Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

daniel-7

Ang pangitain ay importante sa atin sa mga huling araw na ito …

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang panaginip, at sinabi ang kabuuan ng mga bagay.” Narito ang panaginip na iyon, at ito’y mga propetikong paglalahad:

“Nakita ko sa aking pangitain sa gabi, at, narito, ang apat na hangin ng langit ay nakipagtalo sa malaking dagat.”

Narito nakita ni Daniel ang apat na hangin na nagsisikap sa dagat. Sinasabi sa amin kung ano ang kinakatawan ng tubig, gamit ang Biblia bilang sariling interpreter:
ANG dagat: “At sinabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita … ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apocalipsis 17:15). )

Ang apat na hangin na nagsisikap sa ibabaw ng dagat ay ang kapangyarihan ng paghuhukom ng Diyos upang isabilang ang kapangyarihan ng mga bansa sa mundo:

ANG APAT NA HANGIN: “Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo; Narito, aking babaliin ang busog ng Elam, na pinuno ng kanilang kapangyarihan. At sa Elam ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng mga hangin; at hindi magkakaroon ng bansa kung saan ang mga taga-labas ng Elam ay hindi darating. “(Jeremaas 49: 35-36)

Pagkatapos ay nakita ni Daniel ang apat na dakilang hayop, isa na tumataas pagkatapos ng isa, mula sa mga tao. Sinabi sa atin na ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa mga kaharian: “Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magmumula sa lupa … Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa.” (Daniel 7: 17,23) Ang isang hari ay palaging kinatawan ng kanyang mga sakop, na bumubuo sa kanyang kaharian, na may mga kaugnay na batas at natatanging pamahalaan; kaya ang apat na ito ay kumakatawan sa mga kaharian.

                                                        ANG UNANG HAYOP: “Ang una ay tulad ng isang leon, at may mga pakpak ng agila …”

Ishtar's lion on the walls surrounding Babylon

Ang leon ni Ishtar sa mga pader na nakapaligid sa Babilonia

Tiglath-Pilesar I depiction; a symbol of coming judgment

Paglalarawan kay Tiglath-Pilesar; isang simbolo ng darating na paghatol

Ishtar standing upon lions: a symbol of her throne/chariot

Si Ishtar ay nakatayo sa mga leon: isang simbolo ng kanyang trono / karwahe

Ang kaharian na ito ay agad na makikilala kay Daniel, na parehong bihag sa Babilonia, at isang tagapayo sa pinakadakila ng Babilonia. Ang lahat ng nakapalibot sa mga pader ng Babilonia, mayroong higit na 120 leon na may mga pakpak na inilarawan bilang parangal ng diyosa ng digmaan at pagkamayabong, si Ishtar, na isa sa mga pangunahing pagkain ng Babilonia, kasama si Bel (Baal) na kinakatawan ng isang dragon, at Adad. Ang mga leon ay sinasagisag ng trono ni Ishtar. Ang inspirasyon para sa mga ito ay nagmula sa parehong mula kay Ishtar, at sinaunang Asiryanong hari na si Tiglath-Pileser I, na inilarawan sa mga sinaunang teksto ang mga pader ng kanyang mga bansa na naglalarawan ng mga dakilang leon sa kanila, at isinakripisyo ang higit sa 120 sa kanila sa pamamagitan ng kamay sa digmaan. Siya ay itinatanghal bilang pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng pagdudulot sa kanila na tumayo sa kanilang mga paa. Sa isang kapansin-pansin pagkakahawig, kami ay sinabi ng leon: “ito ay lifted up mula sa lupa, at tumayo sa mga paa tulad ng isang tao … “Ang aklat ni Daniel ay napuno ng maraming mga kuwento kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga hari sa mundong ito; Siya ay nagpakita ng liwanag sa kamay ng Babilonia, na kumakatawan sa ito na nakatayo sa ibabaw ng mga paa nito bilang isang tao, ngunit ang interpretasyon ay may dalawang bahagi: isang pagpapala, gayunpaman ay isang pag-aalinlangan ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos dito ( Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya. gayon pa man ay isang pag-uusig ng isang darating na paghatol kung ito ay dapat lumihis mula sa liwanag at mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa ito (Roma 1:20); Ang Babilonia, ang dakilang leon, ay hinatulan ng kamay ng Diyos dahil sa pagpaparungis sa mga banal na pribilehiyo na ibinigay sa kanya.

                             ANG IKALAWANG BILANG: “At masdan ang ibang hayop, isang ikalawa, tulad ng isang oso, at itinaas ito sa isang panig …”

the-constellation-bear-ursa-minor

Ang taas ng buntot ay ang bituin na “polaris”, na isang nakapirming bituin. Ang lahat ng iba pang mga bituin ay umiikot sa paligid nito, sa gayon ito ay tinatawag na kamay ng Mithra.

persia-bear

sol-invictus

Ang ikalawang kaharian na dumating ay Media-Persia. Ang oso ay ibinabangon sa isang panig, sapagkat ang mga Persiano ay mas malakas kaysa sa mga Medo, ngunit nagkakasama sila upang masiguro ang pagkawasak ng Babilonia. Tulad ng leon, na sumasagisag sa paganong relihiyon ng Babilonia, ang oso ay sinasagisag ng paganong relihiyon ng Persiano. Ang Mithraismo, ang pagsamba sa araw, ay mayroong diyos na sinasagisag ng konstelasyon “ursa minor” o bear. Ang menor na ursa sa langit ay ang konstelasyon na konektado sa hilagang bituin, “polaris”, na hindi matitinag, ngunit sa halip lahat ng mga bituin ang kumikilos sa paligid nito. Hinahawakan ni Mithras ang konstelasyon na “Great Bear” sa isang banda, na binibigyang diin ang kanyang kapangyarihan bilang ang diyos na nauukol sa bituin na gumagalaw sa kosmiko na poste pati na rin ang responsable para sa prusisyon sa Panahong magkasinhaba ang araw at gabi. Sa isang sinaunang liturhiya sa relihiyong Mithraismo, sinasabi nito na naglalarawan sa kanya bilang “isang diyos napakalaki,

Ang oso ay sinasabing magkaroon ng “tatlong tadyang sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin: at sinabi nila sa ganito, Bumangon ka, ubusin ang maraming laman.” Ang tadyang: ay isang simbolo ng babae na ginawa mula sa isang tadyang, at sa hula ng Biblia, kami ay sinabihan ng isang babaeng namumuno sa mga hari sa lupa at laban sa bayan ng Diyos, na itinatanghal ng mapanghimagsik na mga hilig ng Babilonia, at binigyan ng parehong pangalan. Ang propetikong Babilonya ay may isang paghatol na ipinahayag laban sa kanya; sa gayon ang mga hari sa lupa ay “nilamon ang kanyang laman”. Ang mga buto-buto ay isang simbolo ng tatlong pinakadakila bansa, higit sa lahat Babylon, pagkatapos Ehipto, at Lydia, na kung saan confederacy Media-Persiya “sumila”.

ANG IKATLONG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko, at narito ang isa pa, tulad ng isang leopardo, na nasa likod nito ay apat na mga pakpak ng isang ibon;”

The Grecian god Dionysius sat enthroned on a leopard.

Ang diyos ng Gresyano na si Dionysius ay nakaupo sa isang leopardo.

dionysiusgreece-leopard

Ang ikatlong kaharian na bumangon pagkatapos ng Media-Persian na kaharian ay ang Imperyo ng Gresya. Ito ay sinasagisag ng isang leopardo, isang talinghaga ng patron diyos ng Gresya, Dionysius, ang diyos ng kapistahan at pagkamayabong, na nakaupo na nakaupo sa leopardo bilang kanyang karwahe. Ang leopardo ay ang hayop na sinabi upang mapaglabanan ang lahat na sumasalungat sa kanya.

Oppian, Cynegetica 4. 230:
“Ang mga Leopardo ay nagtagumpay din sa pamamagitan ng mga kaloob ng Dionysos … Ang mga leopardo ay ngayon isang lahi ng mga mabangis na hayop, ngunit noong una ay hindi sila mabangis na mga ligaw na hayop kundi mga kababaihan na maliwanag ang mata … Ngunit sa mga babae binigay niya ang mga kulay-abo na mga mata ng isang mabangis na hayop at armado ang kanilang mga panga at sa kanilang mga backs ilagay ang isang batik-batik na itim na tulad ng mga fawns at ginawa ang mga ito ng isang malupit lahi.

Ayon sa Mitolohiyang Griyego, pinalaya ni Dionysius ang kanyang mga babaeng sumasamba mula sa kanilang pagkabilanggo nang sila ay nabilanggo dahil sa pagsamba sa kanya, at sa kanilang kahilingan sila ay naging mga leopardo upang ipaghiganti ang kanilang sarili at ang kanilang diyos sa hari na nagbilanggo sa kanila.

Ito ay may apat na mga pakpak: sumasagisag sa mahusay na bilis kung saan si Alexander na dakila ay sumakop sa mundo; na nakasakay sa mga hangin ng mga kahatulan na bumagsak sa kaharian ng Media-Persia. Ito ay may apat na ulo: sinasagisag ng hinati na dominasyon ni Alexander, sa kanyang kamatayan mula sa labis na paggamit ng alkohol (kaugalian na karaniwan sa mga Greeks sa pagtatalaga kay Dionysius), di-nagtagal pagkatapos niyang ipahayag na siya ay isang diyos. Ang pagkakaroon ng walang buhay na kahalili, ang kanyang kaharian ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang apat na mga heneral, Lysimachus, Cassander, Ptolemy, at Seleucus.

ANG IKA-LAMANG BILANG: “Pagkatapos nito ay nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakila-kilabot at kakilakilabot, at malakas na labis; at ito ay may mahusay na bakal ngipin: ito devoured at pruned, at naselyohang ang nalabi sa mga paa nito … ”

Chronos, the god of time, often depicted with a serpent/dragon chariot, devoured children.

Si Chronos, ang diyos ng panahon, na madalas na itinatanghal sa isang ahas / karwahe ng dragon, ay lumamon ng mga bata.

chronus-devouring
red-dragon

Ang ika-apat na kaharian ay ang Imperyong Romano, na sinasabing lumamon at pumutol. Ang punong diyos ng mga Romano ay kilala bilang Saturn, o Chronos, diyos ng panahon, na ang karwahe ay ahas / dragon. Si Chronos, sa takot na mawala ang kanyang lugar bilang pinuno sa mga diyos, ay sumakmal sa sinumang anak na ipinanganak mula sa kanya.
Sa panahon ng Imperyong Romano na si Cristo ay dumating bilang isang tao. Sa pagsasalita tungkol sa kapanganakan ni Kristo sa panahong ito, sinabihan tayo na ang mamumukhang hayop na ito ay ang “dragon”. “… ang dragon ay tumayo sa harap ng babae na handa na upang maihatid, upang matukso ang kanyang anak sa lalong madaling panahon na ito ay ipinanganak.” (Apocalipsis 12: 4) Sa haring Herodes na natututunan ang kapanganakan ni Cristo mula sa mga pantas, ipinag-utos niya ang lahat ng mga kabataan dalawa at sa ilalim ay papatayin dahil sa takot sa kanyang trono na tinalikuran. Si Satanas, na tinatawag din na “ang dakilang dragon … na ang matandang ahas” (Apocalipsis 12: 9) sa Biblia, ay nagbigay inspirasyon sa hari sa kanyang sariling mga takot na mawalan ng kanyang trono. Sa gayon si Herodes ay inilipat sa pamamagitan ng mismong diwa ni Satanas na “lalamon” si Kristo “nang siya ay ipinanganak.”
saturn
Ang hayop na sinasagisag ng mamumugnaw na hayop ng dragon, na “matandang ahas”, ay simbolo rin ng diyos ng Roma, Saturn. Natuklasan ni Saturn na baguhin ang sarili sa isang ahas na may mga pakpak, at siya ay itinatanghal din na may karwahe na dala ng mga serpiyente na may mga pakpak. Ang “lumang ahas” sa Banal na Kasulatan ay isang reference sa Satanas gamit ang daluyan ng isang ahas na may mga pakpak bago ito ay isinumpa magpakailanman upang mabuhay sa lupa. Ang diyos Saturn ay kilala dahil sa devoured ang kanyang mga anak sa lalong madaling sila ay ipinanganak para sa takot na sila ay ibagsak ang kanyang kapangyarihan.

Sa pamamagitan ng Imperyong Romano na “pinagputolputol” si Kristo, bilang hain para sa tao sa krus. Pagkatapos na umakyat Siya, sinabi sa atin na ang dragon ay nakikipagdigma sa “nalabi … na sumusunod sa mga utos ng Diyos”: kaya ang mga unang Kristiyano ay lubhang inuusig sa ilalim ng imperyo hanggang sa panahon ni Constantino, nang ang dragon, “ang matandang ahas” , ay kukuha ng isang mas malinis na anyo ng pag-atake sa Imperyong Romano.

ANG SAMPUNG SUNGAY NG IKALATANG BILANG: “… at may sampung sungay.”

Sinasabi sa Daniel 7:24, “At ang sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari na babangon …”

Ang imperyong Romano ay nahahati sa kung ano ang mas karaniwang naiintindihan ng sinaunang Europa. Nang bumagsak ang nag-iisang Romanong emperador, ang kaharian ay nahahati simula sa sampung dibisyon: Franks, Visigoths, Ostrogoths, Vandals, Saxons, Lombards, Suevi, Celts, Alemanni, Thuringians.

Isang napakaliit na kasuutan: ” Inisip ko ang mga sungay, at, narito, lumapit sa kanila ang isa pang maliit na sungay, na sa harap niya ay may tatlong mga unang sungay na pinutol ng mga ugat …”


littlehorn1024

Ang Paglabas ng Antikristo: Sino ang maliit na sungay na ito?

Hindi namin dapat gawin ang pagkakamali ng maling pagkilala sa maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, sapagkat ito ay magiging dakilang antikristo na kapangyarihan ng kasaysayan, at maglingkod bilang isang susi upang alisin ang panlilinlang sa panlilinlang na ahas, at kung paano siya nagtatrabaho sa mga huling araw na ito .

Upang maiwasan ang lahat ng mga pagkakamali ng pagkakakilanlan, dapat munang isaalang-alang ang siyam na markang katangian na inilarawan sa propesiya mismo. Ang mga markang ito ng pagkakakilanlan ay magpapahintulot sa atin na maging ganap na tiyak sa pagpapakahulugan. Hindi kami mangahas o mag-isip tungkol sa makasaysayang pagkakakilanlan ng “maliit na sungay” na ito ng propesiya.

1) Ito ay arises sa gitna ng sampung sungay ng Kanlurang Europa at ito ay mga dibisyon.
2) Ang sampung sungay ay nasa 476AD, kaya ang maliit na sungay ay tumataas pagkatapos ng puntong ito.
3) Ito ay bubunutin tatlong sungay na nakatayo sa paraan ng ito kapangyarihan, na nagsasabi na “mayroong tatlong ng unang sungay plucked up ng mga Roots.”.
4) Magkakaroon ito ng “mga mata tulad ng isang tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay,” na nagpapahiwatig na ito ay isang lalaki na sinasagisag ng paghahari na ito, at siya ay inaangkin na nasa isang posisyon na may dakilang awtoridad.
5) Ang sungay na ito ay “magkakaiba mula sa una”, na nagpapakita na siya ay isang iba’t ibang uri ng kapangyarihan kaysa sa tradisyonal na awtoridad pampulitika ng iba pang mga hari.
6) Sinasabi nito na “magsasalita siya ng mga dakilang salita laban sa Kataastaasan.” Ang isa pang taludtod ay nagsasabing, “nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga pamumusong.” [Kalapastangan sa Biblia ay tinukoy bilang isang tao, inilagay ang kanyang sarili sa katayuan ng Diyos. “Sapagka’t isang mabuting gawa ay hindi namin binabulay sa iyo; ngunit para sa kalapastangan sa diyos; at sapagkat ikaw, bilang isang tao, ay nagpapakilala sa iyo ng Diyos. “Juan 10: 30-33, upang patawarin ang mga kasalanan-” “Bakit ang taong ito ay nagsasalita ng mga pamumusong? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? “Marcos 2: 7)
7) Siya ay nakikipagdigma sa mga banal, at nanaig. (Ang mga banal ay tinukoy sa Biblia bilang mga may ebanghelyo ni Cristo at sinusunod ang batas ng Diyos [Apocalipsis 14:12])
8) Iniisip niya na baguhin ang mga oras at batas. Hindi ito tumutukoy sa mga batas ng kaharian ng Roma, sapagkat ang mga batas ng mga makalupang kaharian ay palaging nagbago. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang tao na inaangkin na may awtoridad na baguhin ang batas ng Diyos at ng Kanyang kaharian.
9) Maghahari ito sa loob ng 1260 taon. Sinasabi ng Kasulatan na “isang oras, panahon, at paghati-hati ng panahon.” Bagaman tila hindi karaniwan sa oras ng salita tulad nito, paano natin malalaman na tumutukoy ito sa 1260 taon? Ang pahayag ay muling ginagamit, tungkol sa panahon na ang simbahan ng Diyos ay dapat tumakas sa pag-uusig “sa isang panahon, at mga oras, at kalahating panahon” sa Apocalipsis 12:14, na sa tula 6 ay tinutukoy bilang “isang libo, dalawang daan, at animnapu (isang puntos ay 20, kaya 3 × 20 = 60) na araw “. Ang isang araw sa hula ng Biblia sa katunayan ay isang taon, ayon sa Ezekiel 4: 6 (“Inatasan kita sa iyo bawat araw sa loob ng isang taon.”) Ang isang oras sa gayon ay 360 araw, na kung saan ay ang haba ng taon ng Biblia. Ang mga oras ay 720 (2 × 360), at kalahati ng isang oras ay 180. Kung ang lahat ng ito ay magkasama, ito ay nagbibigay sa amin ng susi ng reigning para sa 1260 taon.

Ang lahat ng mga puntong ito ay dapat tumugma sa perpektong upang makilala ang kapangyarihan ng antichrist, na gagamitin ni Satanas sa mga huling araw upang linlangin ang mundo. Ipinaalam na ng Diyos na matutupad ang mga puntong ito, kaya walang kailangang mangyari sa kadiliman sa mga huling araw tungkol sa mga panlilinlang ni Satanas.

Handa ka na bang makita kung sino ang nagtutupad sa lahat ng mga katangiang ito? Pindutin dito.

little-horn-question
The Great Controversy- The Time is at hand

In this post, you can press the  button to download the PDF to read easier and offline on your PDF Reader.

Prophecy
Ang Regalo Ng Mga Wika

Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian.

“At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. At ang mga tandang ito ay susunod sa mga naniniwala; Sa aking pangalan ay aalisin nila ang mga demonyo; magsasalita sila ng mga bagong wika … ”
(Marcos 16: 15-17)

     tongues promise spiritAng komisyon para sa mga kalalakihan ng Galilea ay sa buong daigdig, at ang tanging pagpapagana ng Diyos ay maaaring matupad ang mga ito upang magawa ang misyon na iyon. Dahil dito, ang mga nakipagkasundo sa Diyos ay binigyan ng awtoridad sa mga diyablo upang itapon sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Binigyan din sila ng pangako na maging “nakikipag-usap sa mga bagong wika” habang hinihingi ang kanilang misyon. Gayunpaman, nagkaroon ng ilang pagkalito tungkol sa kung ano ang eksaktong kaloob na ito, at mas matatakpan ang layunin. Ang pinakamalaki at pinakamabilis na lumalagong kilusang relihiyon na nagmula sa Estados Unidos “ay ang kilusang Pentecostal. Binibigyang diin ng kilusan ang mga kaloob ng Espiritu, at sa partikular, humahawak sa isang doktrina na humihiling sa lahat ng mga mananampalataya na magsalita sa isang paraan ng dila na lumalayo mula sa simpleng pag-unawa sa regalo ng Bibliya. Ang Kasulatan ay nagpapayo sa atin, “Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, ngunit subukan ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos: dahil maraming mga huwad na propeta ay nawala sa mundo. “(1John 4: 1) Nakikita na ang kilusan ay lumitaw sa mga bilang tulad ng napakalaking apoy, hinihingi na mayroong pinakamalinaw na account kung ano ang Ang kaloob ng mga wika ay mula sa Kasulatan. Samantalang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito. hinihingi nito na mayroong pinakamalinaw na ulat kung ano ang kaloob ng mga wika mula sa Kasulatan. Habang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat nating maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito. hinihingi nito na mayroong pinakamalinaw na ulat kung ano ang kaloob ng mga wika mula sa Kasulatan. Habang ang artikulong ito ay hindi nagnanais na manatiling mahigpit sa isang maling kaloob ng ibang espiritu, dapat nating “masubok” ang mga espirituwal na kaloob na ito sa pamamagitan ng Biblia, at upang gawin ito, dapat nating maunawaan ang totoong kaloob ng mga wika. Habang sinusuri natin ang Kasulatan, ito ay magbibigay ng malinaw na liwanag sa paksa upang i-clear ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral tungkol sa bagay na ito.

ANG MGA PINAGKAKALOOB NG ESPIRITU

Sinasabi tayo sa mga titulo sa katawan ni Kristo, na may iba’t ibang mga regalo bukod sa mga iyon.

“At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlong mga guro, pagkatapos ng mga himala, pagkatapos ay mga kaloob na pagpapagaling, tumutulong, pamahalaan, iba’t ibang wika. Lahat ba ay mga apostol? lahat ba ang mga propeta? lahat ba ang mga guro? lahat ba ay manggagawa ng mga himala? Magkaroon ng lahat ng mga regalo ng pagpapagaling? lahat ba ay nagsasalita ng mga wika? gawin ang lahat ng kahulugan? Datapuwat ang masigasig na pagnanasa ang pinakamainam na regalo: at gayon ma’y ipinakilala ko sa inyo ang isang lalong mahusay na paraan. “(1 Corinto 12: 28-31)

Mayroong ilang mga punto na kailangang maisakatuparan tungkol sa katawan ni Kristo. Ang lahat ng mga tungkulin ay nasa katawan ni Cristo kung saan ang ulo ni Cristo. Pansinin na ang mga kaloob ng

Many parts; one body; one Spirit: the Spirit of Christ.

Maraming bahagi; isang katawan; isang Espiritu: ang Espiritu ni Cristo.

Ang espiritu ay hindi pareho, ngunit ito ay ang parehong Espiritu na tumatakbo sa buong katawan. Sinabi ng apostol sa parehong simbahan na “ang Panginoon ay ang Espiritu” (2 Corinto 3:17), at si Cristo ay tinatawag na Isa na nagbabautismo sa Banal na Espiritu, kaya sinabi sa Kanya “Ngayon ay may iba’t ibang mga kaloob , ngunit ang parehong Espiritu. At may mga pagkakaiba ng administrasyon, ngunit ang parehong Panginoon. “(1 Corinto 12: 4-5) Pinangangasiwaan ni Cristo ang Espiritu, kung saan ang mga miyembro ng katawan ay may kanilang hinirang na pangangasiwa, at lahat ng iba’t ibang mga kaloob,” ngunit pareho Ang Espiritu “ay gumagawa ng parehong maluwalhating layunin ng pag-unlad ng ebanghelyo sa mundo.
.

“Ngunit lahat ng mga ito ay gumagawa ng isang iyon at ang tanging Espiritu, na binabahagi sa bawat tao ayon sa gusto niya. Sapagka’t kung paanong ang katawan ay iisa, at may maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng isang katawan na gaya ng marami, ay isang katawan: gayon din naman si Cristo. “(1 Corinto 12: 11-12)

Ngayon, kung si Cristo ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng Kanyang mga tao upang “lumakad kahit na Siya ay lumakad” (1 Juan 2: 6), dapat nating sabihin na Siya ang nagsasalita sa pamamagitan ng katawan ng Kaniyang bayan. Sa lahat ng mga kaloob ni Cristo, gaya ng nasusulat: “Nang umakyat siya sa itaas, dinala niya ang bihag na bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” (Efeso 4: 8) Kaya ang kaloob na mga wika ay matatagpuan din kay Cristo ibigay sa mga tao.

Nakita ni Juan ang nabuhay na Kristo, isang maluwalhating mataas na saserdote at ang buhay ng katawan ng Kaniyang bayan, na pinananatili ang langis sa mga kandelero ng iglesya; pagbibigay sa kanila ng sapat na langis upang maging liwanag para sa kanilang misyon. Kaya inilarawan ni Juan na si Kristo ay “may tinig ng maraming tubig” (Apo 1:15), at mas sinabi na ang tubig ay “mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika.” (Apoc. 17: 5) Kaya sa boses ni Cristo, nakita natin ang tinig ng Espiritu na ibinibigay sa Kanyang paniniwala na simbahan; ito ang tinig ng maraming tubig, o “mga wika”, na Siya “ay nagbigay … sa mga tao” upang makipag-usap sa mga tao ang ebanghelyo.

Bago tayo pumasok sa isang mas buong pag-unawa sa gayong kaloob, gayunpaman, dapat nating maunawaan ang layunin ng katawan ni Cristo.

ANG LAYUNIN NG KATAWAN

Sinabihan tayo na ang layunin ng katawan ay ang magpatibay sa bawat isa na miyembro, upang ipakita ang bawat miyembro na perpekto sa Anak ng Diyos.

“At binigyan niya ang ilan, mga apostol; at ang ilan, mga propeta; at ang ilan, mga ebanghelista; at ang ilan, mga pastor at guro; Para sa pag-ganap ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo, para sa edifying ng katawan ni Cristo: Hanggang sa lahat tayo ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya, at ng kaalaman ng Anak ng Diyos, sa isang perpektong tao, ang sukatan ng tangkad ng kabuuan ng Cristo “(Efeso 4: 11-13)

Ang mga kaloob ay upang pagpalain at pag-ibayuhin ang bawat isa sa pagmamahal upang dalhin ang pagpapanumbalik ng imahe ng Diyos sa tao. Gayon din ito para sa layunin ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na hindi naniniwala. “At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang saksi sa lahat ng bansa; at pagkatapos ay darating ang wakas. “(Mateo 24:14)

Kaya ang katawan ni Kristo ay mayroong dalawang layunin sa mundong ito:
1) Pananagutan upang mahalin at mapangalagaan ang mga nasa loob ng iglesya sa Salita ng Diyos.
2) Pananagutan upang magsalita ng katotohanan sa pag-ibig sa mga walang iglesia sa Salita ng Diyos.

Kung gayon ang pananampalataya ay lalakas sa katotohanan ni Kristo. At ang hindi naniniwala ay dinadala sa paniniwala sa katotohanan ni Kristo.

ANG REGALO NG WIKA

Ito ay maliwanag na hindi lahat ay may kaloob ng mga wika, kundi na ang kaloob ng mga wika ay tanda na sumusunod sa mga Kristiyanong mananampalataya para sa pagpapahayag nito sa iba sa buong mundo na nagsasalita sa iba’t ibang wika. Susuriin natin nang mabuti ang pagbubuhos ng Espiritu, nang ipinangako ni Cristo ang mga tanda upang ipahayag ang ebanghelyo:

“At silang dilalahat ay napuspos ng Banal na Espiritu, at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika, gaya ng ibinigay sa kanila ng Espiritu. At may mga naninirahan sa Jerusalem na mga Judio, mga taimtim na lalaki, mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. “(Mga Gawa 2: 4-5)

Sa Jerusalem, sa panahon ng tatlong taunang kapistahan, nagtipon ang mga tao mula sa buong mundo. Tunay na totoo ito sa kasong ito. Ang mga kalalakihan ng Israel ay inilipat sa ibang mga lupain pagkatapos ng pagkawasak ng Babilonia sa Jerusalem, at sa gayon, natutunan ang katutubong wika ng mga tao kung saan man sila nakatira. Kaya, noong panahon ng Pentecostes, may mga naninirahan sa Jerusalem ang mga tao “mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit.” Ang mga taimtim na kalalakihang ito ay walang alam tungkol sa Mesiyas at ang gawain na Kanyang natupad, at nagsalita ng ibang mga wika. Para sa layuning ito, ang pagbubuhos ng Espiritu Santo ay naging dahilan upang ang mga mananampalataya kay Cristo “magsalita ng ibang mga wika”, at iniuugnay ang karatulang ito sa mga tao ng ibang mga bansa. At higit pa sa pagkonekta sa kaloob ng mga wika sa mga tao ng iba pang mga bansa, ang inspiradong tala ay higit pa sa ito.

“Nang marinig ito sa ibang bansa, nagtipon ang mga tao, at naliligalig, sapagkat narinig ng bawat tao na nagsasalita sila sa kanyang sariling wika. At lahat sila

For bringing the gospel to the world...

Para sa pagdadala ng ebanghelyo sa mundo …

at nagtaka at nagtaka, na sinasabi sa isa’t isa, Narito, hindi baga ang lahat ng mga ito na nangagsasalita ng mga Galileo? At paano namin nakikinig ang bawat tao sa aming sariling wika, kung saan tayo ay isinilang? Mga taga-Partia, at mga Medo, at mga Elamita, at mga nananahan sa Mesopotamia, at sa Judea, at Capadocia, sa Ponto, at Asia, Frigia at Pamphylia, sa Egipto, at sa mga bahagi ng Libya, sa Cirene, at mga proselita, Cretes at Arabians, naririnig namin silang nagsasalita sa aming mga wika ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. “(Gawa 2: 6-11)

Walang pagkakamali sa bagay ng kung ano ang kaloob ng mga wika: iba pang mga wika. Ang mga wika ng maraming “mga tao, at karamihan, at mga bansa, at mga wika.”

ANG SIMBAHANG KORINTO

Ipinagmamalaki ng mga Griyego ang kanilang sarili sa kaalaman, at lalo na ganito rin sa simbahan ng Corinto. Sa simula ng kanyang pahayag sa mga taga-Corinto, sinabi niya na “hinanap ng mga Griego ang karunungan”, at pagkatapos ay nagsasabing “ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” (1 Corinto 8: 1) Siya ay nagsasalita tungkol sa mga kaloob sa kanila na mayroong walang layunin para sa mga Griyego na magsalita sa ibang wika sa mga kapwa Griyego, at dahil dito ay sinabi niya: “Sundin ang pagibig, at hilingin ang espirituwal na mga kaloob, ngunit sa halip ay maaari kang manghula, sapagkat ang nagsasalita sa isang hindi kilalang dila ay hindi nagsasalita sa mga tao kundi sa Dios: sapagka’t walang nakakaunawa sa kaniya; ngunit sa espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. “(1 Corinto 14: 1-2) Ang tao na nagsasalita sa ibang mga tao ng kanyang sariling wika sa ibang wika ay hindi nakikipag-usap sa mga tao dahil” walang taong nakakaunawa sa kanya “, kaya niya magsalita ka lamang sa Diyos, kahit na nagsasalita siya, tulad ng ginawa ng mga apostol,

Bakit ang sinuman sa simbahan ng Corinto ay nagsasalita ng gayong mga bagay? Ang mga Griyego na napakahalagang karunungan, kaalaman, at mapagkumpitensya, ay hindi malamang na ipakita na maaaring magsalita siya sa marami pang mga wika kaysa sa kanyang kapatid na lalaki sa isang karaniwang paraan ng Griyego. Karaniwan sa mindset ng Griyego, matindi silang hinahangad ng espirituwal na mga kaloob, at inilalantad ito sa dila na nagsasalita ng walang pakinabang: “Gayon din naman kayo, yamang kayo’y masigasig sa espirituwal na mga kaloob, hangad na kayo ay maging mahusay sa pagbubuo ng simbahan.” (1 Corinto 14:12) Gayunpaman, pinayuhan sila ni Pablo na “masigasig na makiisa sa mga pinakamahusay na regalo”.

