Category Archives: Ang Mga Iglesia Sumang-ayon: Pagbabago ng Sabbath

Mula Sabbath Hanggang Linggo-Baptist

By Christian Israel July 25, 2017 (No)
“Mayroong utos na panatilihing banal ang araw ng Sabbath, ngunit ang araw ng Sabbath ay hindi Linggo. Gayunpaman madaling sabihin ito, at may ilang palabas na tagumpay, na ang Sabbath ay inilipat mula sa ikapito hanggang unang araw ng linggo, kasama ang lahat ng mga tungkulin, mga pribilehiyo at mga parusa. Matindi ang paghahangad ng impormasyon tungkol […]

Mula Sabbath hanggang Linggo-Makasaysayan

By Christian Israel July 19, 2017 (No)
“Sa panahon na ito na walang katiyakan, ang isang malaking halaga ng isang uri ng theokrasia ay tila nakasalalay sa pagitan ng kulturang Kristiyano at halos pantay na popular at malawak na diffused Mithraic kulto, at ang uri ng pagsamba ng Serapis-Isis-Horus. Mula sa dating tila ang mga Kristiyano ay pinagtibay ang Linggo bilang kanilang pangunahing […]

Mula Sabbath hanggang Linggo- Lutheran

By Christian Israel July 16, 2017 (No)
“Ang pagdiriwang ng Araw ng Panginoon (Linggo) ay itinatag hindi sa anumang utos ng Diyos, kundi sa kapamahalaan ng Simbahan.” Augsburg Confession of Faith. “Ipinahayag nila [ang mga Katoliko] na ang araw ng Sabbath ay nagbago sa Linggo, araw ng Panginoon, salungat sa Dekalogo, gaya ng paglitaw nito, ni walang halimbawa na higit na ipinagmamalaki […]

Mula Sabbath Hanggang Linggo- Moody Bible Institute

By Christian Israel July 15, 2017 (One)
“Ang araw ng Sabbath ay umiiral sa Eden, at ito ay naging sapilitang mula noon. Ang ikaapat na utos ay nagsisimula sa salitang ‘tandaan,’ na nagpapakita na ang Sabbath ay umiiral nang isinulat ng Diyos ang kautusan sa mga talaan ng bato sa Sinai. Paano masasabi ng mga tao na ang isang utos na ito ay tapos […]

Mula Sa Sabbath Hanggang Linggo: Protestantismo

By Christian Israel July 2, 2017 (2 Comments)
“Lahat tayo ay naniniwala maraming bagay tungkol sa relihiyon na hindi natin matatagpuan sa Biblia. Halimbawa, wala sa Biblia ang nakita nating binago ni Kristo o ng mga Apostol ang [araw ng pagsamba] mula Sabado hanggang Linggo. Mayroon kaming utos ng Diyos na ibinigay kay Moises upang panatilihing banal ang Araw ng Sabbath, iyon ang ika-7 araw […]

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo

By Christian Israel July 1, 2017 (No)
Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito: Anglican/Church of England Baptist Catholic Congregationalist Evangelical […]

From Sabbath to Sunday- Miscellaneous

By Christian Israel June 26, 2017 (No)
“You will tell me that Saturday was the Jewish Sabbath, but that the Christian Sabbath has been changed to Sunday. Changed! But by whom? Who has authority to change an express commandment of Almighty God? When God has spoken and said, ‘Thou shalt keep holy the seventh day,’ who shall dare to say, ‘Nay, thou […]

From Sabbath to Sunday- Methodist

By Christian Israel June 24, 2017 (No)
“…the moral law contained in the Ten Commandments, and enforced by the prophets, He [Christ] did not take away…. The moral law stands on an entirely different foundation from the ceremonial or ritual law. …Every part of this law must remain in force upon all mankind and in all ages.” -JOHN WESLEY, “Sermons on Several […]

From Sabbath to Sunday- Episcopalian

By Christian Israel June 16, 2017 (No)
“We have made the change from the seventh day to the first day, from Saturday to Sunday, on the authority of the one holy, Catholic, Apostolic Church of Christ.” Bishop Symour, Why We keep Sunday. “The Bible commandment says on the seventh-day thou shalt rest. That is Saturday. Nowhere in the Bible is it laid down that worship should […]

From Sabbath to Sunday- Jehovah’s Witnesses

By Christian Israel May 28, 2017 (No)
“Therefore God gave his law through Moses to the Israelites and which applies to all who want to do right, and the first in order and first in importance of his commandments or fundamental law is this, to wit.’ Exodus 20:1-6,”..”which is the first part of the Ten Commandment law…’The law of God never changes, […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Ang Mga Iglesia Sumang-ayon: Pagbabago ng Sabbath

