Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
June 28, 2020 (3 Comments) by Christian Israel
If you aren't concerned about the present situation of things, consider these things more closely...

Kung hindi ka nag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga bagay, isaalang-alang ang mga bagay na ito nang mas malapit …

[Ang sumusunod ay ang teksto ng Heswita Extreme Sumpa ng Induction na naitala sa Journal ng 62nd Kongreso, ika-3 Session, ng Rekord ng Kongreso ng Estados Unidos (House Calendar No. 397, Ulat No. 1523, Pebrero 15, 1913, pp 3215-3216), mula sa kung saan ito ay pagkatapos ay napunit. Ang Panunumpa ay sinipi din ni Charles Didier sa kanyang aklat na Subterranean Rome(New York, 1843), na isinalin mula sa orihinal na Pranses. Si Dr. Alberto Rivera, na nakatakas mula sa Heswita Order noong 1967, ay nagpapatunay na ang seremonya sa pagtatalaga sa tungkulin at ang teksto ng Panunumpa ng Heswita na kinuha niya ay katulad ng kung ano ang binanggit natin sa ibaba.]

Kapag ang isang Heswita ng menor de edad na ranggo ay itataas sa utos, siya ay isinasagawa sa Kapilya ng Convent of the Order, kung saan mayroon lamang tatlong iba pa, ang punong-guro o Superior nakatayo sa harap ng altar. Sa magkabilang panig ay nakatayo ang isang monghe, na ang isa ay mayroong isang banner na dilaw at puti, na ang mga kulay ng Papal, at ang iba pang itim na banner na may isang daga at pulang krus sa itaas ng bungo at mga crossbone, na may salitang INRI , at sa ibaba nila ang mga salita IUSTUM NECAR REGES IMPIUS . Ang kahulugan ng kung saan ay: Ito ay upang puksain o lipulin ang mga di-makasarili o erehiya na mga Hari, Pamahalaan, o Mga Pinuno.

Sa sahig ay isang pulang krus kung saan ang postulant o kandidato ay lumuhod. Ang Superior ay naghawak sa kanya ng isang maliit na itim na krusipiho, na kinukuha niya sa kanyang kaliwang kamay at pinipilit sa kanyang puso, at ang Superior sa parehong oras ay nagtatanghal sa kanya ng isang sundang, na hinawakan niya sa talim at hawak ang punto laban sa kanyang puso, ang Superior pa rin ang humahawak ito sa pamamagitan ng hilt, at sa gayon address ang postulant:

(Ang Superior ay nagsasalita 🙂

Anak ko, dati na kayo ay tinuruan na kumilos ng masama: sa mga Romano Katoliko upang maging isang Romano Katoliko, at maging isang espiya kahit na sa sarili ninyong mga kapatid; upang maniwala sa sinumang tao, upang huwag magtiwala sa sinumang tao. Kabilang sa mga Repormador, upang maging isang Repormador; kabilang sa mga Huguenots, upang maging isang Huguenot; sa mga Calvinista, upang maging Calvinista; bukod sa iba pang mga Protestante, sa pangkalahatan ay isang Protestante; at pagkuha ng kanilang kumpiyansa, upang humingi ng kahit na upang ipangaral mula sa kanilang mga pulpito, at upang tuligsain ang lahat ng kagalakan sa iyong kalikasan ang aming Banal na Relihiyon at ang Pope; at kahit na bumaba nang napakababa upang maging isang Hudyo sa mga Hudyo, na maaari mong mapahusay ang lahat ng impormasyon para sa kapakinabangan ng iyong Order bilang isang tapat na kawal ng Pope. Ikaw ay tinuturuan na magtanim ng walang malay na mga buto ng paninibugho at galit sa pagitan ng mga komunidad, lalawigan, mga estado na nasa kapayapaan, at hikayatin sila sa mga gawa ng dugo, na kinasasangkutan ng mga ito sa digmaan sa isa’t isa, at upang lumikha ng mga rebolusyon at mga digmaang sibil sa mga bansang malayang at umuunlad, paglilinang ng mga sining at siyensiya at tinatamasa ang mga pagpapala ng kapayapaan; upang makisama sa mga nakikipaglaban at kumilos nang lihim sa iyong kapatid na Heswita, na maaaring nakatuon sa kabilang panig, ngunit lantaran na sumasalungat sa kung saan ka maaaring konektado, tanging ang Iglesia ay maaaring makamit ang katapusan, sa ang mga kondisyon na naayos sa mga kasunduan para sa kapayapaan at ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Ikaw ay itinuro ang iyong tungkulin bilang isang espiya, upang tipunin ang lahat ng mga istatistika, mga katotohanan at impormasyon sa iyong kapangyarihan mula sa bawat pinagmulan; upang panoorin ang iyong sarili sa pagtitiwala ng bilog ng pamilya Protestants at heretics ng bawat klase at karakter, pati na rin ng merchant, ang tagabangko, ang abugado, kabilang sa mga paaralan at unibersidad, sa mga parlyamento at mga lehislatura, at mga hukom at konseho ng estado, at maging lahat ng bagay sa lahat ng tao, alang-alang sa Papa, na ang mga tagapaglingkod ay patungo sa kamatayan. Natanggap mo na ang lahat ng iyong mga tagubilin sa dati bilang isang baguhan, isang neophyte, at nagsilbi bilang kapwa tagapagtaguyod, confessor at pari, ngunit hindi ka pa namuhunan sa lahat ng kailangan upang mag-utos sa Army ng Loyola sa serbisyo ng Pope. Kailangan mong maglingkod sa tamang oras bilang instrumento at berdugo gaya ng itinuturo ng iyong mga superyor; sapagkat walang makapag-utos dito na hindi nagtalaga ng kanyang mga labors sa dugo ng erehe; para sa “walang pagbuhos ng dugo walang tao ay maaaring mai-save”. Samakatuwid, upang magkasya ang iyong sarili para sa iyong trabaho at gawin ang iyong sariling kaligtasan sigurado, ikaw ay,