Maingat na ihambing ng apostol ang katotohanan ng mga kaloob, upang ipakita ang “pinakamahusay na mga kaloob” na maglilingkod upang patibayin ang iglesia, na nagsasabi na “naghahangad ng mga espirituwal na kaloob ngunit sa halip ay maaari kang magpropesiya.” Nakikita na ang maraming mga hindi kilalang dila ay hindi edifying para sa mga simbahan, kahit na ito ay hindi isang regalo na salungat sa Espiritu. “Ibig ko na kayong lahat ay nagsalita ng mga wika, kundi sa halip kayo’y nagpropesiya: sapagkat lalong dakila ang propesiya kaysa sa nagsasalita ng mga wika, maliban kung siya ay nagpakahulugan, upang ang iglesia ay makatanggap ng pagtibayin.” (1 Corinto 14: 5)

Nang sinalita ng mga mananampalatayang taga Corinto ang iba’t ibang mga wika sa kongregasyon, na “masigasig sa espirituwal na mga kaloob”, sinabi ni Pablo na hindi nito mapakinabangan ang hindi pinag-aralan “maliban kung kanyang binibigyang-kahulugan” ang wika upang maunawaan ng simbahan at makatanggap ng mga misteryo ng paghahayag na sinasalita ng Espiritu ng Diyos. Sinabi pa niya sa kanyang mga gawa sa iba’t ibang lupain, na nagsasabing “Pinasasalamatan ko ang aking Diyos, nagsasalita ako ng mga wika nang higit kaysa sa inyong lahat: Gayunman sa iglesia ay mas nakapagsalita ako ng limang salita sa aking pang-unawa, na sa pamamagitan ng aking tinig ay maaari ko ring turuan ang iba , kaysa sampung libong salita sa isang di kilalang dila. “(1 Cor 14: 18-19)

ANG PROPESIYA NG MAKALUMANG TIPAN TUNGKOL SA WIKA

nihula ni Cristo ang regalo ng mga wika, ngunit inihula niya ang isang katotohanan na hindi bago, ngunit isang lumang katotohanan na isinulat mula sa mga propeta sa Lumang Tipan:

“Sa kautusan ay nasusulat, Sa pamamagitan ng mga taong may iba’t ibang wika at iba pang mga labi ay sasalitain ko sa mga taong ito; at gayon pa man para sa lahat na hindi nila maririnig sa akin, wika ng Panginoon. “(1 Corinto 14:21)

Ang talata na tinutukoy ni Pablo, ang pagsangguni sa kaloob ng mga wika ay ang isa sa Isaias: “Sapagkat sa pamamagitan ng mga matigas na labi at ibang dila ay magsasalita siya sa mga taong ito. Sa kanino sinabi niya, Ito ang pahinga na maaari ninyong pahintulutan ang pagod; at ito ang nagre-refresh: gayon pa man hindi nila naririnig. “(Isaias 28: 11-12)” Isa pang dila “ang kanyang sasabihin sa mga tao, na nagbibigay ng isang pagpapahayag sa mga pagod na maaaring makahanap sila ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Ganito ang layunin ng kaloob na mga wika: ipahayag ang katotohanan ng ebanghelyo na binabanggit ni Cristo, na nag-aanyaya sa lahat: “Magsiparito sa akin, kayong lahat na napapagod at mabigat na karga, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kunin mo ang aking pamatok sa iyo, at matuto ka sa akin; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso: at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. “(Mateo 11: 28-29) Sa ganitong layunin, ibinigay ang kaloob na wika. “Kung gayon ang mga wika ay para sa isang tanda, hindi sa mga naniniwala,

Sa gayon ay binigyan tayo ng pagtuturo sa layunin ng mga wika: ito ay para sa di-mananampalataya, upang maunawaan niya ang ebanghelyo. Gayon pa man ang layunin ng propesiya ay upang patibayin ang iglesia. Pagkatapos ay ginawa ni Pablo ang konklusyon, “Ang lahat ay magagawa para sa edifying.”

Gayunpaman, mayroong isa pang pambihirang bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa kaloob ng mga wika sa sangguniang Lumang Tipan. Ang salitang sa Hebreo para sa “dila” ay “lâshôn” (לָשׁוֹן). Kung may alinmang pagdududa na ang kaloob na ito ng mga wika ay isang kilalang wika sa pagitan ng mga tao, hindi natin kailangang makita kung paano ginagamit ang salitang ito para sa dila sa Hebreo sa Lumang Tipan. Ang parehong salita ay ginamit sa Genesis 10: 5 upang magsalita ng mga wika na dumating bilang resulta ng pagkalat mula sa Tower of Babel, nang ipasiya ng Diyos at ni Cristo na ang pagsasalita ng tagabuo ay dapat malito, kaya nagdadala ng isang pangwakas na dibisyon sa komunikasyon. “Sa mga ito ay nahati ang mga pulo ng mga Gentil sa kanilang mga lupain; bawat isa ayon sa kanyang wika, ayon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga bansa. “(Gen. 10: 5)

Gayunpaman, kung saan ang sumpa ng paghihimagsik ay nagdulot ng dibisyon, alitan, at pagkalito ng mga wika tulad ng sa Babel, ang kaloob na wika ng ebanghelyo ay isang pangako na ang ebanghelyo ay sa wakas, kay Cristo, magkaisa sa mga nabuhay noon. “At binigyan siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang ang lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika ay maglingkod sa kanya: ang kanyang kapangyarihan ay isang walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian na hindi malilipol . “(Daniel 7:14)

ANG WIKA NG ANGHEL

Ang ilan, na taos-pusong ligaw, naniniwala silang nagsasalita sa “mga wika ng mga anghel”; isang wika na hindi maaaring maintindihan sa lahat. Ngunit ang resulta ay kakaiba sa mga taga-Corinto na nagsasalita ng mga hindi kilalang wika sa kanilang mga kapwa Griyego na masigasig nilang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Hindi ito isang wika na maaaring maunawaan na hindi makapagpapatibay sa iglesia. “Bagaman nagsasalita ako sa mga wika ng mga tao, maging sa mga anghel, at walang pag-ibig sa kapwa, ako ay naging katulad ng tunog ng tanso, o isang tinting na pating. At bagaman mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ang lahat ng mga misteryo, at lahat ng kaalaman; at kahit na mayroon akong lahat ng pananampalataya, upang maalis ko ang mga bundok, at wala akong pagmamahal, wala akong anuman “(1 Corinto 13: 1-2)

Doon! Ito ay patunay na ang mga tao ay makapagsasalita sa isang mala-wikang wika! Ngunit maghintay ka. Hindi sinasabi ito ng apostol, sapagkat ito ay malinaw na ang natitirang bahagi ng kanyang patotoo ay tungkol sa espirituwal na mga kaloob na ipinagtatapat ng mga taga-Corinto sa kanilang sarili; ngunit sinaway nila ang sinasabi na “ang kaalaman ay umuusbong, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” Ang salitang para sa “KAHIT ng mga anghel” ay ang salita sa Griyego na nangangahulugan ng accumulative force. Ito ay sinadya upang palamutihan ang punto na hinahanap ng apostol ang gumawa upang isulong ang ideya na WALANG LANGUAGE, WALANG KAHIRAP, WALANG PROPESYON ANG ANUMANG MAHUSAY SA LAHAT NG WALANG PAG-IBIG. Ang pag-ibig ay ang bagay na nagpapatibay sa iglesia, at ginagawang marangal na paggamit ng anumang wika na maaari nating salitain. Ito ay pag-ibig na gumagalaw ang mga anghel ng langit upang gumana para sa ating kaligtasan. Ito ay ang mga anghel na walang pag-ibig na gagawin ang ideya ng pagsasalita ng isang misteryo na wika na walang pang-unawa na hindi maaaring magpatibay,

WIKA SA PAGANO

pagan tongue

Ang mga apostol ay hindi nagsasalita sa mga dila ng mga anghel, kundi mga wika na makapagpapatibay sa mga hindi mananampalataya sa mensahe ng ebanghelyo. Gayunpaman, may mga nagsasalita sa di-kilalang mga wika. Sa sinaunang paganong pagsamba sa templo, karaniwan sa mga pagsamba ng kongregasyon upang magsalita sa mga wika na naisip na mga wika ng mga diyos. Ang kasaysayan ng sinaunang kasaysayan ay nagtatampok ng sagana na ito sa pagitan ng di-Israelita, di-Bibliya na naniniwala na mga relihiyong pagano na malayo sa 1100BC. Karaniwan para sa mga mananamba sa paganong ito, lalo na ang kanilang mga propeta, na nagsasalita sa di-makataong mga wika, pumasok sa mga pananaw, may taimtim o hayop na pag-uugali.

Ang pinakamaagang sanggunian ay matatagpuan sa “Ulat ng Wenamon”, kung saan ito ay nagsasalita ng isang batang sumasamba sa Amen na ang pagmamay-ari ay naging isang bagay na nakasisindak at nakakaakit ng makasaysayang katanyagan. Nang siya ay nagmamay ari ng “isang diyos”, sinabi na nagsimula siyang magpalabas ng mga tunog sa isang kakaibang “dila”: ”

“Ngayon, nang maghain siya sa kanyang mga diyos, kinuha ng mga diyos ang isa sa kanyang marangal na mga kabataan, na nagalit sa kanya, kaya sinabi niya, ‘Dalhin mo rito ang diyos! Dalhin mo ang mensahero ng Amen na may kanya. Ipadala siya at hayaan siyang pumunta. ‘”George A. Barton, Arkeolohiya at ang Biblia , pahina 353

Plato, sa kanyang> account ng pag-uusap sa pagitan ng Socrates at Phaedrus nagsasalita ng isang kabaliwan na ay isang regalo mula sa pagano diyos. “Ngunit sa katotohanan ang pinakadakilang mga biyaya ay dumating sa amin sa pamamagitan ng kabaliwan, kapag ito ay ipinadala bilang isang regalo ng mga diyos.Ino sa Prometheus Bound estado: Oh! Oh! Naku! Muli na ang masakit na sakit at siklab ng galit, na nag-aaklas sa aking utak, dumaloy sa akin. Ako ay nilagyan ng barbas ng gadfly, hindi pinapansin ng apoy. Ang aking puso knocks sa aking mga buto-buto sa malaking takot; ang aking mga eyeballs roll wildly ikot at ikot. Ako ay dinala sa aking kurso sa pamamagitan ng isang mabangis na sabog ng kabaliwan; Nawala ko ang lahat ng karunungan sa aking dila, at isang daloy ng mga salungat na mga salita beats walang kasalanan laban sa mga billows ng madilim na pagkasira. ”

Nagsalita rin siya tungkol sa mapaghimala na pagpapagaling na mangyayari kapag kinuha ng pagmamay-ari ang mga sumasamba:

“Dagdag pa rito, kapag ang mga sakit at ang pinakadakilang mga problema ay binisita sa ilang mga pamilya sa pamamagitan ng ilang mga sinaunang pagkakasala, ang kabaliwan ay pumasok sa at sa kapangyarihan ng oracular ay natagpuan ang isang paraan ng pagpapalaya para sa mga nangangailangan, na nanunumbalik sa mga panalangin at paglilingkod sa mga diyos, at sa gayon, sa pamamagitan ng paglilinis at sagradong mga ritwal, siya na may ganitong kabaliwan ay ginagawang ligtas para sa kasalukuyan at sa susunod na panahon, at para sa kanya na naaalihan ng kabaliwan ang isang pagpapalaya mula sa kasalukuyang mga problema ay natagpuan. ”

“At isang ikatlong uri ng pagmamay-ari at kababaan mula sa Muses … Ang lahat ng mga dakilang mga resulta ng inspirasyon kabaliwan maaari kong banggitin, at marami pa. Kaya’t huwag tayong matakot sa puntong iyon, at huwag hayaang abalahin at takutin tayo … Dapat nating patunayan na ang gayong kabaliwan ay ibinigay ng mga diyos para sa ating pinakadakilang mga happines. ”

Ang Virgil (70-19BC) sa “Aeneid” ay nagsasalita ng mga nagsasalita ng mga dila. Tinutukoy niya ang isang Sibylline priestess, kapag sa panalangin sa Isle of Delos, na nagsasabi sa kanya na nagsasalita sa isang ulol at kakaibang wika pagkatapos ng pagkakaisa sa diyos Apollo. Sa pagsasalita ng diyos na Griyego na Apollo, ang orakulo ng Delphi ay kilala sa lahat ng Grecia mula noong 400BC. Sa pagsasalita tungkol sa Oracle ng Delphi, ang Chrysostom ay nagsagawa ng obserbasyon: “Ang parehong pythoness ay sinabi, pagiging isang babae, na umupo sa mga oras sa ibabaw ng tripod ng Apollo astride, at sa gayon ang masamang espiritu pataas mula sa ilalim at pagpasok sa mas mababang bahagi ng kanyang katawan pinunan ang babae na may kabaliwan. At siya na may malabong buhok ay nagsisimula sa bula sa bibig, at sa gayon ay sa isang siklab ng galit, upang bigkasin ang mga salita ng kanyang kabaliwan. ”

“Ang mga orakulo ng dakilang ‘panginoon’ sa Dambana ng Delphi, gaya ng isinulat ng Heraclitus, ay mga paghahayag ng kalooban ng diyos sa pamamagitan ng lubos na kaligayahan, hindi sa pamamagitan ng makatwirang mga salita. Gayon din ang di-maintindihan ng Sybil. Ang isang saserdote o saserdote, na kinuha ng biglaang mga pagnanasa ng espiritu, ay nagsalita ng mga mistiko na pananalita, na itinuturing na mas higit na banal habang sila ay hindi bababa sa makatuwiran o wika-orakulo ng delphinakapagsasalita. Si Philo sa Alexandria ay kinuha ang pananalitang Griego, na nagtatalo na ang gayong lubos na kaligayahan, kapag ang pag-iisip o walang malay na dahilan ay superseded, ay ang pinakamataas na abot ng kaluluwa ng tao sa paghahanap nito sa Diyos. “Ang Bagong Tipan ng Moffatt’s Commentary, p. 214

Isang modernong araw na pagmamasid ay isinulat ng isang Eskimo ritwal upang makipag-ugnay sa mundo ng espiritu. Sinasabi ng patotoo: “Ang biglaang isa sa mga lalaki, si Krisuk, ay lumabas sa kanyang ulo. Hindi niya maitatag ang kanyang sarili sa regular na ritmo ng paglilingkod na siya ay tumalon sa kanyang mga paa na umiiyak tulad ng isang uwak at paungol tulad ng isang lobo. Sa lubos na kaligayahan siya at ang batang babae, si Ivaloo, ay nagsimulang sumigaw sa isang dila na hindi ko maintindihan … Totoong hindi ito ang karaniwang wika ng Eskimo … at kung may ganoong bagay na nagsasalita ng mga wika narinig ko ito. ”

Ngunit ito ay isa lamang sa maraming modernong mga halimbawa. Ang iba ay maaaring matagpuan sa mga Hinduists, Animists, at Islamic Sufists sa pangalan ng ilang.

Ano ang espiritu na ito na nagsasalita sa pamamagitan ng mga ito? Sinasabi sa Kasulatan na ang mga karumaldumal na espiritu, ang mga espiritu ng mga demonyo, ay maaaring makapagsalita sa pamamagitan ng mga sisidlan ng tao:
“At sa sinagoga ay may isang tao, na may espiritu ng isang maruming diyablo, at sumigaw ng malakas na tinig, Na nagsasabi, Ipaalam sa amin; ano ang gagawin namin sa iyo, ikaw si Jesus ng Nazareth? ikaw ay naparito upang sirain kami? Kilala kita kung sino ka; ang Banal ng Diyos. “(Lucas 4: 33-34)

Ang impluwensiya ng demonyo ay nagpakita mismo sa mga relihiyong pagano na “walang Diyos” at “nagkakaroon ng pang-unawa sa kadiliman, na nahiwalay sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan na nasa kanila.” (Efeso 4:18) Gayunman, sa mga huling araw, kami ay sinasaysay sa tunay na karanasang ito na nangyayari sa mga sobrenatural na mga pagpapahayag sa buong mundo:

“At nakita ko ang tatlong maruming espiritu tulad ng mga palaka ay lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng huwad na propeta. Sapagkat sila ang mga espiritu ng mga demonyo, gumagawa ng mga himala, na lumalabas sa mga hari sa lupa at sa buong mundo, upang tipunin sila sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. “(Apocalipsis 16: 13-14)

Pansinin na ang mga maruming espiritu ay nagmula sa bibig ng tatlong espirituwal na kapangyarihan; isa na tinatawag na “ang maling propeta”; na nangangahulugan na ang isa pang espiritu ay tumatanggap ng propetikong ministeryo na ito sa isang buong mundo, at gumagawa ng mga himala upang linlangin ang sangkatauhan. Sa propesiya, sinabi sa atin na wala ito sa bibig, kung saan ang dila ay namamalagi, dumarating ang isang karumaldumal na espiritu tulad ng mga palaka. At palaging hinahabol ng mga palaka ang kanilang mga biktima sa kanilang mga dila. Ito ay higit na binabanggit sa Apocalipsis 13, bilang isang hayop na tulad ng tupa na nagdaraya sa mundo dahil sa ito ay kapangyarihan ng paggawa ng himala, at ito ay nagsasalita ng “tulad ng isang dragon”. Ang dragon, ay nakilala sa Apocalipsis 12 bilang Satanas at ang kanyang mga nahulog na mga anghel, na mga demonyo at tinatawag na sinaunang “ahas”. Samakatuwid, ang tinig ng serpente o dragon ay ang parehong anghel na ginamit ang mapanlinlang na ahas upang linlangin si Eva, nagiging sanhi siya upang sumuway sa Diyos at mabigo ang pagsubok ng pananampalataya. Ang tinig na iyan ay pareho na gagana sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kordero na tulad ng huwad na propeta upang linlangin ang marami. Kaya nga ang mga dila ng mga anghel na nagsasalita sa pamamagitan ng huwad na sistema ng propeta, ngunit hindi ang mga anghel ng Diyos; ngunit ang diyablo at ang kanyang mga anghel ay nagtataglay ng mga kaluluwa.

Ang huwad na regalo ng mga wika, na nagsasalita sa isang wika na hindi pamilyar sa tao, na laganap sa Pentecostalism ngayon ay hindi isang bagong pagbubuhos ng Banal na Espiritu; ngunit isang bagong pagpapahayag ng espiritu ng diyablo mula sa sinaunang paganismo.

Sa Katapusan:
1) Ang kaloob ng mga wika ay matalinong wika
2) Ipinropesiya sa Lumang Tipan
3) Ang kanilang ay isang pagpapahayag ng isang kakaibang dila mula sa mga pagano bago Gawa 2.
4) Ang huling mga kilos ng propesiya ay nagpapahayag ng maling espiritu at isang bulaang propeta na nagpapakita ng huwad na kaloob ng mga wika.
5) Kami ay natitira upang tapusin na ang pinakamabilis na lumalagong kilusan sa mundo, ang kilusang Pentecostal, na nagtataglay ng pagsasalita sa dila ay hindi nagmumula ito sa pinagmulan ng apostoliko pagkadiyos, kundi mula sa Babylonian na pagkalito at Greek mistisismo.
6) Ang paggalaw ay walang mas mababa kaysa sa espiritu ng huwad na propeta ng Apocalipsis: nagpapakilala ng isang huwad na espiritu sa tunay na Diyos.

 
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”

“Ako’y isang tao lamang …” sabi ng lalaki na nahulog sa kanyang mukha, ang pagsisikap upang bigyang-katwiran ang kanyang mga kahinaan at kasalanan bukod sa Diyos. Ang isang tao na nagpahayag na nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, na bumagsak sa parehong pagkakasalungatan ng kasalanan na nagugulo sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang pagtatapat ay hindi nagpapahayag ng anuman sa Diyos, wala sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan upang maligtas, at wala nang higit pa sa pananampalataya kaysa sa ateista, sapagkat sa pag-amin ay halos wala siyang nalalaman, bagama’t sa propesyon ay inaangkin niya ang pangalan ni Kristo; kaya inilagay sa kanya nang hindi sinasadya ang paglabag sa ikatlong utos, “Huwag mong kunin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan …”. Ano ang pag-asa ng isang tao? Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang tao?
Ang pagpapatakbo sa parehong ugat ng pag-iisip ay ang pagsisisi ng kanyang kapatid na babae: “Mga Hentil kami, at hindi mga Hudyo.” Sa pangkalahatan, gagamitin ito ng mga nag-aangking Kristiyano bilang batayan sa hindi pagsunod sa batas ng Diyos gaya ng itinuro kay Moises, Kami ay mga Hentil … “ay isang pag-amin maliit na maikling ng athiesm sa ito ay resulta ng pagtatapos. Sumusunod ka ba? Ipaliwanag natin ang pag-amin na ito, at hindi ito magtatagal upang maipahayag ang malimit-taos-puso ngunit naligawang pag-amin ng paglalagay ng pagtitiwala sa sangkatauhan ng isang tao.

Ang argumento ay napakagandang tunog sa ilan. “Ako ay isang Hentil, hindi isang Hudyo” parang isang mahusay na paglalarawan ng pagkakakilanlan ng isang tao. At tama iyan. Ang parehong mga confession sa itaas ay confessions tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya ano ang ibig sabihin ng ikaw ay Gentil? Naisip mo ba ito sa ngayon? Karamihan na, sa pagsasabing ganito, ay nagpapahiwatig sa pamamagitan ng kanilang mga salita ang tila mabilis na pag-aayos sa salot ng ipinapalagay na Hudaismo. Siya na gumagawa ng ganitong pag-amin ay nakikita lamang ang pagkayamot sa kanyang pananampalataya at kasanayan; siya na gumagawa ng tulad ng isang pag-amin ay may pananaw na ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay natural na nagreresulta sa Pharisaical Hudaismo na nagplano upang ipako sa krus si Kristo. At naiintindihan ito, sapagkat ito ay ang makatarungang relihiyosong uri ng araw na iyon na ang mga punong tagapagmana ng pagpatay sa Kordero ng Diyos. Hindi ba nila binigyan ang batas na gumawa ng mga ito upang maging makasarili? Bakit gusto ng isang tao na ma-uri sa isang grupo ng mga taong matuwid sa sarili na nag-angkin na mahal na mahal ang Diyos na kinapopootan nila Siya? Ngunit gaya ng tunog ng mga argumentong ito, gusto nating malaman kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia, hindi lamang ang “tunog ng mabuti” – Ikaw ba ay isang “Gentil”? Ano ang ibig sabihin nito ayon sa Biblia?
Bago tumitingin nang maikli sa paksang ito, maaaring maging mabuti ang pag-alis ng ilang mga pag-iisip mula sa pasimula. Maging makatarungan nating tandaan na ang lahat ng mga may-akda ng Kasulatan ng 66 na aklat na nasa Kanon ng Bibliya ay may mga salitang Hebreo. Bukod dito, karamihan sa mga matatandang espirituwal na lider at nagniningning na mga halimbawa ng Biblia ay hindi bababa sa mga Israelita, at sa karamihan ng mga kaso, sila ay sa tribu ng Judah (mga Hudyo). Samakatuwid kapag inaangkin na itaguyod ang Biblia, maaari naming tiyak na sabihin na ang aklat ay isang aklat na Hebreo.
Mahalaga rin na tandaan na ang kautusan na ibinigay kay Moises ay isang kautusan na ibinigay mismo at isinulat ng Diyos mismo (Exodo 24:12), at hindi Niya ibinigay ito para sa layuning ililipol ang Kanyang Anak, ngunit ibinigay ito sa halip na ihayag ang mga kasalanan na nakatago sa puso ng mga na ipinako sa krus ang Kanyang Anak (Roma 5:20). Ang pag-iisip tungkol sa batas, at ang pag-iisip na nag-iisa, ay dapat bigyan ng oras upang maghukay at manirahan sa iyong isipan; dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay kasing layo ng silangan mula sa kanluran. Ang lohikal na konklusyon ng isang ibig sabihin ay ang pagpawi ng batas, habang ang konklusyon ng iba ay nangangahulugan ng pagtataas ng layunin ng batas sa plano ng kaligtasan.
Kaya ikaw ay Gentil. Ang pangunahing isyu dito ay kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan ng mga Gentil? Ito ba ay upang patayin ang kautusan ng Diyos upang ang mga Gentil ay makapapatuloy sa pagsasanay sa parehong paraan ng pamumuhay, habang nagsasabing ang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang grasya ba ay sa wakas ay magwawakas sa salot na iyon ng isang batas na may pagkakasala sapagkat ang tao ay hindi maitatago ito, o kung nais niyang dalhin ang kanyang buhay alinsunod sa mga utos na ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga tao, siya ay magiging kaaway ng Diyos ang resulta? Tunay na kawili-wili, ito ay isang pag-iisip na umiiral sa unang simbahan. Ang doktrinang ito, na tinatawag na “doktrina ng mga Nicolaitans …”, ay hindi isang doktrina ng mga apostol, ngunit nagmula sa isang pamamaraang ng pilosopiya ng Alexandria (pag-iisip ng Griyego) sa Kristiyanong termino ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya [sinasabi ko ang “katawagang” sapagkat ang konsepto ay ganap na baluktot upang sabihin ang isang bagay na ang mga apostol o ang Biblia ay hindi kailanman tunay na itinuro]. Ang doktrinang ito ay iniulat ng mga apostol na “pinabalik ang biyaya ng ating Diyos sa karumihan” (Judas 1: 4), “Bagaman ipinangako silang kalayaan, sila mismo ang mga lingkod ng katiwalian … Sapagkat mas mabuti para sa kanila na huwag ay nalalaman ang daan ng katuwiran, maliban, pagkatapos nilang malaman ito, upang lumiko mula sa banal na utos na ibinigay sa kanila “(2 Pedro 2: 18-21).
Ang biyayang ito na walang magagawa para sa Gentil, at walang kaugnayan sa batas ng Diyos kahit ano pa man, ay isang base na peke na naging mga nag-aangkin na mga tagasunod ni Cristo sa mga tagapaglingkod ni Satanas, at mga alipin ng kasalanan, habang nagpapahayag na iligtas. Dapat nating tandaan, na kapag ang linyang ito ng pag-iisip ay ginagawa ng mga nag-aangkin na mga tao ng Diyos, sinaway sila ng Diyos, sinasabing, “Magnanakaw ba kayo, magpatay, mangangalunya, manumpa sa kasinungalingan, at magsunog ng insenso kay Baal, at lumakad ka sa ibang mga diyos na hindi mo kilala; At lumapit ka at tumayo sa harap ko sa bahay na ito, na tinawag sa aking pangalan, at nagsasabi, Kami ay nangagkaloob upang gawin ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay na ito? ”
(Jeremias 7: 9-10)

Na-save ka ba mula sa iyong lumang buhay nang walang Kristo lamang upang magpatuloy sa buhay sa iyong lumang buhay, sa ilalim ng isang Kristiyano magkaila? Christian rap, Christian death metal, Christian fashion, Christian entertainment, Christian competition, Christian homosexuality? Magiging angkop ba ang Kristiyanong Hentil sa paglalarawan iyan? Tiyak na nakasalalay ito sa kung ano ang ibig sabihin ng isang Hentil.
Sinabihan tayo ng isang klase ng mga taong naligtas mula sa mga Gentil, ngunit ang aktwal na salita para sa “mga Gentil” ay “mga pagano” o “dayuhan”. Nangangahulugan ito na sila ay mga dayuhan ng pamahalaan at pagkamamamayan ng langit, at ng Diyos ng langit. Ang Banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi na ang isang nagkukumpisal ay may isang repormasyon sa puso at buhay, at ang mga Gentil “na sa ibang mga panahon ay nahiwalay at mga kaaway sa [kanilang] kaisipan sa pamamagitan ng mga gawa ng masama, ngayon ay nakipagkasundo na Siya”
(Col 1:21).
Napansin mo ba iyon? Ang mga Gentil ay nahiwalay, nahiwalay, at mga kaaway sa kanilang pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa. Nakasama ba ng Diyos ang mga gawaing masama na naghiwalay sa Gentil mula sa Diyos? O nakipagkasundo ba ang Diyos sa Gentil sa pamamagitan ng paghiwalay sa kanila mula sa mga gawaing masama, na nagliligtas sa kanila “mula sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:21)? Sinabihan tayo na tayo ay naligtas mula sa ating mga kasalanan, at hindi sa kanila. Sinabihan tayo sa mga nakabilang na Hentil kay Cristo, “Kaya’t alalahanin, na noong una ay mga Gentil sa laman …” (Efeso 2:11). Kung gayon, ano ang gagawin mo kapag nakarating ka kay Kristo kung hindi ka Gentil? Maaaring sorpresa ka ng sagot.

Marami tayong sinasabihan tungkol sa biyaya na natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo mula sa Kasulatan. Wala sa Kasulatan, kapag nabasa nang wasto, ay magiging sanhi ng batas upang gumana sa digmaan ng biyaya, na ang batas ay may batas lamang, at ang Gentil ay may biyaya lamang; ang dalawa sa mga ito ay sobra-sobra na kung saan ang mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan ay may tendensiyang dalhin. Tungkol sa biyaya na nagliligtas, sinabihan tayo na ito ay isang epektibong biyaya, na gumagawa ng katuwiran sa mga naniniwala. “Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito ay hindi sa inyong sarili: ito ay ang kaloob ng Diyos: Hindi sa mga gawa, baka ang sinumang tao ay magmapuri. Sapagkat tayo ang Kanyang gawa, na nilikha kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na itinakda ng Diyos bago tayo dapat lumakad sa kanila.
“(Efe 2: 8-10) Bagaman ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ang kaligtasan ay gumagawa ng bunga ng mabubuting gawa na” dapat tayong lumakad “. At ano ang hitsura nito sa paglalakad sa pamamagitan ng biyaya? Mukhang si Cristo. “At sa ganito ay nalalaman natin na kilala natin siya, kung susundin natin ang kanyang mga kautusan. Siyang nagsasabing, nakakikilala ako sa kaniya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay isang sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya … Ang nagsasabi na nananatili sa kanya [si Cristo] ay dapat din lumakad, kahit na kung Siya ay lumakad.
(1 Juan 2: 3-6) Hindi
kami mga Gentil, kami ay mga Kristiyano. Hindi tayo mukhang mga Hentil, pinaghiwalay at nahiwalay mula sa Diyos, tayo ay magiging katulad ni Cristo, na nakakonekta sa Kanya bilang sanga sa puno ng ubas, lumalaki at naghahayag ng Kanyang imahe at pagkakahawig.
Ang lumang talinghaga ng cart at ang kabayo ay talagang isang angkop na isa upang mas mahusay na ilarawan ang batas at biyaya, at ang matinding mga posisyon ng maraming ay tumatagal sa isang gilid o sa iba pang mga. Marahil narinig mo na sinabi, “Inilagay mo ang kariton sa harap ng kabayo!” Marami ang naglagay ng cart bago ang kabayo pagdating sa mga gawa. Ang kabayo ay pinangalanang Grace, at ang kariton ay pinangalanang Works. Ang cart, Works, ay dinala ng kabayo, Grace. Ang ilan ay nagkamali sa paglagay ng kariton sa harap ng kabayo, at nagtataka kung bakit sila wala sa kanilang karanasan sa Kristiyano. Ito ay dahil kailangan nila ng biyaya! Grace! Ngunit marami sa ngayon ay nakaupo sa kariton (nakadikit sa upuan, sapagkat ang isang tao ay laging gumagawa ng isang bagay, mabuti man o masama), at sinasabing, “Walang kargahan ng pasasalamat, tanging ang kabayo na ito … biyaya lamang”; ito rin ay nakakakuha ng mga ito wala, sapagkat wala na silang kasabay sa kanilang karanasan sa Kristiyano dahil hindi sila lumalaki sa biyaya na nagbubunga ng bunga ng mabubuting gawa. Maaari mong isipin ang pagpapadala ng iyong kabayo off nang walang unang strapping ito sa iyong cart? Ang kabayo ay tumatakbo, at ikaw ay naiwan na nakaupo sa iyong kariton. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din. at ikaw ay naiwan sa pag-upo sa iyong cart. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din. at ikaw ay naiwan sa pag-upo sa iyong cart. Makakakuha ka ng wala. Ang parehong mga extremes humantong sa parehong konklusyon, at ito ay anumang paghanga may mga kaya maraming mga espirituwal na pinsala na nag-aangkin Kristo ngayon? Kami ay mga Gentil na sinasabi nila, ngunit sa katunayan, sinasabi nila, “Hindi namin sinusunod ang batas dahil kami ay mga dayuhan ng kautusan.” Ngunit kung ikaw ay mga dayuhan ng kautusan, ikaw ay mga dayuhan sa kaharian na kung saan Batay sa batas din.

