Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao

Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy n..

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap. Sa Apocalipsis 17, nakik..

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao
October 18, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1074
Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
October 17, 2018 / (No) / Christian Israel / 6556
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
October 15, 2018 / (One) / Christian Israel / 7827
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
October 14, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1100
Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
October 13, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 982
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian
October 10, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1352
False Teachers and Teachings
October 8, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1035
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
October 7, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1574
Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan
October 6, 2018 / (No) / Christian Israel / 2064

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao

Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy n..

Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom

Upang maunawaan ang mga pangyayari na nangyayari sa lupa, kailangan nating magkaroon ng matatag na pundasyon ng propesiya sa Biblia; Sa ganoong paraan maaari naming magkaroon ng pag-unawa na ang Diyos ay nagbibigay ng nauukol sa iba’t ibang mga kaganapan na nagaganap. Sa Apocalipsis 17, nakik..

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao
October 18, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1074
Makasaysayang Mga Paghahayag: Kasaysayan At Mga Lunar Sabbath
October 17, 2018 / (No) / Christian Israel / 6556
New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
October 15, 2018 / (One) / Christian Israel / 7827
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
October 14, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1100
Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
October 13, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 982
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Tinanglawan Ng Kanyang Kaluwalhatian
October 10, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1352
False Teachers and Teachings
October 8, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1035
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Tunay Na Israel
October 7, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1574
Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan
October 6, 2018 / (No) / Christian Israel / 2064

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!