Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos

Habang nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakikita natin si Cristo bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa (1 Corinto 4: 4-6, 8: 6, Col. 1: 14- 16). Ang apostol na si Juan, sa kanyang pangyayari tungkol kay Jesucristo, ay inila..

False Teachers and Teachings

False Teachers and Teachings How does one recognize false teachers and teachings from Biblical? While some may fall under the category of false teachers, others may teach certain doctrines which are false or that are not in accordance with the Word of God while most of what they teach is in line wit..

Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
June 30, 2020 / (5 Comments) / Christian Israel / 18003
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
June 28, 2020 / (3 Comments) / Christian Israel / 15010
Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos
June 27, 2020 / (No) / Christian Israel / 9369
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
June 26, 2020 / (No) / Christian Israel / 7967
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
June 24, 2020 / (3 Comments) / Christian Israel / 17688
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon
June 23, 2020 / (No) / Christian Israel / 7964
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos
June 21, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 2823
Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa
June 20, 2020 / (No) / Christian Israel / 14760
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY
June 17, 2020 / (No) / Christian Israel / 7555

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos

Habang nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa harap ni Hesukristo, habang nakikita natin si Cristo bilang buháy na Salita ng Diyos kung saan ang lahat ng mga bagay ay ginawa (1 Corinto 4: 4-6, 8: 6, Col. 1: 14- 16). Ang apostol na si Juan, sa kanyang pangyayari tungkol kay Jesucristo, ay inila..

False Teachers and Teachings

False Teachers and Teachings How does one recognize false teachers and teachings from Biblical? While some may fall under the category of false teachers, others may teach certain doctrines which are false or that are not in accordance with the Word of God while most of what they teach is in line wit..

Ang Kontrobersiya sa Trinidad: Ang Tatlong Sungay at Ang Justinian Code
June 30, 2020 / (5 Comments) / Christian Israel / 18003
Ang Heswitang Panunumpa Inilatag
June 28, 2020 / (3 Comments) / Christian Israel / 15010
Ang Rebelasyon Ni Hesucristo: Ang Anak Ng Diyos
June 27, 2020 / (No) / Christian Israel / 9369
“Ako ay Hentil, Hindi isang Hudyo…”
June 26, 2020 / (No) / Christian Israel / 7967
Ang Pagsusulat Sa Pader: Ang Paparating Na Paghuhukom
June 24, 2020 / (3 Comments) / Christian Israel / 17688
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon
June 23, 2020 / (No) / Christian Israel / 7964
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Anak Ng Diyos
June 21, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 2823
Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa
June 20, 2020 / (No) / Christian Israel / 14760
THE COUNCIL OF JERUSALEM & THE LAW OF MOSES I: A SCRIPTURAL CONTROVERSY
June 17, 2020 / (No) / Christian Israel / 7555

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!