Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo
July 1, 2017 (No Comments) by Christian Israel

Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito:

the-fourth

Sinasabi sa iba’t ibang paraan, sa iba’t ibang mga kaakibat ng simbahan at mga tao, ngunit ang patotoo ay umaakay sa parehong konklusyon: Walang utos na obserbahan ang Linggo, ang unang araw ng linggo; ngunit lamang upang obserbahan ang ikapitong araw na Sabbath.

Anglican/Church of England
Baptist
Catholic
Congregationalist
Evangelical
Church of Christ
Episcopalian
Historical
Infidel/Athiest
Jehovah’s Witnesses
Lutheran
Methodist
Miscellaneous
Moody Bible Institute
Presbyterian

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Araw Na Nakalimutan: Ang Pagbabago Ng Sabbath Hanggang Linggo
July 1, 2017 (No Comments) by Christian Israel

Sa pahinang ito maaari mong makita ang mga mapagkukunan mula sa bawat isa sa iba’t ibang mga simbahan, grupo, at mga makasaysayang sanggunian ng mundo hinggil sa pinagmulan ng Linggo, kung paano ito binago, at kung paano ito walang tunay na batayan sa Biblia para sa pagtupad nito:

the-fourth

Sinasabi sa iba’t ibang paraan, sa iba’t ibang mga kaakibat ng simbahan at mga tao, ngunit ang patotoo ay umaakay sa parehong konklusyon: Walang utos na obserbahan ang Linggo, ang unang araw ng linggo; ngunit lamang upang obserbahan ang ikapitong araw na Sabbath.

Anglican/Church of England
Baptist
Catholic
Congregationalist
Evangelical
Church of Christ
Episcopalian
Historical
Infidel/Athiest
Jehovah’s Witnesses
Lutheran
Methodist
Miscellaneous
Moody Bible Institute
Presbyterian

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!