Ang Pinagmulan Ng Flag Ng EU, Pagsamba Ni Maria, At Ang Muling Pagbabangon Ng Kapangyarihang Katoliko
July 4, 2020 (2 Comments) by Christian Israel

*** Ang ministeryo na ito ay hindi isang ministeryo sa Katoliko, naniniwala na si Mary din, ayon sa kanyang sariling mga salita, ay nangangailangan ng Tagapagligtas, na nagsasabing “Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas … at ang Kanyang awa ay nasa kanila na natatakot sa Kanya …” (Lucas 1: 47-50)

Opisyal na pinagtibay bilang simbolo ng EU noong 1985, ang disenyo ng bandila ng European Union ay nagsimula noong 1955, at ginamit ito nang malawakan sa mga taon ng paglilipas. Kung pinag-uusapan nila ang mga pinagmulan ng bandila, ang mga burukrata ng EU ay mahigpit na binabalewala ang kathang-isip na ang simbolo ay sa relihiyon, o may kaugnayan ito sa Birheng Maria. Anong banal na bagay na walang kapararakan! Ang problema ay ang interpretasyong ito ay eksaktong tama, at madali itong maipakita. Ang kuwento ay dinadala sa amin pabalik sa isang oras kapag ang European ideal ay tiyak na isang Katoliko managinip.

Noong Disyembre 8, 1955, sa Katolikong Pista ng “Immaculate Conception of Mary the Co-redeemer”, ang mga delegado ng European Ministers ay opisyal na pinagtibay ng European flag, labindalawang bituin sa isang asul na background, dinisenyo ni Arsene Heitz, na, ngayon, ay isang octogenarian artist sa Strasbourg.

Mary 12 stars 2Kamakailang ipinahayag ni Heitz sa isang French magazine ang dahilan para sa kanyang inspirasyon. Ayon sa artist, naisip niya ang labindalawang mga bituin sa isang bilog sa isang asul na background, eksakto kung paano ito kinakatawan sa tradisyonal na imahen ng imaheng ito ng Immaculate Conception. Ang isang deboto ng Birheng Maria, hindi kailanman nakalimutan ni Heitz ang pagdarasal ng araw-araw na Rosaryo. Napansin ni Heitz ang mga salita ng Apocalipsis, “At nagkaroon ng isang dakilang paghanga sa Langit; isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay isang korona ng labindalawang mga bituin. “( Apocalipsis 12: 1)Bilang isang Katolikong debotong, inilapat niya ito kay Maria, na sinasamba ng mga Katoliko.

Ang bandila ng European Union ay binubuo ng labindalawang bituin, inspirasyon ng halo ng labindalawang mga bituin na lumilitaw sa paligid ng Madona sa mga larawan ng Katoliko niya. At, ganiyan ang naging simbolo ng isang relihiyong relihiyoso na opisyal na bandila ng European Union.EU FLAG

Isang dating sekretarya-heneral ng Konseho ng Europa, Leon Marchal, ang nagpatunay na ang mga bituin ay mga “babae ng Apocalypse.” Masigasig na ipinaliwanag niya, “Napakaganda na nakuha natin ang Introit ng bagong Mass ng Assumption. Ito ang corona stellarum duodecim (ang korona ng labindalawang bituin) ng babae ng Apokalipsis. “Ang Simbahang Katoliko ay palaging inaangkin na siya ay kumakatawan sa Birheng Maria,” ang ina ng Diyos. “Nangangahulugan ito na ang European flag ay isang Katoliko bandila.

Ang EU, na ngayon ay may 28 bansa na miyembro, ay nakumpirma na ang bilang ng mga bituin ay laging manatili sa labindalawang, na nagpapahiwatig na ang mga bituin ay hindi kumakatawan sa mga bansa. Ang isang polyetong “Building Europe Together,” na ibinigay sa mga bisita sa punong tanggapan ng EU sa Brussels, ay nagsabi: “Ang European flag ay isang nakabahaging bandila … Ang bilang ay mananatiling labindalawa gaano man maraming mga bansa ang nasa European Union.”

Ang simbolo ni Marian (pagsamba kay Maria) ng labindalawang bituin ay nasa bawat plaka ng lisensya ng European Union at bawat papel de bangko sa Europa. Ang Vatican-issued na mga barya sa Euro ay may larawan ng Pope na may labindalawang bituin.