Gayunpaman ang lumang argumento ay lingers, “Ako ay isang Hentil, hindi isang Hudyo” dahil sa tingin mo ito ay mapanganib na iugnay ang youself sa batas na dahil sa mga Hudyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga Hudyo na may batas ay walang ebanghelyo, hindi ba? Gayon pa man ang tribu ng Juda ang may pinakamalakas na ebanghelyo sa gitna ng mga tao sa mundo, at kanilang pananampalataya na naging bahagi ng mga nakabibilis na Gentil. Ang mga Gentil ay inaasahan na ibigay ang kanilang mga kasalanan para sa ebanghelyo, hindi ang mga Hudyo ang nagbigay ng kanilang batas para dito. Hindi itinuturo ng Kasulatan na dapat talikuran ng mga Hudyo ang kanilang batas, kundi, upang maunawaan ang kanilang batas sa isang wastong ugnayan sa ebanghelyo.
Kaya ano ang isyu ng mga taong Judio kung mayroon silang lahat ng ebanghelyo? Ito ay kawalan ng pananampalataya. Sa pagsasalita ng mga Judio bilang mga sanga ng punong kahoy, sinabi sa atin: “Kung ang ilan sa mga sanga ay nahiwalay, at ikaw [Isang Gentil], na mula sa isang ligaw na punong olibo, ay sinanib sa gitna nila (ang punong kahoy na itinanim ng Diyos- Ang pananampalataya na ipinagkatiwala sa mga Hebreo), at kasama nila ay nakikibahagi sa ugat at katabaan ng punong olibo;
(Pagkakain at pinalakas sa pamamagitan ng kung ano ang pinainom at pinalusog ng mga Hebreo), Ipagmalaki laban sa mga sanga … “(Mga Taga Roma 11:17) Pinalayas ba ng Diyos ang kanyang punong olibo, ang pananampalataya na itinatag Niya at nagtanim, at nagtatanim ng ibang sa halip na ligaw na puno ng olibo? Nagbigay ba ang Diyos ng isang bagong pananampalataya batay sa biyaya, dahil ang unang nakatanim niya, batay sa batas, ay may sira? Hindi. Para sa punong iyon ay laging may batas at biyaya (Gen. 6: 8, Exodo 33:13, Zacarias 4: 7).
Kinuha niya ang mga sanga ng isang ligaw na punong olibo, isang ganap na naiibang pananampalataya, at nagtanim sa mga ito sa kanyang punong olibo, at ang walang bunga na mga sanga na patay at hindi tumanggap ng pagkain mula sa punong kahoy “dahil sa kawalan ng pananampalataya ay nabali”. Ang pagpapakain na kanilang tatanggapin ay ngayon ang makapangyarihang puwersa ng mga sangang iyon na sinanib sa mga sanga mula sa ligaw na punong olibo ay may bagong pundasyon. Kaya’t ikaw ay itinatag sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa mga Hebreo; Ang Kristiyanismo ay hindi isang bagong relihiyon batay sa mga Hentil na hindi pinahintulutan ang Batas ng Batas at pundasyon ng Israel, ngunit ang Kristiyanismo ay isang lumang relihiyon na itinayo mula kay Adan at Eva, ang unang mga mananampalataya sa Mesiyanikong pag-asa ng kaligtasan (Genesis 1:15).
Ngunit ngayon dahil sinasabi ko ito, marami kang nakapaghuhukay ng mga larawan sa iyong isipan ng mga draddles, mga bituin ni David, naghahain ng mga hayop, at nag-waving mga sanga ng palma sa iyong mga kamay, ngunit hindi ito, at hindi kailanman naging, kung ano ang bumubuo ng buhay na pananampalataya kay Cristo ; Ang buhay na pananampalataya kay Cristo ay dalisay na pagsamba at karangalan ng kautusan ng Diyos sa kaayusan at paraan na ipinahayag sa batas. Ito ay hindi binubuo sa paghahain ng mga hayop, kundi “espirituwal na sakripisyo”; hindi sa panlabas na pagsunod ng laman, kundi ang panloob na gawain ng Espiritu ni Kristo sa puso, na gumagawa ng panlabas na pagbabago ng buhay; na sabihin kay David, “O mahal ko ang iyong batas! Ito ang aking pagmumuni-muni sa buong araw! “Sa gayon ay hindi ka talaga isang Hentil, kundi isang espirituwal na Judio, na nagpapanatili ng batas mula sa puso [Kabilang dito ang aktwal na pag-iingat ng araw ng Sabbath- Tingnan ang artikulo Ang Konseho ng Jerusalem &
Kung si Cristo ay dumating upang patayin ang kautusan, ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng anumang pagbabago ng buhay, ngunit si Cristo Mismo ay nagsabi, “Huwag mong isipin na ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta; Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang matupad … kung sinuman ang bumabali sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, at nagtuturo sa mga tao upang ipag-utos na napakaliit sa kaharian ng langit … “(Mateo 5:19).
Marami ang nag-iisip na si Kristo ay napalitan sa relihiyon na itinatag ng Diyos, dahil lamang na wala nang kaparehong pormal na ritwalistang mga obserbasyon, tulad ng itinatag ng Diyos upang ilubog ang mabubuting bagay na darating kay Cristo. Naalala ko kapag tinatalakay ko ang isyung ito sa isang taimtim kong kapatid tungkol sa isyu. Sinabi niya na hinggil sa mga oras ng pagsamba, ang Diyos ay inalipusta na sambahin ayon sa mga panahong nakasaad sa batas. Nang binanggit ko ang katotohanan na tinitingnan ng mga apostol ang lahat ng oras ng pagsamba na nakabalangkas sa Kasulatan, tumugon siya na kailangan kong tandaan na sila ay mga Hudyo din at hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nangyari sa krus. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi katulad ng mga apostol ng mga Judio, mas maliwanag na makikita natin ang kanilang pagkakamali ngayon. Nalilito ako, kaya tinanong ko siya kung napagtanto niya na ang buong batayan ng bagong tipan para sa kanyang mga argumento ay isinulat ng mga sinabi niya ay may mali ang pag-unawa, sa gayon ay nagtuturo sa kanila ng isang bagay na salungat sa kanilang propesyon at kasanayan. Hindi siya tumugon. Paano siya? Samantalang ang kapatid na ito ay taos-puso, maraming mga naniniwala ako na taos-pusong nagbabasa sa Kasulatan ang ideya na sila ay mga Gentil, at wala nang kinalaman sa batas ng Diyos.
Kaya sinabi ni Kristo na huwag isipin na dumating Siya upang sirain kundi upang matupad ang batas. Ano ang argumento na ginagamit ng mga taong gustong patayin ang batas, kapag sinabi ni Cristo ang mga salitang iyon? Sinasabi nila, “Natupad niya ang batas, kaya hindi namin kailangang, dahil hindi namin magagawa.” Sabi nila, “Kami ay tao lamang …” … tandaan? Ang ideyang ito na nagpo-promote ay tunay na nagtuturo sa mga tao na wala nang kapangyarihan si Cristo na iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan kaysa dapat nilang itigil ang paggawa sa kanila. Sa kabutihang palad wala nang higit pa mula sa katotohanan para sa Kristiyano na malapit na kay Cristo. Si Kristo ay may lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, at ang mga may kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay makikita Siya bilang pinagmumulan ng kalakasan, at kapangyarihan ng Diyos na lumakad sa isang paraan na, sa kanilang sariling lakas ng tao, ay imposible. Dumating si Cristo upang tuparin, hindi lamang sa mga araw ng Kanyang laman sa lupa, ngunit dumating Siya upang tuparin ang kautusan hanggang sa pinakamalayo sa lahat ng Kanyang naparito upang iligtas. Sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, gagawin Niya kung ano ang pagkadiyos sa mga araw ng Kanyang laman, maliban sa aking laman, “upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu … Para sa pagiging makalamang sa laman ay kamatayan; ngunit ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang laman ng isip ay pakikipag-away laban sa Diyos: sapagkat ito ay hindi napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni sa katunayan. “Ang Kanyang kabanalan ay nakakatugon sa aking sangkatauhan, at sa gayon ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang tao ay hindi maaaring sabihin,” Ako lamang ng tao “bilang isang dahilan para sa kasalanan, ngunit sa halip,” Sa pamamagitan ni Kristo, ako ay isang anak ng Diyos. “Pribilehiyo ng mga Kristiyano sa malalim na kaugnayan kay Cristo upang sabihin,” Kapag nakita mo ako, nakita mo Kristo. “Gaya ng sinabi ni Cristo kay Felipe,” Nang nakita mo Ako, nakita mo ang Ama. Hindi ba naniniwala na ako ay nasa Ama, at ang Ama sa Akin? “Ang Banal na Anak ng Diyos na nakagapos sa Kanyang Sarili sa laman, ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, gagawin ang Kanyang tahanan sa ating mga puso, at ipapakilala ang Kanyang sarili sa atin upang matawag tayo ang mga anak ng Diyos (1 Juan 3: 1); Tinatawag Niya tayo sa Kanyang mga kapatid (Hebreo 2: 11-13), at tinawag ang Kanyang Diyos na ating Diyos, at Kanyang Ama ang ating Ama (Juan 20:17).
Yaong mga nagtuturo na natupad ni Cristo ang kautusan dahil hindi natin matamasa si Kristo na tinutupad ang batas sa atin; hindi nila natamasa ang banal na kapangyarihan na naninirahan sa sasakyang pantao upang makapaglalakad sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos.
Ang mga Hebreo na nagtataglay ng salita ng Diyos, Kanyang batas, at Kanyang mga pangako, ay alam din sa bahagi ng Kanyang pangako ng kaligtasan mula sa kasalanan. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at upang maniwala kay Cristo para sa kaligtasan; ang mga Hentil na “walang Kristo, mga dayuhan mula sa pagkamamamayan ng Israel, at mga hindi kakilala mula sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa mundo” (Efeso 2:12). Sila ay WALANG KRISTO, at WALANG DIYOS, dahil sila ay ALIENS mula sa pagkamamamayan ng Israel, ngunit ang Israel ay hindi walang Diyos o Kristo, hangga’t hindi nila nalimutan ang ebanghelyo.
Sa pagsasalita tungkol sa Israel, sinabi sa atin na ang ebanghelyo ay ibinigay din sa kanila, “Sapagka’t sa atin ay ipinangaral ang evangelio, gayon din naman sa kanila: datapuwa’t ang salitang ipinangaral ay hindi pinagkalooban nila, na hindi sinamahan ng pananampalataya sa kanila na nangakarinig nito . “(Mga Hebreo 4: 2) Ito ay di paniniwala sa ebanghelyo na pumutol sa kanila mula sa puno, ngunit ang pagkakaroon ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanila ay ang ibig sabihin ng maging bahagi ng puno na itinanim ng Diyos. Ngunit nang walang pananampalataya sa ebanghelyo, hindi nila tinanggap ang Espiritu na maghahanda sa kanila na tanggapin si Kristo; ang lahat ng kanilang pananakot ay napuno ng sarili, at ang lahat ng kanilang katuwiran ay tao at nabubulok sa kasalanan. Hindi ito nakamit ang banal na pamantayan na dinala upang tingnan ng ebanghelyo, at dahil dito ay ipinako nila ang krus ni Cristo. Ang mga Hudyo, na salungat sa popular na opinyon, ay hindi dapat mahuli sa isang bilog na mga tradisyon at seremonya ng mga walang hangganang Judio. Ang walang pagkukulang dahil sa mga ito dahil sa kawalan ng pananampalataya ay talagang ang kahulugan ng kung ano ang isang Gentil. At hindi nakakagulat na ang mga nag-aangking Kristiyano ay hindi nais na makisama sa mga Hudyo-sila ay mga Judio sa labas, ngunit sa loob, sila’y mga Gentil na walang pananampalataya, at kaya walang Diyos at Kristo.
Gayunpaman, ang punong kahoy na itinanim ng Diyos ay matatag na nakaugat sa pundasyon ng Salita ng Diyos (at ngayon pa), si Cristo Mismo ang ugat at Puno na kung saan ang mga sanga ay tumanggap ng pagkain (Juan 15: 1, Isaias 11:10, Roma 15:12). Ang mga sanga ng Hebreo na nakipaglaban kay Cristo, at hinangad na panatilihin ang batas bukod sa biyaya ni Cristo ay hindi makagawa ng mabuting bagay, sapagkat sinabi ni Cristo, “Kung wala ako, wala kayong magagawa.” (Juan 15: 5) Ito ay kakaunti ang paghanga na hinahangad nilang patayin si Kristo kung hindi sila nalinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Mayroon pa silang poot at pagpatay sa kanilang mga puso-hindi ginawa ng ebanghelyo ang gawaing ito. Ang batas ng Diyos na kanilang naobserbahan sa labas ay hindi sumunod sa Kanyang katuwiran sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng banal na daliri!
Ang cart samakatuwid, nang walang kabayo, ay walang anuman, at ang kabayo nang walang cart ang wala sa kita. Ang mga nagsasabing alinman ay wala si Cristo bilang mga Gentil sa katunayan, ay nananatili sa loob ng isang kariton na hindi na magpapatuloy hanggang sa ito ay makilala ang gawain ni Kristo may kaugnayan sa kapwa batas at biyaya. Kung ito man ay panlabas na Hudyo (na isang Hentil sa kanilang puso), o ang Hentil na hiwalay sa banal na pagpapagana ng pagsunod sa batas, ang mga resulta ay pareho. Paghihiwalay mula kay Kristo sa isang paraan o sa iba. Ang tanging tunay na bagay na sasabihin ay “Sa pamamagitan ng biyaya, ako ay isang Hudyo sa loob, delighted sa batas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang aking Tagapagligtas, na gumagana sa akin kapwa sa kalooban at gawin ang kasiyahan ng Ama.” Amen.
ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi. Inirerekomenda na basahin ang unang bahagi upang magkaroon ng isang mas malinaw na pag-unawa sa paksa na iniatas. Maaari mo itong makita dito. *

Itinatala ng Kasaysayan ang maraming magkakatulad na pagtitipon bilang konseho ng Mga Gawa 15 sa Jerusalem kung saan ang isang solong indibidwal na obispo ang namamahala sa mga pagpupulong habang ang mga kapatid ay nagtipun-tipon sa kumperensya. Ibinigay ng obispo ang pangungusap ayon sa paghatol ng mga kapatid kapag ang pagkakaisa ay nakamit sa kanila. Ang unang naitala na obispo na namamahala sa mga gawain sa Jerusalem ay ang apostol na si Santiago, at ang unang naitala na hatol ay ibinigay sa kanya tungkol sa kontrobersiya ng pagtutuli ng mga nakumberteng Gentil. Hanggang sa pagkubkob ng mga Hudyo maraming taon na ang lumipas, na nangyari sa ilalim ng Emperor Hadrian, mayroong labinlimang obispo na magkakasunod doon, na ang lahat ay sinasabing naging Hebreong pinagmulan, at natanggap ang kaalaman kay Kristo sa kadalisayan. At mula sa lahi ng Hebreo, at sa tapat na pagpasa ng kaalaman tungkol kay Cristo at sa kautusan, sila ay naaprubahan na maging mga obispo ng mga taong itinuturing na may kakayahang paghatol sa mga bagay na ito. Ang mga ito ay nagpatuloy mula sa mga araw ng mga apostol hanggang sa pagkubkob na naganap sa panahong iyon; kung saan ang pagkubkob ng mga Hudyo, na muling nagrebelde laban sa mga Romano, ay nasakop pagkatapos ng matinding labanan.

Ang mga kritikal na pangyayari ay nangyari mula sa panahong iyon hanggang pagkatapos ng pag-aayuno na nagdaragdag ng patotoo sa pagsunod ng batas ng Diyos ng mga obispo sa Jerusalem, malayo sa pagwawalang-bisa ng batas sa pamamagitan ng mga pangungusap sa kanilang mga konseho, ginagabayan nila ang kanilang mga hatol alinsunod sa batas at hindi independyente ng mga ito. Ang mga obispo na pinangangasiwaan ang Jerusalem ay pinanatili sa kasaysayan, na humantong sa kontrobersya hinggil sa batas ng Diyos sa ilalim ng paghahari ni Hadrian sa Jerusalem. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: (1) Ang apostol James (2) Symeon (3) Justus (4) Zacchæus (5) Tobias (6) Benjamin (7) Justus (12) Levi (13) Ephres (14) Jose (15) Judah

Sa panahon ng ikalabinlimang obispo, si Judas, ang Jerusalem ay pinagtibay at isang pagbabago ang naganap sa gitna ng mga Kristiyano pagkatapos na ang mga Hebreo ay pinalayas mula sa lupain. Sa oras na ito, kinuha ng isang bagong obispo ang tanggapan ng pangangasiwa sa mga gawain sa iglesya ng Kristiyano sa Jerusalem, na gumawa ng mahusay na mga paglabag sa loob ng pananampalatayang Kristiyano sa Romanong Emperador.

“At sa gayon, nang ang emperador ay nawalan ng lunsod ng mga Judio at naranasan ang kabuuang pagkawasak ng mga sinaunang naninirahan nito, ito ay na-colonize ng ibang lahi, at ang Romanong lunsod na nagbago pagkatapos ay nagbago ang pangalan nito at tinawag na Ælia, sa karangalan ng emperador na si Ælius Adrian. At samantalang ang iglesia na ngayon ay binubuo ng mga Hentil, ang unang nag-aangkin ng pamahalaan nito pagkatapos ng mga obispo ng pagtutuli ay si Marcus. “(Eusebius, Ang Kasaysayan ng Iglesia, Book IV, Kabanata VI)

“Ang unang labinlimang obispo ng Jerusalem ay lahat ng mga tinuli na Judio; at ang kongregasyon na kanilang pinamunuan ay nagkakaisa ng batas ni Moises sa doktrina ni Cristo. Ito ay likas na ang primitive na tradisyon ng isang simbahan na itinatag lamang apatnapung araw pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, at pinamamahalaan ng halos ilang taon sa ilalim ng agarang pagsisiyasat ng kanyang apostol, ay dapat matanggap bilang pamantayan ng orthodoxy. Ang malayong mga simbahan ay madalas na nag-apela sa awtoridad ng kanilang karapat-dapat na Magulang, at pinaluwag ang kanyang mga pagkabalisa sa pamamagitan ng isang liberal na kontribusyon ng limos …

Ang mga Nazareno ay nagretiro mula sa mga lugar ng pagkasira ng Jerusalem sa maliit na bayan ng Pella sa kabila ng Jordan, kung saan ang sinaunang iglesya ay tumagal nang mahigit sa animnapung taon sa pag-iisa at kalabuan … sa ilalim ng paghahari ni Hadrian, ang desperado na panatisismo ng mga Hudyo ay nagpuno ng sukatan ng kanilang mga kalamidad ; at ang mga Romano, na nanglupaypay sa kanilang paulit-ulit na mga paghihimagsik, ay gumamit ng mga karapatan ng pagtatagumpay na may di-pangkaraniwang hirap. Itinatag ang emperador, sa ilalim ng pangalan ng Alia Capitolina, isang bagong lungsod sa Mount Sion, kung saan ibinigay niya ang mga pribilehiyo ng isang kolonya; at tinatanggol ang pinakamalubhang parusa laban sa alinman sa mga taong Hudyo na dapat maglakas-loob na lapitan ang mga presinto nito, itinakda niya ang isang nagbabantay na pulutong ng isang Romanong pangkat upang ipatupad ang pagpapatupad ng kanyang mga utos …

Pinili nila si Marcus para sa kanilang obispo, isang obispo ng lahi ng mga Gentil, at marahil ay isang katutubong alinman sa Italya o ng ilan sa mga lalawigan ng Latin. Sa kanyang paghikayat ang pinaka marami sa bahagi ng kongregasyon ay tinanggihan ang Mosaic na batas, sa pagsasagawa nito kung saan sila ay nanatiling higit sa isang siglo. Sa pamamagitan ng sakripisyo na ito ng kanilang mga gawi at pagkiling na binili nila ng libreng pagpasok sa kolonya ng Hadrian …

Nang ang pangalan at honours ng iglesya ng Jerusalem ay naibalik sa Mount Sion, ang mga krimen ng erehiya at pagkakahati ay ibinilang sa nakatagong mga labi ng mga Nazareno na tumanggi na samahan ang kanilang Latin na obispo [Marcus] …

Naisip na may higit na katalinuhan kaysa katotohanan na ang birhen na kadalisayan ng iglesya ay hindi kailanman lumabag sa pagkakahati o maling pananampalataya bago ang paghahari ng Trajan o Hadrian, mga isang daang taon pagkatapos ng kamatayan ni Cristo (Gibbon E. Tanggihan at Pagkahulog ng Romano Empire, Volume I, Kabanata XV, Seksyon I. ca. 1776-1788)

“Ayon sa rabbinic sources, siya [Hadrian] ay nagbabawal sa mga pagtitipon sa publiko para sa pagtuturo sa batas ng Hudyo, na nagbabawal sa tamang pagsunod sa Sabbath at pista opisyal at ipinagbabawal ang maraming mahahalagang ritwal.” (Barron SW Social and Religious History of the Jews, Volume 2: Christian Era: ang Unang Limang Siglo 1952, p. 107).

Ang pakiramdam ito ang unang kahalagahan sa kanilang kagalingan, upang makuha ang kanilang sarili ng kalayaan sa pag-alis ng kanilang mga epekto sa lunsod ng Ælia, at upang ipasok sa mga karapatan ng pagkamamamayan doon, isang malaking bilang ng mga Kristiyano ang dumating sa resolusyon pormal na pagtakwil sa lahat ng pagsunod sa batas ni Moises. Ang kaagad na may-akda ng panukalang ito ay, sa posibilidad na lahat, ang Marcus na kanilang itinalaga bilang kanilang obispo: isang lalaki na ang pangalan ay maliwanag na nagsasalita sa kanya bilang isang Romano, at walang alinlangang hindi kilala sa kanyang bansa na naging punong utos sa Palestine at marahil ay nauugnay sa ilang opisyal ng karangalan doon. Gayunpaman, napagtatanto nila na ang isa sa kanilang sariling bansa ay inilagay sa pinuno ng Sangkakristiyanuhan, ang mga punong Romano ay agad na nagwawalang-bahala ang lahat ng pangamba sa kanilang kapana-panabik na kaguluhan sa bagong kolonya,

Bilang resulta sa kanais-nais na pagbabago ng sentiments ng mga Romano patungo sa kanila … Marcus, kung saan ang pagpipilit, sila ay nananaig upang itakuwil ang batas ni Moises … Wala, sa katunayan, ay maaaring mas mahusay na pinatunayan kaysa sa na umiiral sa Palestine dalawang Kristiyano simbahan , sa pamamagitan ng isa kung saan ang pagpapanatili ng kautusang Mosaic ay pinanatili, at ng iba pang mga hindi pinahintulutan. Ang dibisyong ito sa gitna ng mga Kristiyano ng mga pinagmulan ng mga Judio ay hindi naganap bago ang panahon ng Hadrian, sapagkat ito ay matukoy, na dati sa kanyang paghahari ang mga Kristiyano ng Palestino ay lubos na nagkakaisa sa pagsunod sa seremonyal na pagtalima ng kanilang mga ninuno. Walang alinlangan, samakatuwid, na ang paghihiwalay na ito ay nagmula sa pangunahing bahagi ng mga ito na pinangungunahan ni Marcus upang itakwil ang Mosaic na ritwal,

Hinangad ng mga proklamasyon ni Hadrian na i-root ang mga katangiang pambansa sa loob ng mga Judiong komunidad ng Judea, [5] na nakita niya bilang sanhi ng mga patuloy na paghihimagsik. Ipinagbawal niya ang batas Torah at kalendaryong Hebreo, at pinatay ang mga iskolar sa Judaismo. Ang sagradong balumbon ay sinunog sa Temple Mount. Sa dating santuwaryo ng Templo, nag-install siya ng dalawang estatwa, isa sa Jupiter, isa pa sa kanyang sarili. Sa isang pagtatangka na burahin ang anumang memorya ng Judea o Ancient Israel, pinutol niya ang pangalan sa mapa at pinalitan ito ng Syria Palaestina. [16] [17] [18] Sa pamamagitan ng pagsira sa pagsasamahan ng mga Hudyo sa Judea at pagbabawal sa pagsasagawa ng pananampalataya ng Hudyo, ang Hadrian ay naglalayong lagutin ang isang bansa na nagdulot ng mabigat na kaswalti sa Imperyong Romano. Katulad nito, muling itinatag niya ang Jerusalem, ngunit ngayon bilang Roman pagano polis ng Aelia Capitolina, at ang mga Hudyo ay ipinagbabawal sa pagpasok nito,

Orihinal na nakasulat sa pamamagitan ng isang Arabic Muslim sa paligid ng ikasampu siglo na may pangalang Abd al-Jabbar at tinatawag na Tathbit Dala’il Nubuwwat Sayyidina Mahammad. Ang isang kabanata nito ay pinaniniwalaan na isang interpretasyong Islamiko ng maraming “Writings ng Judeo-Kristiyano” (ang ilan ay marahil mula sa tunay na Nazarenes, iba pa mula sa Essenes, atbp.). Isinalin ng Shlomo Pines ang karamihan sa isang kabanata nito sa Ingles, na tinalakay ang Arabong Judeo-Kristiyano.

Narito ang pagsasalin ng isang bahagi nito na maaaring magkaroon ng karagdagang pananaw na may kaugnayan sa mga tagasuporta ni Marcus:

‘Pagkatapos niya’, ang kaniyang mga alagad (axhab) ay kasama ng mga Judio at ng mga Anak ng Israel sa mga sinagoga ng mga huling taon at napagmasdan ang mga panalangin at mga kapistahan ng (mga Hudyo) sa parehong lugar bilang huli. (Gayunpaman) nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila at ng mga Judio tungkol kay Cristo.

Ang mga Romano (al-Rum) ay naghari sa kanila. Ang mga Kristiyano (kadalasang nagreklamo sa mga Romano tungkol sa mga Hudyo, ay nagpakita sa kanila ng kanilang sariling kahinaan at nag-apela sa kanilang awa. At ang mga Romano ay nahabag sa kanila. Ito (ginamit) upang mangyari ng madalas. At ang mga Romano ay nagsabi sa mga Kristiyano: “Sa pagitan natin at ng mga Judio ay mayroong isang kasunduan na (nagpapabayad sa atin) na huwag baguhin ang kanilang mga batas sa relihiyon (adyan). Ngunit kung iyong aalisin ang kanilang mga batas at ihiwalay ang iyong sarili mula sa kanila, nananalangin katulad ng ginagawa namin (habang nakaharap) sa Silangan, kumakain (ang mga bagay) na aming kinakain, at tungkol sa pinahihintulutan na kung ano ang itinuturing namin bilang gayon, dapat naming tulungan ka at gagawin ka malakas, at ang mga Judio ay hindi makahanap ng paraan (upang makapinsala sa iyo). Sa kabaligtaran, magiging mas malakas ka kaysa sa kanila. ”

Ang mga Kristiyano ay sumagot: “Gagawin namin ito.”

(At ang mga Romano) ay nagsabi: “Pumunta ka, dalhin mo ang iyong mga kasamahan, at dalhin ang iyong Aklat (kitab).” (Ang mga Kristiyano) ay pumunta sa kanilang mga kasamahan, ipinabatid sa kanila ang (kung ano ang nangyari) sa kanila at sa mga Romano at sinabi sa kanila : “Dalhin ang Ebanghelyo (al-injil), at tumayo upang kami ay pumunta sa kanila.”

Ngunit sinabi sa kanila (mga kasamahan): “Nagkasakit ka. Hindi tayo pinahihintulutan (ipaalam) ang mga Romano ay nagpaparumi sa Ebanghelyo. Sa pagbibigay ng isang kanais-nais na sagot sa Roma, mayroon ka nang naaayon na umalis sa relihiyon. Kami (samakatuwid) ay hindi na pinahihintulutang makipag-ugnay sa iyo; sa kabaligtaran, obligado kaming ipahayag na walang anuman sa karaniwan sa pagitan namin at sa iyo; “at pinigilan nila ang kanilang (pagkuha ng pagkakaroon ng) Ebanghelyo o pagkakaroon ng access dito. Bilang resulta ng isang marahas na away (sinira) sa pagitan ng (ang dalawang grupo). Ang mga ito (na binanggit sa unang lugar) ay bumalik sa mga Romano at sinabi sa kanila: “Tulungan mo kami laban sa mga kasamahan namin bago (pagtulong sa amin) laban sa mga Hudyo, at alisin ang mga ito para sa amin ang aming Aklat (kitab).” Pagkatapos nito (ang mga kasamahan na kanilang sinalita ay tumakas) sa bansa. At isinulat ng mga Romano ang tungkol sa kanila sa kanilang mga gobernador sa mga distrito ng Mosul at sa Jazirat al-‘Arab. Alinsunod dito, isang paghahanap ay ginawa para sa kanila; ang ilang (qawm) ay nahuli at sinunog, ang iba (qawm) ay pinatay.

(Tulad ng para sa) yaong mga nagbigay ng isang kanais-nais na sagot sa mga Romano ay nagtagpo sila at nag-payo kung paano papalitan ang Ebanghelyo, na nakikita na nawala sa kanila. (Kaya) ang opinyon na ang isang Ebanghelyo ay dapat na buuin (yunshi`u) ay itinatag sa kanila … isang tiyak na bilang ng mga Ebanghelyo ay isinulat. (Pines S. Ang mga Hudyong Kristiyano ng Maagang Siglo ng Kristiyanismo ayon sa isang Bagong Pinagmulan. Mga Pamamaraan ng Israel Academy of Sciences at Humanities, Dami II, No.13, 1966. Jerusalem, pp. 14-15).

