Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos

Habang nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakikita natin si Cristo bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa (1 Corinto 4: 4-6, 8: 6, Col. 1: 14- 16). Ang apostol na si Juan, sa kanyang pangyayari tungkol kay Jesucristo, ay inila..

Ang Simbahan At Antikristo

Ang diyablo ay pinanggalingan niya bilang “ang takip na kerubin” (Ezekiel 28:14), na naninirahan “sa gitna ng mga bato ng apoy.” Ang takip ng pangalan ni Cherub ay Lucifer, na nangangahulugang “Isang Tagapagdala ng Liwanag”. Ang mga kerubing ito ay may mataas na ..

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
June 18, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 12859
False Teachers and Teachings
June 16, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1896
Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos
June 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 6559
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
June 10, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2357
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
June 9, 2019 / (One) / Christian Israel / 9185
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
June 8, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1804
Wasn’t the Sabbath made only for the Jews?
June 6, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1434
Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
June 5, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 3344
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
June 3, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 10196

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos

Habang nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakikita natin si Cristo bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa (1 Corinto 4: 4-6, 8: 6, Col. 1: 14- 16). Ang apostol na si Juan, sa kanyang pangyayari tungkol kay Jesucristo, ay inila..

Ang Simbahan At Antikristo

Ang diyablo ay pinanggalingan niya bilang “ang takip na kerubin” (Ezekiel 28:14), na naninirahan “sa gitna ng mga bato ng apoy.” Ang takip ng pangalan ni Cherub ay Lucifer, na nangangahulugang “Isang Tagapagdala ng Liwanag”. Ang mga kerubing ito ay may mataas na ..

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
June 18, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 12859
False Teachers and Teachings
June 16, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1896
Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos
June 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 6559
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
June 10, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 2357
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
June 9, 2019 / (One) / Christian Israel / 9185
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
June 8, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1804
Wasn’t the Sabbath made only for the Jews?
June 6, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1434
Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
June 5, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 3344
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
June 3, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 10196

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!