Kaya napakahalaga ni Maria sa pagsamba sa Katoliko, na noong Setyembre 2, 1958, si Arsobispo Montini ng Milan (ang pinakahuling Pope Pius XII) ay naglabas sa bundok Serenissima isang dalawampu’t metrong mataas na rebulto ni Maria at tinawag itong “Ang Inyong Mahal na Ina, Pinuno ng Europa . “Tinawag ni Pope Pius XII si Maria na” Ina ng lahat ng Nations “at tinawag noong Marso 3, 1953, para sa isang muling pagsasama-sama ng mga bansa. Sinabi ni Bishop Dr. Graber noong Setyembre 9, 1978: “Hiniling ko ang isang Marian European International. . . . Kami ay nananalangin at nagtanong sa katahimikan na ang mundo sa kanluran ay magiging tulad ng isang: IMPERIUM MARIANUM [Kaharian ng Maria ni Maria]. ”

Sinabi ng dalawang Italian Northern League MPs, Lorenzo Fontana at Mario Borghesio, “Maraming tao ang nakakaalam na ang simbolo ng pinag-isang Europa ay may magagandang pinagmulan ng Marian, dahil ang opisyal na bandila ng European Union ay nagpapatunay sa labindalawang mga bituin nito at mga kulay na asul at puting Birhen Maria.”

“Sa kasamaang palad – sinabi nila -” Ang Europa ay lumihis na mapanganib mula sa orihinal na pinagmumulan ng inspirasyon ng simbolo, nagtuturo sa ibang direksyon, upang makinabang ang mga interes na walang kinalaman sa mga tao at ang mga Kristiyanong pinahahalagahan ng karamihan ng mga taga-Europa. ”

Sinabi ni Pope Francis, isang Jesuit Pope, na kailangan ng Europa na “makabalik sa kanyang mga ugat”, direktang tumutukoy na ang Europa ay pangunahing Katoliko sa loob ng 1260 taon sa ilalim ng awtoridad nito upang matupad ang hula na matatagpuan sa Apocalipsis 13: 3-4.

Sinabi rin ng Jesuit Pope ang lahat ng mga miyembro ng Parlamento ng Europa, na dapat magbigay sa lahat ng nakakaalam ng kasaysayan ng mga madilim na edad, pati na rin ang gawain ng mga Heswita, isang tiyak na dahilan para sa pag-aalala. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga Heswita, pumunta dito.

I

Sa katunayan, ang European Union ay nakatuon kay Maria, at isang patuloy na palatandaan na nagpapatunay na ito ay para sa muling pagsasama ng Katolikong supremacy na ginanap sa madilim na panahon sa mga bansa sa Europa. Ngunit ito ay ang ebanghelyo, sa ilalim ng pagsasalin ng Biblia sa pamamagitan ni Luther, na humantong sa mga prinsipe Aleman na tumayo para sa Biblia at upang salungatin ang kataas-taasang papa na pinapayagan ang mga tao sa kalayaan sa relihiyon. Iyon ang Espiritu ng Diyos na lumiwanag bilang liwanag sa kadiliman, upang lumiwanag sa kanilang mga puso ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Jesucristo. At ang ebanghelyong ito, sa gayon ay lumaban at tinanggihan ng Papamana, na nagdulot ng pagkawala ng awtoridad nito sa mga hari ng Europa nang higit pa at higit pa, hanggang noong 1798, ang kapangyarihan na iyon ay inalis.
Ngunit kung ang pagsabog ng kadiliman ay nangangahulugan ng pagkawala ng supremasiya ng Papa sa pamamagitan ng ebanghelyo, ano ang ibig sabihin nito na matanggap ng papamana na ito ang pangingibabaw? Bilang mga Katoliko na may matapang na estado, hindi nila nais na maapektuhan ang anumang pagbabago sa kanilang pang-aaliping awtoridad na kanilang ginawa noong mga taon na:

“Ang kataas-taasang tungkulin ng mga Katoliko ay sundin ang Pope, at maghanap sa lahat ng paraan, at lalo na sa pamamagitan ng balota, upang mabigyan ang patakarang Katoliko na mabisa sa bansang ito.” (Catholic World, Vol. XI, No. 64, 1870 .)

“Maraming di-Katoliko ang natatakot sa amin bilang isang pampulitikang organisasyon, at natatakot na ang Simbahang Katoliko ay mangingibabaw at mamuno; nagtatrabaho kami ng tahimik, sineseryoso at maaari kong sabihin nang epektibo, hanggang sa wakas. “(The Catholic magazine The Missionary, Hunyo, 1909, p. 69.)