(Text of the Sumpa 🙂

 

I_______________, ngayon sa presensiya ng Makapangyarihang Diyos, ang pinagpalang Birheng Maria, ang pinagpalang St. John the Baptist, ang mga Banal na Apostol, St. Peter at St. Paul, at lahat ng mga banal, sagradong host ng Langit, at sa iyo, ang aking Ang makapangyarihang Ama, ang nakatataas na heneral ng Kapisanan ni Hesus, itinatag ni St. Ignatius Loyola, sa pagpapakumbaba ni Pablo ang Ikatlo, at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, ginagawa ng sinapupunan ng Birhen, ang matrix ng Diyos, at ang pamalo ng Si Jesu-Cristo, ang nagpapahayag at nanunumpa na ang Kanyang Kabanalan, ang Pope, ay ang Bise-Regent ni Cristo at ang tunay at tanging pinuno ng Simbahang Katoliko o Universal sa buong mundo; at sa pamamagitan ng kabutihan ng mga susi ng pagbubuklod at pagbuwag na ibinigay sa Kanyang Pagkabuhay sa pamamagitan ng aking Tagapagligtas na si Jesucristo, mayroon siyang kapangyarihang alisin ang mga erehe ng Hari, Mga Principe, Estado, Komonwelt, at mga Pamahalaan, at maaaring maligtas sila nang ligtas. Samakatuwid sa sukdulan ng aking kapangyarihan ipagtatanggol ko ang doktrinang ito at ang karapatan at pasadya ng Kanyang kabanalan laban sa lahat ng mga usurpers ng erehe o Protestante na awtoridad ano man, lalo na ang Lutheran Church of Germany, Holland, Denmark, Sweden at Norway, at ngayon ay nagpanggap na awtoridad at Ang mga Simbahan ng Inglatera at Scotland, at ang mga sanga ng parehong ngayon ay itinatag sa Ireland at sa kontinente ng Amerika at sa ibang lugar at lahat ng mga tagasuporta sa pag-iisip na maaaring sila ay usurped at erehe, laban sa banal na Ina Iglesia ng Roma. Isinusumpa ko ngayon at tinatanggihan ang anumang katapatan dahil sa anumang erehe ng hari, prinsipe o Estado, na pinangalanang Protestante o Liberal, o pagsunod sa alinman sa kanilang mga batas, mga mahistrado o mga opisyal. Ipinahayag ko nang higit pa ang doktrina ng mga Simbahan ng Inglatera at Scotland ng Calvinists, Huguenots, at ang iba pa sa pangalan ng mga Protestante o mga Mason ay maaaring maging kasuklam-suklam, at sila mismo ay dapat sumpainin na hindi pababayaan. Ipinahayag ko na tutulungan ako, tulungan, at payuhan ang lahat o alinman sa mga ahente ng Kanyang Kababaihan, sa anumang lugar na dapat kong maging, sa Switzerland, Alemanya, Holland, Ireland o Amerika, o sa anumang ibang kaharian o teritoryo ay darating ako sa, at gawin ang aking buong makakaya upang mapawi ang erehe ng Protestante o mga doktrinang Masoniko at upang sirain ang lahat ng kanilang mga nagpanggap na kapangyarihan, legal o iba pa. Gumagawa ako ng karagdagang pangako at ipinapahayag na, sa kabila nito, ipinagkaloob ako upang ipagtanggol ang anumang relihiyong erehe para sa pagpapalaganap ng interes ng Ina Iglesia; upang panatilihing lihim at pribado ang lahat ng mga payo ng kanyang mga ahente sa pana-panahon, habang ipinagkakatiwala nila ako, at hindi ipahayag, direkta o hindi direkta, sa pamamagitan ng salita, pagsulat o mga sitwasyon anumang; kundi upang maisagawa ang lahat ng dapat ipanukala, binigyan ng bayad, o natuklasan sa akin mo, Aking Ghostly Ama, o anumang ng banal na order na ito. Gagawa ako ng karagdagang pangako at ipinapahayag na hindi ako magkakaroon ng opinyon o kalooban ng aking sarili o anumang pag-iisip ng anuman, kahit na bilang isang bangkay o bangkay (perinde ac cadaver), ngunit walang alinlangan na sundin ang bawat utos na maaari kong matanggap mula sa aking mga superyor sa milisya ng Pope at ni Jesucristo. Na ako ay pupunta sa kahit anong bahagi ng mundo saan man ako maaaring ipadala, sa mga nakapirming rehiyon sa hilaga, jungles ng Indya, sa mga sentro ng sibilisasyon ng Europa, o sa mga wild haunts ng mga barbarous savages ng Amerika nang hindi nagbubulung-bulungan o repining, at magiging mapagpakumbaba sa lahat ng bagay, kahit anong ipinakikilala sa akin. Gumagawa ako ng