1895- The Latter Rain Revisited

July 18, 2016 (No Comments) by Christian Israel

prescott

Ito ay muli, kasunod ng 1888 na mensahe, na pagkaraan ng pitong taon, isang mensahe ay darating sa eksaktong oras ng Kapistahan ng mga Tabernakulo. Nilayon ng Diyos na dalhin ang liwanag ng langit tulad ng sa 1888 sa Kanyang mga tao sa itinakdang panahon, kung tatanggapin nila ito. Ang campmeeting kung saan ang itinalagang pagbubuhos ay mula sa Armadale, Australia, noong Oktubre 17 hanggang Nobyembre 11, 1895. Ang mga mataas na pangungusap ay ibinigay sa panahong ito, at ang anumang makakukuha natin mula sa tagapagsalita na si Ellen White ay itinataguyod na may mga kredensyal ng Diyos , ibabahagi namin dito. Kinuha ni WW Prescott ang mensahe ng 1888 sa katotohanan at nagsimulang ituro ito sa iba. Narito ang ilang mga kapansin-pansin na punto tungkol sa mga mensahe na naihatid na dapat mahuli ang aming pansin:

1. Si Ellen White ay naroroon upang makarinig sa kanila na ipinangaral.
2. Inilarawan niya ang mga ito sa tinatawag na “Mga Gawa 2 Pentecostal” na mga termino.
3. Kinuha siya ng kanyang sekretarya sa pagkakasundo. Narito ang mga halimbawa ng kanyang mga paglalarawan:
• Pagtuturo na mahalaga bilang ginto
• Isang kapistahan ng mga mahahalagang bagay
• Ang katotohanan sa mga bagong linya
• Ang katotohanan sa malinaw at simpleng estilo, ngunit mayaman sa pagkain
• Ang nasusunog na mga salita ng katotohanan na narinig noong 1844
• Isang maluwalhati at nakakumbinsi na liwanag
• Hindi kadalasan ang isang diskurso na maaaring tawagin ng isang sermon sa doktrina
• Sa bawat sermon na ipinangaral ni Cristo
• Nangungusap na mas mataas at mas mataas pa si Hesus
• Wala kundi ang malinaw na ebanghelyo

Ito ang mga tema na kanyang itinala bilang ipinakita tungkol kay Jesus:
• Kanyang preexistence
• Kanyang personal na karangalan
• Kanyang gawain bilang Creator
• Kanyang kaugnayan sa Sabbath
• Kanyang kaugnayan sa tao bilang pinagkukunan ng buhay
• Kanyang banal na batas uplifted
• Kanyang Presensya at gumagana sa ang mga puso ng mga tao
• Ang kanyang pagdating sa pangalawang pagkakataon sa kaluwalhatian at kapangyarihan

Ang reaksyon ng mga hindi naniniwala siya ay inilarawan sa mga salitang ito:
• Matagumpay na lang ang interes
• Lumiko maputla at sabihin, “Ang lalaking iyon ay inspirasyon”
• Makinig na parang nahahalina
• Umupo sa kanilang mga mata riveted sa pagkamangha
• Sabihin, “Ang lahat ng mga salita ay mahalagang”
• Sabihin, “Hindi pa ako dumadalo sa mga pagpupulong kung saan si Cristo ay mas malinaw na itinuro at pinarangalan”
• Humingi ng kopya ng mga diskurso

Sa liwanag ng nasa itaas, nakikita natin na ang mga mensahe ay malakas at napakahalaga: Ibinuhos ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa isang malaking sukat sa mga pagpupulong. Kung ang mga mataas na parangal ay inilagay sa pamamagitan ng inspirasyon sa mga pagpupulong na ito, binibigyan nito ang paanyayang maunawaan nang eksakto kung ano ang nakapaloob sa mga mensaheng ito. Kaya dito ang mga mensahe ay para sa lahat upang makinabang mula sa. Maaari naming basahin at tapusin na may Ellen White: “Paano ang ikapitong araw na Adventists ipangaral ang anumang iba pang mga doktrina?”

Gayunpaman, walong lamang ng mga mensahe ang inilabas, habang ang Pangkalahatang Kumperensya ng mga Seventh-day Adventist ay hindi inilabas ang mga natitirang mensahe. Lalo na ang “Ang Batas kay Cristo” ay hindi natanggap ng Review and Herald, at ang General Conference sa Battle Creek. Sinasabi nila na naglalaman ito ng “error” tungkol sa batas, katulad ng mga problema na binanggit ng kumperensya sa mga mensahe na ibinigay ng Jones at Wagoner. Gayunpaman, kapag nabasa, maisasakatuparan na ang teksto, kung nakuha na ito ay lohikal na implikasyon, ay aalisin ang interpretasyon ng tanging teksto na magagamit nila upang sabihin na ang mga kapistahan at mga bagong buwan ay hindi na ipagpatuloy. Sa kanyang anak na si Edson, isang sulat mula kay Ellen White bago magsimula ang mga pulong ay nagsabi ng mga sumusunod:

