Dugo Ng Walang Hanggang Tipan

Sa Daniel kabanata 9 ay dinadala upang tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propesiya na kilala sa sangkatauhan. Sa propetikong Kasulatan, nakita natin ang tiyak na panahon ng pagpapako sa Mesiyas. Sa loob nito, ang ating mga isip ay itinuturo sa “Mesiyas na Prinsipe&#..

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunaya..

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
April 20, 2019 / (One) / Christian Israel / 8415
Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
April 19, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 3165
Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
April 18, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1595
Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos
April 16, 2019 / (No) / Christian Israel / 6103
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
April 15, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1448
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
April 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 5115
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
April 12, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1930
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
April 9, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 9496

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Dugo Ng Walang Hanggang Tipan

Sa Daniel kabanata 9 ay dinadala upang tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propesiya na kilala sa sangkatauhan. Sa propetikong Kasulatan, nakita natin ang tiyak na panahon ng pagpapako sa Mesiyas. Sa loob nito, ang ating mga isip ay itinuturo sa “Mesiyas na Prinsipe&#..

Pagpapagaling Sa Nakamamatay Na Sugat: Ang Pagtaas Ng Muli Sa Maliit Na Sungay

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ng ikapitong kabanata ng Daniel ay ganap na magkasingkahulugan sa kapangyarihan ng hayop na tumanggap ng isang sugat na nakamamatay na “pinagaling”. Ito ay mas malinaw na ang kagalingan na ito ay dapat na mapapatunayan sa pamamagitan ng ang katunaya..

New Video Message: The False Prophet of Revelation 13
April 20, 2019 / (One) / Christian Israel / 8415
Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
April 19, 2019 / (5 Comments) / Christian Israel / 3165
Dugo Ng Walang Hanggang Tipan
April 18, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1595
Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos
April 16, 2019 / (No) / Christian Israel / 6103
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
April 15, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1448
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
April 13, 2019 / (No) / Christian Israel / 5115
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
April 12, 2019 / (No) / Christian Corsiga / 1930
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
April 9, 2019 / (3 Comments) / Christian Israel / 9496

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!