karagdagang pangako at ipinapahayag na gagawin ko, kapag naghahandog ng pagkakataon, gumawa at maglunsad ng walang humpay na digmaan, lihim at lantaran, laban sa lahat ng mga erehe, mga Protestante at mga Mason, kung paanong ako ay ituturo na gawin, upang mawala ang mga ito mula sa mukha ng buong mundo; at hindi na ako magpapalipas ng edad, kasarian o kundisyon, at iyon ay mag-hang, magsunog, mag-alis, mag-alis, magsanay, lagutin, at ilibing ang buhay na mga kasumpa-sumpa na mga erehe; guluhin ang mga tiyan at mga sinapupunan ng kanilang mga kababaihan, at pinuputol ang mga ulo ng kanilang mga sanggol laban sa mga pader upang mapuksa ang kanilang lahi. Na kapag ang parehong hindi maaaring gawin nang hayagan ay lihim na gagamitin ko ang lason na tasa, ang strangulation cord, ang bakal ng poniard, o ang bala, kahit anong karangalan, ranggo, dignidad o awtoridad ng mga tao, anuman ang kalagayan nila sa buhay, alinman sa publiko o pribado, bilang ako sa anumang oras ay maaaring maidirekta upang gawin ng anumang mga ahente ng Pope o Superior ng kapatiran ng Banal na Ama ng Kapisanan ni Jesus. Sa kumpirmasyon kung saan iniaalok ko ang aking buhay, kaluluwa, at lahat ng mga kapangyarihang korporal, at sa daga na aking natatanggap ngayon ay sususulatan ko ang aking pangalan na nakasulat sa aking dugo sa patotoo nito; at dapat kong mapatunayan na maling, o magpapahina sa aking determinasyon, hayaan ang aking mga kapatid at kapwa sundalo ng milisiya ng Papa ay putulin ang aking mga kamay at mga paa at ang aking lalamunan mula sa tainga hanggang sa tainga, ang aking tiyan ay mabubuksan at ang asupre ay susunugin doon sa lahat ng kaparusahan na maaaring mapahamak sa akin sa lupa, at ang aking kaluluwa ay tortyur ng mga demonyo sa walang hanggang impyerno magpakailanman. Na ako sa pagboto ay laging bumoto para sa isang Knight of Columbus sa kagustuhan sa isang Protestante, lalo na sa isang Mason, at na iiwan ko ang aking partido upang gawin; na kung ang dalawang Katoliko ay nasa tiket ay masusumpungan ko ang sarili ko na mas mahusay na tagasuporta ng Mother Church at bumoto nang naaayon. Na hindi ko haharapin o magtrabaho ang isang Protestante kung sa aking kapangyarihang makitungo o magpapatrabaho ng isang Katoliko. Na ilagay ko ang Katolikong mga batang babae sa mga pamilya ng Protestante na ang isang lingguhang ulat ay maaaring gawin sa panloob na paggalaw ng mga erehe. Na ibibigay ko ang aking sarili sa mga armas at bala na maaari akong maging handa kapag ang salita ay lumipas, o ako ay iniutos na ipagtanggol ang Simbahan bilang indibidwal o sa milisya ng Papa. Ang lahat ng ito, ako, _______________, ay sumusumpa sa pamamagitan ng pinagpalang Trinity at pinagpalang sakramento na kung saan ako ngayon ay tatanggap upang magawa at sa bahagi upang panatilihin ang aking panunumpa. Sa patotoo dito, tinatanggap ko ang pinakabanal at binasbasan na sakramento ng Eukaristiya at nasaksihan ang katulad din sa aking pangalan na isinulat sa punto ng talangka na ito sa aking sariling dugo at selyo sa harap ng banal na sakramento. manumpa ka sa pinagpalang Trinity at pinagpalang sakramento na kung saan ako ngayon ay tumanggap upang isagawa at sa bahagi upang panatilihin ang aking panunumpa. Sa patotoo dito, tinatanggap ko ang pinakabanal at binasbasan na sakramento ng Eukaristiya at nasaksihan ang katulad din sa aking pangalan na isinulat sa punto ng talangka na ito sa aking sariling dugo at selyo sa harap ng banal na sakramento. manumpa ka sa pinagpalang Trinity at pinagpalang sakramento na kung saan ako ngayon ay tumanggap upang isagawa at sa bahagi upang panatilihin ang aking panunumpa. Sa patotoo dito, tinatanggap ko ang pinakabanal at binasbasan na sakramento ng Eukaristiya at nasaksihan ang katulad din sa aking pangalan na isinulat sa punto ng talangka na ito sa aking sariling dugo at selyo sa harap ng banal na sakramento.