“Ang lahat ng mga Katoliko ay dapat gumawa ng kanilang sarili bilang aktibong mga elemento sa pang-araw-araw na buhay pampulitika sa mga bansang kanilang tinitirhan. Ang lahat ng mga Katoliko ay dapat gumamit ng kanilang kapangyarihan upang maging sanhi ng konstitusyon ng mga estado na mai-modelo sa mga prinsipyo ng tunay na simbahan. “(Pope Leo XIII, Encyclical Letter of 1890.)

“Kung ano ang ginawa ng Iglesia, kung ano ang kanyang ipinahayag o tacitly naaprubahan sa nakaraan, iyon ay eksakto kung ano ang kanyang gagawin, ipahayag o tahasang aprubahan sa hinaharap, kung mangyayari ang parehong pangyayari.” (Katoliko Review, Enero, 1854. )

Sa pagsunod sa doktrinang iyan na hindi siya nagbabago, hinanap ng mga Katoliko na ipatupad ang batas Linggo sa kapangyarihan ng sibil, na nagpapakita na gagawin niya ang eksaktong ginawa niya noon.

“Sa pagsasaalang-alang sa relihiyosong kalayaan at pangkaraniwang kabutihan ng lahat, ang mga Kristiyano ay dapat humingi ng pagkilala sa mga araw ng Linggo at mga banal na araw ng Simbahan bilang mga legal na pista opisyal.” (Catechism of the Catholic Church, # 2188)

“Sino ang dapat magpanukala ng batas sa pagsang-ayon sa pamilya? Ang mga Kristiyano ay dapat, at upang gawin ito dapat silang lumipat. ”
(Cardinal Antonelli, Pangulo ng Pontifical Council for Families, Mayo 2012)

“Samakatuwid, sa mga partikular na kalagayan ng ating sariling panahon, ang mga Kristiyano ay likas na nagsisikap upang matiyak na ang batas ng sibil ay nirerespeto ang kanilang tungkulin na panatilihing banal ang Linggo.” (John Paul II, Dies Domini, 1998)

Para sa mga taong tumingin sa aming artikulo, Mula Sabbath hanggang Linggo, alam mo na ito ay isang praktikal na pagpapahayag na sagrado ng Linggo ay, sa katunayan, ng paganong pinanggalingan ng sariling pagpapahayag ng Papa, at hindi nagmula sa anumang utos sa Biblia. Dalawang dantaon matapos mamatay ang huling apostol. Sa esensya, ang kadiliman ng Papamana ay binuhay muli.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Pinagmulan Ng Flag Ng EU, Pagsamba Ni Maria, At Ang Muling Pagbabangon Ng Kapangyarihang Katoliko
July 4, 2020 (2 Comments) by Christian Israel

*** Ang ministeryo na ito ay hindi isang ministeryo sa Katoliko, naniniwala na si Mary din, ayon sa kanyang sariling mga salita, ay nangangailangan ng Tagapagligtas, na nagsasabing “Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas … at ang Kanyang awa ay nasa kanila na natatakot sa Kanya …” (Lucas 1: 47-50)

Opisyal na pinagtibay bilang simbolo ng EU noong 1985, ang disenyo ng bandila ng European Union ay nagsimula noong 1955, at ginamit ito nang malawakan sa mga taon ng paglilipas. Kung pinag-uusapan nila ang mga pinagmulan ng bandila, ang mga burukrata ng EU ay mahigpit na binabalewala ang kathang-isip na ang simbolo ay sa relihiyon, o may kaugnayan ito sa Birheng Maria. Anong banal na bagay na walang kapararakan! Ang problema ay ang interpretasyong ito ay eksaktong tama, at madali itong maipakita. Ang kuwento ay dinadala sa amin pabalik sa isang oras kapag ang European ideal ay tiyak na isang Katoliko managinip.

Noong Disyembre 8, 1955, sa Katolikong Pista ng “Immaculate Conception of Mary the Co-redeemer”, ang mga delegado ng European Ministers ay opisyal na pinagtibay ng European flag, labindalawang bituin sa isang asul na background, dinisenyo ni Arsene Heitz, na, ngayon, ay isang octogenarian artist sa Strasbourg.

Mary 12 stars 2Kamakailang ipinahayag ni Heitz sa isang French magazine ang dahilan para sa kanyang inspirasyon. Ayon sa artist, naisip niya ang labindalawang mga bituin sa isang bilog sa isang asul na background, eksakto kung paano ito kinakatawan sa tradisyonal na imahen ng imaheng ito ng Immaculate Conception. Ang isang deboto ng Birheng Maria, hindi kailanman nakalimutan ni Heitz ang pagdarasal ng araw-araw na Rosaryo. Napansin ni Heitz ang mga salita ng Apocalipsis, “At nagkaroon ng isang dakilang paghanga sa Langit; isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay isang korona ng labindalawang mga bituin. “( Apocalipsis 12: 1)Bilang isang Katolikong debotong, inilapat niya ito kay Maria, na sinasamba ng mga Katoliko.