“Yaong mga, mula noong pulong ng Minneapolis, ay may pribilehiyo na pakinggan ang mga salitang sinalita ng mga mensahero ng Diyos, Elder AT Jones, Prof. Prescott, Brn. Si EJ Wagoner, OA Olsen, at marami pang iba, sa mga campmeeting at ministerial institute, ay may paanyaya, Halika, para sa lahat ng bagay ay handa na ngayon. Halika sa hapunan na inihanda para sa iyo. “Ang liwanag, ang liwanag ng langit, ay nagniningning. Ang trumpeta ay nagbigay ng isang tiyak na tunog. Yaong mga gumawa ng kanilang iba’t ibang mga dahilan para sa neglecting upang tumugon sa mga tawag, nawala magkano … Ang tawag ay tunog, Halika, para sa lahat ng bagay ay handa na ngayon. Ang mga gagawin ng Banal na Espiritu ay magbibigay ng buhay na patotoo, at hindi lamang isang teorya ng katotohanan, kundi mga saksi ng Diyos. Ang mga ito ay hindi patuloy na susundin ang mga pagpupulong, upang sila mismo ay makinabang, sa pamamagitan ng higit na pagdinig at higit pa, Ngunit sa mapagpakumbaba tiwala at buhay na pananampalataya ay susuriin nila ang Kasulatan, sapagkat sinasabi ni Cristo, Pinatototohanan nila ako. Sila ay lalakad sa liwanag na kanilang tinatanggap, at makikipag-usap sa iba sa mahalagang katotohanan. Habang sinisikap nilang ipagkaloob ang kanilang tinanggap, mas maraming liwanag ang tiyak na magningning sa kanila. Sa paghawak ng salita ng buhay sa iba, nakikipagtulungan sila sa mga ahensya sa langit, na ipinadala upang ihatid ang kapangyarihan ng katotohanan … Magkaroon sila ng pananampalataya na gumagawa, paano? Sa pag-ibig sa iba pang mga kaluluwa, naghahangad na dalhin sila sa hapunan ng kasal. Habang sinisikap nilang gumuhit ng iba, magiging karapat-dapat sila sa trabaho, at para sa pagsubok; ay lilinisin nila ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. ” at makikipag-usap sa iba ang mahalagang katotohanan. Habang sinisikap nilang ipagkaloob ang kanilang tinanggap, mas maraming liwanag ang tiyak na magningning sa kanila. Sa paghawak ng salita ng buhay sa iba, nakikipagtulungan sila sa mga ahensya sa langit, na ipinadala upang ihatid ang kapangyarihan ng katotohanan … Magkaroon sila ng pananampalataya na gumagawa, paano? Sa pag-ibig sa iba pang mga kaluluwa, naghahangad na dalhin sila sa hapunan ng kasal. Habang sinisikap nilang gumuhit ng iba, magiging karapat-dapat sila sa trabaho, at para sa pagsubok; ay lilinisin nila ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. ” at makikipag-usap sa iba ang mahalagang katotohanan. Habang sinisikap nilang ipagkaloob ang kanilang tinanggap, mas maraming liwanag ang tiyak na magningning sa kanila. Sa paghawak ng salita ng buhay sa iba, nakikipagtulungan sila sa mga ahensya sa langit, na ipinadala upang ihatid ang kapangyarihan ng katotohanan … Magkaroon sila ng pananampalataya na gumagawa, paano? Sa pag-ibig sa iba pang mga kaluluwa, naghahangad na dalhin sila sa hapunan ng kasal. Habang sinisikap nilang gumuhit ng iba, magiging karapat-dapat sila sa trabaho, at para sa pagsubok; ay lilinisin nila ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. ” naghahangad na dalhin sila sa hapunan ng kasal. Habang sinisikap nilang gumuhit ng iba, magiging karapat-dapat sila sa trabaho, at para sa pagsubok; ay lilinisin nila ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. ” naghahangad na dalhin sila sa hapunan ng kasal. Habang sinisikap nilang gumuhit ng iba, magiging karapat-dapat sila sa trabaho, at para sa pagsubok; ay lilinisin nila ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. ”

Sinabi pa niya na si Prescott ay nagbigay ng parehong mga mensahe bilang EJ Wagoner mula 1888 noong Marso 10, 1890, “Nalulugod akong malaman na ang Propesor Prescott ay nagbibigay ng parehong mga aralin sa kanyang klase sa mga mag-aaral na ibinibigay ni Brother Wagoner. Nagtatanghal siya ng mga tipan. “(Liham 30, 1890, sa 1888 Mga Materyal, p. 623)

Ang tawag ni Ellen White sa panahon ng kapistahan sa Biblia Echo kasabay ng kapistahan, at ang pagbibigay ng imbitasyon sa kasal ay maaaring basahin dito.

Upang Makita ang Higit pa sa sinabi ni Ellen White sa mga pagpupulong na ito, mag- click dito.

 

ANG MGA MENSAHE

“Sumusunod sa Kristo at Paglalakad kay Kristo” – Oktubre 20, 1895
“Mga Sermon sa Bato” – Oktubre 23, 1895
“Ang Kaharian ng Diyos; o Ang Dakilang Kontrobersiya sa Pagitan ng Mabuti at Masama “- Oktubre 23, 1895
” Ang Salita ay Nag-iisa “ – Oktubre 31, 1895
” Ang Pananampalataya ni Jesus, Ang Mga Utos ng Diyos, at Ang Pagtitiis ng mga Santo “– Nobyembre 2, 1895
” o Caesar, Alin? “ – Nobyembre 5, 1895
” Si Cristo ang Ating Halimbawa “ – Nobyembre 9, 1895
” Ang Batas kay Cristo; O, ang Pakikipag-ugnayan sa Pagitan ng Batas at ng Ebanghelyo “– 1895 na hindi nabanggit na Pakikipag-usap

image_pdfimage_print

Comments are closed.

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!