Dugo Ng Walang Hanggang Tipan

Sa Daniel kabanata 9 ay dinadala upang tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propesiya na kilala sa sangkatauhan. Sa propetikong Kasulatan, nakita natin ang tiyak na panahon ng pagpapako sa Mesiyas. Sa loob nito, ang ating mga isip ay itinuturo sa “Mesiyas na Prinsipe&#..

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang pana..

Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
April 23, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 590
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY
April 21, 2018 / (No) / Christian Israel / 3948
Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
April 20, 2018 / (5 Comments) / Christian Israel / 11154
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
April 19, 2018 / (One) / Christian Israel / 6882
Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao
April 16, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 651
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
April 14, 2018 / (3 Comments) / Christian Israel / 6660
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
April 13, 2018 / (No) / Christian Israel / 353
Ang Regalo Ng Mga Wika
April 11, 2018 / (One) / Christian Israel / 2236

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Dugo Ng Walang Hanggang Tipan

Sa Daniel kabanata 9 ay dinadala upang tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propesiya na kilala sa sangkatauhan. Sa propetikong Kasulatan, nakita natin ang tiyak na panahon ng pagpapako sa Mesiyas. Sa loob nito, ang ating mga isip ay itinuturo sa “Mesiyas na Prinsipe&#..

Daniel 7: Ang Paglabas At Pagkahulog Ng Mga Imperyo

Sa Daniel kabanata 7, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng kahalagahan ng impresyon, na nagpapakita ng kontrobersya na humahantong sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ang kanyang pangitain ay napakahalaga para sa atin na maunawaan nang tama. Sinabi niya sa amin “isinulat niya ang pana..

Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
April 23, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 590
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY
April 21, 2018 / (No) / Christian Israel / 3948
Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
April 20, 2018 / (5 Comments) / Christian Israel / 11154
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
April 19, 2018 / (One) / Christian Israel / 6882
Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao
April 16, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 651
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
April 14, 2018 / (3 Comments) / Christian Israel / 6660
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
April 13, 2018 / (No) / Christian Israel / 353
Ang Regalo Ng Mga Wika
April 11, 2018 / (One) / Christian Israel / 2236

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!