Sinulat ni 19th scholar JB Lightfoot:

Ang Iglesya ni Ælia Capitolina ay naiiba sa pagkakatatag mula sa Iglesya ni Pella at ng Iglesya ng Jerusalem … hindi kakaunti ang tinanggap ang mga tuntunin ng manlulupig, ang nilalaman na mabuhay mula ngayon bilang mga Gentil … sa bagong lungsod ng Hadrian. Ngunit may iba pa na nag-hang sa batas ng kanilang mga ninuno … (Lightfoot, Joseph Barber. Sulat ni San Pablo sa mga Galacia: Isang Binagong Teksto sa Panimula, Mga Tala at Dissertations Na-publish ni Macmillan, 1881. 317, 331)

Ang pinagkasunduan ay nagsasalita ng Marcus bilang isa na nagsumite ng batas ng Diyos. Hindi ito si apostol James, o anumang iba pang kasunod na obispo na nagawa ito hanggang sa panahong iyon mula sa Jerusalem. Gayunpaman, dahil sa kompromiso na ito, ang mga sumunod na obispo sa kalaunan ay itinuturing na ang orthodoxy sa mga walang pinag-aralan sa mga makasaysayang pangyayari. Ito ay humantong sa maraming iba pang mga paglabag sa pagsunod ng batas higit pa kaysa sa Jerusalem, na nakakaapekto sa pagsunod ng batas mula sa mga unang nag-aangkin ng mga tagasunod ni Kristo, tulad ng Justin Martyr, ang unang siglo Barnabas (hindi ang kasamang ni Paul), at ang mga obispo ng Roma. Nagtungo ito sa pagpapaunlad ng iglesya ng Ortodokso ng Rusya kung saan ang Patriarchates ng Jerusalem, na sinasabing ang mga kahalili ng apostol na si Santiago, ay natagpuan ang kanilang simula. Ngunit ang mga ito ay hindi magtagumpay kay Santiago sa kanilang mga gawa, anumang higit pa sa mga Papa ay sumunod pagkatapos ng halimbawa ni apostol Pedro. Sa halip, itinatapon nila ang kautusan ng Diyos, at pinaniniwalaan, gaya ng ginagawa ng Papacy, pagkakasagrado ng Linggo bilang pamana ni Marcus, ang obispo ng Aelia Capitolina, samantalang labis na binabalewala ang marami sa iba pang mga prinsipyo ng mga batas na nasa Moises.

ANO ANG BATAS NA HINDI AY NAGBIGAY ANUMANG LONGER

Kaya nga sa kasaysayan, nakita natin ang pinagkasunduan na itinatag ang kautusan ng Diyos hanggang sa panahon ni Marcus, na gumawa ng konsesyon sa mga Romano. Sa ganitong paraan, ang epektibong paghiwalay ni Marcus sa Kristiyanong relasyon sa kanilang mga pinagmulan ng mga Hudyo na walang Kasulatan na batayan para sa paggawa nito, at sa paggawa nito, sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanilang sarili sa kautusan ng Diyos, ay pinutol ang kanilang sarili mula sa relihiyon na itinatag ni Kristo. Kung gayon, ano ang tungkol sa batas ng pagtutuli na ginawa ito na napakasama sa unang iglesya? Ito ay ang panlabas na kalikasan ng pagdiriwang, na hindi makikinabang sa tao sa kanyang relasyon sa Diyos, ni makakaapekto sa katuwiran o kaligtasan mula sa kasalanan; Walang mabubuting kabanalan na maaaring magresulta mula sa likas na pagtutuli, maliban sa pag-aalis ng lebadura mula sa bahay sa panahon ng kapistahan ng tinapay na Walang Lebadura ay maaaring mag-alis ng kasalanan mula sa kaluluwa.

“Sapagkat siya ay hindi isang Hudyo, na isa sa panlabas; ni ang pagtutuli, na nasa labas ng laman: datapuwa’t siya’y Judio, na nasa isang kalooban; at ang pagtutuli ay yaon ng puso, sa espiritu, at hindi sa liham; na ang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. ”
(Roma 2: 28-29)

Ang lahat ng batas ay dapat itaguyod, ngunit ang panlabas na mga elemento sa katawan ay hindi kung ano ang itinuturing ng Diyos bilang mahalaga sa kaligtasan o sa tunay na relihiyon na nagmumula sa isang dalisay at walang dungis na puso. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang unang iglesya ay nagpakita ng pagtutuli bilang hindi mahalaga na tumutukoy sa kaligtasan.

Kung papunta tayo sa pagsasabi na ang mga apostol ay may awtoridad na alisin ang kautusan ng Diyos, sila ay magiging laban sa napaka Banal na Kasulatan at pagtuturo na pagsubok ng mga propeta at ng Mesiyas: “Sa batas (Torah) at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil walang liwanag sa kanila. “(Isaias 8:20); kung ang Mesias ay dumating upang patayin ang kautusan, walang liwanag sa gayong Mesiyas; kaya kailangang gumawa ng gayong isang Kristo na isang huwad na Kristo. Kung ang Kanyang mga apostol ay dumating at nagsalita tungkol sa pagpapalayo ng kautusan, totoo rin iyan, na mga bulaang apostol. Ipinagpasalamat ng Diyos, dumating si Cristo upang “gawing dakila ang kautusan (Torah), at gawin itong marangal” (Isaias 42:21) at hindi upang sirain ito, at ang Kanyang tunay na mga apostol ay magtuturo ng anumang iniutos Niya, kaya nagsasalita din sila ayon sa batas, pagpapalaki nito, na ipinakikita ito bilang kagalang-galang kay Cristo. Gayon na ba natin ginagawa ang kautusan ng Diyos? “Huwag nawa, ipagtibay natin ang kautusan.” (Roma 3:31)
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY

One of the most pressing issues to arise in the early church was whether the Gentile converts who had come to Christ were to observe the law of circumcision or not. It would also discuss the relation of these newborn followers of Christ who had little-to-no knowledge in regard to the law or it’s precepts. In Jerusalem, the birthplace of apostolic Christianity, a council of the apostles and elders gathered to consider the matter with the apostle James, bishop of Jerusalem, overseeing the discussions and giving sentence as to the general consensus of the brethren. You can read about this controversy in Acts 15; yet many are reading Acts 15 with an understanding that the church may define what is essential in regards to the law, and declaring it as non-essential for the observance of converts from the Gentiles to Christ. The implications of this are not inconsiderable, but that will not be the purpose of this study (For that study, go to the “I’m a Gentile, not a Jew” article here).
Rather, this study is for the purpose of understanding the early Christian church’a decision as it pertains to understanding the law of God, and whether or not it was decreed as non-essential to be observed. It is not the purpose of this study to arouse further controversy on a sensitive subject, but rather to bring us all into a unity of faith with respect to what Scripture teaches.
To bring out the matter completely, we will examine texts from the Bible, as well as what history said about these councils at Jerusalem. While the Bible is sufficient, historical witnesses supply a secondary testimony, shedding more light on the matter and the controversies erupting in the early church regarding the law of God which were not plainly brought to view directly from the Scripture itself.
Do we uphold the law by keeping the commandments as much of the Bible suggests we should? Or is this council the Achille’s heel to it’s observance? Or perhaps indeed, there is a Greco-Roman Achille’s heel that exists, but it’s in the understanding of those reading their ideas into the Jerusalem council. Scripture and history will bear this out as we bring this controversy back to the table for discussion.

There are two classes of Christians today.
(1) Those who believe they should keep the law of God because they are saved.
(2) Those who don’t keep the law because they believe they are saved, with no necessity of keeping it.

How often has this second class revisited that council in Jerusalem to resort to justifying their identity as Gentiles who need not keep the law of God! So without further delay, let’s look at pulse of the issue: the council itself.

“And certain men which came down from Judaea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.
” (Acts 15:1-2)

And what was the issue? It was an issue and question of salvation, and how a man is saved from sin. “But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses. And the apostles and elders came together for to consider of this matter.” (Acts 15:5-6) Jesus had taught the apostles to teach “whatsoever I have commanded you” (Matt. 28:20), and the Pharisees believed that the law of circumcision was to be kept [to command them to keep THE law- that law- this particular law- of Moses], and if it, that very law of Moses itself, was not kept, those who believed in Christ and were baptized were not truly saved at all. Thus salvation from sin was the fruit of their keeping of a law of Moses, and not of believing in Christ. The great problem that was not being factored in was that it was only believing in Christ’s power to save from sin who would circumcise the heart to love God wholly, as Moses also instructed (Deuteronomy 30:6); this a man could not do of himself for salvation, as it is wholly a work of God on his behalf.

So the matter was considered, and Peter couldn’t accept the charge upon the Gentiles that they were unsaved until they were circumcised because it is “God, which knows the hearts, and He testified, giving them the Holy Ghost, even as He did to us; And has put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.” (Acts 15:8-9) Thus, Peter placed his finger upon the pulse of the issue of the Pharisees; an issue that they long struggled with even in the days of Christ; Peter recognized that they were also born of the Spirit of God, by which alone a man can see the Kingdom of God (John 3:5). It was this very instruction that Jesus gave to Nicodemus, a Pharisee, because it was the instruction so greatly lost sight of amongst that class of believers. The circumcision of the flesh was a sign upon the flesh of the newborn, but the circumcision of the heart was the work of the new birth: a work accomplished by the hand of God and not the hand of man.

The Gentiles constituted those who came from other faith traditions, who in part were unfamiliar with the laws, customs, and traditions of the Hebrew people. The Gentile manner of worship, practice, and things which they allowed were often in sharp variance to the precepts outlined in the laws given to Moses; so much so that the Gentiles were called the uncircumcised, being “without Christ” and “without God in the world” (Eph. 2:12). It was not uncommon for Gentiles to sacrifice unclean animals (swine, eagles, lions, beasts of prey) to their gods; or else to consume them. Neither was it uncommon for them to practice sexual immorality, drink fermented wine, and in the case of governors, to oppress and persecute those whose ideas came into sharp conflict with their own; all of this was consistent with their beliefs, as it was the example set forth by many of their heathen gods.

“Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you [the Gentile converts] with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment:…(Acts 15:28-29)
The law of circumcision is the portion of the law of Moses which they gave no such commandment as essential to salvation, believing only one circumcision as truly essential was the one performed by the Spirit of Christ. This circumcision that was truly essential was the one which “ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ…” (Col. 2:11)

THE JERUSALEM COUNCIL & THE LIMITATION OF AUTHORITY

In council of the apostles, James presided over the council to make the final decision based upon the consensus among them. “Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God: But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.
” (Acts 15:19-21)

The decision was what commands the apostles should enjoin to the Gentile converts as they were only beginning to learn of the things contained within the law. More specifically, these commands pertained to the individual believer’s own body. Paul the apostle speaks of fornication as sinning “against his own body” (1 Cor. 6:18). He further comments on these particular commands, saying: “…ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would incease more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God…that ye should abstain from fornication: That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
“(1 Thes. 4:1-4)
.
The decision pertaining to bodily commands as it pertained to the law came from the highest authority on earth, as the mind of God worked through His people in making a judgment. If the judgment was from God, this decision was always to speak in harmony with the law and testimony of Scripture (Isaiah 8:20). Yet many have gone to the extreme as to interpret that the church was given the authority to abrogate God’s law when they are minded together to do so. This sentence issued by James however was not to loose the obligation regarding what was not in those four commands. Those four commands were actually found in the law of Moses itself, thus showing the basis of their decision was guided by the law, so as to not overthrow it, but to maintain gospel order and soundness in their conclusion. It was the apostle’s judgment not to trouble the Gentiles who were coming to God, as overburdening them with more than they could bear. The reason is given, “For Moses of old time has in every city them that preach him…”; or to put it simply, “They will learn to rest in time. Let the Sabbath reading of the law be a time for them to learn more.”

The Gentiles who came to the synagogues to learn of the God of the Hebrews had already been attending the assemblies every Sabbath day, as it was written: “And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.
” (Acts 13:42) The fact that the Gentiles were keeping the Sabbath after they were converted to Christ meant that the four laws were not meant to abbrogate the whole law of Moses, especially the Sabbath observance, but only to specify that the outward observances of the law, such as circumcision and tassle-wearing were not enjoined to the Gentiles; and that the rest of their duties in the keeping of the law would be unfolded as they learned more of the principles of the law of God.

The Sabbath was especially regarded by the Gentile converts in the early church just as it was prophesied would happen in Isaiah: “Also the sons of the heathen (Gentiles), that join themselves to the LORD, to serve him, and to love the name of the LORD, to be His servants, every one that keeps the sabbath from polluting it, and takes hold of my covenant;
…for mine house shall be called an house of prayer for all people. The Lord GOD which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him. ” (Isaiah 56:6-8)

That the Gentiles who converted were expected to become established in the law, and not to disregard it a consistent principle laid out in the Scriptures (Rev. 14:12, Rev. 22:14, Rom. 7:7). The apostle Paul says that those who have the law of God, yet break it are actually teaching the Gentiles to blaspheme Him by their example.

“Behold, you are called a Jew, and rest in the law, and make your boast of God…An instructor of the foolish, a teacher of babes, who has the form of knowledge and of the truth in the law.
You therefore which teach another, do you not teach yourself? You that preach that a man should not steal, do you steal? You that say a man should not commit adultery, do you commit adultery? You that abhor idols, do you commit sacrilege? You that make your boast of the law, do you, through breaking the law, dishonour God? For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you…”
(Rom 2:20-24)

The apostle says that to break the law is in fact dishonoring God, while giving a bad example to the Gentile converts whom they are entrusted to teach. The elder is entrusted to teach the younger the way of life.

The fact that God would allow the Gentiles to come to the law of God, and give them His Spirit, while having time to learn His law is exactly as the parable of the prodigal son. The Gentiles lost sight of the law of God, having gone astray because of their fathers who left the way of the God of Noah. Yet they were to return, and God, as a Father to them, was to meet them a great way off, and provoke the other brother to jealousy who had never left the law of God but had no love in his heart for his repentant brother (Luke 15:20, 1 John 4:20, Deut. 32:21, Rom. 11:11).

***For the second witness, the Historical Account of the Council of Jerusalem and the Law of Moses, and to understand the controversy that erupted in the second century, causing the council to depart from the law of Moses entirely, click here.
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos

Sa naunang artikulo, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakita natin Siya bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang apostol, si Juan, sa kanyang salaysay tungkol kay Hesukristo, ay inilagay Niya mula sa pasimula sa liwanag na ito (sumangguni sa Juan 1: 1-4 King James Version). Ipinahayag na si Cristo, bilang Salita ng Diyos, ay kasama ng Ama mula pa sa simula. Sa pamamagitan Niya sa pamamagitan ng Kanya na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng Kanya na sila ay magkakasama: Siya ang pinakapangit na bato at ang pinakasimulang pundasyon ng paglikha.

Upang lubusang maunawaan ang kalaliman ng pagmamahal ng Diyos, ng Kanyang dakilang sakripisyo, at ng ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Cristo sa langitnong pamilya, dapat nating lubusang suriin kung ano ang itinuturo ng Kasulatan tungkol sa “Kristo,” kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa.

Sino ang sasabihin mo SI CRISTO?

Nang si Cristo ay naninirahan sa mundong ito, maraming mga ideya tungkol sa Kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ipinahayag ni Kristo ang tanong sa kanyang mga disipulo: “… Sino ang sinasabi ng mga tao na ako, ang Anak ng tao,” (Mateo 16:13)?

Ang sagot ay nagtitipon ng isang pagkalito ng mga ideya: “… Sinasabi ng ilan na ikaw si Juan Bautista: ang ilan, si Elias; at iba pa, Jeremias, o isa sa mga propeta “(Mateo 16:14). Ngunit dapat ba tayong mamangha dito? Ang sagot ay hindi magkakaiba sa panahong iyon kaysa sa ngayon. Sa katunayan, kahit na ngayon, maraming mga ideya tungkol sa kung sino si Cristo. Gayunpaman hindi ito ang mga ideya o opinyon ng sinuman na magpapatunay kung sino si Kristo, kundi ang kinasihang Salita ng buhay na Diyos.

Kahit ang kanyang pinakamalapit na kasama ay hindi naligtas sa tanong:

“Sinabi niya sa kanila, Ngunit sino ang sinasabi ninyo na ako nga? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos. At sumagot si Jesus, at sinabi sa kaniya, Mapalad ka, Simon Barjona: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit … sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban dito “(Mateo 16: 15-18).

Kung ang isang pag-amin ay puno ng walang hanggang kabuluhan, narito. Habang si Kristo, bilang Salita ng Diyos, ay matatag na itinatag pundasyon ng langit, si Kristo, bilang Anak ng buhay na Diyos, ay ang hindi matatalo na pundasyon ng Kanyang simbahan, kung saan “ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban.”

Sinasabi sa atin ng Kasulatan sa 1 Juan 4:15: “Sinuman ang magpapahayag na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.”

Ang pagsisisi ni Simon Pedro ay ang paghahayag mula sa Ama sa langit; ito ay hindi stemmed mula sa mga lamang ideya at speculations ng mga tao.

Kung gayon, tignan natin nang mas malapit si Kristo bilang Anak ng buhay na Diyos, sa malalim.

SINO ANG ANAK NG DIYOS?

Ang Anak ng Diyos ay kasama ng Diyos Ama sa paglikha ng Diyos mula sa pasimula. Higit sa Kanyang pagkakasunud-sunod bilang Salita ng Diyos, Siya ang minamahal na Anak sa panig ng Kanyang Ama.

Ang Anak ng Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang Sarili:

“Tinaglay ako ng PANGINOON sa simula ng kanyang daan, bago ang kanyang mga ginawa noong una. Ako ay itinayo mula sa walang hanggan, mula sa pasimula, o kailanman ang mundo ay. Nang walang mga kalaliman, ako ay dinala … Bago ang mga bundok ay nahiga, bago ang mga burol ay nanganak ako: Bagaman hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang mga bukid, ni ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng mundo. Nang ihanda niya ang langit, naroroon ako: … nang italaga niya ang mga patibayan ng lupa: Nang magkagayo’y ako’y sa pamamagitan niya, na gaya ng nagdala sa kaniya: at ako’y kaaya-aya sa araw-araw, na nagagalak na palagi sa harap niya “(Kawikaan 8:22 -30).

Sinabi ni Kristo na Siya ay “dinala” bilang Anak ng Diyos, “itinayo mula sa walang hanggan, mula pa sa simula,” “Na ang pinagmulan ay mula noong una, mula sa mga sinaunang panahon” (Mikas 5: 2 New American Bible). Si Kristo ang tanging anak ng Ama mula sa pinakamaagang panahon.

Ang dalawang tanong na natagpuan sa Kasulatan ay lalong nagpapaliwanag sa bagay na ito. Ang una ay, “… sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng mundo” (Kawikaan 30: 4)?
Ang sagot dito ay nasa unang talata ng Biblia: “Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa” (Genesis 1: 1).

Sumunod sa isa pang tanong: “… kung ano ang Kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng Kanyang Anak, kung masasabi mo” (Kawikaan 30: 4)? Sa gayon ay mula sa simula na ang Anak ng Diyos ay nagkakaisa sa mga layuning creative ng Diyos.

ANG EKWALIDAD NG ANAK NG DIYOS

Ang Isa na ipinahayag ng Kasulatan bilang “ang liwanag ng Kanyang kaluwalhatian, at ang hayag na imahen ng Kanyang pagkatao, at pagtataguyod ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan” ay nagbabahagi din ng katulad na pagkakakilanlan sa Anak ng Diyos, na “hinirang na tagapagmana ng lahat mga bagay “(Hebreo 1: 2) ng Diyos Ama. Sinabi ni Kristo, “Ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik ng Ama ay Akin …” (Juan 16:15). Alam ni Jesus na ang Kanyang Ama “… nagbigay ng lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at Siya ay nanggaling sa Diyos” (Juan 13: 3). Si Cristo ang hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay na nilikha dahil sa pagiging “nanggaling sa Diyos”.

Ang pamana ng panganay ay nagmula sa pinakamaagang panahon. Bago at sa panahon ng sinaunang ekonomiya ng Hebraiko, ang batas ng mana ay naobserbahan na. Ang batas na ito ay nagpasiya na ang panganay na lalaki ay magmamana ng mga pag-aari ng kanyang ama, upang ipagpatuloy ang kanyang pangalan at taglay ang kanyang pamana. Ang gawang ito ay nagmula sa pinakamaagang panahon kasama ni Kristo. Pinatutunayan ng Kasulatan na si Kristo ay “… ang panganay ng bawat nilalang” (Colosas 1:15), sa gayon; Siya ang kabanalan na hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay, sapagkat ginawa ng Diyos Ama ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan Niya (tingnan sa I Mga Taga Corinto 8: 6).

Bukod dito, ang Kasulatan ay nagpahayag na Siya ay namamahagi ng trono ng Ama: “… Ako ay nakaupo sa aking Ama sa kanyang trono” (Apocalipsis 3:21), at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng trono ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng Kanyang banal na Pagkabuhay, sila ay nagtataglay ng pagkakapantay-pantay sa isang espesyal na kahulugan.

Sinasabi ng Mga Taga Filipos 2: 6: “Na, sa anyo ng Diyos, hindi naisip ang pagnanakaw na maging katumbas ng Diyos.” Ang pagiging katumbas ng Diyos sa pamamagitan ng banal na pamana, na dapat sambahin bilang ang Panganay ng langit ay Kanyang karapatan sapagkat Siya ay minana ang pangalang “Diyos” sa pamamagitan ng pagkapanganay. Sinasabi ng Diyos: “… sumunod ka sa Kanyang tinig, hindi mo hinahamak; sapagkat hindi Niya patatawarin ang iyong mga pagsalangsang: sapagkat ang Aking pangalan ay nasa Kaniya “(Exodo 23:21). Ang pagsamba sa Anak ay isang mahalagang elemento ng tunay na pagsamba ng Ama, ayon sa Kasulatan:” Upang ang lahat ng tao ay dapat igalang ang Anak , kahit na parangalan nila ang Ama. Siya na hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagpadala sa Kaniya “(Juan 5:23).

ISANG PANGALAN NA NANGINGIBABAW SA LAHAT

Ang lahat ng bagay ay nilikha at para sa Anak ng Diyos, kasama ang mga anghel: “Sapagka’t sa pamamagitan Niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan , o mga kapangyarihan: ang lahat ng mga bagay ay nilikha Niya, at para sa Kanya “(Col. 1:16).

Si Kristo ay hindi isang Anak sa pamamagitan ng paglikha tulad ng mga anghel, ni sa pamamagitan ng pag-aampon ng mga natubos, kundi ang ipinanganak na Anak ng Diyos sa pamamagitan ng hayag na larawan ng tao ng Kanyang Ama. Samakatuwid, ang mga bagay na nalikha ay hindi nagkaroon ng dakilang pribilehiyo na nagkaroon ng Panganay ng Diyos, at tama ito. Kahit na may mataas na mga anghel sa langit ay ibinigay ang karapatang ito.

Ang sabi ng sumusunod na talata ay ganito: “Ang pagiging mas mabuti kaysa sa mga anghel, tulad ng sa pamamagitan ng mana ay nakakuha ng higit na mahusay na pangalan kaysa sa kanila. Sapagka’t kanino sa mga anghel ay sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita? At muli, ‘Ako ay magiging isang Ama sa kanya, at Siya ay magiging isang Anak ko?’ … At tungkol sa mga anghel sinabi Niya, na gumagawa ng kanyang mga anghel na mga espiritu, at ang kanyang mga ministro ay isang apoy ng apoy. Nguni’t sa Anak ay sinasabi niya, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man: ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian ‘”(Hebreo 1: 4).

Ang Anak ay binigyan ng pangalan ng Diyos tungkol sa Kanyang kalikasan, na minana ito mula sa Kanyang Ama. Habang ang Ama ay Diyos sa pagkatao, ang Anak ay Diyos sa kawalang-hanggan; ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya mula sa Diyos Ama. Ang pangalang ibinigay sa Kristo ay isang pangalan sa lahat ng pangalan, hindi kailanman ipinagkaloob sa anumang nilikhang nilalang, hindi kahit sa mga pinakadakila kerubin sa trono ng Diyos.

Gayunpaman, ang isang ganoong anghel, ang isang takip na kerubin sa trono ng Diyos sa Kanyang santuwaryo (sumangguni sa Jeremias 17:12), ay ipinapalagay na ang posisyon sa kanyang paninibugho, na hindi ibinigay sa kanya ng Diyos: “Ikaw ang pinahiran na kerubin na sumasakop; at inilagay kita sa iyo: ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Dios; ikaw ay lumakad pataas at pababa sa gitna ng mga bato ng apoy “(Ezekiel 28:14).

Ang santuwaryo ng Diyos sa langit ay binubuo, ngunit hindi limitado sa, “mga bato ng apoy,” na hindi mabilang na kumpanya ng mga anghel, (Hebreo 1: 7 at Daniel 7:10), ang buhay na mga bato ay nagtayo ng espirituwal na bahay (1 Pedro 2: 5) at ito ang binubuo ng iglesia sa langit – ang Anak ng Diyos ang kanilang pagkumpisal at kasiyahan.

Kaya ano ang nangyari sa ito mataas na “kerubin na sumasakop”? Sinasabi ng Ezekiel 28:15, “Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa ang kasamaan ay masumpungan sa iyo.”

“Paano ka nahulog mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga! … sinabi mo sa iyong puso, Ako ay sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos: Ako ay uupo din sa bundok ng kapisanan, sa mga tagiliran ng hilaga: Ako ay aakyat sa mga taas ng ang mga ulap; Ako ay magiging tulad ng pinakamataas. Gayon ma’y dadalhin ka sa impierno, sa mga tagiliran ng hukay “(Isaias 14: 12-15).

Bilang karagdagan, sinasabi ng Ezekiel 28: 2-17, “Dahil ang iyong puso ay nakataas, at sinabi mo, Ako ay isang Diyos, umupo ako sa luklukan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat; gayon ma’y ikaw ay isang tao, at hindi Dios, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios … aking ihahagis ka na parang dungis sa bundok ng Dios: at lilipulin kita, Oh tagiliran ng kerubin, mula sa gitna ng mga bato ng apoy. Ang iyong puso ay natataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong liwanag: aking itataboy ka sa lupa ”

Si Lucifer, na sumasaklaw sa kerubin, ay nagtataas ng kanyang sarili sa kanyang puso, na itinakda ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos nang hindi ipinahayag ito ng Salita ng Diyos. Ang panibugho ay nanaig sa kanyang puso sa Anak ng Diyos nang gusto niya ang dakilang pangalan na ibinigay sa Unang-una na mag-isa, upang maging kanyang pangalan din.
nahulog mapagmataas na anghel

ANG AMA NG KASINUNGALINGAN

Ang Diyos ay ang Ama ni Cristo, ang Anak. Ang patotoo na ito ay totoo. Ipinahayag ni Juan, ang apostol, si Cristo na “Anak ng Ama, sa katotohanan at pag-ibig” (2 Juan 1: 3). Ngunit sa diablo, ipinahayag ni Cristo na siya, sa Juan 8:44, “ay hindi naninirahan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ang ama nito. “Ang kerubing takip, na naninirahan sa gitna ng mga bato ng apoy, ang napaka simbahan ng langit, ay nakakita ng mga pintuan ng impiyerno mananaig laban sa kanya, at bakit ganito? Sapagkat ayaw niyang maniwala na si Cristo lamang ang tanging katumbas ng buhay na Diyos, ang kanyang bugtong na Anak. Si Satanas, sa pagpapataas ng kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, ay nagdaragdag sa Salita ng Diyos.

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na, “… siya na hindi naniniwala sa Diyos ay ginawa siyang isang sinungaling; sapagkat hindi niya pinaniwalaan ang rekord na ibinigay ng Diyos sa kanyang Anak “(1 Juan 5:10). Tapos na eksaktong ginawa ni Satanas. Sa exalting kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, bastosly si Satanas ipinahayag na hindi siya naniniwala ang record na ibinigay ng Diyos ng Kristo, ang kanyang minamahal na Anak, at sa pamamagitan nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos.

“Sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak, kung maaari mong sabihin? Ang bawat salita ng Diyos ay dalisay … Huwag mong idagdag sa kanyang mga salita, baka masaway ka niya, at ikaw ay masumpungang isang sinungaling “(Kawikaan 30: 4-6).

Si Lucifer, na si Satanas, isang sinungaling at ang ama nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos; Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at si Lucifer ay nagdaragdag sa paglikha ng isang bagay na hindi ganoon mula sa simula, at sa paggawa nito, pinatunayan niya na siya ay isang sinungaling. Kaya ipinahayag niya na ang Diyos ay isang sinungaling habang nasa langit, sa hindi paniniwala sa rekord na ibinigay Niya sa Kanyang Anak. Ang pinaka-nakakagulat na implikasyon, hindi nakita ng mga mapanghimagsik na kerubin, ay bunga ng pagnanais ni Lucifer na itaas ang kanyang sarili sa kanyang puso. Kaya nga, sa puso ni Lucifer ay natagpuan ang pinagmulan ng misteryo ng kasamaan, isang trinidad ng mga banal na nilalang, at ng antikristo.

Ituro sa 1 Juan 2: 22-23 ito: “Sino ang sinungaling ngunit siya na tumatanggi na si Jesus ay ang Cristo? Siya ang anticristo na tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sinomang tumanggi sa Anak, hindi siya ang Ama: datapuwa’t ang nagkakilala sa Anak ay mayroong Ama rin.

Sa gayon, tinanggihan ni Satanas ang Anak ng Diyos. May kasaganaan ng patotoo sa Kasulatan tungkol sa lumang serpiyente, ang ama ng mga kasinungalingan, na nagpapahayag na ang mga pintuan ng impiyerno ay totoong nananaig laban sa kanya, at na ipinagpatuloy niya ang digmaang ito laban sa paglikha ng Diyos. Nagpapatuloy siya hanggang sa araw na ito upang ipahayag na ang Diyos ay isang sinungaling, at itinutulak ang Kanyang Salita upang manalo ng mga kaluluwa sa kanyang paghihimagsik.

“… Oo, sinabi ng Diyos, Hindi kayo makakakain ng bawat punungkahoy sa hardin? At sinabi ng babae sa ahas, Maaari naming kainin ang bunga ng mga punungkahoy sa hardin: Nguni’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni hindi inyong hinawakan, baka kayo’y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tiyak na hindi kayo mamamatay: Sapagka’t nalalaman ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay mabubuksan, at kayo’y magiging mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama “(Genesis 3: 1 -5).

Sinabi ni Kristo, “Kapag nagsasalita siya ng isang kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili.” Bagaman ang katapatan at paninibugho ay eksklusibo lamang sa mga katangian ng diyablo, ipinataw niya ito sa Ama ng katotohanan, sa gayon ang pagkalat ng mga pintuan ng impyerno sa isa na tumatanggi ang Anak ng buhay na Diyos. Tulad ng ito ay noon, kahit na ito ay ngayon.

Pagpapadala ng ANAK sa mundo

“Sa ganito ay ipinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya” (1 Juan 4: 9).

Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Kanyang gawa ng pagbibigay ng Kanyang nag-iisang Anak, isang punto na kinikilala ng Diyos sa mga anghel.

Sinasabi sa Hebreo 1: 6, “Kapag siya ang nagdadala sa panganay sa sanlibutan, sinasabi niya, at ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay sasamba sa kanya.”

Bilang Anak ng Diyos, ang “firstbegotten,” ay ipinadala sa mundo, ang isang utos ay natupad na ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay dapat sumamba sa Kanya. Ngunit ang bumagsak na anghel, na tumanggi sa Anak ng Diyos sa langit, ay nagnanais na puksain Siya nang Siya ay dumating sa lupa: “… Ang dragon ay nakatayo sa harap ng babae na handa nang maihahatid, upang lamunin ang kanyang anak sa lalong madaling panahon ipinanganak “(Apocalipsis 12: 4). Kaya, ipinakita niya sa gawaing ito ang kanyang direktang pagsalungat sa Anak ng Diyos.

Pinagtibay ang Kanyang pagkakakilanlan, binigyan ng Voice of the Father ang pinakadakilang pagpapala sa pagbibinyag ni Cristo: Ang Mateo 3:17 ay nagbabasa, “At narito ang isang tinig mula sa langit, na nagsasabi, ‘Ito ang aking minamahal na Anak, na sa akin ay lubos na nalulugod.'”