Ang bandila ng European Union ay binubuo ng labindalawang bituin, inspirasyon ng halo ng labindalawang mga bituin na lumilitaw sa paligid ng Madona sa mga larawan ng Katoliko niya. At, ganiyan ang naging simbolo ng isang relihiyong relihiyoso na opisyal na bandila ng European Union.EU FLAG

Isang dating sekretarya-heneral ng Konseho ng Europa, Leon Marchal, ang nagpatunay na ang mga bituin ay mga “babae ng Apocalypse.” Masigasig na ipinaliwanag niya, “Napakaganda na nakuha natin ang Introit ng bagong Mass ng Assumption. Ito ang corona stellarum duodecim (ang korona ng labindalawang bituin) ng babae ng Apokalipsis. “Ang Simbahang Katoliko ay palaging inaangkin na siya ay kumakatawan sa Birheng Maria,” ang ina ng Diyos. “Nangangahulugan ito na ang European flag ay isang Katoliko bandila.

Ang EU, na ngayon ay may 28 bansa na miyembro, ay nakumpirma na ang bilang ng mga bituin ay laging manatili sa labindalawang, na nagpapahiwatig na ang mga bituin ay hindi kumakatawan sa mga bansa. Ang isang polyetong “Building Europe Together,” na ibinigay sa mga bisita sa punong tanggapan ng EU sa Brussels, ay nagsabi: “Ang European flag ay isang nakabahaging bandila … Ang bilang ay mananatiling labindalawa gaano man maraming mga bansa ang nasa European Union.”

Ang simbolo ni Marian (pagsamba kay Maria) ng labindalawang bituin ay nasa bawat plaka ng lisensya ng European Union at bawat papel de bangko sa Europa. Ang Vatican-issued na mga barya sa Euro ay may larawan ng Pope na may labindalawang bituin.

Kaya napakahalaga ni Maria sa pagsamba sa Katoliko, na noong Setyembre 2, 1958, si Arsobispo Montini ng Milan (ang pinakahuling Pope Pius XII) ay naglabas sa bundok Serenissima isang dalawampu’t metrong mataas na rebulto ni Maria at tinawag itong “Ang Inyong Mahal na Ina, Pinuno ng Europa . “Tinawag ni Pope Pius XII si Maria na” Ina ng lahat ng Nations “at tinawag noong Marso 3, 1953, para sa isang muling pagsasama-sama ng mga bansa. Sinabi ni Bishop Dr. Graber noong Setyembre 9, 1978: “Hiniling ko ang isang Marian European International. . . . Kami ay nananalangin at nagtanong sa katahimikan na ang mundo sa kanluran ay magiging tulad ng isang: IMPERIUM MARIANUM [Kaharian ng Maria ni Maria]. ”

Sinabi ng dalawang Italian Northern League MPs, Lorenzo Fontana at Mario Borghesio, “Maraming tao ang nakakaalam na ang simbolo ng pinag-isang Europa ay may magagandang pinagmulan ng Marian, dahil ang opisyal na bandila ng European Union ay nagpapatunay sa labindalawang mga bituin nito at mga kulay na asul at puting Birhen Maria.”

“Sa kasamaang palad – sinabi nila -” Ang Europa ay lumihis na mapanganib mula sa orihinal na pinagmumulan ng inspirasyon ng simbolo, nagtuturo sa ibang direksyon, upang makinabang ang mga interes na walang kinalaman sa mga tao at ang mga Kristiyanong pinahahalagahan ng karamihan ng mga taga-Europa. ”

Sinabi ni Pope Francis, isang Jesuit Pope, na kailangan ng Europa na “makabalik sa kanyang mga ugat”, direktang tumutukoy na ang Europa ay pangunahing Katoliko sa loob ng 1260 taon sa ilalim ng awtoridad nito upang matupad ang hula na matatagpuan sa Apocalipsis 13: 3-4.

Sinabi rin ng Jesuit Pope ang lahat ng mga miyembro ng Parlamento ng Europa, na dapat magbigay sa lahat ng nakakaalam ng kasaysayan ng mga madilim na edad, pati na rin ang gawain ng mga Heswita, isang tiyak na dahilan para sa pag-aalala. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga Heswita, pumunta dito.

