Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao

Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy n..

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi..

Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
December 17, 2018 / (No) / Christian Israel / 1517
Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan
December 15, 2018 / (No) / Christian Israel / 2291
Wasn’t the Sabbath made only for the Jews?
December 14, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1071
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
December 13, 2018 / (3 Comments) / Christian Israel / 10291
Ang Simbahan At Antikristo
December 11, 2018 / (No) / Christian Israel / 6490
Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
December 10, 2018 / (One) / Christian Israel / 15163
Rating
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
December 8, 2018 / (3 Comments) / Christian Israel / 8425
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY
December 4, 2018 / (No) / Christian Israel / 5351

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon ni Hesukristo: Ang Anak ng Tao

Mula sa pinakasimula, tiyak na pagsisikap ni Satanas na ikubli ang katangian ng Diyos sa isip ng mga tao. Para sa isang bagay na inihayag, dapat ito ay malinaw at malinaw na kinilala sa isip ng isa na ito ay ipinakita sa. Sa bawat kapanahunan simula nang pagkahulog ng tao, ang mga tao ay patuloy n..

ANG KONSEHO NG JERUSALEM AT ANG BATAS NG MOSES II: ISANG HISTORICAL CONTROVERSY

*Ang makasaysayang account ng konseho ng Jerusalem, na partikular na binanggit sa Mga Gawa 15, ay isang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng artikulo tungkol sa Konseho ng Jerusalem at ng Batas ng Diyos na tumutukoy sa konteksto ng Kasulatan. Ang makasaysayang account na ito ay ang pangalawang saksi..

Ang Ministeryo Ng Maling Pananampalataya
December 17, 2018 / (No) / Christian Israel / 1517
Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan
December 15, 2018 / (No) / Christian Israel / 2291
Wasn’t the Sabbath made only for the Jews?
December 14, 2018 / (No) / Christian Corsiga / 1071
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
December 13, 2018 / (3 Comments) / Christian Israel / 10291
Ang Simbahan At Antikristo
December 11, 2018 / (No) / Christian Israel / 6490
Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
December 10, 2018 / (One) / Christian Israel / 15163
Rating
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
December 8, 2018 / (3 Comments) / Christian Israel / 8425
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY
December 4, 2018 / (No) / Christian Israel / 5351

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!