 

(Tinatanggap niya ang tinapay na manipis mula sa Superior at isinulat ang kanyang pangalan sa punto ng kanyang bangka na isinabog sa sarili niyang dugo na kinuha mula sa kanyang puso.)

(Superior nagsasalita 🙂

Ikaw ngayon ay tumaas sa iyong mga paa at ako ay magtuturo sa iyo sa Katesismo kinakailangan upang ipakilala ang iyong sarili sa anumang miyembro ng Kapisanan ni Jesus na kabilang sa ranggo na ito. Sa unang lugar, ikaw, bilang isang Kapatid na Heswita, ay magkakaroon ng isa pang kapwa gumawa ng pangkaraniwang palatandaan ng krus bilang anumang karaniwang Romano Katoliko; pagkatapos ay ang isa ay tumatawid sa kanyang mga pulso, ang mga palad ng kanyang mga kamay ay bukas, at ang isa sa sagot ay tumatawid sa kanyang mga paa, isa sa itaas; ang unang punto na may hintuturo ng kanang kamay sa sentro ng palad ng kaliwa, ang isa ay may hintuturo ng mga kaliwang kamay na punto sa sentro ng palad ng kanan; ang unang pagkatapos ng kanyang kanang kamay ay gumagawa ng bilog sa paligid ng kanyang ulo, hinahawakan ito; ang isa pang pagkatapos ay may hintuturo ng kanyang kaliwang kamay touch sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan sa ilalim lamang ng kanyang puso; ang unang pagkatapos ng kanyang kanang kamay ay nakukuha ito sa tabi ng lalamunan ng isa, at ang huli pagkatapos ay may daga sa tiyan at tiyan ng una. Ang una ay nagsasabing Iustum; at ang iba pang mga sagot Necar; ang unang Reges; ang iba pang mga sagot ay Impious. Ang una ay magpapahiwatig ng isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa isang kakaibang paraan, apat na beses, na ang iba pang ay i-cut longitudinally at sa pagbubukas ng pangalan Jesu ay matatagpuan nakasulat sa ulo at arm ng isang krus ng tatlong beses. Pagkatapos ay bibigyan mo at tatanggapin sa kanya ang sumusunod na mga tanong at sagot: kung saan ang iba pang ay i-cut longitudinally at sa pagbubukas ng pangalan Jesu ay matatagpuan nakasulat sa ulo at arm ng isang krus ng tatlong beses. Pagkatapos ay bibigyan mo at tatanggapin sa kanya ang sumusunod na mga tanong at sagot: kung saan ang iba pang ay i-cut longitudinally at sa pagbubukas ng pangalan Jesu ay matatagpuan nakasulat sa ulo at arm ng isang krus ng tatlong beses. Pagkatapos ay bibigyan mo at tatanggapin sa kanya ang sumusunod na mga tanong at sagot:

Saan ka nanggaling? Sagot: Ang Banal na pananampalataya.

Kanino kayo naglilingkod? Sagot: Ang Banal na Ama sa Roma, ang Pope, at ang Romano Katoliko Simbahan sa buong mundo.

Sino ang nag-uutos sa iyo? Sagot: Ang Tagumpay ni St. Ignatius Loyola, ang tagapagtatag ng Kapisanan ni Jesus o ang Sundalo ni Hesus Kristo.

Sino ang tumanggap sa iyo? Sagot: Isang karapat-dapat na tao na may puting buhok.

Paano? Sagutin: Sa isang naked na daga, lumuhod ako sa krus sa ilalim ng mga banner ng Papa at ng aming sagradong pagkakasunud-sunod.

Sumumpa ka ba? Sagutin: Ginawa ko upang sirain ang mga erehe at ang kanilang mga pamahalaan at mga pinuno, at upang hindi mapahaba ang edad, ni ang sex, ni kondisyon; upang maging isang bangkay nang walang anumang opinyon o kalooban ng aking sarili, ngunit upang lubos na sundin ang aking mga Superyor sa lahat ng bagay nang walang pag-aatubili o pagbubulung-bulungan.

Gagawin mo ba iyan? Sagot: Magagawa ko.

Paano ka naglalakbay? Sagot: Sa bark ng Peter ang mangingisda.

Saan ka naglalakbay? Sagot: Sa apat na bahagi ng mundo.

Para saan? Sagutin: Upang sundin ang mga order ng aking General at Superiors at isakatuparan ang kalooban ng Papa at tapat na matupad ang mga kondisyon ng aking mga panunumpa.

Pumunta nga, kung gayon, sa buong mundo at kunin ang lahat ng lupain sa pangalan ng Pope. Siya na hindi tatanggap sa kanya bilang ang kinatawan ni Jesus at ang kanyang Vice-Regent sa lupa, hayaan siyang itumpa at wawasakin.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
June 28, 2020 (3 Comments) by Christian Israel
If you aren't concerned about the present situation of things, consider these things more closely...