Sa pamamagitan ng Anak ng Diyos, lahat ay ginawa, at sa pamamagitan ng deklarasyong ito sa bautismo, tinanggap ng Ama ang lahat ng sangkatauhan tulad ng ginawa Niya sa Kanyang Anak. Gayunpaman, ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak ay ang punto na ang bumagsak na anghel ay lalong nakakubli: “Nang magkagayon ay pinangunahan ni Jesus ang Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo … At nang dumating ang manunukso sa kanya, sinabi niya, ‘ Kung ikaw ay Anak ng Diyos, utos na ang mga batong ito ay gawing tinapay ‘”(Mateo 4: 1-3).

Habang hinahangad ng Ama na magbigay ng inspirasyon sa mga puso ng mga tao na may parehong patotoo na kinuha ni Simon Barjona, “Ito ang Aking minamahal na Anak,” ito rin ang hangarin ng bumagsak na anghel na maging sanhi ng pag-alinlangan ni Cristo at ng Kanyang mga sumasampalataya sa Kanyang totoong pagkakakilanlan. Sa pagsalakay sa patotoo na ibinigay ng Diyos sa Kanyang Anak sa pagbibinyag, sinalakay niya ang lahat ng sangkatauhan na tinanggap ng Ama sa pamamagitan ng patotoong iyon.

Bakit siya determinado na ikubli ang katotohanang ito? Kung makakapaglaro siya ng katotohanang ito, maaari niyang ikubli ang dakilang pagmamahal na ipinagkaloob ng Ama sa atin sa pagbibigay sa Kanyang Anak. Kaya, ang pagkalito ng mundo hinggil sa kung sino si Cristo. Kabilang sa mga ito, ang pinakapopular na pagtingin ay ang kawalang-hanggan ni Kristo, na si Kristo ay walang simula at walang katapusan. Ang kanyang Pagkakasakit ay hindi “sa katotohanan”, ngunit sa isang metaporiko kahulugan lamang. Kung gayon ang Ama ay hindi Ama sa katotohanan, ngunit totoo lamang. Ang ilan ay nawala hanggang sa claim na ang Ama at Anak ay mapagpapalit, ngunit kung ito ang kaso, kung gayon ang Diyos ay walang Anak na sakripisyo, kundi isang kapareha lamang: isang ikalawang banal na nilalang. Kung ang Ama ay walang Anak na ibibigay, hindi lamang ito magiging isang pagtanggi sa Anak, kundi isang pagtanggi sa pagmamahal ng Ama, na nag-aalinlangan sa iyong pagkakakilanlan at halaga sa paningin ng Diyos dahil ang iyong pagiging anak, at ang pinakasimpleng pahayag ng Diyos, ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit ang bagay ay mas malalim kaysa ito.

ANG ESPIRITU NG ANAK

Si Jesus ang Cristo, at si Cristo ang lahat ng mga bagay. Si Cristo ang daan para sa pagpapala ng Ama sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag sa Kanya ng pagpapala, “Ito ang Aking minamahal na Anak na kinalulugdan ko,” Ibinigay Niya ang pagpapalang iyon sa natubos na lahi ng tao, sa “sinumang sumasampalataya sa Kanya.”

Sinasabi sa atin ng Kasulatan sa 1 Juan 5:10, “Ang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay mayroong patotoo sa kanyang sarili.” Anong saksi ito? Ito ang patotoo ng Espiritu ni Cristo, ang Kanyang Anak.

Sinasabi ng 1 Juan 5: 1, “Ang sinumang naniniwala na si Jesus ay ang Cristo ay ipinanganak ng Diyos,” at kung ikaw ay ipinanganak ng Diyos, ipinahayag na ikaw ay anak ng Diyos, at ito ay totoo kung naniniwala ka sa patotoo Ibinigay ng Diyos ang Kristo bilang Anak ng buhay na Diyos: “Datapwa’t sa lahat ng tinanggap niya, sa kanila ay nagbigay Siya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, maging sa kanila na naniniwala sa Kanyang pangalan” (1 Juan 1:12).

Sinasabi rin ng 1 Juan 4:15 na “Sinumang magkumpisal na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.”

Ang katotohanan ay ipinahahayag ng makalangit na Ama ang katotohanang ito sa Kanyang mga anak. Anong katotohanan? Ang tunay na ipinahayag ni Simon Pedro: na si Cristo ang Anak ng buhay na Diyos. At sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito, sa tunay na kahulugan, ito ang mga anak ng Diyos kay Cristo. Habang naglalakad sila sa liwanag habang Siya ay nasa liwanag, “ang mga pintuang-daan ng impiyerno” ay walang kapangyarihan sa kanila dahil ipinanganak sila ng Diyos.

Ito ang binabasa natin sa Mga Taga Galacia 4: 6-7: “At dahil kayo ay mga anak, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang Anak sa inyong mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Dahil dito ikaw ay hindi na isang lingkod, kundi isang anak na lalaki; at kung ang isang anak na lalaki, pagkatapos ay isang tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. ”

Anong isang maluwalhating katotohanan! Ang Espiritu ng Anak ng Diyos, ang Sonship ni Cristo, ay nananahan sa atin at gumagawa tayo ng mga tagapagmana ni Cristo! Ang lugar na nawala sa mga nahulog na mga anghel ay hindi bilang mataas na bilang ay magiging malapit sa atin kay Kristo. Tinanggihan ni Satanas ang Anak ng buhay na Diyos sa langit, samantalang inilagay natin ang selyo sa ating puso ng katotohanan: Siya ang Anak ng Diyos. Narito ito ay maliwanag na ang paniniwala sa patotoong iyan ay sapat upang gawin ang lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at impiyerno. Ngayon ang Espiritu, na nananahan sa atin, ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng makalangit na Ama. Hallelujah!

Ayon sa Kasulatan, “Ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos: At kung mga anak, kung gayon ay mga tagapagmana; mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo; kung gayon ay pagdurusa natin siya, upang tayo rin ay makaluwalhati “(Mga Taga Roma 8: 16-17).

Tunay ng isang maluwalhating mana ang dumating sa pamamagitan ng Unang Natira ng langit! Anong kamangha-manghang pag-ibig na ibibigay ng Diyos sa Kanyang Anak at tawagin Niya ang Kanyang sarili! Tunay, maaaring may maraming mga ideya tungkol sa kung sino si Kristo ngayon, ngunit mayroon lamang isang pag-amin na mananatili laban sa bagyo at mga tempest ng impiyerno na tagumpay; ang pagpapahayag na iyon ay ang Kanyang mga disipulo ng henerasyong ito ay makakaalam kung ano talaga ang ginawa nila nang tatanungin ito ng mga sinaunang tao. Iyan ay “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos”.
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Salita Ng Diyos

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Salita ng Diyos

Sa huling artikulo, itinuturing namin ang kahalagahan ng paniniwala sa ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sinasampalatayang anak ng Diyos ay magpapakita ng kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Jesu-Cristo. Ang prinsipyo ng ebanghelyo ay itinakda sa ganitong paraan:

[2 Cor 3:18] “… tayong lahat, na may bukas na mukha na nakikita na tulad sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay nabago sa iisang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.”

Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagtingin na tayo ay nagbago. Ito ay kinakailangan pagkatapos, dahil mayroong isang tawag sa Banal na Kasulatan upang “Narito ang iyong Diyos”, upang maipaliwanag nang malinaw ang Isa na dapat nating makita.

SINO SI KRISTO NA KAMALAYAN NATIN SIYA?

Ang pagtingin sa Kanya nang tama ay napakahalaga, sapagkat sa pagtingin sa Kanya, nakita natin ang tunay na alituntunin ng ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin sa ebanghelyo, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hinahanap ni Satanas na bulag tayo kay Cristo, dahil sa katotohanan Siya:

[2 Cor. 4: 4] “… binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang mga isipan ng mga hindi naniniwala, baka ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, na siyang larawan ng Diyos, ay dapat magpakinang sa kanila.”

Ang maluwalhating ebanghelyo ni Cristo, kung sino ang imahe ng Diyos, ay nakikita sa pagtingin sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, at sa pagtingin na ang kaluwalhatian ay magbabago ng bata na puno ng pananampalataya sa parehong imahen. Para sa kadahilanang ito, gagawin ko ang paksa ng kung sino si Cristo ay nasa Kanyang maraming ministries sa susunod na ilang buwan; bawat gusali sa naunang artikulo.

SA SIMULA: ANG BUHAY NA SALITA

Upang higit na maunawaan ang pundasyon ng paglikha (ibig sabihin, upang maipakita ang tunay na kaugnayan ni Cristo sa Kasulatan, at ang Kasulatan na may wastong ugnayan sa atin), ay isa sa mga pinakamahusay at masasayang pag-aaral na maaaring gawin ng isang tunay na Kristiyano. Sa pag-unawa sa puntong ito, ang lahat ng iba pang mga misteryo sa Salita ng Diyos, na may kinalaman sa paghahayag ni Cristo, ay maaaring maging malinaw na malinaw. Samakatuwid, ito ang pundasyon ng paglikha na balak nating tingnan. Sa pundasyong ito, na walang iba kundi si Cristo, nasusulat:

[Juan 1: 1-3] “Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. (2) Ang parehong ay sa simula sa Diyos. (3) Lahat ng bagay ay ginawa Niya [ang Salita]; at wala Siya ay hindi anumang bagay na ginawa na ginawa. ”

Mula pa sa simula, itinakda ng manunulat ng ebanghelyo ang pinakamahalagang sangkap sa pagkakakilanlan ni Cristo, at naisin ng kanyang mga mambabasa na maintindihan ang puntong ito nang malinaw, na ipinapahayag ito sa pinakapaliwanag na wikang posible: Si Cristo ang Salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ipinahayag nito ang totoong posisyon ni Cristo kaugnay sa Diyos, gayundin sa lahat ng nilikha na mga bagay. Ang Kasulatan ay nagpapatuloy sa katotohanan na ito:

[Col. 1:16] “Sapagka’t sa pamamagitan Niya [si Cristo ang Salita] ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa langit, at nasa lupa, nakikita at di nakikita, maging mga trono, o mga kapangyarihan, o mga pamunuan, o kapangyarihan: lahat ng bagay ay nilikha Niya, at para sa kanya: ”
Higit dito, si Cristo ang Isa [Heb. 1: 2] “sa pamamagitan ng Kaniyang nilikha din [ang Diyos] ang mga mundo” Ang katotohanang ito ay napakahalaga sapagkat ipinahayag nito na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at ang Salitang iyon, sa tunay na pagpapahayag, ay si Cristo.

ANG PRINSIPYO NI KRISTO

Samakatuwid, mayroong isang matalik na katotohanan na ang lahat ng nilalang ay nananatili kay Cristo at sa Diyos, at ito ay isang katotohanan na umiiral:

[1 Cor. 8: 6] Datapuwa’t sa atin ay may iisang Dios, ang Ama, na siyang sa lahat ng mga bagay, at tayo’y sa kaniya; at isang Panginoon na si Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng bagay, at kami sa pamamagitan niya.

Ang Diyos ay ipinahayag na ang Isa na “kanino” ang lahat ng mga bagay. Sa madaling salita, Siya ang Dakilang Pinagmumulan ng lahat. Kung gayon ang Panginoong Jesucristo ay ipinahayag na ang “sa pamamagitan ng kanino” ang lahat ng mga bagay. Samakatuwid, si Kristo ang paraan kung saan nilikha ng Diyos ang lahat. Ang salitang Griyego [dia] ay higit na nagpapahiwatig na ito, na tinukoy bilang “ang channel ng isang gawa”. Samakatuwid, ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng channel ng Kanyang Kristo. Si Kristo ay lubos na nakaugnay sa lahat ng mga gawa ng Diyos, at lahat ng nilikha; ang mahusay na Katamtamang pagkonekta sa pareho. Ang prinsipyong ito ay isa sa pinakamahalagang prinsipyo na mauunawaan sa buong Biblia. Kaya sa mga artikulo sa hinaharap, maaari akong sumangguni sa alituntuning ito bilang prinsipyo ng Kristo.

ANG SALITA NATUPAD

Ang pagdadala sa ating mga isip pabalik sa paglikha ng mundong ito, maaari nating makita ang isang bagay tungkol sa bagay na nanggagaling sa Tinig ng Diyos:

[Gen. 1: 3] “At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag: at nagkaroon ng liwanag.”

Inutusan ng Diyos ang liwanag upang lumiwanag mula sa kadiliman, at naging gayon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Nagsalita ang Diyos, at si Kristo, ang buhay na Salita, ay natupad at itinatag sa Kanyang sariling pagkatao ang bagay na iniutos ng Diyos. Sa pagsasalita ng katuparan ng Kanyang Salita, ipinahayag ng Diyos:

[Ay isang. 55:11] “Ganyan ang Aking salita na lumalabas sa Aking bibig: hindi ito babalik sa Akin na walang bisa, kundi gagawin nito ang aking pakialam, at ito ay bubuo sa bagay na ipinadala Ko rito.” Samakatuwid, tinutupad ng Salita ng Diyos ang kalooban ng Diyos. Si Cristo, bilang buháy na Salita, ay ginagawang mas malinaw na Siya ang Isa na sa pamamagitan nito ay natupad ang bagay na iyon, na sinasabi tungkol sa Kanyang sarili, “Ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa kanya.” [Juan 8:29] Ipinapahayag ng may-akda ng mga Hebreo na kahit Ngayon, si Kristo ay “nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan.” [1: 3] Si Kristo ang Isa na nagtutupad ng Salita ng Diyos, at sa pamamagitan Niya ang kapangyarihan ng Diyos ay nasaksihan, maging sa bawat binhi ang malawak na hanay ng mga daigdig sa buong masamang espasyo, o sa bawat tibok ng puso ng isang bagong panganak na sanggol. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng katibayan sa nagtataguyod na kapangyarihan ng buhay na Salita.

Samakatuwid, malinaw na ang iyong pagkatao, ang iyong kamalayan, ay kamangha-mangha na nagpapakita ng gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo; ang iyong pag-iral ay isang sapat na patotoo upang idedeklara na “ang Diyos ay pag-ibig” kung ikaw ay mapagtanto lamang ito. Ang parehong kamay na gumawa ng lahat ng mga bagay, na nagtataguyod sa mga mundo sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ay nagtataguyod din sa iyo sa pamamagitan ng parehong maluwalhating kamay. Hindi lamang ipinagtatanggol ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo, ngunit sinasabi sa atin na “sa pamamagitan Niya [si Kristo] ay binubuo ang lahat ng mga bagay.” [Col. 1:17]

ANG SALITA AY KATOTOHANAN

Kapag isinasaalang-alang natin ang pagkatupad ng Salita ng Diyos, tulad ng iniutos ng Diyos, ito ay nagpapalago at ginagawa ang bagay na nakalulugod sa Kanya, at ginagawa nito ito sa oras na Kanyang tinagubilinan ay dapat umunlad. Ginagawa ni Jesus ang mismong bagay na iniutos ng Diyos. Dapat itong katunayan ang katotohanan na ang Salita ng Diyos ay tapat, at ang Kasulatan ay lubusang nagpapatotoo sa katapatan at kapangyarihan ng Salita ng Diyos:

[Awit 33: 9] Sapagka’t siya’y nagsalita, at naganap; Iniutos niya, at tumayo ito nang mabilis.
[Awit 148: 5] Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka’t kaniyang iniutos, at sila’y nilalang.
[Heb. 11: 3] Sa pamamagitan ng pananampalataya nauunawaan natin na ang mga daigdig ay nabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, upang ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa ng mga bagay na lumilitaw.
“Ang Diyos ay nagsalita, at ito ay ginawa”, “Iniutos niya, at sila ay nilikha”. Tiyak at matatag ang Salita ng Diyos. Ang malikhaing kapangyarihan nito ay sapat na dahilan para ibalita ng apostol na “imposible para sa Diyos na magsinungaling”, sapagkat ang bagay na lumalabas mula sa Kanyang bibig ay ang bagay na magagawa. Ang lahat ng ito ay nagpapatotoo sa dakilang katapatan ng ating Manunubos. Kung si Kristo ang buhay na Salita, at imposible para sa Diyos na magsinungaling, kung gayon si Cristo ang katotohanan at mga pangako ng Diyos na ipinakita, at gagawin Niya ang lahat ng mga pangako na ipinahayag ng Diyos sa Kanyang Salita. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:
[2 Cor. 1:20] Sapagka’t ang lahat ng mga pangako ng Dios sa kaniya ay yaon, at sa kaniya ay Amen, hanggang sa kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan natin.
Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay tinitiyak sa amin ni Cristo, at kung ikaw ay kay Cristo, ang mga pangakong iyan ay natiyak na para sa iyo, sa Kanya, at sa Kanya, hangga’t ang pangako na natupad sa iyo ay magiging para sa Kanyang kaluwalhatian . Dahil sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ito ay likas na sumusunod sa pamamagitan ni Cristo, tubusin Niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga layunin ng pagtubos na Kanyang tinutupad, at gagawin din ito na matutupad din sa atin.

ANG RELASYON NI KRISTO ANG SALITA SA ATIN

Nakikita ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa pamamagitan ng Salita, at tinatanggap namin ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya at sa Kanya, dapat na lohikal na maunawaan na ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa aming paglago at prospering kay Kristo ay dumating sa pamamagitan ng parehong itinalagang channel. Ang lahat ng bagay upang mapangalagaan tayo sa espirituwal, bawat biyaya, ay matatagpuan sa Kanya:

[2 Pedro 1: 2-3] “Ang biyaya at kapayapaan ay pinarami sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Dios, at kay Jesus na ating Panginoon, ayon sa ibinigay sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng kaalaman sa kanya na tumawag sa amin sa kaluwalhatian at kabutihan: ”

“Ayon sa Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa amin ng lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan …”, at ano ang Kanyang banal na kapangyarihan? Ito ang kapangyarihan kung saan itinataguyod ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang kapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay ay ang Salita. Samakatuwid si Cristo, sa atin, ay buhay, ay kabanalan. Higit pa rito, sinasabi sa atin, “sa mga tinatawag, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, at ang karunungan ng Diyos.” Tunay na si Cristo ang lahat ng bagay sa atin bilang isang tao.

Tingnan natin sa madaling sabi ang malikhaing kapangyarihan na nagdulot ng kagalingan sa lingkod ng sundalo ng Centurion, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Salita ng Diyos:
[Matt. 8: 8-10] Sumagot ang senturion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubungan: datapuwa’t magsalita ka lamang ng salita, at ang aking alipin ay gagaling. Sapagka’t ako’y isang lalake sa ilalim ng kapamahalaan, na may mga kawal sa ilalim ko: at sinasabi ko sa lalaking ito, Humayo ka, at yayaon; at sa iba, Halika, at siya’y darating; at sa aking lingkod, Gawin mo ito, at ginagawa niya ito. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi ako nakasumpong ng labis na pananampalataya, hindi, hindi sa Israel … Pumunta ka sa iyong lakad; at kung ano ang iyong pinaniniwalaan, ay gayon din naman ang gagawin sa iyo. At ang kanyang tagapaglingkod ay gumaling sa oras na iyon. ”

Kung ang awtoridad ng isang sundalo ng laman at dugo ay dapat magpapangyari sa kanyang mga sundalo sa ilalim niya upang isagawa ang kanyang salita sa kanyang utos, gaano pa kaya sa tingin mo ang Awtoridad ng buhay na Salita ng Diyos ang makagagawa sa iyo, at tuparin ang sinasabi nito? At kung naniniwala siya sa awtoridad ng buhay na Salita upang pagalingin, at ito ay nangyari noong 2000 taon na ang nakalilipas sa “oras na iyon”, maaari bang ang tiwala ng kaluluwa ay magtiwala na ang dakilang Kanluran ng Awtoridad ay maaaring matupad ang Kanyang mga kahanga-hangang layunin sa atin? Sa katunayan, ang lahat ng Kanyang mga utos ay mga pangako sa mga naniniwala:

[Awit 27: 8] Kapag sinabi mo, Hanapin ninyo ang aking mukha; ang aking puso ay nagsabi sa iyo, Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hahanapin.

Samakatuwid, sa taong naniniwala sa malikhaing kapangyarihan, lahat ng pangako ay matatag, at lahat ng bagay ay para sa atin, kabilang ang kapangyarihan upang mabuhay ng bagong buhay ni Cristo. Tunay na si Cristo ang nagpapakita ng kapangyarihan sa iyo habang lumalakad ka sa pagsunod sa Kanyang Salita, nagtatrabaho sa amin upang magawa at gawin ang kasiyahan ng Diyos, ginagawa “lagi ang mga bagay na nagagalak sa Kanya” sa pamamagitan natin.

ANG KONEKSYON SA PAGITAN NI CRISTO AT ANG KASULATAN

Kumusta naman ang nakasulat na salita, at ano ang kaugnayan nito sa Salita ng Buhay? Narito ang isa sa mga lugar kung saan ang prinsipyo ng Kristo ay pinakamahalaga.

Ang nakasulat na salita, kapag hiwalay mula sa Buhay na Salita, o kapag binabasa lamang bilang walang buhay na aklat, ay iyon lamang, at hindi na mas malakas kaysa sa tinta sa papel, ngunit kung nakikilala natin ang Buhay na Salita bilang Pinagmumulan ng kapangyarihan ng nakasulat na salita, ang Kasulatan ay naging sa amin bilang isang bagong libro, buhay at paghinga, malakas at puno ng buhay sa Kanya. Isinasagawa ng Salita ng Diyos ang lahat ng ipinahayag sa Kanya sa Kasulatan. Ang bawat propesiya, bawat pangako, bawat pagpapagaling, bawat gawa ng paglikha, nakipagtipan na tuparin Niya ang Buhay na Salita ng Diyos. Sa pagsasalita tungkol dito, sa Mga Awit, ipinahayag ni Cristo “Narito, dumating ako: sa dami ng aklat [Ang Kasulatan], nasusulat tungkol sa Akin.” [Mga Awit 40: 7]

Ang Banal na Kasulatan ay lubos na konektado sa Kanya, yamang Siya ang buhay na Kasulatan, at tinutupad ang mga salitang iyon na nakasulat sa tunay na kahulugan. Kung hindi para sa Kanya, ang Kasulatan ay walang kapangyarihan, at walang kapangyarihan upang iligtas sa lahat. Sapagkat tinutupad Niya ang mga salitang isinulat tungkol sa Kanya, Siya ang Isa na nagpapahiwatig ng Kasulatan na may buhay na buhay, kapangyarihan na nagbibigay ng buhay.
[Juan 17: 17-19] Banal sila sa pamamagitan ng Iyong katotohanan: Ang iyong salita ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din ako ay nagpadala sa kanila sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang Aking Sarili, upang sila rin ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan.

Samakatuwid ang Banal na Kasulatan na binabasa natin tungkol sa Kanya ay isang itinakdang paraan upang ipahayag Siya sa atin, habang Siya ang Tunay na Pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala ng buhay na dumadaloy sa lahat ng naniniwala. Pansinin na sinabi ni Cristo na ang Salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapakabanal, at kung paano Niya pinabanal ang Kanyang Sarili sa pagsunod sa Salitang iyon, upang tayo “ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan.” Ang Kanyang pagsunod ay ang pagpapakabanal sa Salitang iyon, at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa ang salitang iyan na iniisip Niya ang kaluluwa na may pagpapakita ng kapangyarihang dumarating sa pamamagitan ng banal na itinalagang banal na iyon.

[Juan 14: 21-24] “Ang mayroon ng Aking mga utos, at iniingatan ang mga ito, siya ang umiibig sa Akin: at ang umiibig sa Akin ay mahalin ng Aking Ama, at iibigin Ko siya, at ipakikita Ko ang Aking Sarili sa kanya . Sinabi sa kaniya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, paanong ipakikita mo ang Iyong sarili sa amin, at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay tutuparin niya ang aking mga salita: at iibigin siya ng aking Ama, at tayo’y paroroon sa kaniya, at gagawin natin ang ating tahanan na kasama niya. Ang umiibig sa Akin ay hindi tumutupad ng Aking mga pananalita: at ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa Akin. ”

Ang mga sumusunod sa Kanyang salita sa pagsunod, ay tatanggap ng pagpapakabanal sa salitang iyan, at ipakikita ni Cristo ang Kanyang Espiritu sa iyo, upang bigyang kapangyarihan ka, at gumawa ka ng paghahayag ng Kanyang malikhaing lakas.

Gayunpaman, ang isang simpleng titik sa papel, o paulit-ulit na tinig, ay wala nang magagawa para sa di-sumasampalatayang kaluluwa na hindi nakikita dito ang paghahayag ni Jesu-Cristo. Higit pa rito, Siya mismo ang nagpapabanal na nagbibigay ng Salita ng Katotohanan; kung hindi Niya pinananatili at tinutupad ang mga utos na nasusulat sa Salita ng Diyos, ang nakasulat na Salita na matatagpuan sa Biblia ay hindi maaaring magkaroon ng nagpapabanal na kapangyarihan, na nakikita na ang mga titik mismo ay puno ng kapangyarihan sa pamamagitan Niya sa sinumang naniniwala: ito ang Cristo prinsipyo sa trabaho.

Ang Banal na Kasulatan ay nagpapakita na si Cristo at si Kristo ay nagtupad at nagbibigay kapangyarihan sa Banal na Kasulatan sa isang intimate at hindi mapaghihiwalay na ugnayan, at ang pagbibigay ng kapangyarihan na ito ay ibinigay sa pamamagitan Niya sa lahat ng naniniwala at sumunod sa katotohanan tulad ng sa Kanya. Si Cristo ay ipinahayag nang maliwanag sa iyong isipan sa pamamagitan ng Kasulatan, at sa gayon ding paraan, ay nahahayag sa iyong lahat na tunay na naniniwala. Iyan ay dapat sapat na pampatibay-loob para sa sinuman na basahin ang Salita ng Diyos at tingnan ang kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos!

[Lucas 8:17] “Sapagka’t walang bagay na lihim, na hindi mahahayag; ni anumang bagay na itinago, na hindi malalaman at darating sa ibang bansa. ”

Ngunit “kung ang aming ebanghelyo ay itago, ito ay itinago sa kanila na nawala”. Sa pagpapakita ng ebanghelyo ni Jesucristo sa atin ay inihayag ang kapangyarihan na ipahayag sa atin. Tulad ng nasusulat: “… ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nahahayag sa kanila; sapagkat ipinakita ito ng Diyos sa kanila. “(Roma 1:19) Ngunit pagkatapos ay upang ipakita sa atin, dapat itong maipahayag / ipinahayag sa atin. Tulad ng ipinakita namin sa huling artikulo, at mas maaga sa artikulong ito, may isa na nagnanais na pigilan ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagbulag ng mga isipan sa paghahayag ni Jesu-Cristo. At bakit? Sapagkat sa paghahayag na iyon ay ang kapangyarihan ng buhay na Salita, na walang mas mababa sa kapangyarihan na maging isang bagong nilalang kay Kristo!

[1Tim. 3:16] “At walang pagtatalo na dakila ang misteryo ng kabanalan: ang Diyos ay nahayag …”

Dumating si Cristo upang ipahayag ang kaalaman tungkol sa Diyos sa Kaniyang sarili upang maipahayag Siya; samakatuwid, ito ang pangunahin kung ano ang ginagawa ng paghahayag mula sa Salita ng Diyos habang binabasa natin ang Kasulatan: ipinakikita Niya sa atin, at sa atin. Sa pamamagitan ng Kasulatan, maaari nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos tulad ng ginawa ni Moises, at sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikibahagi sa gayong kaluwalhatian.

ANG PINAKAMALUWALHATING PANGALAN AY NAUUKOL KAY KRISTO

Sa Salita ng Diyos, wala nang pribilehiyo na hawakan ang pangalang ito kundi si Cristo, ni ang kanilang kaligtasan o kapangyarihan sa anumang iba pa, maliban sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Kasulatan:

[Apo. 19: 12-13] Ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay may maraming mga putong; at Siya ay may isang nakasulat na pangalan, na walang taong nakakaalam, kundi Siya mismo … Ang kanyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita ng Diyos.

At ang parehong maluwalhating Hari, “Ang Salita ng Diyos”, ay nagpapahayag:

[Apo. 21: 5] At ang nakaupo sa luklukan ay nagsabi, Narito, pinapabago ko ang lahat ng mga bagay.

“Sapagkat ang Diyos, na nag-utos ng liwanag na lumiwanag mula sa kadiliman, ay nagliwanag sa ating mga puso, upang ibigay ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Jesu-Cristo … Kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya ay isang bagong nilalang: lumang mga bagay ay lumipas; narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. “[2 Cor. 4: 6, 5:17]
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap.

Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating mababa ang lipad ng Apocalipsis.

Pahayag 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Aking ituturo sa iyo ang kahatulan ng dakilang patutot na nauupo sa maraming tubig :

Bago natukoy ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na ito, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito na siya ay “nakaupo sa maraming tubig”.

Ano ang tubig? Sinabi ng Rev 17:15 “At sinasabi niya sa akin, Ang tubig na iyong nakita, na kinaroroonan ng patutot , ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika .”

Ano ang ibig sabihin na siya ay nakaupo sa mga tao, maraming tao, bansa, wika? Nangangahulugan ito na natatanggap niya ang kanyang trono sa gitna ng mga tao. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng inilarawan ni Pablo:

2Thes. 2: 3-4 Huwag hayaang dayain ka ng sinuman sa anumang paraan: sapagka’t ang araw na yaon ay hindi darating, maliban na lamang kung dumating ang pagbagsak muna, at ang tao ng kasalanan ay mahahayag, ang anak ng kapahamakan; Sino ang sumasalungat at nagpapakataas sa kanyang sarili higit sa lahat na tinatawag na Diyos, o na sinasamba; upang siya na gaya ng Dios na nauupo sa templo ng Dios , na nagpakilala sa kaniyang sarili na siya ay Dios.
Pansinin na ang “lalaking ito ng kasalanan” ay nakaupo sa templo ng Diyos. Ano ang templo ng Diyos na ito?

1Cor. 6:19 “Ano? hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na mayroon kayo sa Dios, at kayo’y hindi sa inyong sarili?

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na dapat tayo kasal sa Panginoon, sa tipan sa Kanya:
1 Cor. 6:17 … siya na sumali sa Panginoon ay isang espiritu.

Pansinin din na ang Espiritu, na tinatawag na “ang Espiritu Santo” ay naninirahan sa templo ng ating mga kaluluwa. Ngunit ang “mga tao, mga karamihan, mga bansa, at mga wika” ay “sumali” sa “dakilang kalapating mababa ang lipad”, upang ang Espiritu ay hindi naroroon.
1Cor. 6: 16,18 Ano? Hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa isang patutot ay isang katawan? Sapagkat dalawa, sabi niya, ay magiging isang laman … Tumakas sa pakikiapid … siya na gumagawa ng pakikiapid ay nagkasala laban sa kanyang sariling katawan.

Kaya’t kung ang sinuman ay nakipagtipan sa Panginoon, sila ay “isang Espiritu”, ngunit kung sila ay sumali sa isang “kalapating mababa ang lipad”, sila ay nakipagtipan sa kanila, at “isang laman”. Kung gayon ang Espiritu ay hindi naninirahan sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na walang kabuluhan sa kasalanan na naninirahan sa kung ano ang dapat na maging templo ng Diyos. Samakatuwid, ang Diyos ay wala sa puso, ngunit ang tao ng kasalanan, na kinakatawan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, ay.