Mula Sabbath Hanggang Linggo-Baptist

By Christian Israel July 25, 2017 (No)
“Mayroong utos na panatilihing banal ang araw ng Sabbath, ngunit ang araw ng Sabbath ay hindi Linggo. Gayunpaman madaling sabihin ito, at may ilang palabas na tagumpay, na ang Sabbath ay inilipat mula sa ikapito hanggang unang araw ng linggo, kasama ang lahat ng mga tungkulin, mga pribilehiyo at mga parusa. Matindi ang paghahangad ng impormasyon tungkol […]

Mula Sabbath hanggang Linggo-Makasaysayan

By Christian Israel July 19, 2017 (No)
“Sa panahon na ito na walang katiyakan, ang isang malaking halaga ng isang uri ng theokrasia ay tila nakasalalay sa pagitan ng kulturang Kristiyano at halos pantay na popular at malawak na diffused Mithraic kulto, at ang uri ng pagsamba ng Serapis-Isis-Horus. Mula sa dating tila ang mga Kristiyano ay pinagtibay ang Linggo bilang kanilang pangunahing […]

Mula Sabbath hanggang Linggo- Lutheran

By Christian Israel July 16, 2017 (No)
“Ang pagdiriwang ng Araw ng Panginoon (Linggo) ay itinatag hindi sa anumang utos ng Diyos, kundi sa kapamahalaan ng Simbahan.” Augsburg Confession of Faith. “Ipinahayag nila [ang mga Katoliko] na ang araw ng Sabbath ay nagbago sa Linggo, araw ng Panginoon, salungat sa Dekalogo, gaya ng paglitaw nito, ni walang halimbawa na higit na ipinagmamalaki […]

Mula Sabbath Hanggang Linggo- Moody Bible Institute

By Christian Israel July 15, 2017 (One)
“Ang araw ng Sabbath ay umiiral sa Eden, at ito ay naging sapilitang mula noon. Ang ikaapat na utos ay nagsisimula sa salitang ‘tandaan,’ na nagpapakita na ang Sabbath ay umiiral nang isinulat ng Diyos ang kautusan sa mga talaan ng bato sa Sinai. Paano masasabi ng mga tao na ang isang utos na ito ay tapos […]

Mula Sa Sabbath Hanggang Linggo: Protestantismo

By Christian Israel July 2, 2017 (2 Comments)
“Lahat tayo ay naniniwala maraming bagay tungkol sa relihiyon na hindi natin matatagpuan sa Biblia. Halimbawa, wala sa Biblia ang nakita nating binago ni Kristo o ng mga Apostol ang [araw ng pagsamba] mula Sabado hanggang Linggo. Mayroon kaming utos ng Diyos na ibinigay kay Moises upang panatilihing banal ang Araw ng Sabbath, iyon ang ika-7 araw […]

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo

By Christian Israel July 1, 2017 (No)
Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito: Anglican/Church of England Baptist Catholic Congregationalist Evangelical […]

From Sabbath to Sunday- Miscellaneous

By Christian Israel June 26, 2017 (No)
“You will tell me that Saturday was the Jewish Sabbath, but that the Christian Sabbath has been changed to Sunday. Changed! But by whom? Who has authority to change an express commandment of Almighty God? When God has spoken and said, ‘Thou shalt keep holy the seventh day,’ who shall dare to say, ‘Nay, thou […]

From Sabbath to Sunday- Methodist

By Christian Israel June 24, 2017 (No)
“…the moral law contained in the Ten Commandments, and enforced by the prophets, He [Christ] did not take away…. The moral law stands on an entirely different foundation from the ceremonial or ritual law. …Every part of this law must remain in force upon all mankind and in all ages.” -JOHN WESLEY, “Sermons on Several […]

From Sabbath to Sunday- Episcopalian

By Christian Israel June 16, 2017 (No)
“We have made the change from the seventh day to the first day, from Saturday to Sunday, on the authority of the one holy, Catholic, Apostolic Church of Christ.” Bishop Symour, Why We keep Sunday. “The Bible commandment says on the seventh-day thou shalt rest. That is Saturday. Nowhere in the Bible is it laid down that worship should […]

From Sabbath to Sunday- Jehovah’s Witnesses

By Christian Israel May 28, 2017 (No)
“Therefore God gave his law through Moses to the Israelites and which applies to all who want to do right, and the first in order and first in importance of his commandments or fundamental law is this, to wit.’ Exodus 20:1-6,”..”which is the first part of the Ten Commandment law…’The law of God never changes, […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!