Kung hindi ka nag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga bagay, isaalang-alang ang mga bagay na ito nang mas malapit …

[Ang sumusunod ay ang teksto ng Heswita Extreme Sumpa ng Induction na naitala sa Journal ng 62nd Kongreso, ika-3 Session, ng Rekord ng Kongreso ng Estados Unidos (House Calendar No. 397, Ulat No. 1523, Pebrero 15, 1913, pp 3215-3216), mula sa kung saan ito ay pagkatapos ay napunit. Ang Panunumpa ay sinipi din ni Charles Didier sa kanyang aklat na Subterranean Rome(New York, 1843), na isinalin mula sa orihinal na Pranses. Si Dr. Alberto Rivera, na nakatakas mula sa Heswita Order noong 1967, ay nagpapatunay na ang seremonya sa pagtatalaga sa tungkulin at ang teksto ng Panunumpa ng Heswita na kinuha niya ay katulad ng kung ano ang binanggit natin sa ibaba.]

Kapag ang isang Heswita ng menor de edad na ranggo ay itataas sa utos, siya ay isinasagawa sa Kapilya ng Convent of the Order, kung saan mayroon lamang tatlong iba pa, ang punong-guro o Superior nakatayo sa harap ng altar. Sa magkabilang panig ay nakatayo ang isang monghe, na ang isa ay mayroong isang banner na dilaw at puti, na ang mga kulay ng Papal, at ang iba pang itim na banner na may isang daga at pulang krus sa itaas ng bungo at mga crossbone, na may salitang INRI , at sa ibaba nila ang mga salita IUSTUM NECAR REGES IMPIUS . Ang kahulugan ng kung saan ay: Ito ay upang puksain o lipulin ang mga di-makasarili o erehiya na mga Hari, Pamahalaan, o Mga Pinuno.

Sa sahig ay isang pulang krus kung saan ang postulant o kandidato ay lumuhod. Ang Superior ay naghawak sa kanya ng isang maliit na itim na krusipiho, na kinukuha niya sa kanyang kaliwang kamay at pinipilit sa kanyang puso, at ang Superior sa parehong oras ay nagtatanghal sa kanya ng isang sundang, na hinawakan niya sa talim at hawak ang punto laban sa kanyang puso, ang Superior pa rin ang humahawak ito sa pamamagitan ng hilt, at sa gayon address ang postulant:

(Ang Superior ay nagsasalita 🙂

Anak ko, dati na kayo ay tinuruan na kumilos ng masama: sa mga Romano Katoliko upang maging isang Romano Katoliko, at maging isang espiya kahit na sa sarili ninyong mga kapatid; upang maniwala sa sinumang tao, upang huwag magtiwala sa sinumang tao. Kabilang sa mga Repormador, upang maging isang Repormador; kabilang sa mga Huguenots, upang maging isang Huguenot; sa mga Calvinista, upang maging Calvinista; bukod sa iba pang mga Protestante, sa pangkalahatan ay isang Protestante; at pagkuha ng kanilang kumpiyansa, upang humingi ng kahit na upang ipangaral mula sa kanilang mga pulpito, at upang tuligsain ang lahat ng kagalakan sa iyong kalikasan ang aming Banal na Relihiyon at ang Pope; at kahit na bumaba nang napakababa upang maging isang Hudyo sa mga Hudyo, na maaari mong mapahusay ang lahat ng impormasyon para sa kapakinabangan ng iyong Order bilang isang tapat na kawal ng Pope. Ikaw ay tinuturuan na magtanim ng walang malay na mga buto ng paninibugho at galit sa pagitan ng mga komunidad, lalawigan, mga estado na nasa kapayapaan, at hikayatin sila sa mga gawa ng dugo, na kinasasangkutan ng mga ito sa digmaan sa isa’t isa, at upang lumikha ng mga rebolusyon at mga digmaang sibil sa mga bansang malayang at umuunlad, paglilinang ng mga sining at siyensiya at tinatamasa ang mga pagpapala ng kapayapaan; upang makisama sa mga nakikipaglaban at kumilos nang lihim sa iyong kapatid na Heswita, na maaaring nakatuon sa kabilang panig, ngunit lantaran na sumasalungat sa kung saan ka maaaring konektado, tanging ang Iglesia ay maaaring makamit ang katapusan, sa ang mga kondisyon na naayos sa mga kasunduan para sa kapayapaan at ang katuparan ay nagpapawalang-bisa sa mga paraan. Ikaw ay itinuro ang iyong tungkulin bilang isang espiya, upang tipunin ang lahat ng mga istatistika, mga katotohanan at impormasyon sa iyong kapangyarihan mula sa bawat pinagmulan; upang panoorin ang iyong sarili sa pagtitiwala ng bilog ng pamilya Protestants at heretics ng bawat klase at karakter, pati na rin ng merchant, ang tagabangko, ang abugado, kabilang sa mga paaralan at unibersidad, sa mga parlyamento at mga lehislatura, at mga hukom at konseho ng estado, at maging lahat ng bagay sa lahat ng tao, alang-alang sa Papa, na ang mga tagapaglingkod ay patungo sa kamatayan. Natanggap mo na ang lahat ng iyong mga tagubilin sa dati bilang isang baguhan, isang neophyte, at nagsilbi bilang kapwa tagapagtaguyod, confessor at pari, ngunit hindi ka pa namuhunan sa lahat ng kailangan upang mag-utos sa Army ng Loyola sa serbisyo ng Pope. Kailangan mong maglingkod sa tamang oras bilang instrumento at berdugo gaya ng itinuturo ng iyong mga superyor; sapagkat walang makapag-utos dito na hindi nagtalaga ng kanyang mga labors sa dugo ng erehe; para sa “walang pagbuhos ng dugo walang tao ay maaaring mai-save”. Samakatuwid, upang magkasya ang iyong sarili para sa iyong trabaho at gawin ang iyong sariling kaligtasan sigurado, ikaw ay,

