Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel

Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay naglalagay ng lahat ng iba pang mga katotohanan, at sa Kanya ay ang lahat ng mga bagay na nakagapos, kung ang paglikha at pagtubos, ang sumpa ng kasalanan at ang mga pagpapala ng buhay, o kahit na ang bilang ng mga transgressor sa paghatol at pagtatatag at pagta..

Ang Heswitang Panunumpa Inilatag

[Ang sumusunod ay ang teksto ng Heswita Extreme Sumpa ng Induction na naitala sa Journal ng 62nd Kongreso, ika-3 Session, ng Rekord ng Kongreso ng Estados Unidos (House Calendar No. 397, Ulat No. 1523, Pebrero 15, 1913, pp 3215-3216), mula sa kung saan ito ay pagkatapos ay napunit. Ang Panunumpa ..

Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
August 22, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 4220
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
August 20, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2687
Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo
August 19, 2019 / (2 Comments) / Christian Israel / 8915
False Teachers and Teachings
August 17, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2230
Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
August 16, 2019 / (No) / Christian Israel / 2221
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
August 15, 2019 / (No) / Christian Israel / 2051
Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
August 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 9216
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon
August 12, 2019 / (No) / Christian Israel / 5841
Ang Simbahan At Antikristo
August 9, 2019 / (No) / Christian Israel / 7415

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel

Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay naglalagay ng lahat ng iba pang mga katotohanan, at sa Kanya ay ang lahat ng mga bagay na nakagapos, kung ang paglikha at pagtubos, ang sumpa ng kasalanan at ang mga pagpapala ng buhay, o kahit na ang bilang ng mga transgressor sa paghatol at pagtatatag at pagta..

Ang Heswitang Panunumpa Inilatag

[Ang sumusunod ay ang teksto ng Heswita Extreme Sumpa ng Induction na naitala sa Journal ng 62nd Kongreso, ika-3 Session, ng Rekord ng Kongreso ng Estados Unidos (House Calendar No. 397, Ulat No. 1523, Pebrero 15, 1913, pp 3215-3216), mula sa kung saan ito ay pagkatapos ay napunit. Ang Panunumpa ..

Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
August 22, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 4220
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
August 20, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2687
Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo
August 19, 2019 / (2 Comments) / Christian Israel / 8915
False Teachers and Teachings
August 17, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2230
Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
August 16, 2019 / (No) / Christian Israel / 2221
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
August 15, 2019 / (No) / Christian Israel / 2051
Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
August 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 9216
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon
August 12, 2019 / (No) / Christian Israel / 5841
Ang Simbahan At Antikristo
August 9, 2019 / (No) / Christian Israel / 7415

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!