Tingnan natin ang pagkakakilanlan ng dakilang kalapating mababa ang lipad:
Pahayag 17: 4 At ang babae ay nakadamit ng kulay ube at kulay pula, at may mga ginto at mga mahahalagang bato at mga perlas, na may gintong tasa sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :
Pansinin na siya ay nakadamit ng lilang, iskarlata, at ginto. Ang mga kulay ay mga kulay ng santuwaryo. Ang templo ng Diyos, gayundin ang mga kasuutan ng mataas na saserdote, na inutusan ng Panginoon na gawin ni Moises ang gayong mga kulay. Ngunit ang isang kulay ay nawawala mula sa kung ano siya ay nakadamit sa:

Exo 26:36 At igagawa mo ng isang tabing sa pintuan ng tabernakulo, ng kulay asul, at kulay-ube, at pula , at linong pinili, na gawa sa pang-uod.

Exodo 28: 4-6 At ito ang mga kasuutan na kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang sinulid na balabal, isang mitra, at isang pamigkis: at gagawa sila ng mga banal na kasuutan para kay Aaron na iyong kapatid, at sa kaniyang mga anak, upang siya’y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. (5) At kukuha sila ng ginto, at kayong bughaw, at kulay-ube, at pula , at lino. (6) At gagawa sila ng epod na ginto, na kayong bughaw, at kayong kulay ube, at pula , at linong pinili, na may katawang gawa.
Ihambing ang Priest ng Diyos sa mahusay na kalapating mababa ang lipad:
Gold, Purple, Scarlet, Blue = Priest

Gold, Purple, Scarlet, No Blue. = Lahi
Ano ang kumakatawan sa asul?

Mga Bilang 15: 38-40 Sabihin mo sa mga anak ni Israel, at ipagbigay-alam sa kanila na gumawa sila ng mga palawit sa mga hangganan ng kanilang mga kasuutan sa buong panahon ng kanilang mga lahi, at kanilang inilalagay sa gilid ng mga hangganan ang isang asul na asul : (39) At ito’y magiging sa iyo’y isang palawit, upang iyong makita, at iyong alalahanin ang lahat ng mga utos ng Panginoon, at gawin mo ; at upang huwag ninyong hanapin ang inyong sariling puso at ang inyong sariling mga mata, na pagkatapos ay inyong gagamitin upang sumamba : (40) Upang inyong maalaala, at gawin ang lahat ng aking mga utos, at maging banal sa inyong Diyos.
Blue = Pag-alaala sa mga utos ng Diyos = Pagpapatupad ng Tipan sa Diyos

Walang asul = Nakalimutan ang mga utos ng Diyos = Pagpunta sa isang pakikiapid
Kaya ang babae ay kumakatawan sa isang kapangyarihan ng pagkasaserdote na nagbabala sa mga utos ng Diyos, na naging “nakababagabag”. Gayundin ang babae ay kumakatawan sa isang simbahan:

Jer 6: 2 Inihalintulad ko ang anak na babae ng Sion sa isang matamis at mahinhin na babae.

Ito ay maaaring maging iba sa simbahan ng Katoliko. Ang kanyang mga saserdote ay madalas na ginayakan ng kulay ube, pula, at ginto. Ang tanging oras na sila ay naka-array sa asul ay sa pagsamba kay Maria, na tinatawag nilang “ang Queen ng lahat ng paglikha” ayon sa Francis pinakabagong encyclical sa pagbabago ng klima. Katulad ng pagsamba sa “Reyna ng langit”, isang kakaibang diyos na hindi sa tunay na pagsamba sa Diyos, at hinahatulan ng Diyos. Paano niya pinatawad ang mga utos? Nakalimutan niya ang utos na nagsasabi na “ALISAN”, sa pamamagitan ng pagpapalit ng araw ng Sabbath na ginawang banal ng Diyos sa karapat-dapat na araw ng Araw, na kilala bilang Araw ng araw, o Linggo. Nagsimula ang pagkakasagrado ng Linggo, hindi sa simbahang Katoliko, kundi sa pagsamba sa araw, at pinagtibay ng iglesiang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-kompromiso sa mga malinaw na pahayag ng Kasulatan para sa isang labag sa batas na unyon sa mga Pagano.

Natatanggap ng papamana ang kanyang trono sa mga puso ng mga tao, na nakalimutan, o walang alam, ng mga utos at mga paraan ng Diyos.

NALIGAYAN SA DRAGON

Ngayon ang parehong bagay ay binabanggit sa Apocalipsis 13, na ang babae, o ang tao ng kasalanan, ay tumatanggap ng kanyang trono mula sa dragon.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.

Ito ang dragon na nagbigay ng “upuan” sa Papamana. At iyon ay pare-pareho ang koleksyon ng imahe sa babae:

Rev 17: 3 Sa gayo’y dinala niya ako sa espiritu sa ilang: at nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang mapulang hayop na may kulay, na puno ng mga pangalan ng kapusungan, na may pitong ulo at sangpung sungay.

Ano ang pulang kulay na hayop na iyon?

Apocalipsis 12: 3 At lumitaw ang ibang pagkamangha sa langit; at narito ang isang malaking pulang dragon, na may pitong ulo at sampung sungay, at pitong korona sa kanyang mga ulo.
Ang iskarlatang may-kulay na hayop ay may: pitong ulo, sampung sungay
Mahusay na pulang dragon: pitong ulo, sampung sungay

Kaya ang babae ay sumakay sa dragon. Kaya natatanggap niya ang kanyang upuan mula sa dragon. Kaya ang parehong antichristian kapangyarihan ay tinutukoy sa Apocalipsis 13 bilang sa 17.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Kami ay ipinakita ng ilang mga elemento ng panahon sa Apocalipsis 17. Ang gitnang pokus ng elemento ng oras ay ang pinakamahalagang elemento ng oras: ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Apocalipsis 17: 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nakipagusap sa akin, na nagsasabi sa akin, Halika rito; Ipakikita ko sa iyo ang kahatulan ng dakilang kalapating mababa ang lipad na nakaupo sa maraming tubig:
Paghahatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad = hatol ng iglesya Katoliko / mga sumali sa kanya.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay, at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Ang isang tagal ng panahon ay ipinakita dito upang bigyan kami ng mas malalim na pag-unawa kung anong oras ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay may ganitong paghatol sa kanya.

Limang Makapangyarihang Kaharian ay bumagsak:
1. Babilonia
2. MedoPersia
3. Gresya
4. Pagano Roma
5. Papal Roma

Ito ang limang mga nahulog na kaharian. Kailan bumagsak ang Papa ng Roma, at paano niya tinanggap ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan?

Tingnan natin ang propesiya ng dragon na nagbigay sa Papa ng trono upang magsimula.

Apocalipsis 13: 2 At ang hayop na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga paa ng oso, at ang kaniyang bibig ay parang bibig ng leon: at binigyan siya ng dragon ng kaniyang kapangyarihan, at ng kaniyang upuan, at dakilang kapangyarihan.
Pansinin na ang trono at kapangyarihan ay ibinigay sa Papamana. Kailan ang trono at kapangyarihan na ibinigay sa Papamana? Ang dragon, na si Satanas, sa pamamagitan ng Imperyong Romano, ay nagbigay sa trono ng pagiging Papado, AT SA PAGBIBIGAY NA THOMBONE, NAGPAPALAGA NG KAPANGYARIHAN NG KAPANGYARIHAN.

Kapangyarihan sa kung ano?

Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa. 
Siya ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga tao: ang “tubig” na kung saan ang babae ay nakaupo sa Pahayag 17. At kung gaano katagal hanggang sa “Papal Roma” ay itinuturing na bumagsak?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.

Sa pamamagitan ng prophetically, equating isang araw para sa isang taon, na magbibigay sa amin ng 1260 araw / taon. Natanggap ng papamana ang trono ng Roma noong 538, sa pamamagitan ng agresibong pagpapatupad ng Justinian Code na humantong sa Ostrogoths, na inookupahan ang upuan ng Roma mismo, na binunot mula sa lupain, at ini-chase at sa kalaunan ay pinutol bilang isang lahi para sa kanilang anti-Trinitarian, Sabbathkeeping profession, kung saan ang Justinian Code ay partikular na laban.

Ano ang nangyari noong 1798, 1260 taon mamaya? Ang Papasiya, na pinasiyahan sa panahon ng madilim na panahon ng 42 buwan ng propeta, ay kinuha bihag ng pangkalahatang Berthier ng Pransya, sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng Direktoryo; na naging responsable para sa paunang paniniil ng Rebolusyong Pranses.

Sa gayon ang pagbagsak ay inihula ng hayop na iyon.

Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; …

Kailan bumagsak ang Papa ng Roma? Kapag ang ulo ay nasugatan sa kamatayan. Kailan ito? 1798 nang mawalan ito ng kapangyarihan sa mga hari sa lupa.
Nakamamatay na sugat – 1798

Ngunit maliwanag na ang kapayapaan ay gumaganap ng isang malaking bahagi bilang “ang dakilang kalapating mababa ang lipad” sa ika-anim na kaharian, sa panahong nakita natin ang paghatol niya sa Apocalipsis 17: 1, 10.

Ang ika-anim na kaharian ay sinasabing ang isa pagkatapos ng limang nahulog.

Rev 17:10 At may pitong hari: lima ay bumagsak, at ang isa ay , at ang isa ay hindi pa dumating; at kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy sa isang maikling puwang.
Susuriin natin kung ano ang mas malapit sa ikaanim na kaharian na ito.

PATULOY NA NAKUHA NA NATURAY

Bagaman sinasabi nito na nangyari ang nakamamatay na sugat, ang hula ay hindi natatapos doon.
Apocalipsis 13: 3 At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na nasugatan sa kamatayan; at ang kanyang sugat na nakamamatay ay gumaling : at ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop.
Pansinin na nakita natin na gumaling ang nakamamatay na sugat. Kaya ang kapayapaan ay mababawi ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ano ang mangyayari kapag gumaling ang sugat na ito? “Ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Kaya ang “nagtataka” ay isang elemento ng oras na maaari nating ligtas na mag-refer sa bilang panahon ng kanyang pagpapagaling.

 

Ano ang ibig sabihin na sila ay nagtataka?
Rev 17: 8 … at ang mga nananahan sa mundo ay magtataka, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula sa pundasyon ng mundo …

Ang mga nagtataka ay ginagawa ito dahil nawala sila. Ito ay nagtataka matapos ang Papasiya na nag-iiwan ng mga tao mula sa aklat ng buhay ay tinutukoy din bilang pagsamba sa Papamana:
Rev 13: 8 At lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo.
Ang dahilan kung bakit sinasamba nila ang hayop = ang dahilan kung bakit sila nagtataka pagkatapos ng hayop

Hindi nila tinatanggap ang liwanag at buhay ni Kristo. Hindi sila nakikibahagi sa namatay na Kordero ng sakripisyo ng Diyos.

Joh 5:39 Hanapin ang mga banal na kasulatan; sapagka’t sa kanilang palagay ay mayroon kayong buhay na walang hanggan: at sila nga ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Joh 5:40 At hindi kayo paririto sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay. Joh 5:41 Hindi ako tumatanggap ng karangalan sa mga tao. Joh 5:42 Datapuwa’t nakikilala ko kayo, na kayo’y walang pagibig sa Dios sa inyo. Joh 5:43 Ako’y naparito sa pangalan ng aking Ama, at hindi ninyo ako tinanggap : kung ang iba ay paririto sa kaniyang sariling pangalan, siya ay tatanggapin ninyo. 
Ang mga hindi tumanggap kay Cristo ay tatanggap ng isang maling Kristo; kaya nawala sila, nagtataka, sumasamba sa isang antichristian power: ang tao ng kasalanan.

ANG IKATLONG KAHARIAN

Sino ang ikaanim na kaharian, ang isa na “ay”, kung saan ang dakilang kalapating mababa ang lipad ay tumatanggap ng paghatol?

Pagkatapos ng pagbagsak ng Papal na hayop, na tumanggap ng nakamamatay na sugat, nakita natin ang isa pang kaharian na bumabangon sa palibot ng panahon ng nakamamatay na sugat:
Rev 13:11 At nakita ko ang ibang hayop na umaahon mula sa lupa; at siya’y may dalawang sungay na gaya ng isang kordero, at siya’y nagsalita ng isang dragon.

Ang mga mahahalagang tupa ng kaharian na dumarating ay walang iba kundi ang Republika ng Estados Unidos ng Amerika. Sa pamamagitan ng relihiyosong kalayaan, ang konstitusyon at ang deklarasyon ng kalayaan ay ang dalawang “sungay na tulad ng isang kordero” na nagbibigay ng lakas at lakas sa mga bansa sa mundo.

Alam ng mga tagapagtatag ng Amerika ang pagbagsak ng Papacy, at nais ang Amerika na protektahan laban sa kanyang kurso ng simbahan / unyon ng estado upang mapigilan ang madilim na edad mula kailanman na darating muli sa lupa. Ang Amerika ay isang ligtas na kanlungan.

“Kung ang relihiyong Kristiyano gaya ng naiintindihan ko, o kung naintindihan mo ito, Dapat mapanatili ang Ground nito bilang naniniwala ako na ito; pa Platonick Pythagoric, Hindoo, at cabballistical Christianity4 na Katoliko Kristiyanismo, at kung saan ay prevailed para sa 1500 Taon, ay recd isang mortal sugat na kung saan ang Halimaw ay dapat sa wakas mamatay; gayon pa man ang Malakas ang kanyang konstitusyon upang matiis niya ang mga Siglo bago siya mawalan ng bisa. “John Adams, kay Thomas Jefferson.
Si John Adams ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos. Tinukoy niya ang nakamamatay na sugat bilang “isang sugat ng kamatayan”, at tinawag itong Katolikong Kristiyanismo sa pamamagitan ng paganong ugat, na tinatawag itong “Kristiyanong Hindu”, o “Platonikong Kristiyanismo.” Ang parehong pilosopiya ng Platoniko at ang relihiyong Hindu ay nagtataglay ng pinakamatibay na paniniwala sa isang Trinity, at mahalaga ang puntong ito na maunawaan na naiintindihan natin ang paghatol ng dakilang kalapating mababa ang lipad.
Ang karagdagang pagpapakita nila alam ang mga bagay na ito, ang ama ng konstitusyon, sinabi ni James Madison ang mga sumusunod:

“Ang layunin ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay upang panatilihin ang magpakailanman mula sa mga baybayin na ang walang katapusang pagtatalo na nagbabad sa lupa ng Europa na may dugo sa loob ng maraming siglo.” James Madison, ika- apat na pangulo ng Estados Unidos.
Sa kabila ng pag-alam sa mga bagay na ito, ang Amerika ay nagtataglay ng propesiya na nagpapakita na ang papamana ay maparangalan sa kanya, at ang Amerika mismo ay bumababa mula sa ito ay tulad ng tulad ng tupa, at sinasabi nito na ito ay “magsalita bilang isang dragon” (v. 11).

Sa pagsasalita ng pagtanggi ng Amerika, sinasabi sa atin ng Kasulatan:

Apocalipsis 13:12 At kaniyang ginagawa ang buong kapangyarihan ng unang hayop sa harap niya, at iginawa ang lupa at ang nagsisitahan doon upang sambahin ang unang hayop, na ang ikamamatay na sugat ay gumaling.

Sinasabi nito na ang hayop pagkatapos ng ikalimang hayop, ang Papal na hayop, ay bumagsak, na ang ikaanim na ulo ng dragon ay kinakatawan ng Amerika. Ginagampanan nito ang parehong kapangyarihan bilang ito ay hinalinhan. Anong kapangyarihan iyon?

Apocalipsis 13: 5 At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kapusungan; at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu at dalawang buwan.
Apocalipsis 13: 7 At ipinagkaloob sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at upang madaig sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan at mga wika at mga bansa.

Magsanay ng parehong kapangyarihan:

Digmaan kasama ang mga banal

Sinasalakay sila

Kapangyarihan sa mga lahi, wika, bansa.
Ang America rin ang magiging boses para kay Satanas sa isang yugto ng mundo, at maging sanhi ng pagsamba sa buong mundo sa unang hayop . Kaya ang babaeng iyon, sa panahon ng Amerika, ay pinarangalan sa isang tiyak na kahulugan bilang isang diyosa ay pinarangalan, kahit na “ang Reyna ng langit”.

At sa anong oras ang Amerika ay may kapangyarihan na ito? Nang ang “nakamamatay na sugat” ng mabangis na hayop ay gumaling. Kaya, habang ang mga kababalaghan ng mundo pagkatapos ng Papasiya, ang Amerika mismo, sa panahong ito ng paghatol, ay nagpapakita na nagtataka sila pagkatapos ng Papamana. Ipinapakita na ang Amerika mismo ay nawala ang mga prinsipyong tulad ng tupa na dapat niyang gamitin ang lakas ng dragon sa mga tao, bansa, wika, at tao. Kung ang Amerika ay magsanhi sa mundo upang sambahin ang unang hayop, na kung saan ang lahat ng mga mundo kababalaghan pagkatapos, ito ay maliwanag na ang America ay nangunguna sa nagtataka pagkatapos sa kanya. Ang Amerika, na dating matalino sa mga panganib ng kapangyarihang pang-papa, ay magiging pinakapanguna sa mga bansa sa mundo upang parangalan siya sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mundo sa katulad na paraan. Ang hula ay malinaw: AMERICA AY NAWALA.
Ibinigay ng dragon ang kapangyarihan sa Papamana, na siyang ikalimang nabagsak. Ang ika-anim na pagsusumikap sa parehong kapangyarihan ay mula rin sa dragon, kung saan ang babae ay nakaupo.

Na nagdadala sa amin sa paghatol ng mahusay na kalapating mababa ang lipad.

PAGHAHANAP NG DAKO NG KALAGAYAN

Ang paghatol sa dakilang kalapating mababa ang lipad ay kung ano tayo dito ay tinawag upang maunawaan, sapagkat ito ay nasa panahong nabubuhay tayo, at maraming bagay ang nangyayari na nagpapahayag na ang paghuhukom ay hinog na ngayon. Tingnan natin ang pangalan ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”.

Rev 17: 5 At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA , DAKILANG BABILONIA , ANG INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA.

Talakayin natin ang kanyang mga pangalan sa kanyang noo.
1) Misteryo
2) Babylon the Great
3) Ina ng mga harlots

Maraming mga bagay na maaaring sabihin tungkol sa mga pangalan na ito, ngunit magsimula tayo sa Babilonia. Siya ay tinawag na “Babilonia” dahil ang relihiyon na kanyang itinuturing ay walang iba kundi nagmula sa Babel maraming taon na ang nakalilipas. At tungkol sa puntong ito, matutugunan natin nang mas maaga.

Ipaayos natin ang ating mga pansin sa paghatol ng “Babylon”, ang “dakilang kalapating mababa ang lipad.”

Pahayag 18: 2 At sumigaw siya ng malakas na tinig, na nagsasabi, Ang malaking dakilang Babilonia ay bumagsak, at nalugmok , at naging tahanan ng mga demonio, at ng lahat ng karumaldumal na espiritu, at ng lahat ng karumaldumal at karumaldumal na ibon. Pahayag 18: 3 Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay gumawa ng pakikiapid sa kanya …
Pansinin na siya ay bumagsak sapagkat ang mga hari sa daigdig ay nakagawa ng pakikiapid sa kanya.

Gaya ng nabanggit natin, ang mga nakikisama sa isang patutot ay isang katawan. Isang laman. Tulad ng isang asawang lalaki at asawang babae ay “isang laman.” Samakatuwid, inihahalintulad ito sa isang tipan sa kasal, ang mga hari sa lupa ay nakipagtipan sa Papasiya: at ito ang maliwanag na dahilan para sa kanyang pagkahulog. Ipinapatupad niya, sa pamamagitan ng mga hari sa lupa, ang kanyang doktrina. Kaya ang tawag na “Babylon ay nahulog, ay nahulog” ay ipinahayag.

Nakikita na ito ang panahon ng Amerika, ang “isa” na “ay”, kung gayon ang Amerika ay dapat na sa isang paraan ay nakipagtipan sa Papamana. Ito ay nagdudulot sa kanya na nagdudulot ng pagsamba sa buong mundo; kaya sa pamamagitan ng Amerika, ang nakamamatay na sugat ay talagang gumaling.

ANG PAKSA: CHARISMATIC CHURCH / ESTADO

Ang Amerika ay nakipagtipan sa Papacy- pagpilit sa relihiyon ng Papasiya sa nawala – yaong hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Magagamit nila ang parehong kapangyarihan bilang unang hayop: isang simbahan / unyon ng estado. Sa pagsasalita tungkol sa Amerika na gumaganap ng gayong kapangyarihan, sinasabi nito:

Apocalipsis 13: 13,14 At gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan, na nagpapababa sa apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya niya ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng mga gawang yaong mga himala na may kapangyarihan na gawin sa paningin ng hayop; Na sinasabi sa kanila na nagsisitahan sa ibabaw ng lupa, na sila’y magsisilakip ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang Protestante America, sa pamamagitan ng kompromiso, ay nagsimula na magsalita bilang isang dragon. Ang mga tumalikod na Protestante, na pinababayaan ang mga prinsipyo ng Repormasyon, ay nagbibigay ng karangalan sa papamana. Sa gayon ay nakagawa ng kilusang Charismatic na nagtatampok ng himala, na nagiging mas agresibo para sa isang simbahan / unyon ng estado. Nagsusunod sila sa mga yapak ng Papacy, kaya’t maaari rin silang tawagin na “mga harlot”, at ang Papamana ay magiging kanilang ina.

Si Tony Palmer, ang late-friend at partner ng Kenneth Copeland ministries, ay nagpahayag na ang Protestanteng reporma ay tapos na batay sa isang hindi pagkakaunawaan kung ano ang ipinagtanggol. Sinabi niya “Siguro ngayon, lahat tayo ay mga Katoliko muli.”

Hindi lamang ito ang sinabi. Sinabi ni Copeland na ang napakagaling na gawaing himala ng kilusang Charismatic ay sinimulan ng isang panalangin ng isang Pope noong 1906 CE.

Higit pa rito, mas maraming Charismatics ang nagkakaisa sa Papamana at naghangad na pumasok sa tipan sa kanila. Kaya, ang Papamana ay talagang “ina ng mga patutot”. Ang Charismatic Evangelicals ay agresibo din na nagtutulak para sa pagkakaisa ng simbahan / estado, ang nangunguna sa pagsalakay ay si Rodney Howard-Browne, isa sa nangunguna na Charismatic preachers.
At ano ang sinasabi ng mga Charismatics na ito? Sinasabi nila walang mas mababa kaysa sa kung ano ang inspirasyon ng dragon sa kanila na magsalita. Ang Amerika ay isang pamahalaan ng mga tao, at ang karamihan ay batay sa popular na boto, ay maaaring pumili upang magpatupad ng iba’t ibang mga batas, at ito ay eksakto kung ano ang nakikita natin sa paggawa ng Charismatics. Pareho silang pinarangalan ang papamana, at itinutulak ang unyon ng simbahan / estado. Sa gayo’y ang salita ay mabilis na natutupad: “Na sinasabi sa kanila na nananahan sa lupa, upang sila’y gumawa ng isang larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.
Ang isang Larawan ay isang pagkakahawig. At isang pagkakahawig sa ano? Ang Papacy sa paggamit nito ng kapangyarihan ng mga hari sa lupa. Kaya ito ay isang imahe ng Papacy. Sa paggawa nito, sa pamamagitan ng mga anak na babae ng Papasiya, ang kapapahan ay nakabawi ang kanyang paghawak sa Amerika. Kaya, ang Amerika ay magsisimulang sumamba sa mundo ang Papamana. Binibigyan ng Amerika ang trono pabalik sa Papacy sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng kapangyarihan.
ANG PAGSULAT SA WALL: PAGHAHANDA NG BABILONYA

Upang mas maunawaan ang paghatol ng Babilonia na Dakila sa panahon ng Amerika, tingnan natin ang paghuhukom ng sinaunang Babilonya.

Daniel 5: 1-5 Si Belsasar na hari ay gumawa ng isang dakilang kapistahan sa isang libo ng kaniyang mga panginoon, at uminom ng alak sa harap ng isang libo. (2) Inutusan ni Belsasar na dalhin ang mga ginto at pilak na mga sisidlan na kinuha ng kanyang amang si Nabucodonosor mula sa templo na nasa Jerusalem; upang ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay makainom doon. (3) Nang magkagayo’y kanilang dinala ang mga sisidlang ginto na kinuha sa templo ng bahay ng Dios na nasa Jerusalem; at ang hari, at ang kaniyang mga prinsipe, ang kaniyang mga asawa, at ang kaniyang mga babae, ay nagsiinom sa kanila. (4) Sila ay umiinom ng alak, at pinuri ang mga diyos na ginto, at pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. (5) Sa oras ding yaon ay nagsilabas ang mga daliri ng kamay ng isang tao, at sumulat sa tapat ng kandelero sa platerista ng kuta ng palasyo ng hari: at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat.
Kaya ang pagsulat sa dingding ay upang dalhin ang paghatol sa Babilonia dahil ito ay kasamaan. Si Belsasar, na hari ng Babilonia, ay anak ni Nabucodonosor, na hinatulan ng Diyos ng langit dahil sa kanyang kapalaluan at paghihimagsik. Alam ni Belsasar tungkol sa paghuhukom ng Diyos, at pa rin nagsimulang uminom mula sa mga tasa ng malakas na inumin ng Sanctuary.
ANG HINGGO NG KINGDOM SA MGA BALIK: ANG PAGHUHUKOM NG BABILONYA

Ipinaliwanag ni Daniel ang kahalagahan ng sulat-kamay, pati na rin kung bakit ito dumating.

Daniel 5: 18-28 O ikaw na hari, ang pinaka mataas na Diyos ay nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng isang kaharian, at kamahalan, at kaluwalhatian at karangalan: (19) At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng tao, mga bansa, at wika, nanginig at natakot sa harap niya: sino ang ibig niyang patayin; at kung kanino siya ay pinanatili niyang buhay; at kung sino ang gusto niyang itayo; at kung kanino siya ay ilagay niya pababa. (20) Datapuwa’t nang ang kaniyang puso ay tumaas, at ang kaniyang pagiisip ay nananatili sa kapalaluan, siya’y nahiwalay sa kaniyang luklukan na kaharian, at kanilang kinuha ang kaniyang kaluwalhatian sa kaniya: (21) At siya’y pinalayas sa mga anak ng mga tao; at ang kanyang puso ay ginawa katulad ng mga hayop … hanggang alam niya na ang pinakadakila na Diyos ay namamahala sa kaharian ng mga tao, at siya ang nagtalaga dito sa kahit sino na kanyang gusto. (22) At ikaw na kaniyang anak, Oh Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso , bagaman nalalaman mo ang lahat ng ito; (23) Ngunitikaw ay nagtindig laban sa Panginoon ng langit; at kanilang dinala ang mga sisidlan ng kaniyang bahay sa harap mo , at ikaw, at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga babae, ay nangakain ng alak sa kanila; at iyong pinuri ang mga dios na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nakakakita, ni makarinig man, o nakakaalam: at ang Dios na ang kaniyang kamay ay ang iyong hininga, at ang lahat ng iyong mga lakad ay hindi ka lumuluwalhati : (24) Nang magkagayo’y ang bahagi ng kamay na ipinadala mula sa kaniya; at isinulat ang pagsusulat na ito. (25) At ito ang sulat na nasusulat, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. (26) Ito ang kahulugan ng bagay: MENE; Binilang ng Diyos ang iyong kaharian, at tinapos ito . (27) TEKEL; Ikaw ay tinimbang sa mga balanse, at natuklasan ang kulang . (28) PERES; Ang iyong kaharian ay nahati, at ibinigay sa mga Medo at Persiano.

 

Alam ng anak ni Nabucodonosor ang paghuhukom ng kanyang lolo, ngunit nabigo siyang luwalhatiin ang Diyos, at nilapastangan ang Kanyang mga banal na bagay. Gayundin, habang binabasa natin ang mas maaga, alam na alam ng Amerika ang mga paraan ng Papacy, gayon pa man ay susundan pa rin niya sa parehong kurso sa panahon ng paghatol. Alam ng Amerika na kapwa ang kasamaan at ang kasunod na paghatol ng Papamana ay katulad sa kung paano alam ni Belsasar ang mga paraan at paghatol ng kanyang ama.

Ng Nebuchadnezzar, sinasabi nito “para sa kamahalan na ibinigay niya sa kanya, lahat ng mga tao, mga bansa, at mga wika” (Daniel 5:19), at sinasabi nito tungkol sa Papacy, na “ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya sa lahat ng mga lahi, at wika, at mga bansa. “(Pahayag 13: 7) Kaya halos magkapareho, gayundin, ang wika na ipinakita dito. Sa kabila ng lahat ng ito, sa pamamagitan ng impluwensya ng Amerika, ang Papamana ay tatanggap ng paggalang; kaya nagpapakita ang Amerika na siya ay walang kabuluhan sa isang anak na babae ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, o isang anak ng Papal beast, anuman ang wika na maaaring mas angkop.
Gayundin, nakita natin ang ebanghelyo na “pumunta sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan”, at isang tawag na “matakot sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya; sapagkat ang oras ng Kanyang paghuhukom ay dumating … ”

Sa paghuhusga ni Nabucodonosor, nabigo siyang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at ang pagsusulat sa pader ay dumating dahil, gaya ng sinabi sa Belsasar, “Diyos … hindi ka na niluwalhati.”. Gayundin, ang Amerika ay hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sa kabila ng pagtawag sa “oras ng Kanyang paghuhukom.”
Rev 14: 6 At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang mangaral sa kanila na nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa, at lahi, at wika, at bayan, Rev 14: 7 Na nagsasabi ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang oras ng kaniyang paghuhukom: at sumamba sa kaniya na gumawa ng langit, at lupa, at dagat, at mga bukal ng tubig.
Ang panahon na ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” ay hahatulan, isang tawag ay ibinigay upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ang “oras ng Kanyang paghatol” ay isang pagtukoy sa Araw ng pagbabayad-sala. Ang paghatol ba ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”, sa mga araw ng nahulog na Amerika, ay kasama sa mismong bagay na ito?

Ang Araw ng Pagbabayad-sala ay ang panahon ng pagtimbang sa mga balanse ng Sanctuary, at ito ay isang pagpapasiya na ginawa kung sila ay “nahanap na kulang.”

ANG PAPASYON: ANG ARAW NG ATONEMENT

Sa America, sa ika- 24 ng Setyembre , sa Washington, DC, ang Jesuit Pope, Francis, ay tutugon sa isang joint-session sa Kongreso sa Capitol building. Sa Artikulo I ng Saligang-Batas, inilalarawan nito ang natatakot na tungkulin ng Kapulungan at Senado sa Kongreso: “Ang lahat ng pambatasan na mga Kapangyarihang ipinagkaloob na ito ay ibibigay sa isang Kongreso ng Estados Unidos, na kung saan ay binubuo ng isang Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan. “Ang House at Senado ay pantay na mga kasosyo sa proseso ng pambatasan-batas ay hindi maaaring isasabatang walang pahintulot ng parehong kamara. Sa gayon ay matutugunan ng papamana, sa “puso ng kapitolyo ng bansa”, iyon ang puso ng Estados Unidos (kung saan siya magsasalita bilang isang dragon), ang punong kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang ganoong bagay sa isang Protestante na pamahalaan, matatag na nakabatay sa kalayaan ng budhi ay hindi maaaring mangyari sa mga nakaraan, ngunit maaaring mangyari ngayon, na nakikita na ang mabilis na sugat ay mabilis na pinagagaling.