(Text of the Sumpa 🙂

 

I_______________, ngayon sa presensiya ng Makapangyarihang Diyos, ang pinagpalang Birheng Maria, ang pinagpalang St. John the Baptist, ang mga Banal na Apostol, St. Peter at St. Paul, at lahat ng mga banal, sagradong host ng Langit, at sa iyo, ang aking Ang makapangyarihang Ama, ang nakatataas na heneral ng Kapisanan ni Hesus, itinatag ni St. Ignatius Loyola, sa pagpapakumbaba ni Pablo ang Ikatlo, at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, ginagawa ng sinapupunan ng Birhen, ang matrix ng Diyos, at ang pamalo ng Si Jesu-Cristo, ang nagpapahayag at nanunumpa na ang Kanyang Kabanalan, ang Pope, ay ang Bise-Regent ni Cristo at ang tunay at tanging pinuno ng Simbahang Katoliko o Universal sa buong mundo; at sa pamamagitan ng kabutihan ng mga susi ng pagbubuklod at pagbuwag na ibinigay sa Kanyang Pagkabuhay sa pamamagitan ng aking Tagapagligtas na si Jesucristo, mayroon siyang kapangyarihang alisin ang mga erehe ng Hari, Mga Principe, Estado, Komonwelt, at mga Pamahalaan, at maaaring maligtas sila nang ligtas. Samakatuwid sa sukdulan ng aking kapangyarihan ipagtatanggol ko ang doktrinang ito at ang karapatan at pasadya ng Kanyang kabanalan laban sa lahat ng mga usurpers ng erehe o Protestante na awtoridad ano man, lalo na ang Lutheran Church of Germany, Holland, Denmark, Sweden at Norway, at ngayon ay nagpanggap na awtoridad at Ang mga Simbahan ng Inglatera at Scotland, at ang mga sanga ng parehong ngayon ay itinatag sa Ireland at sa kontinente ng Amerika at sa ibang lugar at lahat ng mga tagasuporta sa pag-iisip na maaaring sila ay usurped at erehe, laban sa banal na Ina Iglesia ng Roma. Isinusumpa ko ngayon at tinatanggihan ang anumang katapatan dahil sa anumang erehe ng hari, prinsipe o Estado, na pinangalanang Protestante o Liberal, o pagsunod sa alinman sa kanilang mga batas, mga mahistrado o mga opisyal. Ipinahayag ko nang higit pa ang doktrina ng mga Simbahan ng Inglatera at Scotland ng Calvinists, Huguenots, at ang iba pa sa pangalan ng mga Protestante o mga Mason ay maaaring maging kasuklam-suklam, at sila mismo ay dapat sumpainin na hindi pababayaan. Ipinahayag ko na tutulungan ako, tulungan, at payuhan ang lahat o alinman sa mga ahente ng Kanyang Kababaihan, sa anumang lugar na dapat kong maging, sa Switzerland, Alemanya, Holland, Ireland o Amerika, o sa anumang ibang kaharian o teritoryo ay darating ako sa, at gawin ang aking buong makakaya upang mapawi ang erehe ng Protestante o mga doktrinang Masoniko at upang sirain ang lahat ng kanilang mga nagpanggap na kapangyarihan, legal o iba pa. Gumagawa ako ng karagdagang pangako at ipinapahayag na, sa kabila nito, ipinagkaloob ako upang ipagtanggol ang anumang relihiyong erehe para sa pagpapalaganap ng interes ng Ina Iglesia; upang panatilihing lihim at pribado ang lahat ng mga payo ng kanyang mga ahente sa pana-panahon, habang ipinagkakatiwala nila ako, at hindi ipahayag, direkta o hindi direkta, sa pamamagitan ng salita, pagsulat o mga sitwasyon anumang; kundi upang maisagawa ang lahat ng dapat ipanukala, binigyan ng bayad, o natuklasan sa akin mo, Aking Ghostly Ama, o anumang ng banal na order na ito. Gagawa ako ng karagdagang pangako at ipinapahayag na hindi ako magkakaroon ng opinyon o kalooban ng aking sarili o anumang pag-iisip ng anuman, kahit na bilang isang bangkay o bangkay (perinde ac cadaver), ngunit walang alinlangan na sundin ang bawat utos na maaari kong matanggap mula sa aking mga superyor sa milisya ng Pope at ni Jesucristo. Na ako ay pupunta sa kahit anong bahagi ng mundo saan man ako maaaring ipadala, sa mga nakapirming rehiyon sa hilaga, jungles ng Indya, sa mga sentro ng sibilisasyon ng Europa, o sa mga wild haunts ng mga barbarous savages ng Amerika nang hindi nagbubulung-bulungan o repining, at magiging mapagpakumbaba sa lahat ng bagay, kahit anong ipinakikilala sa akin. Gumagawa ako ng