Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos

Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hind..

Ang Regalo Ng Mga Wika

Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian. “At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang...

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay
February 19, 2019 / (One) / Christian Israel / 8070
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos
February 17, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2207
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
February 14, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 11342
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
February 11, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1536
Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
February 10, 2019 / (No) / Christian Israel / 1679
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
February 9, 2019 / (No) / Christian Israel / 4705
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
February 7, 2019 / (No) / Christian Israel / 1341
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
February 6, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2005

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos

Sa Biblia, nakita natin ang lawak ng kung ano ang dapat nating dalhin sa pagtingin. Ang Salita ng Diyos ay upang bigyan kami ng isang karanasan na nagiging sanhi sa amin upang tingnan ang mundo, hindi bilang tao nakikita ito, dahil “ang diyos ng mundo na ito ay binulag ang mga isip ng mga hind..

Ang Regalo Ng Mga Wika

Si Cristo ay nagbigay ng isang komisyon sa Kanyang hinirang na mga apostol upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga Hebreo sa buong mundo sa kadiliman ng kamalian. “At sinabi Niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang...

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay
February 19, 2019 / (One) / Christian Israel / 8070
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos
February 17, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2207
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
February 14, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 11342
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
February 11, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1536
Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
February 10, 2019 / (No) / Christian Israel / 1679
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
February 9, 2019 / (No) / Christian Israel / 4705
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
February 7, 2019 / (No) / Christian Israel / 1341
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
February 6, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2005

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!