Category Archives: Mga Artikulo

Ang Rebelasyon Ni Hesu-Kristo: Ang Tatak Ng Buhay Na Diyos

By Christian Israel March 24, 2017 (No)
Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi naniniwala”, […]

“Manatili Kay Kristo At Paglalakad Kay Kristo”

By Christian Israel March 10, 2017 (No)
“Siyang nagsasabing Siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumalakad.” 1 Juan 2: 6. Ang pagsunod at paglalakad ay ang mga aralin ng tekstong ito. Bilang resulta ng pagsunod kay Cristo, dapat tayong lumakad habang lumalakad Siya. Ang unang aralin ay nananatili kay Cristo. “Manatili sa Akin, at ako ay nasa iyo. Tulad […]

Ang Pananampalataya Ni Jesus

By Christian Israel February 23, 2017 (No)
“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12. Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang […]

The Revelation: Lightened By His Glory I

By Christian Israel February 22, 2017 (No)
Romans 1:16-17 “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live […]

STUDY 1/1: Search the Scriptures

By Christian Israel January 27, 2017 (No)
Searching the Scriptures: 1) WHAT did Christ say to the people of his day concerning the Scriptures ? “Search the Scriptures ; for in them ye think ye have eternal life ; and they are they which testify of me.” John 5 : 39. NOTE. —When this was spoken, not a word of the New […]

A Parable of the Just Bridegroom

By Christian Israel December 31, 2016 (No)
A great prince held a wedding at His home. His city was stately, loved and revered by the surrounding nations. The streams which came from that city made glad all of it’s inhabitants. The bridegroom sent His servants and invited His friends, family (that prince had a great family), the guests of the nations; the […]

Nagkatawang Tao ang Salita

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” “At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sinasabi ng Binagong Bersyon, “Ang Salita ay naging laman.” Ang tema ng pagtubos ay ang agham at ang awit ng walang hanggang mga edad, at maayos na […]

Mga Sermon Sa Bato

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
Ang ilang mga makata ay nagsalita na nakakakita ng mga sermon sa mga bato, at ito ang magiging pag-aaral natin ngayong umaga- upang makita ang “mga sermon sa mga bato. ” “Si Jose ay isang mabunga na sanga, maging isang mabungang sanga sa pamamagitan ng isang balon; na ang mga sanga ay tumatakbo sa ibabaw ng pader. Ang mga […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Mga Artikulo

Ang Rebelasyon Ni Hesu-Kristo: Ang Tatak Ng Buhay Na Diyos

By Christian Israel March 24, 2017 (No)
Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi naniniwala”, […]

“Manatili Kay Kristo At Paglalakad Kay Kristo”

By Christian Israel March 10, 2017 (No)
“Siyang nagsasabing Siya ay nananatili sa Kanya ay dapat din lumakad kahit na Siya ay lumalakad.” 1 Juan 2: 6. Ang pagsunod at paglalakad ay ang mga aralin ng tekstong ito. Bilang resulta ng pagsunod kay Cristo, dapat tayong lumakad habang lumalakad Siya. Ang unang aralin ay nananatili kay Cristo. “Manatili sa Akin, at ako ay nasa iyo. Tulad […]

Ang Pananampalataya Ni Jesus

By Christian Israel February 23, 2017 (No)
“Narito ang pagtitiis ng mga banal; narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. “Apocalipsis 14:12. Sa aming pag-aaral sa oras na ito ay babawiin natin ang kaayusan, at sabihin, Narito ang mga sumusunod sa pananampalataya ni Jesus at ang mga kautusan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ang unang […]

The Revelation: Lightened By His Glory I

By Christian Israel February 22, 2017 (No)
Romans 1:16-17 “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live […]

STUDY 1/1: Search the Scriptures

By Christian Israel January 27, 2017 (No)
Searching the Scriptures: 1) WHAT did Christ say to the people of his day concerning the Scriptures ? “Search the Scriptures ; for in them ye think ye have eternal life ; and they are they which testify of me.” John 5 : 39. NOTE. —When this was spoken, not a word of the New […]

A Parable of the Just Bridegroom

By Christian Israel December 31, 2016 (No)
A great prince held a wedding at His home. His city was stately, loved and revered by the surrounding nations. The streams which came from that city made glad all of it’s inhabitants. The bridegroom sent His servants and invited His friends, family (that prince had a great family), the guests of the nations; the […]

Nagkatawang Tao ang Salita

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” “At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.” Sinasabi ng Binagong Bersyon, “Ang Salita ay naging laman.” Ang tema ng pagtubos ay ang agham at ang awit ng walang hanggang mga edad, at maayos na […]

Mga Sermon Sa Bato

By Christian Israel November 20, 2016 (No)
Ang ilang mga makata ay nagsalita na nakakakita ng mga sermon sa mga bato, at ito ang magiging pag-aaral natin ngayong umaga- upang makita ang “mga sermon sa mga bato. ” “Si Jose ay isang mabunga na sanga, maging isang mabungang sanga sa pamamagitan ng isang balon; na ang mga sanga ay tumatakbo sa ibabaw ng pader. Ang mga […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!