I

Sa katunayan, ang European Union ay nakatuon kay Maria, at isang patuloy na palatandaan na nagpapatunay na ito ay para sa muling pagsasama ng Katolikong supremacy na ginanap sa madilim na panahon sa mga bansa sa Europa. Ngunit ito ay ang ebanghelyo, sa ilalim ng pagsasalin ng Biblia sa pamamagitan ni Luther, na humantong sa mga prinsipe Aleman na tumayo para sa Biblia at upang salungatin ang kataas-taasang papa na pinapayagan ang mga tao sa kalayaan sa relihiyon. Iyon ang Espiritu ng Diyos na lumiwanag bilang liwanag sa kadiliman, upang lumiwanag sa kanilang mga puso ang liwanag ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Jesucristo. At ang ebanghelyong ito, sa gayon ay lumaban at tinanggihan ng Papamana, na nagdulot ng pagkawala ng awtoridad nito sa mga hari ng Europa nang higit pa at higit pa, hanggang noong 1798, ang kapangyarihan na iyon ay inalis.
Ngunit kung ang pagsabog ng kadiliman ay nangangahulugan ng pagkawala ng supremasiya ng Papa sa pamamagitan ng ebanghelyo, ano ang ibig sabihin nito na matanggap ng papamana na ito ang pangingibabaw? Bilang mga Katoliko na may matapang na estado, hindi nila nais na maapektuhan ang anumang pagbabago sa kanilang pang-aaliping awtoridad na kanilang ginawa noong mga taon na:

“Ang kataas-taasang tungkulin ng mga Katoliko ay sundin ang Pope, at maghanap sa lahat ng paraan, at lalo na sa pamamagitan ng balota, upang mabigyan ang patakarang Katoliko na mabisa sa bansang ito.” (Catholic World, Vol. XI, No. 64, 1870 .)

“Maraming di-Katoliko ang natatakot sa amin bilang isang pampulitikang organisasyon, at natatakot na ang Simbahang Katoliko ay mangingibabaw at mamuno; nagtatrabaho kami ng tahimik, sineseryoso at maaari kong sabihin nang epektibo, hanggang sa wakas. “(The Catholic magazine The Missionary, Hunyo, 1909, p. 69.)

“Ang lahat ng mga Katoliko ay dapat gumawa ng kanilang sarili bilang aktibong mga elemento sa pang-araw-araw na buhay pampulitika sa mga bansang kanilang tinitirhan. Ang lahat ng mga Katoliko ay dapat gumamit ng kanilang kapangyarihan upang maging sanhi ng konstitusyon ng mga estado na mai-modelo sa mga prinsipyo ng tunay na simbahan. “(Pope Leo XIII, Encyclical Letter of 1890.)

“Kung ano ang ginawa ng Iglesia, kung ano ang kanyang ipinahayag o tacitly naaprubahan sa nakaraan, iyon ay eksakto kung ano ang kanyang gagawin, ipahayag o tahasang aprubahan sa hinaharap, kung mangyayari ang parehong pangyayari.” (Katoliko Review, Enero, 1854. )

Sa pagsunod sa doktrinang iyan na hindi siya nagbabago, hinanap ng mga Katoliko na ipatupad ang batas Linggo sa kapangyarihan ng sibil, na nagpapakita na gagawin niya ang eksaktong ginawa niya noon.

“Sa pagsasaalang-alang sa relihiyosong kalayaan at pangkaraniwang kabutihan ng lahat, ang mga Kristiyano ay dapat humingi ng pagkilala sa mga araw ng Linggo at mga banal na araw ng Simbahan bilang mga legal na pista opisyal.” (Catechism of the Catholic Church, # 2188)

“Sino ang dapat magpanukala ng batas sa pagsang-ayon sa pamilya? Ang mga Kristiyano ay dapat, at upang gawin ito dapat silang lumipat. ”
(Cardinal Antonelli, Pangulo ng Pontifical Council for Families, Mayo 2012)

“Samakatuwid, sa mga partikular na kalagayan ng ating sariling panahon, ang mga Kristiyano ay likas na nagsisikap upang matiyak na ang batas ng sibil ay nirerespeto ang kanilang tungkulin na panatilihing banal ang Linggo.” (John Paul II, Dies Domini, 1998)

Para sa mga taong tumingin sa aming artikulo, Mula Sabbath hanggang Linggo, alam mo na ito ay isang praktikal na pagpapahayag na sagrado ng Linggo ay, sa katunayan, ng paganong pinanggalingan ng sariling pagpapahayag ng Papa, at hindi nagmula sa anumang utos sa Biblia. Dalawang dantaon matapos mamatay ang huling apostol. Sa esensya, ang kadiliman ng Papamana ay binuhay muli.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!