Archives

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Salita Ng Diyos

By Christian Corsiga | May 29, 2019 | (No) | 2102
Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Salita ng Diyos Sa huling artikulo, itinuturing namin ang kahalagahan ng paniniwala sa ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sinasampalatayang anak ng Diyos ay magpapakita ng kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Jesu-Cristo. Ang prinsipyo ng ebanghelyo ay itinakda sa ganitong paraan: [2 Cor 3:18] […]

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos

By Christian Corsiga | May 20, 2019 | (No) | 1664
Sa naunang artikulo, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakita natin Siya bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang apostol, si Juan, sa kanyang salaysay tungkol kay Hesukristo, ay inilagay Niya mula sa pasimula sa liwanag na ito (sumangguni sa Juan 1: […]

Who Is Mystery Babylon?

By Christian Corsiga | March 5, 2018 | (No) | 899
The Identity of Mystery Babylon Who is mystery Babylon? Revelation 17:5 reads, “And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Just from analysing scriptures alone from the Book of Revelation a consistent theme can be seen of an Apostate Church that persecuted […]

Catholic Church Admits They Made the Change

By Christian Corsiga | February 27, 2018 | (No) | 772
Was the Sabbath changed from the seventh day of the week to the first day? Well, yes and no. Let’s deal with the “no” first. God, “with whom there is no variation or shadow of turning” (James 1:17), does not change (Malachi 3:6). The Israelites received two laws from Moses: the law of Moses, that […]

The Truth About Hell

By Christian Corsiga | February 21, 2018 | (No) | 623
What is the Truth about Hades and Hell fire? Here is one very hot topic that would be one of the most misunderstood in scripture. So many people in the past have turned their back on God because they concluded that He must be some evil tyrant that would burn the wicked in hell for […]

100 Amazing Facts About The Sabbath and Sunday

By Christian Corsiga | February 18, 2018 | (No) | 567
WHY keep the Sabbath day? What is the object of the Sabbath? Who made it? When was it made, and for whom? Which day is the true Sabbath? Many keep the first day of the week, or Sunday. What Bible authority have they for this? Some keep the seventh day, or Saturday. What Scripture have […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Archives

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Salita Ng Diyos

By Christian Corsiga | May 29, 2019 | (No) | 2102
Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Salita ng Diyos Sa huling artikulo, itinuturing namin ang kahalagahan ng paniniwala sa ebanghelyo, at sa pamamagitan ng pagtingin kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sinasampalatayang anak ng Diyos ay magpapakita ng kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Jesu-Cristo. Ang prinsipyo ng ebanghelyo ay itinakda sa ganitong paraan: [2 Cor 3:18] […]

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos

By Christian Corsiga | May 20, 2019 | (No) | 1664
Sa naunang artikulo, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakita natin Siya bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang apostol, si Juan, sa kanyang salaysay tungkol kay Hesukristo, ay inilagay Niya mula sa pasimula sa liwanag na ito (sumangguni sa Juan 1: […]

Who Is Mystery Babylon?

By Christian Corsiga | March 5, 2018 | (No) | 899
The Identity of Mystery Babylon Who is mystery Babylon? Revelation 17:5 reads, “And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Just from analysing scriptures alone from the Book of Revelation a consistent theme can be seen of an Apostate Church that persecuted […]

Catholic Church Admits They Made the Change

By Christian Corsiga | February 27, 2018 | (No) | 772
Was the Sabbath changed from the seventh day of the week to the first day? Well, yes and no. Let’s deal with the “no” first. God, “with whom there is no variation or shadow of turning” (James 1:17), does not change (Malachi 3:6). The Israelites received two laws from Moses: the law of Moses, that […]

The Truth About Hell

By Christian Corsiga | February 21, 2018 | (No) | 623
What is the Truth about Hades and Hell fire? Here is one very hot topic that would be one of the most misunderstood in scripture. So many people in the past have turned their back on God because they concluded that He must be some evil tyrant that would burn the wicked in hell for […]

100 Amazing Facts About The Sabbath and Sunday

By Christian Corsiga | February 18, 2018 | (No) | 567
WHY keep the Sabbath day? What is the object of the Sabbath? Who made it? When was it made, and for whom? Which day is the true Sabbath? Many keep the first day of the week, or Sunday. What Bible authority have they for this? Some keep the seventh day, or Saturday. What Scripture have […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!