Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian

Roma 1: 16-17 “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya han..

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian

Roma 1: 16-17 “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya han..

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
March 23, 2019 / (One) / Christian Israel / 8271
Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
March 22, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 3038
Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
March 20, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 13427
7 Facts About the Seventh Day
March 19, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 918
Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
March 17, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1425
Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
March 15, 2019 / (One) / Christian Israel / 15770
Rating
Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
March 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 7819
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos
March 12, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1297
False Teachers and Teachings
March 9, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1543

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian

Roma 1: 16-17 “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya han..

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian

Roma 1: 16-17 “Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang evangelio ni Cristo: sapagka’t siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya; sa unang Judio, at gayon din sa Griyego. Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahayag mula sa pananampalataya han..

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
March 23, 2019 / (One) / Christian Israel / 8271
Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
March 22, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 3038
Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
March 20, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 13427
7 Facts About the Seventh Day
March 19, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 918
Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
March 17, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1425
Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
March 15, 2019 / (One) / Christian Israel / 15770
Rating
Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
March 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 7819
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos
March 12, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1297
False Teachers and Teachings
March 9, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1543

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!