamamagitan ng maraming mga katibayan. Ang una ay isang ecumenical na katawan ng leopardo, leon, oso, at dragon, na may mga ulo ng kalapastanganan na […]

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

By Christian Israel August 1, 2020 (2 Comments)
Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito […]

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

By Christian Israel July 14, 2020 (3 Comments)
Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap. Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating […]

Pagbubukas ng Nakalimutang Panaginip ng Propesiya

By Christian Israel November 7, 2017 (No)
ANG PANAGINIP NAKALIMUTAN Sa ikalawang kabanata ni Daniel, mayroong isang napakahusay na problema. Si Haring Nabucodonosor ay nasa ikalawang taon ng kanyang paghahari sa lahat ng mga mahahalagang kaharian ng mundo. Si Nabucodonosor ay “isang hari ng mga hari: sapagka’t ang Dios ng langit ay nagbigay sa iyo ng isang kaharian, kapangyarihan, at kalakasan at kaluwalhatian.” (Daniel […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!