Ang Pitong Bangbangan Ni Kristo
December 29, 2017 (No Comments) by Christian Israel

Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kautusan. Samakatuwid si Kristo ang daluyan kung saan ang hatol ay inilalagay sa linya.
Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pamilya. Samakatuwid si Kristo ang pangkat kung saan ang lahat ng pamilya sa langit at lupa ay pinangalanan.
Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pamumuno. Kaya’t pinahiran Niya si Cristo upang maging katumbas ng Kanyang Sarili; na kung saan Siya ay, ito ay Kanyang sariling presensya.

Ang Salita ni Kristo:

1) Ang Salita ng Diyos / Ang Anak ng tao-
2) Ang Sakripisyo- Ang prinsipyo ng pagsasakripisyo sa sarili
3) Ang Propeta- Ang patotoo ni Hesus
4) Ang Bautista (Lahat ng Kapangyarihan sa langit at lupa- ng mga kamay ng mga hari, mga anointing na mga hari, ang pagtataas ng mga saserdote, ang pagpapahid ng mga propeta) – Ang Salita ng buhay at kapangyarihan
5) Pagkasaserdote-Espirituwal na Pamumuno
6) Pag-aasawa-Pagkakakilanlan / Pagbabayad
7) Ang Hari ng mga hari- Batas /

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Pitong Bangbangan Ni Kristo
December 29, 2017 (No Comments) by Christian Israel

Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kautusan. Samakatuwid si Kristo ang daluyan kung saan ang hatol ay inilalagay sa linya.
Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pamilya. Samakatuwid si Kristo ang pangkat kung saan ang lahat ng pamilya sa langit at lupa ay pinangalanan.
Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pamumuno. Kaya’t pinahiran Niya si Cristo upang maging katumbas ng Kanyang Sarili; na kung saan Siya ay, ito ay Kanyang sariling presensya.

Ang Salita ni Kristo:

1) Ang Salita ng Diyos / Ang Anak ng tao-
2) Ang Sakripisyo- Ang prinsipyo ng pagsasakripisyo sa sarili
3) Ang Propeta- Ang patotoo ni Hesus
4) Ang Bautista (Lahat ng Kapangyarihan sa langit at lupa- ng mga kamay ng mga hari, mga anointing na mga hari, ang pagtataas ng mga saserdote, ang pagpapahid ng mga propeta) – Ang Salita ng buhay at kapangyarihan
5) Pagkasaserdote-Espirituwal na Pamumuno
6) Pag-aasawa-Pagkakakilanlan / Pagbabayad
7) Ang Hari ng mga hari- Batas /

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!