Ito ay walang anuman sa isang maliwanag na tanda na ang pinipigilan na Espiritu ng Diyos ay inalis mula sa mga nangungunang mga lalaki ng Amerika, na nakikita na ang Papamana ay binigyan ng gayong pagkakataon upang matugunan ang gayong kapangyarihan na nagtataguyod ng kapangyarihan sa Estados Unidos. Ang papasiya ay hindi maaaring tumayo sa puso ay hindi ang puso ay naging unang kasiraan, kawalang-pag-iingat na pagtabi sa nakaraan. At anong tanda ang mayroon tayo na mayroon itong pinakamalaking kahulugan sa Amerika? Ito ay sa Araw ng Pagbabayad-Sala: ang oras ng paghuhukom.

Bukod dito, ang mga Heswita ay may madilim na rekord kapwa sa pulitika at relihiyon. Sila ay hindi palaging maingat upang mapanatili ang mga bagay na nakatago, ngunit nag-iwan sapat na katibayan upang magkasiya sa mga tao upang malaman na hinahangad nila ang parehong mga subvert kaharian at relihiyon upang dalhin ang mga ito sa ilalim ng impluwensya Papal at kapangyarihan.

“Kapag lumitaw bilang mga miyembro ng kanilang order, nagsusuot sila ng kasuutan, pagdalaw sa mga bilangguan at mga ospital, paglilingkod sa mga maysakit at sa mga dukha, na nagsasabing nilabasan nila ang mundo, at nagdadala ng sagradong pangalan ni Jesus, na nagpunta sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasan na panlabas na ito ang pinaka-kriminal at nakamamatay na layunin ay tago. Ito ay isang pangunahing alituntunin ng pagkakasunud-sunod na ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pataksil na pagpatay, ay hindi lamang mapahintulutan ngunit kapuri-puri, kapag pinaglingkuran nila ang mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba’t ibang mga disguises ang mga Heswita nagtrabaho sa kanilang mga paraan sa mga opisina ng Estado, akyatin upang maging tagapayo ng mga hari, at paghubog ng patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga tagapaglingkod, upang kumilos bilang mga tiktik sa kanilang mga panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at mga maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao; at ang mga anak ng mga Protestanteng mga magulang ay inilabas sa isang pagdiriwang ng mga ritwal ng popis. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba sa Romish ay dinala upang lituhin ang isip, at magaling at maakit ang imahinasyon; at sa gayon ang kalayaan na ipinagkaloob ng mga ama at pinaso ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumakalat sa Europa, at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234} at saanman sila nagpunta, sinundan ang isang muling pagbabangon ng popery. “{Great Controversy 1888 pg. 234}

Ang paglalarawan sa itaas ay lalong totoo para kay Pope Francis, na nagdulot ng pagtingin sa mundo sa Simbahang Katoliko na may paghanga at paghanga. Alam ba ng mga founding fathers ng Amerika ang mga panganib ng mga Heswita at ang panganib na kanilang idudulot sa bansa? Oo.

Si John Adams ay madalas na nakipag-ugnayan kay Thomas Jefferson. Noong 1816, sumulat siya: “Ang lipunan na ito [Jesuits] ay isang mas malaking kalamidad sa sangkatauhan kaysa sa Rebolusyong Pranses, o ang despotism o ideolohiya ni Napoleon . Nahadlangan nito ang pag-unlad ng reporma at ang pagpapabuti ng isip ng tao sa lipunan ng mas mahaba at higit na pagkakasakit. ”

Noong Mayo ng 1816, hinarap niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa muling pagbabangon ng Heswita order:

“Hindi ko gusto ang huli na muling pagkabuhay ng mga Heswita. Mayroon silang pangkalahatang ngayon sa Russia, sa pakikipag-ugnayan sa mga Heswita sa Estados Unidos, na mas marami kaysa alam ng lahat. Hindi ba tayo magkakaroon ng mga kuyog dito? Sa maraming mga hugis at disguises bilang kailanman isang hari ng mga Gypsies-Bamfield Morecarew kanyang sarili, ipinapalagay? Sa hugis ng mga printer, editor, manunulat, schoolmaster, atbp. Kalaunan, nabasa ko ulit ang mga titik ni Pascal, at apat na volume ng kasaysayan ng mga Heswita. Kung sakaling may anumang kongregasyon ng mga tao ay maaaring makamit ang walang hanggang pagkapahamak sa lupa at sa impyerno, ayon sa mga historian na ito, bagama’t katulad ng mga tunay na Katoliko ni Pascal, ito ang Loyola. Gayunpaman, ang aming sistema ay dapat magbigay sa kanila ng isang pagpapakupkop laban. Ngunit kung hindi nila ilagay ang kadalisayan ng aming mga halalan sa isang malubhang pagsubok, magiging isang kamangha-mangha. ”

Bilang tugon sa ito, Thomas Jefferson tumugon sa Agosto 1 st , 1816:

“Ayaw ko, sa iyo, ang kanilang panunumbalik; sapagkat ito ay nagmamarka ng hakbang na pabalik mula sa liwanag hanggang sa kadiliman. ”

Gayundin, sa tila nakikita sa pananaw, sinabi ng isang Pranses na Heneral ng George Washington ang mga sumusunod:

“Ang aking opinyon kung ang mga kalayaan ng bansang ito, ang Estados Unidos ng Amerika ay nawasak, ito ay magiging sa pamamagitan ng kapitaganan ng mga pari ng mga Katoliko ng Romano Katoliko, sapagkat sila ang pinaka-pandaraya, mapanganib na mga kaaway sa sibil at relihiyosong kalayaan. Sinimulan nila ang karamihan sa mga digmaang Europa. “Marquis de LaFayette (1757-1834; Pranses na estadista at heneral na naglingkod sa ilalim ng utos ni Heneral George Washington sa panahon ng Digmaang Rebolusyong Amerikano)

 

Nakikita ang mga panganib ng mga Heswita, at ang Papasiya, na nakikita sa Amerika, gaano pa ang dapat nating makita ang dakilang pagtanggi ng Amerika sa isang Pope ng Heswita ay dapat tugunan ang pambatasan na katawan. Gayon pa man ay may higit pa sa ito na dapat magsenyas ng babala sa lahat ng mga anak ng Diyos sa oras na ito.

ANG GOLDEN CUP NG PAPASYON

Ang nagdala ng hatol sa Babilonia noong una ay walang kabuluhan. Napapalibutan nito ang pagwawalang-bahala ni Belshazzar, at nilapastangan ang mga banal na sisidlan. Nakita natin ang koneksyon sa pagitan ng Amerika, at kung papaano siya sumasamba sa lahat ng Papamana din. Tingnan natin ang babae nang mas malapit:

Apocalipsis 17: 4 At ang babae ay nababalutan ng kulay-ube at kulay pula, at ginayakan ng ginto at mga mahalagang bato at mga perlas, na may isang GOLDEN CUP sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid :

Ang kasariwaan ng kanyang pakikiapid ay nagpapahiwatig ng tipan niya sa mga hari sa lupa, nagpapataw ng relihiyon na nagdala ng pagkamartir sa maraming tao ng Diyos. Sa gayon ay susundan ng Amerika ang kanyang mga yapak, dahil magkakaroon siya ng “gintong tasa” sa kanyang kamay, bilang simbolo ng tasa na nasa kamay ni Belshazzar. Magagawa ba ng Amerika, upang itaguyod ang mga ideyal na relihiyon ng Papamana, mag-apoy ng isang pagpapawalang-sala sa mga banal na bagay ng Diyos? Oo.

Apocalipsis 17: 6 At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at ng dugo ng mga martir ni Jesus: at pagkakita ko sa kaniya, ay nagtaka ako ng dakilang paghanga.

Sa gayon nakikita natin ang paghatol ng Babilonia; siya ay umiinom ng dugo ng mga banal sa mga araw ng Amerika. Pansinin kung paano ang Babilonia, sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid ay naghahatid ng lakas:
Apocalipsis 14: 8 At sinundan naman ng ibang anghel, na nagsasabi, Ang Babilonia ay bumagsak, ay bumagsak, ang dakilang lunsod, dahil NAGING GINAWA ANG LAHAT NG MGA BANSA ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid.
Ito ay ang parehong kapangyarihan na ngayon ay tungkol sa exercised sa pamamagitan ng Amerika, tulad ng mga propesiya foretold. Tanging sa oras na iyon ay ang “dakilang kalapating mababa ang lipad” na pinalaki ng Amerika upang ma-enthroned para sa pagsamba; sa pamamagitan ng impluwensya ng America ang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang Papal supremacy ay nabawi ng anak na ito ng hayop. Sa gayon, sa pamamagitan ng Amerika, ang Papamana ay magkakaroon ng gintong tasa sa kanyang kamay, at muling ibubuhos ang martir. Ito ay sa oras na ito na ang paghatol ay maaaring dumating.

MARTYRDOM REKINDLED

Ang Banal na Kasulatan ay nagsasaad na sa panahong ipinapatupad ang imaheng ito ng simbahan / estado sa pagiging Papacy, na ipagpapatuloy ang mga madilim na edad. Nagsisimula ang martir. Ang oras na iyon ay tama sa atin. Ang Kasulatan ay nagsasalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng mga tao ng Diyos sa mga huling araw:

Apocalipsis 20: 4 “… nakita ang mga kaluluwa ng mga ito na pinugutan ng ulo para sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at hindi sumamba sa hayop, ni sa kanyang larawan, ni tumanggap ng kanyang marka sa kanilang mga noo, o sa kanilang mga kamay; at sila ay nanirahan at naghari kay Kristo ng isang libong taon. ”

Ang mga martir sa America ay pinugutan ng ulo. Marahil ito ay maaaring imposible sa marami, ngunit hindi ito.

Maliwanag na ang kasulatan ay mangyayari. Sa katunayan, ang isang kilalang retiradong ahente ng FBI, si Ted Gunderson, ay nagsabi ng mga sumusunod: “Bakit kailangan ng gobyernong US ang 30,000 Guillotine at higit sa 600 Milyon na mga bullet point ng guwang?

Mayroong higit sa 800 mga kampong bilangguan sa Estados Unidos. Lahat ng ganap na pagpapatakbo at handa na tumanggap ng mga bilanggo. Lahat sila ay may staff at napalilibutan ng mga full-time guards. Ngunit lahat sila ay walang laman. Ang mga kampanyang ito ay dapat gamitin ng FEMA (Federal Emergency Management Agency) kung ang Martial Law ay kailangang ipatupad sa Estados Unidos at ang lahat ng gagawin nito ay isang pirma ng pampanguluhan sa isang proklamasyon at lagda ng abogado sa isang warrant kung saan isang listahan ng naka-attach ang mga pangalan. Tanungin ang iyong sarili kung gusto mo talagang nasa listahan. “

Maraming mga bagay na ngayon ang nasa lugar upang ipahayag na ang batas militar ay magaganap, at si Ted Gunderson ay nagsasalita ng 30,000 guillotines sa Amerika, kahit na ngayon. Paano ito posible? Ipinapahayag ng Kasulatan na mangyayari ito; na magkakaroon ng mga martir sa panahon ng kaharian ng Amerika.

Kapag ang mga tao ng Diyos ay dumaranas ng pinakamalupit na pag-uusig, ito ay magiging sa panahon na ang Amerika ay magsasagawa ng lahat upang sambahin ang Papasiya sa pamamagitan ng paggamit ng parehong kapangyarihan na kanyang ginawa, at sa pamamagitan nito, ang ginintuang tasa ay inilagay sa kanyang mga kamay.

Ang pagsulat sa pader

Ang pagsulat sa mga pader ng Babilonia ay isang simbolo ng paghatol. Gayundin, sa panahon ng Amerika, nakikita ba natin ang isang bagay upang ipahiwatig ang “paghuhukom” ay dumating? Ang Amerika sa pagsunod sa mga yapak ng Papacy ay nagtataguyod ng katulad na kurso kay Belshazzar sa paggamit ng parehong kapangyarihan bilang kaharian na dumating bago sa kanila. Ang paggawa nito ay walang kabuluhan sa pagtanggal sa Diyos ng mga pribilehiyo at mga pagkakataon, at pagtatayo ng “dakilang kalapating mababa ang lipad”. Nakita din natin na maliwanag na ang oras ng Kanyang paghatol ay ipahiwatig sa araw ng pagbabayad-sala; kaya ang Papacy ay darating upang makipag-usap sa Kongreso upang simulan ang eksena na naglalarawan ng pagsisimula ng paghatol.
NGUNIT ANO ANG PAGSULAT SA LUGAR ???

Tingnan natin ang isang video ng lungsod ng New York, dahil sa ito ay isang tanda na mayroong maraming ugnayan sa Apocalipsis 17:

Ang nakita mo sa video na ito ay isang projection sa isang pader ng Hindu diyosa Kali sa taas ng New York city, tinitingnan ang maraming tao mula sa Empire State building. Isa sa pinakamataas na gusali sa Estados Unidos. Ano ang kaugnayan ng diyosang si Kali sa paghahayag ng 17? Karamihan sa maraming paraan.

Ang pangalan ng diyosang Hindu ay nangangahulugang “ang itim” sa Sanskrit. Siya ang diyosa ng kamatayan at pagkasira. Siya ay kilala bilang “madilim na ina”, at dahil sa pagkakaroon ng isang uhaw para sa dugo. Ang “maitim na ina” ay kilala sa Hinduism na nagmumula sa “Mother Durga”, na pinaka-madalas na itinatanghal bilang naka-enthroned sa isang hayop. Siya ay kilala para sa kanyang unyon sa Shiva mula sa kung saan siya derives kanyang buhay. Ang Shiva ay isang katlo ng Trimurti (ang Hindu Trinity); sa tabi ng Brahma at Vishnu, ang Shiva ay nasa papel ng destroyer. Ang layunin ng “destroyer” ay upang lumikha ng isang bagong order: o mag-order ng kaguluhan; kaya ang Kali ay isang pagpapahayag ng bagay na ito.

Maliwanag na ang Hinduismo ay mayroong Trinity batay sa kanilang sinaunang Kasulatan.

Ang Puranas [3000 Taong Taong Hudyo ay nagsasabi]: “O kayong tatlong Panginoon ! alam mo na makilala ko lamang ang isang Diyos . Ipagbigay-alam sa akin, kung gayon, kung sino sa inyo ang tunay na pagka-diyos , upang maipahayag ko sa kanya angaking mga adorasyon. ‘ Sumagot si Brahma, Vishnu, at Shiva, ‘[kilala] O deboto, na walang tunay na pagkakaiba sa pagitan natin . Kung ano ang lilitaw sa iyo ay ganito lamang ang pagkakahalintulad. Ang nag-iisang nilalang ay lumilitaw sa ilalim ng tatlong anyong mga gawa ng paglikha, pangangalaga, at pagkawasak, ngunit siya ay isa . ‘

Ngayon ipaalam sa amin makita ang mga koneksyon sa Kali at ang patutot Papal ng Apocalipsis 17.

1) Pagsamba sa diyosa / Babae:
* Ang isang Hindu diyosa ay sumamba; inaasahan sa pader ng Amerika.
* Ang Amerika ay nagdudulot ng pagsamba sa lahat ng dakilang patutot.

2) Inaanyayahan ng diyosa ang lungsod
* Ang Harlot ay nakaupo sa maraming tubig (wika, tribo, bansa, tao)
* Ginagampanan ng Amerika ang parehong pamamahala sa mga tao bilang kanyang ina, ang Papasiya.

3) Ang Kali ay kilala bilang Ina Durga
* Ang babae sa Apocalipsis 17 ay tinatawag na “ina ng mga patutot”

4) “Ina Durga” ay madalas na itinatanghal nakasakay sa isang hayop
* Ang dakilang patutot ay itinatanghal bilang pagsakay sa dragon.

5) Kali ay kilala para sa kanyang uhaw para sa dugo.
* Ang “ina ng mga patutot” ay umiinom ng gintong tasa, na lasing sa dugo ng mga martir.

6) Tinanggap ni Kali ang kanyang awtoridad mula sa Hindu Trinity.
* Ang ina ng mga patutot ay nagtataas ng kanyang diyos, ang Trinidad.

Kung ihahambing mo ang mga Puranas sa pahayag na ito mula sa The Basic Catholic Catechism, ni William G. Most, mahihirapan kang maunawaan ang isang malaking pagkakaiba: “Marahil ang pinakamalalim, ang pinakamalalim ng lahat ng mga misteryo ay ang misteryo ng Trinity . Itinuturo sa atin ng Simbahan na bagama’t mayroon lamang isang Diyos, gayunpaman, sa paanuman, may tatlong Persona sa Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, gayon pa man hindi tayo nagsasalita ng tatlong Diyos, kundi isa lamang Diyos . Sila ay may parehong kalikasan, sustansya, at pagiging. “

Sinasabi ng lahat ng Katolisismo na doktrina ito mula sa pundasyon ng Trinity:
“Ang misteryo ng Trinidad ay ang sentral na doktrina ng Katolikong Pananampalataya. Pagkatapos nito ay batay sa lahat ng iba pang mga aral ng simbahan … “Handbook para sa Katoliko sa Ngayon , p 11

7) Ang Trinity ay mahalaga sa kapangyarihan ng babae upang sirain.
* Ang “misteryo ng Trinity” ay konektado sa Papacy, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan na “Misteryo.”

8) Ang Kali ay sa Hindu na relihiyon
* John Adams nang tama sinabi na ang Katolisismo ay “Hindu Kristiyanismo”

9) Ang Kali ay nasa isang gusaling Amerikano
Ang babae ay nakaupo sa ibabaw ng hayop sa panahon ng Amerika

10) Kali ay kumakatawan sa destroyer, at humahawak ng isang tabak sa kanyang kamay na ginagamit niya upang sirain.
Ang Papasiya, sa Apocalipsis 13, ay gumagamit ng kapangyarihan ng estado bilang kanyang “tabak” upang makipagdigma sa bayan ng Diyos.

11) Ang Kali ay kumapit sa kanyang kamay ng isang ulo, pati na rin ang kadena ng mga ulo sa paligid ng kanyang leeg ng kanyang mga biktima.
Ang kapangyarihan na ginagamit ng Amerika sa paggawa ng isang imahe sa pagiging papa ay mapuputing ulo ng mga tao ng Diyos.

May sapat na kaugnayan sa “maitim na ina” at ang “ina ng mga patutot” upang makita na sila ay sumusulat sa pader ng gusali ng Imperyong Estado ay walang mas mababa sa isang deklarasyon na ang panahon ng paghatol, at ang mga eksena na inilalarawan sa Apocalipsis 17 ay karapatan sa amin. Ang paglalarawan ng diyosa na Kali sa dingding na may kaugnayan sa babae ng Apocalipsis 17 ay nagpapahayag na ang pagsulat sa dingding ay malapit na.

Isang MABANGIS NA AVATAR: NAG-UUSIG NA KAPANGYARIHAN

Ang isang post ay nagsabi ng isang bagay na malubhang kahalagahan. “Ginawa ni Andrew Jones ang mabangis na larawan ni Kali, sino ang diyosa ng Oras, Pagbabago, Kapangyarihan at Pagkasira, upang ituro na ang Ina Nature ngayon ay higit pa sa pangangailangan ng isang mabagsik na avatar upang labanan ang mga panganib ng polusyon at pagkalipol. 

Ano ang avatar? Sa mga alamat ng Hindu, ang isang avatar ay “ang paglapag ng isang diyos sa lupa sa isang anyo ng anyo o ilang hayagang hugis; ang pagkakatawang-tao ng isang diyos. “Ito ay maaaring tinukoy bilang” isang sagisag o personipikasyon, bilang isang prinsipyo, saloobin, o pagtingin sa buhay. “Ang
kalikasan ng ina ay nangangailangan ng isang avatar upang kumatawan sa” madilim na ina “na Kali, gayunma’y totoo ay na ang avatar ng “madilim na ina” ay mahusay na kinakatawan ng “ina ng mga harlots.”

Sa gayon ay magagamit ang papamana upang kumatawan sa “likas na ina” sa isang “mabangis” na paraan. At kailan gagawin ito ng Papamana? Sa araw pagkatapos ng Araw ng Pagbabayad-sala, ika- 24 ng Setyembre, tutugon sa Pope ang Sustainable Development Summit sa United Nations sa New York.

Sinabi ng isang arsobispo ng iglesiang Katoliko tungkol sa pulong na ito, na “Halos lahat ng mga pinuno ng mga estado at mga pamahalaan ay malapit at lahat ay naroon sa araw na iyon, kaya kung ang Pope ay magwawakas ng pagbisita na ito sa US na nangangahulugang sasagutin niya ang lahat ng mga pinuno ng estado at ng mga pamahalaan, na nakaupo sa kanilang mga opisyal na delegasyon, ”

Ang “ina ng mga patutot” ay hindi lamang nakaupo sa trono at sumasamba sa panahon ng kapangyarihang pandaigdig ng Amerika, ngunit sinasabi rin nito na siya ay nagkasala ng “pakikiapid sa mga hari sa lupa.”

Si Pope Francis, bago ang United Nations sa ika- 25 ng Setyembre , ay tutugon sa pangangailangan para sa isang masusing pandaigdigang inisyatiba upang maging ganap na agresibo laban sa global warming. Matagal nang hinahangad ng mga piling tao na magpatuloy sa isang reporma ng isang agenda upang magdala ng isang bagong order sa mundo. Ang Agenda 21, sa ilalim ng pangalang Sustainable Development, ay ginagawa ang bagay na iyan. Ito ang sinasabi ng United Nations sa kanilang website tungkol sa agenda:

“2015 ay ang taon kung saan ang mga bansa ay hugis at magpatibay ng isang bagong agenda ng pag-unlad na magtatayo sa Millennium Development Goals (MDGs).” Http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

“Ang United Nations ngayon ay nasa proseso ng pagtukoy ng mga Sustainable Development Goals bilang bahagi ng isang bagong sustainable development agenda na dapat tapusin ang trabaho at walang iwan sa likod. Ang adyenda na ito, na ilulunsad sa Sustainable Development Summit sa Setyembre 2015 , ay kasalukuyang tinalakay sa UN General Assembly, kung saan ang mga State States at sibil na lipunan ay nagbibigay ng kontribusyon sa agenda. ”

Bakit nakapagtataka ang adyenda na ito? Sa ito ay isang plano upang magdala ng mga batas na lampas sa mga hangganan. Isang kapangyarihang pambatasan na nagbibigay ng Papacy isang forum. Bukod sa pagtugon sa pagbabago ng klima, nagtatakda din ito ng mga ambisyosong layunin para sa mga lugar tulad ng ekonomiya, kalusugan, enerhiya, edukasyon, agrikultura, pagkakapantay ng kasarian at isang buong host ng iba pang mga isyu.

“” Lahat ng mga bansa at lahat ng mga stakeholder, na kumikilos sa pakikipagtulungan ay magpapatupad ng planong ito … ”

” Ang 17 Sustainable Development Goals at 169 na mga target na inihayag namin ngayon ay nagpapakita ng laki at ambisyon ng bagong unibersal na Agenda . Hinahanap nila ang pagtatayo sa Millennium Development Goals at kumpletuhin ang hindi nakamit ng mga ito. Hinahanap nila upang … makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng kababaihan at babae. Ang mga ito ay pinagsama at hindi nababahagi at balansehin ang tatlong sukat ng napapanatiling pag-unlad: ang pang-ekonomiya, panlipunan at kapaligiran . ”

At sa mga huling araw, mababasa natin ang Papamana na magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga kayamanan ng ginto, at pilak, at sa lahat ng mahahalagang bagay ng Ehipto.

ADB1905 Daniel 11 43 Nguni’t magkakaroon siya ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak, at sa lahat ng mahalagang bagay sa Egipto: at ang mga taga Libia at ang mga taga Etiopia ay magsisilayo sa kaniyang mga hakbang.
Ngunit sa Estados Unidos mismo, isang mas malaking krisis ang naghihintay dito. Tulad ng diyosa na Kali, ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas ay nagpaplano pa upang dalhin ang bagong kaayusang ito pagkatapos ng panahon ng mga kaguluhan. Karamihan na tulad ng World Trade Centres ay itinapon, upang magtayo lamang ng “One World Trade Center”, gayon din ang pagtigil ng Republika ng Estados Unidos, na ang isang bagong kautusan ay maaaring ushered. Ang Amerika ay ang magdadala ang krisis sa buong mundo, at ang relihiyon ng papa ay hindi lamang maglalaro ng maliit na bahagi nito.

Isang tanyag na mga post ng pangkapaligiran na malawak na ibinahagi ay may ilang mga nakagugulat na pahayag tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Mabangis na Avatar sa mga gusali ng Imperyong Estado:

“Marahil ito ay kahit huli na ngayon, marahil lamang ang kalamidad ay maaaring gumawa sa amin patahimikin ang sarili at marinig ang iyak ng mga World Soul, marahil pagkawasak ay dapat na ang ating pagbibinyag sa pagbabago, ngunit ito ay ang oras at kami ay ang mga ipinatawag na maging ang shamans ng Shift.

Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng banal na kadiliman upang ihayag ang Kaluluwa ng lahat ng bagay. Ang madilim ay kung saan ang mga illusions ay shattered, kung saan ang mga maling katiyakan ay nasira; ang madilim ay kung saan ang isip ay pinutol upang makita lamang ang puso … Panahon na upang ipaalam sa banal na kadiliman ang aming gamot. Ang mundo na alam natin ay kailangang baguhin o mapahamak …

Kung may isang palatandaan ng mga oras, ito ay ito. Sa ating mga buto ay nakikilala nating lahat, tayo ay nasa kamatayan ng mga lumang daigdig, at ginagawa natin ito sa anumang bagay ngunit tiyak …

Panahon na upang makuha ang aming Kali sa loob at labas; upang putulin ang ulo at gumawa sa puso sa lahat ng antas …

Ang pagpapasigla ng Bagong Daigdig ay nasa atin at ang kailangan ngayon ay ang kabangisan ng Ma Kali. Ang isang banal na orakulo ng pagbabago, ang kanyang gamot ay kadiliman, ang kanyang pagsisimula ay sa pamamagitan ng sunog … ” Nakagagambala, ang Amerika ay minarkahan dahil sa pagdadala ng” apoy na bumaba mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya ang mga naninirahan sa lupa sa pamamagitan ng ang paraan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin sa paningin ng hayop. “(Pahayag 13: 13-14)

Tulad ng inuming dugo ng ina ng Apocalipsis 17, ang Kali ay kadalasang ipinahiwatig para sa isang plano para sa masa ng pagsakripisyo ng tao. Sa Indiana Jones: Ang Templo ng tadhana, inilalarawan nito ang mga sakripisyo ng tao sa Kali.

Ang Amerika, sa paghahanda para sa militar na batas, ay sumusunod sa kurso ng lumang Imperyong Romano, na dumating upang itaas ang Papamana. Walang mas kaunti ang nasaksihan sa mga eksena na malapit nang masira sa lupa.

Sa karunungan ng tao ang lahat ng ito ngayon ay tila imposible; subali’t ang mapigil na Espiritu ng Diyos ay aalisin mula sa mga tao, at sila ay magiging sa ilalim ng kontrol ni Satanas, na napopoot sa mga banal na tuntunin, magkakaroon ng mga kakaibang paglago. Ang puso ay maaaring maging malupit kapag natanggal ang takot at pag-ibig ng Diyos. Great Controversy, pahina 608
Ang Simbahan At Antikristo

Ang diyablo ay pinanggalingan niya bilang “ang takip na kerubin” (Ezekiel 28:14), na naninirahan “sa gitna ng mga bato ng apoy.” Ang takip ng pangalan ni Cherub ay Lucifer, na nangangahulugang “Isang Tagapagdala ng Liwanag”. Ang mga kerubing ito ay may mataas na posisyon sa langit sa pinakadakilang trono ng Kataas-taasang Diyos, sa “tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, at hindi tao” (Mga Hebreo 8: 2) Sinabihan si Moises na gumawa ng isang huwaran ng tabernakulong ito, kung saan ginawa ginintuang cherubim upang manirahan sa pinaka-banal na lugar ng Sanctuary. Ang mga anghel ay palaging kilala bilang “mga espiritu” at “mga apoy ng apoy” (Mga Hebreo 1: 7), at ang Sanctuary ng Diyos ay palaging ang iglesia ng lahat ng makalangit na hukbo: kung saan Siya ay nakaupo sa trono, at kung saan ang Kanyang pamahalaan ay naghahari ng kataas-taasan. Ang kanyang batas ay inilagay bilang pundasyon ng trono sa Sanctuary sa lupa,

“Naparito kayo sa bundok ng Sion at sa lunsod ng Diyos na buháy, ang makalangit na Jerusalem, at sa di-mabilang na kapulungan ng mga anghel, sa pangkalahatang kapulungan at iglesya ng panganay, na nasusulat sa langit, at sa Diyos na Hukom at sa mga espiritu ng mga matuwid na tao na ginawang ganap, At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at ng dugo ng pagwiwisik, na nagsasalita ng higit na mabubuting bagay kay sa kay Abel. ”
(Heb 12: 22-24)

ANG BUHAY NA MGA BATO NG SIMBAHAN

Ang iglesya na tayo ay bahagi ng napaka simbahan na ang “hindi mabilang na kumpanya ng mga anghel” ay bahagi, at kabilang dito ang mga kerubin. Sa simbahang ito, tinatawag tayo na “buhay na mga bato, itinatayo ang espirituwal na bahay, isang banal na pagkasaserdote, upang maghandog ng espirituwal na sakripisyo, na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo.”
(1Pe 2: 5). ang templo ng langit. Ang nabagsak na kerubing ay walang kataliwasan, pagiging isang “apoy ng apoy”, paglalakad sa gitna ng mga “bato ng apoy”, ang mga anghel, at lahat na tapat at masunurin sa Diyos, ay nananatili pa rin bilang bahagi ng simbahan ng Diyos sa langit.

Kaya ano ang nangyari na hindi na dapat maging bahagi ni Lucifer ang simbahan? Sinimulan niyang itaas ang kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos. “Paano ka nahulog mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga! paano ka pinutol sa lupa, na nagpahina sa mga bansa! Sapagka’t iyong sinabi sa iyong puso, Ako’y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios: ako’y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga tagiliran ng hilagaan: ako’y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng ang mga ulap; Ako ay magiging tulad ng Kataas-taasan. ”
(Isa 14: 12-14)

Si Lucifer, ang nilalang na anghel, na bahagi ng “iglesia ng panganay”, ay nagnanais na itaas ang kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, at tumanggap ng pagsamba na dulot ng Diyos at ni Cristo lamang. Ngunit sinasabi sa Kasulatan na ang karangalang ito ay hindi kailanman ibinigay sa alinmang mga anghel:

“Dahil mas mahusay na ginawa kaysa sa mga anghel, tulad ng sa pamamagitan ng mana ay nakakuha ng isang mas mahusay na pangalan kaysa sa mga ito. Sapagka’t kanino sa mga anghel ay sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita? At muli, ako ay magiging isang Ama sa kanya, at siya ay magiging isang Anak ko? At muli, kapag siya ay nagdadala sa panganay sa sanlibutan, sinasabi niya, At ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay sasamba sa kanya. ”
(Heb 1: 4-6)

Hindi kailanman tinanggap ng mga anghel ang banal na pamana ng pagsamba na ang Firstbegotten, ang Anak ng Diyos, na minana mula sa Ama. Si Cristo ang pundasyon ng trono ng Diyos, sa Kanyang mga balikat ang buong pamahalaan at simbahan ng langit ay matatag na itinatag. Kaya matatag na naitatag ang pundasyong ito, na ang “iglesia ng panganay” ay ang pinaka-iglesya na ipinahayag ni Cristo na itinatag sa Kaniyang sarili sa pagsisisi ni Pedro “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos.” sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang Aking iglesia, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito. “(Mateo 16: 16,18) Ang karangalan na ito ay hindi ipinagkaloob sa sinumang anghel upang maging pundasyon ng iglesya, na itinayo sa Anak ng Diyos, ngunit parehong tinubos na tao at lumikha ng mga anghel ay ginawa mula sa Bato na ito, na si Cristo, bilang mga batong buhay. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ni Cristo ang pagbigkas sa pagsisisi ni Pedro sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, na nagsasabing “Ikaw ay si Pedro (isang bato)”. Ang Kasulatan ay nagsasabi na ang pagsisiyasat na ito ay nag-iisa kung ano ang tunay na iglesya, at kailanman ay magiging, at ang pagsisiyasat ni Cristo ay ang magiging kung ano ang laging nasa Kaniya, ang Bato ng kaligtasan. Sinasabi ng Kasulatan na tayo “ay itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, si Jesu-Kristo mismo ang pangunahing punong bato; Na sa kaniya’y ang lahat ng gusali na nababagay na magkasama ay lumalago sa isang banal na templo sa Panginoon: Na sa kaniya kayo’y nangagkakatipon din naman bilang isang tahanan ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu. “(Efe 2: 20-22) Si Cristo, ang panganay at punong pundasyon ng ang iglesia, ay ipinahayag na ang Bato “na ikaw ay pinatutunaw (inukit) mula sa” (Isaias 51: 1), na “ipinanganak mo” (Deuteronomio 32:18).

