Category Archives: Doctrine

Ang Regalo Ng Mga Wika

By Christian Israel January 14, 2018 (One)
Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian. “At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi […]

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa

By Christian Israel October 20, 2017 (No)
“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang […]

IN THE BEGINNING: The Counsel of Peace

By Christian Israel June 28, 2017 (3 Comments)
In the beginning of the Bible, our minds are taken back to the creation of God. “In the beginning God created the heaven and the earth.” (Genesis 1:1) Yet God was not alone in His work of creation. He had a Helper at His side. Of this, the Scripture tells us: “The LORD possessed me […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Doctrine

Ang Regalo Ng Mga Wika

By Christian Israel January 14, 2018 (One)
Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian. “At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi […]

Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa

By Christian Israel October 20, 2017 (No)
“Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdala muli mula sa patay na ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na nagtatrabaho sa inyo na nakapagpapalusog sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo; Na siyang […]

IN THE BEGINNING: The Counsel of Peace

By Christian Israel June 28, 2017 (3 Comments)
In the beginning of the Bible, our minds are taken back to the creation of God. “In the beginning God created the heaven and the earth.” (Genesis 1:1) Yet God was not alone in His work of creation. He had a Helper at His side. Of this, the Scripture tells us: “The LORD possessed me […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!