karagdagang pangako at ipinapahayag na gagawin ko, kapag naghahandog ng pagkakataon, gumawa at maglunsad ng walang humpay na digmaan, lihim at lantaran, laban sa lahat ng mga erehe, mga Protestante at mga Mason, kung paanong ako ay ituturo na gawin, upang mawala ang mga ito mula sa mukha ng buong mundo; at hindi na ako magpapalipas ng edad, kasarian o kundisyon, at iyon ay mag-hang, magsunog, mag-alis, mag-alis, magsanay, lagutin, at ilibing ang buhay na mga kasumpa-sumpa na mga erehe; guluhin ang mga tiyan at mga sinapupunan ng kanilang mga kababaihan, at pinuputol ang mga ulo ng kanilang mga sanggol laban sa mga pader upang mapuksa ang kanilang lahi. Na kapag ang parehong hindi maaaring gawin nang hayagan ay lihim na gagamitin ko ang lason na tasa, ang strangulation cord, ang bakal ng poniard, o ang bala, kahit anong karangalan, ranggo, dignidad o awtoridad ng mga tao, anuman ang kalagayan nila sa buhay, alinman sa publiko o pribado, bilang ako sa anumang oras ay maaaring maidirekta upang gawin ng anumang mga ahente ng Pope o Superior ng kapatiran ng Banal na Ama ng Kapisanan ni Jesus. Sa kumpirmasyon kung saan iniaalok ko ang aking buhay, kaluluwa, at lahat ng mga kapangyarihang korporal, at sa daga na aking natatanggap ngayon ay sususulatan ko ang aking pangalan na nakasulat sa aking dugo sa patotoo nito; at dapat kong mapatunayan na maling, o magpapahina sa aking determinasyon, hayaan ang aking mga kapatid at kapwa sundalo ng milisiya ng Papa ay putulin ang aking mga kamay at mga paa at ang aking lalamunan mula sa tainga hanggang sa tainga, ang aking tiyan ay mabubuksan at ang asupre ay susunugin doon sa lahat ng kaparusahan na maaaring mapahamak sa akin sa lupa, at ang aking kaluluwa ay tortyur ng mga demonyo sa walang hanggang impyerno magpakailanman. Na ako sa pagboto ay laging bumoto para sa isang Knight of Columbus sa kagustuhan sa isang Protestante, lalo na sa isang Mason, at na iiwan ko ang aking partido upang gawin; na kung ang dalawang Katoliko ay nasa tiket ay masusumpungan ko ang sarili ko na mas mahusay na tagasuporta ng Mother Church at bumoto nang naaayon. Na hindi ko haharapin o magtrabaho ang isang Protestante kung sa aking kapangyarihang makitungo o magpapatrabaho ng isang Katoliko. Na ilagay ko ang Katolikong mga batang babae sa mga pamilya ng Protestante na ang isang lingguhang ulat ay maaaring gawin sa panloob na paggalaw ng mga erehe. Na ibibigay ko ang aking sarili sa mga armas at bala na maaari akong maging handa kapag ang salita ay lumipas, o ako ay iniutos na ipagtanggol ang Simbahan bilang indibidwal o sa milisya ng Papa. Ang lahat ng ito, ako, _______________, ay sumusumpa sa pamamagitan ng pinagpalang Trinity at pinagpalang sakramento na kung saan ako ngayon ay tatanggap upang magawa at sa bahagi upang panatilihin ang aking panunumpa. Sa patotoo dito, tinatanggap ko ang pinakabanal at binasbasan na sakramento ng Eukaristiya at nasaksihan ang katulad din sa aking pangalan na isinulat sa punto ng talangka na ito sa aking sariling dugo at selyo sa harap ng banal na sakramento. manumpa ka sa pinagpalang Trinity at pinagpalang sakramento na kung saan ako ngayon ay tumanggap upang isagawa at sa bahagi upang panatilihin ang aking panunumpa. Sa patotoo dito, tinatanggap ko ang pinakabanal at binasbasan na sakramento ng Eukaristiya at nasaksihan ang katulad din sa aking pangalan na isinulat sa punto ng talangka na ito sa aking sariling dugo at selyo sa harap ng banal na sakramento. manumpa ka sa pinagpalang Trinity at pinagpalang sakramento na kung saan ako ngayon ay tumanggap upang isagawa at sa bahagi upang panatilihin ang aking panunumpa. Sa patotoo dito, tinatanggap ko ang pinakabanal at binasbasan na sakramento ng Eukaristiya at nasaksihan ang katulad din sa aking pangalan na isinulat sa punto ng talangka na ito sa aking sariling dugo at selyo sa harap ng banal na sakramento.

