Category Archives: Advanced Prophecies

Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem

By Christian Israel September 23, 2020 (One)
Rating   “Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at […]

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

By Christian Israel September 4, 2020 (One)
Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Ngayon, […]

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13

By Christian Israel September 3, 2020 (One)
Here is identified the false prophet of Revelation 13 identified point-by-point, with video footage unveiling the truth regarding the fulfillment of these characteristics as unfolding today.

Ang Pag-Unlad Ng Dalawang Hayop I: Ang Pagsilang Ng Papaciya Sa Europa

By Christian Israel August 3, 2020 (No)
Sa propesiya sa Biblia, ang Apocalipsis 13 ay nagdudulot sa ating pananaw ng dalawang hayop (tinatawag na Kaharian sa Daniel 7:23). Ang mga katangian ay hindi maikakaila, at madaling makikilala sa pamamagitan ng maraming mga katibayan. Ang una ay isang ecumenical na katawan ng leopardo, leon, oso, at dragon, na may mga ulo ng kalapastanganan na […]

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

By Christian Israel July 14, 2020 (3 Comments)
Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap. Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Category Archives: Advanced Prophecies

Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem

By Christian Israel September 23, 2020 (One)
Rating   “Ang pasanin ng salita ng Panginoon sa Israel” sa pamamagitan ni Malakias ay na ang mga aral ng nakaraan ay hindi malilimutan at ang tipan na ginawa ni Jehova sa sambahayan ng Israel ay pinananatili nang may katapatan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagsisisi ay maaaring matupad ang pagpapala ng Diyos. “Mga Propeta at […]

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

By Christian Israel September 4, 2020 (One)
Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunayan na “ang buong mundo ay nagtaka pagkatapos ng hayop”. Ngayon, […]

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13

By Christian Israel September 3, 2020 (One)
Here is identified the false prophet of Revelation 13 identified point-by-point, with video footage unveiling the truth regarding the fulfillment of these characteristics as unfolding today.

Ang Pag-Unlad Ng Dalawang Hayop I: Ang Pagsilang Ng Papaciya Sa Europa

By Christian Israel August 3, 2020 (No)
Sa propesiya sa Biblia, ang Apocalipsis 13 ay nagdudulot sa ating pananaw ng dalawang hayop (tinatawag na Kaharian sa Daniel 7:23). Ang mga katangian ay hindi maikakaila, at madaling makikilala sa pamamagitan ng maraming mga katibayan. Ang una ay isang ecumenical na katawan ng leopardo, leon, oso, at dragon, na may mga ulo ng kalapastanganan na […]

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

By Christian Israel July 14, 2020 (3 Comments)
Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap. Sa Apocalipsis 17, nakikita natin ang isang paghatol na dapat maganap sa dakilang kalapating […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!