Archives

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao

By Christian Corsiga | December 1, 2018 | (No) | 1386
Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy na nawala […]

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian

By Christian Corsiga | November 13, 2018 | (No) | 1581
Roma 1: 16-17 “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ebanghelyo ay […]

Who Is Mystery Babylon?

By Christian Corsiga | March 5, 2018 | (No) | 671
The Identity of Mystery Babylon Who is mystery Babylon? Revelation 17:5 reads, “And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Just from analysing scriptures alone from the Book of Revelation a consistent theme can be seen of an Apostate Church that persecuted […]

Catholic Church Admits They Made the Change

By Christian Corsiga | February 27, 2018 | (No) | 566
Was the Sabbath changed from the seventh day of the week to the first day? Well, yes and no. Let’s deal with the “no” first. God, “with whom there is no variation or shadow of turning” (James 1:17), does not change (Malachi 3:6). The Israelites received two laws from Moses: the law of Moses, that […]

The Truth About Hell

By Christian Corsiga | February 21, 2018 | (No) | 456
What is the Truth about Hades and Hell fire? Here is one very hot topic that would be one of the most misunderstood in scripture. So many people in the past have turned their back on God because they concluded that He must be some evil tyrant that would burn the wicked in hell for […]

100 Amazing Facts About The Sabbath and Sunday

By Christian Corsiga | February 18, 2018 | (No) | 349
WHY keep the Sabbath day? What is the object of the Sabbath? Who made it? When was it made, and for whom? Which day is the true Sabbath? Many keep the first day of the week, or Sunday. What Bible authority have they for this? Some keep the seventh day, or Saturday. What Scripture have […]
image_pdfimage_print

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Archives

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao

By Christian Corsiga | December 1, 2018 | (No) | 1386
Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy na nawala […]

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian

By Christian Corsiga | November 13, 2018 | (No) | 1581
Roma 1: 16-17 “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ebanghelyo ay […]

Who Is Mystery Babylon?

By Christian Corsiga | March 5, 2018 | (No) | 671
The Identity of Mystery Babylon Who is mystery Babylon? Revelation 17:5 reads, “And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Just from analysing scriptures alone from the Book of Revelation a consistent theme can be seen of an Apostate Church that persecuted […]

Catholic Church Admits They Made the Change

By Christian Corsiga | February 27, 2018 | (No) | 566
Was the Sabbath changed from the seventh day of the week to the first day? Well, yes and no. Let’s deal with the “no” first. God, “with whom there is no variation or shadow of turning” (James 1:17), does not change (Malachi 3:6). The Israelites received two laws from Moses: the law of Moses, that […]

The Truth About Hell

By Christian Corsiga | February 21, 2018 | (No) | 456
What is the Truth about Hades and Hell fire? Here is one very hot topic that would be one of the most misunderstood in scripture. So many people in the past have turned their back on God because they concluded that He must be some evil tyrant that would burn the wicked in hell for […]

100 Amazing Facts About The Sabbath and Sunday

By Christian Corsiga | February 18, 2018 | (No) | 349
WHY keep the Sabbath day? What is the object of the Sabbath? Who made it? When was it made, and for whom? Which day is the true Sabbath? Many keep the first day of the week, or Sunday. What Bible authority have they for this? Some keep the seventh day, or Saturday. What Scripture have […]

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!