Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya

Sa mga araw ni Moises, isang propesiya ang ibinigay ni Cristo na nagtataya na Siya ay darating hindi lamang bilang tao, kundi bilang isang propeta din. Ang hula ay matatagpuan sa ikalimang aklat ng Biblia: Deuteronomio 18: 18-19 Aking bubuhayin sila ng isang Propeta mula sa kanilang mga kapatid, tu..

Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan

Ang batas na naglalaman ng mga kapistahan, mga bagong buwan, at mga Sabbath ay para sa katawan ni Cristo, at magpakailanman ay bahagi ng ating pagsamba sa tunay na Diyos sa makalangit na Sanctuary, at may sapat na suporta sa Kasulatan upang patunayan ang katotohanang ito, ngunit kung kaya, bakit ang..

The Great Controversy- The Time is at hand
September 24, 2020 / (No) / Christian Israel / 3886
Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
September 23, 2020 / (One) / Christian Israel / 20107
Rating
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
September 21, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 3383
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon
September 19, 2020 / (No) / Christian Israel / 8592
Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa
September 17, 2020 / (No) / Christian Israel / 15500
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos
September 16, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 4647
Wasn’t the Sabbath made only for the Jews?
September 14, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 3466
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
September 13, 2020 / (No) / Christian Israel / 2777
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
September 11, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 3953

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya

Sa mga araw ni Moises, isang propesiya ang ibinigay ni Cristo na nagtataya na Siya ay darating hindi lamang bilang tao, kundi bilang isang propeta din. Ang hula ay matatagpuan sa ikalimang aklat ng Biblia: Deuteronomio 18: 18-19 Aking bubuhayin sila ng isang Propeta mula sa kanilang mga kapatid, tu..

Pagdalaw Sa Batas: Dahil Sa Mga Kasalanan

Ang batas na naglalaman ng mga kapistahan, mga bagong buwan, at mga Sabbath ay para sa katawan ni Cristo, at magpakailanman ay bahagi ng ating pagsamba sa tunay na Diyos sa makalangit na Sanctuary, at may sapat na suporta sa Kasulatan upang patunayan ang katotohanang ito, ngunit kung kaya, bakit ang..

The Great Controversy- The Time is at hand
September 24, 2020 / (No) / Christian Israel / 3886
Pagbubukas Ng Malachi: Ang Mga Diamante Ng Jerusalem
September 23, 2020 / (One) / Christian Israel / 20107
Rating
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Testimonya
September 21, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 3383
NEW VIDEO MESSAGE: The Blessing and the God of Babylon
September 19, 2020 / (No) / Christian Israel / 8592
Ang Diyos Ng Kapayapaan: Ang Pag-Tagop Ng Pananampalataya At Mga Gawa
September 17, 2020 / (No) / Christian Israel / 15500
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Selyo Ng Buhay na Diyos
September 16, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 4647
Wasn’t the Sabbath made only for the Jews?
September 14, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 3466
Christ and His Righteousness: A View of the Beauty of Holiness
September 13, 2020 / (No) / Christian Israel / 2777
Ang Rebelasyon Ni Hesukristo: Ang Kordero Ng Diyos
September 11, 2020 / (No) / Christian Corsiga / 3953

Suportahan ang aming Ministeryo

Libreng Newsletter

Go to Sign up Form

Samahan/Simbahan

Go to Sign up Form

Sumali sa Loud Cry

Sa ilalim ng Konstruksiyon.

Manalangin para sa amin habang nagpapatuloy kami sa pagsalin ng mga artikulo. Biyayaan ka!