 

(Tinatanggap niya ang tinapay na manipis mula sa Superior at isinulat ang kanyang pangalan sa punto ng kanyang bangka na isinabog sa sarili niyang dugo na kinuha mula sa kanyang puso.)

(Superior nagsasalita 🙂

Ikaw ngayon ay tumaas sa iyong mga paa at ako ay magtuturo sa iyo sa Katesismo kinakailangan upang ipakilala ang iyong sarili sa anumang miyembro ng Kapisanan ni Jesus na kabilang sa ranggo na ito. Sa unang lugar, ikaw, bilang isang Kapatid na Heswita, ay magkakaroon ng isa pang kapwa gumawa ng pangkaraniwang palatandaan ng krus bilang anumang karaniwang Romano Katoliko; pagkatapos ay ang isa ay tumatawid sa kanyang mga pulso, ang mga palad ng kanyang mga kamay ay bukas, at ang isa sa sagot ay tumatawid sa kanyang mga paa, isa sa itaas; ang unang punto na may hintuturo ng kanang kamay sa sentro ng palad ng kaliwa, ang isa ay may hintuturo ng mga kaliwang kamay na punto sa sentro ng palad ng kanan; ang unang pagkatapos ng kanyang kanang kamay ay gumagawa ng bilog sa paligid ng kanyang ulo, hinahawakan ito; ang isa pang pagkatapos ay may hintuturo ng kanyang kaliwang kamay touch sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan sa ilalim lamang ng kanyang puso; ang unang pagkatapos ng kanyang kanang kamay ay nakukuha ito sa tabi ng lalamunan ng isa, at ang huli pagkatapos ay may daga sa tiyan at tiyan ng una. Ang una ay nagsasabing Iustum; at ang iba pang mga sagot Necar; ang unang Reges; ang iba pang mga sagot ay Impious. Ang una ay magpapahiwatig ng isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa isang kakaibang paraan, apat na beses, na ang iba pang ay i-cut longitudinally at sa pagbubukas ng pangalan Jesu ay matatagpuan nakasulat sa ulo at arm ng isang krus ng tatlong beses. Pagkatapos ay bibigyan mo at tatanggapin sa kanya ang sumusunod na mga tanong at sagot: kung saan ang iba pang ay i-cut longitudinally at sa pagbubukas ng pangalan Jesu ay matatagpuan nakasulat sa ulo at arm ng isang krus ng tatlong beses. Pagkatapos ay bibigyan mo at tatanggapin sa kanya ang sumusunod na mga tanong at sagot: kung saan ang iba pang ay i-cut longitudinally at sa pagbubukas ng pangalan Jesu ay matatagpuan nakasulat sa ulo at arm ng isang krus ng tatlong beses. Pagkatapos ay bibigyan mo at tatanggapin sa kanya ang sumusunod na mga tanong at sagot:

Saan ka nanggaling? Sagot: Ang Banal na pananampalataya.

Kanino kayo naglilingkod? Sagot: Ang Banal na Ama sa Roma, ang Pope, at ang Romano Katoliko Simbahan sa buong mundo.

Sino ang nag-uutos sa iyo? Sagot: Ang Tagumpay ni St. Ignatius Loyola, ang tagapagtatag ng Kapisanan ni Jesus o ang Sundalo ni Hesus Kristo.

Sino ang tumanggap sa iyo? Sagot: Isang karapat-dapat na tao na may puting buhok.

Paano? Sagutin: Sa isang naked na daga, lumuhod ako sa krus sa ilalim ng mga banner ng Papa at ng aming sagradong pagkakasunud-sunod.

Sumumpa ka ba? Sagutin: Ginawa ko upang sirain ang mga erehe at ang kanilang mga pamahalaan at mga pinuno, at upang hindi mapahaba ang edad, ni ang sex, ni kondisyon; upang maging isang bangkay nang walang anumang opinyon o kalooban ng aking sarili, ngunit upang lubos na sundin ang aking mga Superyor sa lahat ng bagay nang walang pag-aatubili o pagbubulung-bulungan.

Gagawin mo ba iyan? Sagot: Magagawa ko.

Paano ka naglalakbay? Sagot: Sa bark ng Peter ang mangingisda.

Saan ka naglalakbay? Sagot: Sa apat na bahagi ng mundo.

Para saan? Sagutin: Upang sundin ang mga order ng aking General at Superiors at isakatuparan ang kalooban ng Papa at tapat na matupad ang mga kondisyon ng aking mga panunumpa.

Pumunta nga, kung gayon, sa buong mundo at kunin ang lahat ng lupain sa pangalan ng Pope. Siya na hindi tatanggap sa kanya bilang ang kinatawan ni Jesus at ang kanyang Vice-Regent sa lupa, hayaan siyang itumpa at wawasakin.

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!