ANG AMA NG KASINUNGALINGAN

Ang Diyos ay ang Ama ni Cristo, ang Anak. Ang patotoo na ito ay totoo. Ipinahayag ni Juan, ang apostol, si Cristo na “Anak ng Ama, sa katotohanan at pag-ibig” (2 Juan 1: 3). Ngunit sa diablo, ipinahayag ni Cristo na siya, sa Juan 8:44, “ay hindi naninirahan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng sarili: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ang ama nito. ”

Sa gayon ay si Lucifer, na naghangad sa pagsamba na ibinigay ng Diyos kay Cristo lamang, ay nahulog mula sa napaka simbahan ng langit, at sa gayon ay kailangang makita ang mga pintuan ng impiyerno na mananaig laban sa kanya, at bakit ganito? Sapagkat ayaw niyang maniwala na si Cristo lamang ang tanging katumbas ng buhay na Diyos, “katulad na Siya ay nakuha ng isang mas mahusay na pangalan” kaysa sa sinumang anghel. Si Satanas, sa pagpapataas ng kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, ay hindi sumunod sa katotohanan ng Anak ng Diyos. Siya ay ipinahayag na “isang tirahan”, pagdaragdag sa Salita ng Diyos ng isang bagay na hindi ipinahayag ng Diyos.

Sinasabi sa atin ng Kasulatan na, “… siya na hindi naniniwala sa Diyos ay ginawa siyang isang sinungaling; sapagkat hindi niya pinaniwalaan ang rekord na ibinigay ng Diyos sa kanyang Anak “(1 Juan 5:10). Tapos na eksaktong ginawa ni Satanas. Sa exalting kanyang sarili sa pagkakapantay-pantay sa Diyos, bastosly si Satanas ipinahayag na hindi siya naniniwala ang record na ibinigay ng Diyos ng Kristo, ang kanyang minamahal na Anak, at sa pamamagitan nito, ay idinagdag sa Salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ito ay nangangahulugan na siya ay nahulog mula sa langit.

“Sino ang nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak, kung maaari mong sabihin? Ang bawat salita ng Diyos ay dalisay … Huwag mong idagdag sa kanyang mga salita, baka masaway ka niya, at ikaw ay masumpungang isang sinungaling “(Kawikaan 30: 4-6).

Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at si Lucifer ay nagdaragdag sa paglikha ng isang bagay na hindi ganoon mula sa simula, at sa paggawa nito, pinatunayan niya na siya ay isang sinungaling. Kaya ipinahayag niya na ang Diyos ay isang sinungaling habang nasa langit, sa hindi paniniwala sa rekord na ibinigay Niya sa Kanyang Anak. Ang pinaka-nakakagulat na implikasyon, hindi na maunawaan ng rebelyuso na kerubin, ay bunga ng pagnanais ni Lucifer na itaas ang kanyang sarili sa kanyang puso. Kaya nga ang isa pang iglesya ay itinatag na hindi pinahintulutan si Kristo at kung saan si Satanas ay magiging hari ng. Ang simbahang iyan ay mas mababa kaysa sa simula ng anticristo, at ang mga bato ng apoy na bumubuo sa simbahan ng Diyos ay bumagsak na ngayon, at bahagi ng “sinagoga ni Satanas”, na nagpahayag ng katapatan sa mga kasinungalingan ni Satanas sa itaas ng Salita ng Diyos. Ang bawat iglesya na wala sa intimate na koneksyon sa Espiritu ni Kristo,

Ituro sa 1 Juan 2: 22-23 ito: “Sino ang sinungaling ngunit siya na tumatanggi na si Jesus ay ang Cristo? Siya ang anticristo na nagtatakwil sa Ama at sa Anak. Sinomang tumanggi sa Anak, hindi siya ang Ama: datapuwa’t ang nagkakilala sa Anak ay mayroong Ama rin.

Sa gayon, tinanggihan ni Satanas ang Anak ng Diyos. May kasaganaan ng patotoo sa Kasulatan tungkol sa lumang serpiyente, ang ama ng mga kasinungalingan, na nagpapahayag na ang mga pintuan ng impiyerno ay totoong nananaig laban sa kanya, at na ipinagpatuloy niya ang digmaang ito laban sa paglikha ng Diyos. Nagpapatuloy siya hanggang sa araw na ito upang ipahayag na ang Diyos ay isang sinungaling, at itinutulak ang Kanyang Salita upang manalo ng mga kaluluwa sa kanyang paghihimagsik.

“… Oo, sinabi ng Diyos, Hindi kayo makakakain ng bawat punungkahoy sa hardin? At sinabi ng babae sa ahas, Maaari naming kainin ang bunga ng mga punungkahoy sa hardin: Nguni’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni hindi inyong hinawakan, baka kayo’y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tiyak na hindi kayo mamamatay: Sapagka’t nalalaman ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon, ang inyong mga mata ay mabubuksan, at kayo’y magiging mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama “(Genesis 3: 1 -5).

Sinabi ni Kristo, “Kapag nagsasalita siya ng isang kasinungalingan, nagsasalita siya ng kanyang sarili.” Bagaman ang katapatan at paninibugho ay eksklusibo lamang sa mga katangian ng diyablo, ipinataw niya ito sa Ama ng katotohanan, sa gayon ang pagkalat ng mga pintuan ng impyerno sa isa na tumatanggi ang Anak ng buhay na Diyos. Si Satanas ay nanalo sa kanyang mga nakumberte sa pamamagitan ng banayad na panlilinlang na nagbagsak sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng ito ay noon, kahit na ito ay ngayon.

ANG SIMBAHAN NG ANTIKRISTO

Ang simbahan ni Satanas ay palaging ginagamit ang mga kasinungalingan sa pundasyon nito, at ang paglago ng kanyang simbahan ay palaging inilaan sa mga buhay na bato upang itatag ang mga ito sa kanyang sariling gusali. Hinahanap niya ang pag-uudyok ng paghihimagsik sa pamamagitan ng panlilinlang, na kung ano ang ginawa niya sa mga anghel ng langit, sina Adan at Eba, ang pagsamba sa mga huwad na diyos sa mga nag-aangkin na tao ng Diyos. Sa katunayan, sa pagsasalita tungkol sa kanyang pagkahulog, ito ay tumutukoy kay Lucifer bilang “ang Hari ng Babilonia” (Isaias 14: 3), ibig sabihin, isang pagano bansa na dayuhan sa bansa na sinasagisag para sa nalabi iglesia ng Diyos, “ang makalangit Jerusalem “. Ang Babilonia ay kilala dahil ito ay pagsamba sa mga huwad na diyos, at nang ang mga tao ng Diyos ay nalubog sa kanilang pagsamba, ito ay katibayan na natagpuan ni Satanas ang kanyang daan papunta sa Jerusalem, at dahil dito, sila ay naging bihag sa ilalim ng bansa na ang mga diyos na kanilang pinaglingkuran. “Ang mga hari sa lupa,

Malinaw na itinago ni Satanas ang kanyang sarili sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsamba sa mga huwad na diyos. Nang umalis ang Israel mula sa buhay na Diyos upang sambahin si Satanas, kahit na sila ay nagpahayag na ang Israel, sila ay tumigil na tunay na maging Israel, o may karapatan sa mga biyaya na tatanggap ng Israel. Huwag kayong magsitiwala sa mga pagsisinungaling, na nangagsasabi, Ang templo ng Panginoon, Ang templo ng Panginoon, Ang templo ng Panginoon, ay ito … Narito, kayo’y nagsisitiwala sa mga sinungaling na salita, na hindi mapapakinabangan. Magnanakaw ba kayo, magpatay, at mangangalunya, at manumpa ng kasinungalingan, at magsunog ng kamangyan kay Baal, at magsisunod sa ibang mga dios na hindi ninyo nakikilala; At lumapit ka at tumayo sa harap ko sa bahay na ito, na tinawag sa aking pangalan, at nagsasabi, Kami ay nahahatid upang gawin ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay? Ang bahay na ito, na tinatawag sa aking pangalan, ay naging yungib ng mga tulisan sa iyong paningin? Narito, aking nakita, sabi ng Panginoon. “(Jer 7:

Ang simbahan ay nasa mga araw ng pagkabihag ng Babilonia na tinutukoy bilang isang babae: “Inihalintulad ko ang anak na babae ng Sion sa isang matamis at mahinhin na babae.” (Jer 6: 2) At sa propesiya, ang huling araw na anticrist church ay tinutukoy bilang isang babae, at hindi kukulangin bilang “Babilonia”.

“Halika dito; Ipakikita ko sa iyo ang paghuhukom ng dakilang kalapating mababa ang lipad … kung kanino ang mga hari sa lupa ay nakagawa ng pakikiapid … At ang babae ay nakadamit ng kulay ube at iskarlata, at ginayakan ng ginto at mga mahahalagang bato at perlas, na may gintong tasa sa kanya kamay na puno ng mga kasuklamsuklam at karumihan ng kanyang pakikiapid: At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, MAHALAGA, BABILONYA NG DAKILANG, ANG INA NG MGA BAKIT AT MGA KASALANAN NG LUPA. “(Apo 17: 4-5)

Si Satanas ang hari ng simbahang ito, at sa pamamagitan niya, siya ay tumatanggap ng pagsamba. Higit pa rito, siya ay may matalik na koneksyon sa mga hari sa lupa, sa gayon si Satanas, sa pamamagitan niya, ay nagpapatupad ng kanyang maling sistema ng pagsamba ng isang simbahan / unyon ng estado. Siya ay nakadamit ng mga mahahalagang bato at mga perlas, ngunit ang mga perlas at mga bato na ito ay pagmamay-ari ng iglesya ng Diyos, ngunit sa halip ay magpaganda ng simbahan ng antikristo.

Bukod dito, tinutukoy siya bilang isang kalapating mababa ang lipad, dahil sa huwad na pagsamba na nauugnay sa kanya, tulad ng sa Israel sa mga araw ng kanilang apostasiya: “Kaya’t ang mga ulan ay pinigil, at walang huling ulan; at ikaw ay may dulo ng isang kalapating mababa ang lipad, ikaw ay tumangging mahiya. “(Jer 3: 3) Ang isang kalapating mababa ang lipad ay isang taong gumagawa ng pakikiapid laban sa tunay na Diyos, at may” dulo ng isang kalapating mababa ang lipad “; kaya ang likas na katangian ng diyos na kanyang sinasamba ay nakasulat sa kanyang ulo, at walang mas mababa sa Babilonyanong pagsamba si Satanas sa kalikasan.

ANG PAG-YAON NG ANTIKRISTO SA PANANAMPALATAYA

Ang pagpapaunlad ng antikristo ay nagsimula sa langit, at nagpatuloy sa mga lihim na panlilinlang ni Satanas hanggang sa kahit na ito ay nagsimulang makahanap ng isang pangyayari sa apostoliko panahon ng iglesya Kristiyano. Ang apostol na si Juan, na nagsasalita tungkol dito, ay nagsabi:

“Mga bata, ito ang huling pagkakataon: at kung iyong narinig na ang anticristo ay darating, kahit na ngayon ay maraming mga antikristo; kung saan alam natin na ito ang huling pagkakataon. Sila ay lumabas mula sa amin, ngunit hindi sila sa amin; sapagkat kung sila ay sa amin, walang alinlangan na sila ay nagpatuloy sa amin: datapuwa’t sila ay lumabas, upang sila ay maipakita na sila ay hindi lahat sa atin. ”
(1Jn 2: 18-19)

Ang mga salita ng apostol ay umiikot sa parehong tinig na sinambit na dalawang milenyo bago, nang magsulat si Moises: “Ang ilang mga tao, ang mga anak ng diwa, ay lumabas mula sa gitna mo, at inalis ang mga naninirahan sa kanilang lungsod, sinasabing, Tayo na at maglingkod sa ibang mga diyos, na hindi ninyo kilala “(Deu 13:13) Ang isang pangunahing katangian na itinuturing ng apostol bilang” Antikristo “ay” hindi nagpapatuloy “sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pagpunta sa” maglingkod sa ibang mga diyos, na wala kilala. “Nakikita ito ni Juan, ipinahayag pa:” Hindi ko isinulat sa iyo dahil hindi mo alam ang katotohanan, ngunit dahil alam mo ito, at wala namang kasinungalingan ang katotohanan. Sino ang isang sinungaling ngunit siya na denieth na si Jesus ay ang Kristo? Siya ang anticristo, na tumatanggi sa Ama at sa Anak. “(1Jn 2: 21-22) Ipinakikita ni Juan kung paanong ang tunay na pagtanggi ng katotohanan na nangyari sa langit ay nangyayari sa mga nag-aangking mga tagasunod ni Cristo sa kanyang panahon, at dahil dito ay pinayuhan ni Juan ang mga anak ng katotohanan na sumunod sa katotohanan, na sila ay “magpapatuloy sa ang Anak, at sa Ama. “(1 Jn 2:24) Ang dalawang iglesya na parehong nagsasabing ang Israel ng Diyos ay umunlad. Ang isa sa mga nakagugulat na mga paghahayag tungkol sa antikristo na itinatag ni Satanas ay ang “umupo sa templo ng Diyos;” kapag ang tanging upuan sa templo ng Diyos ay ang trono ng Diyos, na siyang lugar ng Kanyang pagsamba at ang upuan ng Kanyang gobyerno, kung saan ang Kanyang batas ay nilalaman. Sa gayon si Satanas ay magkakaroon ng isang lumitaw sa iglesia upang akalain ang mga prerogatives na hindi sa kanya. at sa Ama. “(1 Jn 2:24) Ang dalawang iglesya na parehong nagsasabing ang Israel ng Diyos ay umunlad. Ang isa sa mga nakagugulat na mga paghahayag tungkol sa antikristo na itinatag ni Satanas ay ang “umupo sa templo ng Diyos;” kapag ang tanging upuan sa templo ng Diyos ay ang trono ng Diyos, na siyang lugar ng Kanyang pagsamba at ang upuan ng Kanyang gobyerno, kung saan ang Kanyang batas ay nilalaman. Sa gayon si Satanas ay magkakaroon ng isang lumitaw sa iglesia upang akalain ang mga prerogatives na hindi sa kanya. at sa Ama. “(1 Jn 2:24) Ang dalawang iglesya na parehong nagsasabing ang Israel ng Diyos ay umunlad. Ang isa sa mga nakagugulat na mga paghahayag tungkol sa antikristo na itinatag ni Satanas ay ang “umupo sa templo ng Diyos;” kapag ang tanging upuan sa templo ng Diyos ay ang trono ng Diyos, na siyang lugar ng Kanyang pagsamba at ang upuan ng Kanyang gobyerno, kung saan ang Kanyang batas ay nilalaman. Sa gayon si Satanas ay magkakaroon ng isang lumitaw sa iglesia upang akalain ang mga prerogatives na hindi sa kanya.

THE WHORE’S FOREHEAD

Nagtapos ito sa Babilonyang Dakila, ang ina ng mga patutot. Ang pagiging isang kalapating mababa ang lipad, sa kanyang noo ay isinulat ang pangalan ng kanyang diyos: “Mystery” kung kanino si Satanas ay mysteriously concealing kanyang sarili upang makatanggap ng pagsamba sa kanya. Ito ay “naglilingkod sa ibang mga diyos, na hindi ninyo kilala.” At dahil dito, pinag-usig niya ang mga banal ng Diyos. Sinabi ni Hesus “Ihihiwalay nila kayo sa mga sinagoga: oo, darating ang oras, na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-iisip na ginagawa niya ang paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito ay gagawin nila sa iyo, sapagkat hindi nila kilala ang Ama, ni ang akin. “(Juan 16: 2-3) Sa gayon nakikita natin ang mga tapat sa Diyos, at kilala Siya at itinatag sa pangunahing kaalaman sa Anak ng Diyos, at yaong hindi nakakakilala sa Ama o sa Kanyang Anak, ngunit sa palagay nila ay naglilingkod sa Diyos, kapag sa katunayan sila ay naglilingkod sa diyos na hindi nila nalalaman sa ilalim ng maling pagkukunwari ng pagsamba sa Diyos. Ang babaing ito, na kasangkot sa simbahan at unyon ng estado ay ipinatupad sa mga banal na pagsamba sa misteryong ito. “At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at sa pamamagitan ng dugo ng mga martir ni Jesus …” (Apocalipsis 17: 6) Hindi lamang ipinatupad niya ang kanyang pagsamba sa kanyang misteryong diyos, kundi pati na rin, ipinatupad ang mga kasinungalingan na na naka-frame sa pamamagitan ng isang pag-alis mula sa mga salita ng tunay na Diyos, at tulad ng Eba, ay naging isang katalista para sa pagtataguyod ng mapanlinlang sentiments ng Satanas.

Sino ang iglesya na ito? Kailangan niyang matugunan ang lahat ng mga katangiang ito:

1) Siya ay sumasamba sa isang misteryong diyos.
2) Ipinapatupad niya ang pagsamba sa diyos ng misteryong iyon.
3) Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng isang simbahan / unyon ng estado.
4) Siya ay nakikipagdigma sa Anak ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipagdigma sa kanyang simbahan.
5) Ang misteryosong diyos ay dapat palaging nakatago ni Satanas sa pagsamba nito: pagdaragdag o pag-alis mula sa Salita ng Diyos.

Ano ang iglesia na nagpapakilala sa mga marka ng katangian ng antikristo na iglesya na nag-aaway laban sa simbahan ng panganay? Maaari itong maging mas mababa kaysa sa iglesya Katoliko.

SUMASAMBA SIYA SA MISTERYOSONG DIYOS

“Ang misteryo ng Trinidad ay ang sentral na doktrina ng Katolikong Pananampalataya. Pagkatapos nito ay batay sa lahat ng iba pang mga aral ng simbahan … “Handbook para sa Katoliko sa Ngayon, p. 11

“Ang misteryo ng Banal na Trinidad ay ang gitnang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano at buhay. Ito ang misteryo ng Diyos sa kanyang sarili … ang kanyang panloob na pagiging Banal na Trinity ay isang misteryo na hindi maaabot sa dahilan lamang o sa pananampalataya ng Israel bago ang Pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos at ang pagpapadala ng Banal na Espiritu. “Cathechism ng iglesya Katoliko, ch. 1: 234,237

Ito ay katibayan na ang Diyos ng Israel ay sinabi na naging isang misteryong diyos, na “hindi ninyo kilala”.

SIYA AY NAGPAPATUPAD NG PAG-SAMBA SA MISTERYONG DIYOS
pagsasalita ng iglesia na nagpapatibay sa pagsamba sa kanya ng diyos ng estado, ang Kasulatan ay nagsabi: “Sa kaniyang ari-arian ay igagalang niya ang Diyos ng mga puwersa: at isang diyos na hindi nalalaman ng kanyang mga ama ay dapat siyang parangalan na may ginto, at pilak, at may mga mahalagang bato, at mga maligayang bagay. Ganito ang gagawin niya sa pinakamakapangyarihang hawak na may kakaibang diyos, na kanyang kinikilala at dagdagan ng kaluwalhatian: at siya ang magpapangasiwa sa kanila sa marami … “(Daniel 11: 38-39)

Ang Katolikong emperador na si Justinian ay gumawa ng isang pasiya na maaaring ipatupad sa lahat ng tao sa pagsamba sa Trinity at upang sumamba sa ilalim ng Katolikong sistema:

Sinabi ni Pope Francis ang ika-70 sesyon ng General Assembly ng United Nations – ang pinakamalaking pagtitipon ng mga bansa na natipon.

“NAGKAHANAP NG PINAKAMAHALAGANG TRINIDAD AT ANG CATHOLIC NA PANANAMPALATAYA AT NAGBIBIGAY NA WALANG ISA AY MAGAGAMIT SA PAMPUBLIKO PATULOY …

(1) Iniutos namin ang lahat ng mga sumusunod sa batas na ito upang ipagtanggol ang pangalan ng mga Katolikong Kristiyano, at isinasaalang-alang ang iba bilang napaliit at masiraan ng ulo, Kami ay nag-aatas na sila ay magdala ng kasalanan ng maling pananampalataya; at kapag ang Banal na paghihiganti na kanilang pinahahalagahan ay pinahihintulutan, pagkatapos ay dapat silang parusahan alinsunod sa Aming kasuklaman, na nakuha natin mula sa paghuhukom ng Langit …

Hayaan ang lahat ng mga katawan ng mga erehe ay maiiwasan sa paghawak ng mga labag sa batas na mga pagtitipon, at ipagdiwang ang pangalan ng tanging at pinakadakilang Diyos sa lahat ng dako, at hayaan ang pagtalima ng Kredo ng Nicene, na kamakailan ay ipinadala sa ating mga ninuno, at matatag na itinatag ng patotoo at pagsasanay ng Divine Religion, laging mananatiling ligtas. ”

GINAGAWA NIYA ITO SA PAMAMAGITAN NG UNYON NG IGLESYA AT ESTADO

Dapat itong sapat na ginamit ni Satanas ang papasiya, sa ilalim ng impluwensyang ang mga hari sa lupa ay nagtatrabaho upang ipatupad ang relihiyon ng Babilonia sa mundo.

Isaalang-alang ang ideya na ipinakita sa 1965 mula sa Papa sa kanyang encyclical, Gaudium et spes:

“Ginagawa ng Simbahan ang paggamit ng temporal na mga bagay sa loob ng kanyang sariling misyon. Siya, sa kanyang bahagi, ay hindi nagtitiwala sa mga pribilehiyo na inaalok ng awtoridad ng sibil. Ibibigay pa niya ang paggamit ng ilang mga karapatan na nakuha nang lehitimong, kung magiging maliwanag na ang kanilang paggamit ay magdudulot ng pag-aalinlangan sa katapatan ng kanyang saksi o ang mga bagong paraan ng pamumuhay ay humihiling ng mga bagong pamamaraan (§76). ”

Walang mungkahi dito na ang pagtalikod ng Simbahan sa kanyang mga karapatan sa pagsasaalang-alang sa estado ay ang perpektong, lamang na paminsan-minsan ang paglipat na ito ay maaaring maging maingat upang maitatag ang kanyang katotohanan. Ang pag-agos sa parehong ugat ng pag-iisip, ngunit mas direkta sa ito ay tono, ito ay nagpapakita ng isa pang ng pinakamataas na legal na umiiral na dokumento ng Katoliko simbahan (ang encyclical) AU MILIEU DES nagpapasimula:

“Hindi kami dapat magkakaroon ng parehong wika sa isa pang punto, tungkol sa prinsipyo ng paghihiwalay ng Estado at Simbahan, na katumbas ng paghihiwalay ng batas ng tao mula sa Kristiyano at banal na batas. Wala kaming pakialam na matakpan ang aming mga sarili dito upang maipakita ang kahangalan ng naturang paghihiwalay; ang bawat isa ay maunawaan para sa kanyang sarili … Ang mga Katoliko ay hindi maaaring maging maingat sa pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa gayong paghihiwalay. Sa katunayan, upang hilingin na ihiwalay ng Estado ang sarili nito mula sa Iglesia ay nais, sa pamamagitan ng lohikal na pagkakasunud-sunod, na ang Iglesya ay mabawasan sa kalayaan ng pamumuhay ayon sa batas na karaniwan sa lahat ng mamamayan …. Totoo na sa ilang mga bansa ang sitwasyong ito ay umiiral. Ito ay isang kundisyon kung saan, kung mayroon itong maraming at seryosong abala, nag-aalok din ng ilang mga pakinabang – higit sa lahat kapag,

Muli, sinasabi nito na ang iglesia na para sa maraming mga taon na exercised ang kapangyarihan sa estado upang mausig ang iglesia ng Diyos ay mapagparaya kung saan siya ay walang impluwensya sa estado. Ipinahayag ng Pope Francis na ang maayos na pag-unlad ng “isang sibil, pluralistik na lipunan ay nangangailangan” na ang “tunay na diwa ng relihiyon” ay hindi “nakakulong” sa “personal na budhi ngunit ang mahalagang papel nito sa pagtatayo ng lipunan ay kinikilala,” sa kanyang mga komento sa presidente ng Italyano. “Sa kabilang banda, ang mga pampublikong awtoridad-na inaasahang lilikha ng mga kondisyon para sa isang makatarungan at napapanatiling pag-unlad, upang mapalago ng sibil na lipunan ang lahat ng potensyalidad nito-maaaring makahanap ng isang mahalagang at kapaki-pakinabang na suporta para sa kanilang pagkilos sa pangako at tapat na pakikipagtulungan ng Simbahan. ”

SIYA AY NAKIKIPAGDIGMAAN SA ANAK NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG DIGMAAN SA KANYANG SIMBAHAN

Na pinag-usig ng iglesiang Katoliko ang iba pang mga Kristiyanong nag-aangkin sa pamamagitan ng estado dahil dahil hindi sila sumunod sa kanilang anyo ng doktrina at paraan ng pagsamba ay lubusang nagpatotoo sa buong kasaysayan at kahit minsan ay sa pamamagitan ng pag-amin ng Simbahang Katoliko sa mga lugar kung saan siya ay may kaunting impluwensya sa mga usapin ng estado.

ANG MAHALAGA MAY KINAKAILANGANG NAGPAPATULOY NA SI SATANAS NA NAGLABAG SA PAGSAMBA NIYA: PAGBABALIK O NAWALA MULA SA SALITA NG DIYOS

Wala saanman sa Kasulatan ang iniutos sa amin na sambahin ang isang Trinidad. Mayroon lamang kami ng utos na sambahin ang Diyos Ama, at ang Kanyang Anak, sa pamamagitan ng Kanyang banal na mana, ay tatanggap din ng pagsamba. Alam ni Satanas ito, at hinanap siya ng maraming siglo upang maibsan ang pagsamba para sa kanyang sarili, ngunit hindi kailanman pinahintulutang magkaroon ito sa simbahan ng langit. Inilarawan niya ang konsepto sa kanyang puso ng Trinity: binabalewala niya ang tanging karapatan na nauukol kay Cristo lamang bilang Anak ng Diyos sa katotohanan na may karapatan sa pagsamba, kaya inalis mula sa Salita ng Diyos, at inilagay niya ang kanyang sarili sa pagkakapantay sa Diyos, upang makatanggap ng pagsamba at idinagdag sa Salita ng Diyos, na nagpapahayag sa Kanya na isang sinungaling. Ang Trinidad ay nagpakita ng tatlong banal na nilalang sa ilalim ng pagsamba ng isang Diyos, ngunit ang Banal na Kasulatan ay hindi kailanman ipinagbabawal ang pagsamba sa tatlo, kundi isang Diyos, at ang isang pangunahing bahagi ng pagsamba na iyon ay ang paggalang at pagsamba sa Kanyang bugtong na Anak. Hindi kailanman sa Kasulatan ay may isang lugar kung saan dapat nating sambahin ang Espiritu ng Diyos at ni Cristo, kundi upang sambahin lamang ang Diyos at Cristo mula sa kung saan natatanggap natin ang Espiritu. Sa Trinidad, ang pagsamba sa Banal na Espiritu ay isang konsepto na pinalalakas sa puso ni Satanas upang ma-enthroned sa mga puso ng mga tao, sinasagot ang pagsamba mula sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kapansin-pansin. Sa halip na ang anghel na “isang espiritu ng paglilingkod”, tinutuunan niya ang kanyang sarili na maging “banal na espiritu”, na nagbibigay sa kanyang sarili ng isang pangalan at karangalan higit sa ipinagkaloob ng Diyos sa mga anghel. ang pagsamba sa Banal na Espiritu ay isang konsepto na nagpasya sa puso ni Satanas upang ma-enthroned sa mga puso ng mga tao, secure ang pagsamba mula sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kapitaganan. Sa halip na ang anghel na “isang espiritu ng paglilingkod”, tinutuunan niya ang kanyang sarili na maging “banal na espiritu”, na nagbibigay sa kanyang sarili ng isang pangalan at karangalan higit sa ipinagkaloob ng Diyos sa mga anghel. ang pagsamba sa Banal na Espiritu ay isang konsepto na nagpasya sa puso ni Satanas upang ma-enthroned sa mga puso ng mga tao, secure ang pagsamba mula sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kapitaganan. Sa halip na ang anghel na “isang espiritu ng paglilingkod”, tinutuunan niya ang kanyang sarili na maging “banal na espiritu”, na nagbibigay sa kanyang sarili ng isang pangalan at karangalan higit sa ipinagkaloob ng Diyos sa mga anghel.

Dahil lamang na itinago niya ang kanyang sarili bilang ito, ay hindi sa anumang paraan magpahiwatig na ang Banal na Espiritu ay hindi umiiral, ngunit sa halip na ang Banal na Espiritu ay hindi isang ikatlong banal na nilalang na pinarangalan, itinaas, sumamba sa Ama at sa Kanyang Anak. Sa halip ang Espiritu ng Diyos ang kanilang kalayaan kung saan maaari silang maging saanman sa lahat ng dako, pagtuturo, pagpapayo, paggabay, at pagpapagal sa mga anak ng Diyos.

SA KONKLUSYON

Maaaring malinaw na nakikita na ang iglesia ng Diyos ay palaging itinayo ng Kanyang mga anak na tapat bilang isang “espirituwal na bahay”, isang “tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu”, at ang iglesya ng antikristo, ang maling mga sistema ng pagsamba na umaalis mula sa pagsamba sa tunay na Diyos at Kristo, ay may isang “bahay na naiwang natitira” (Mateo 23: 37-38) dahil sa “paglaganap ng mga karumal-dumal” (Daniel 9 :: 27, Mateo 24:15) ng Espiritu ni Cristo. Ang mga ito ay dalawang magkatunggaling pwersa na nagpapatakbo ng magkakatulad mula noong taglagas ni Lucifer sa langit, at ang parehong mga hakbang na humantong sa kanya sa pagbagsak ay dinala sa kanya laban sa iglesya ng Diyos sa bawat edad mula nang panahong iyon.

“Ngayon kami, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Datapuwa’t kung paanong ang ipinanganak na ayon sa laman ay umusig sa kaniya na ipinanganak na ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Gayunpaman kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ihiwalay mo ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka’t ang anak ng aliping babae ay hindi magiging tagapagmana ng anak ng babaing malaya. “(Galacia 4: 28-30)